Anda di halaman 1dari 7

BBM 3401 BAHASA MELAYU TINGGI

3 KREDIT

PENGENALAN KURSUS

Kursus ini mendedahkan pelajar tentang perkembangan, ciri, dan penggunaan bahasa Melayu tinggi atau bahasa Melayu baku

MINGGU 1

OBJEKTIF KURSUS

Menjelaskan pengertian atau konsep bahasa Melayu baku. Membincangkan aspek dan fungsi bahasa. Menghuraikan aspek-aspek dalam pembakuan bahasa. Mengenal pasti ciri, laras, dan gaya bahasa Melayu sebagai bahasa wahana ilmu. Menghuraikan cara penyajian bahasa Melayu secara lisan dan tulisan.

Membincangkan kaedah dan proses peluasan kosa kata bahasa Melayu. Membincangkan usaha memperkasa bahasa Melayu dan kedudukannya. Membincangkan kedudukan dan peranan bahasa Melayu, dan kaitannya dengan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).

KONSEP BAHASA MELAYU DAN TAHAP PERKEMBANGANNYA Konsep Bahasa Melayu Tinggi 1. Istilah bahasa tinggi dapat dikatakan bukan istilah linguistik. Bahasa Melayu tinggi adalah satu bentuk yang wujud dalam perkembangan bahasa Melayu. Istilah bahasa tinggi memang mendukung pengertian sosial tertentu yang dapat dibezakan dengan bahasa rendah. Oleh itu, bahasa Melayu tinggi dapat disamakan dengan konsep budaya tinggi.

2.

3.

4.

Bahasa Melayu tinggi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi, sebagai bahasa baku atau standard. Bahasa Melayu tinggi tidak dapat dijelmakan melalui bahasa Melayu basahan, dan sering dikaitkan dengan bahasa persuratan. Bahasa Melayu tinggi juga bukan bahasa Melayu pertuturan (kolokial).

5.

6.

Tahap Perkembangan Bahasa Melayu

Pada umumnya, proses perkembangan bahasa Melayu melalui tiga tahap utama, iaitu: i. Tahap permulaan proses pemupukan bahasa. Tahap pembinaan bahasa. Tahap pemantapan bahasa.

ii. iii.