Anda di halaman 1dari 76

BAND 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Mendengar dan Bertutur 1 Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis. B1 DL1: Murid berupaya mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar. B1 DL1 E1: Mengajuk bunyi yang didengar. Bahan: Menyediakan rakaman bunyi (haiwan/benda/kenderaan - 5 bunyi) Contoh ayam, itik, burung, katak dan kambing. Langkah Pentaksiran: Perdengarkan bunyi melalui rakaman. Murid mengajuk bunyi yang didengar.

DESKRIPTOR

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : BI DLI E1 ARAHAN : Dengar pita rakaman yang di mainkan, dengar dan ajuk bunyi yang didengar. TARIKH:

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA KELAS RUJUKAN ARAHAN : : : BI DLI E1 : Dengar rakaman yang di mainkan dan ajuk bunyi yang didengar. TARIKH: ..

Rakaman bunyi haiwan yang dimainkan. Bunyi haiwan: ayam itik kucing lembu burung

* Bunyi-bunyi lain bersesuaian

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Mendengar dan Bertutur 1 Mengetahui asas mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. B1 DL1: Murid berupaya mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar. B1 DL1 E2: Menentukan arah bunyi yang didengar. Bahan: Kain penutup mata Empat buah kerusi. Langkah Pentaksiran: Memilih empat orang murid untuk duduk di kerusi yang disediakan. Arahkan murid yang hendak diuji berdiri di tengah iaitu tempat bertanda X seperti dalam gambar rajah 1. Murid tersebut menutup mata dengan kain penutup mata. Guru memberi isyarat kepada empat orang murid untuk bertepuk tangan secara bergilir-gilir. Murid yang diuji menyatakan arah bunyi dengan isyarat tangan secara sopan berdasarkan arah bunyi yang didengari.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : BI DLI E2 ARAHAN :Tunjukkan arah bunyi yang didengar. Situasi dalam bilik darjah TARIKH:

belakang: ketukan pintu

kanan: bunyi loceng

kiri: tiupan wisel

hadapan: ketukan pintu

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Membaca 1 Mengetahui asas mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. B1 DB1: Murid berupaya membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan mudah. B1 DB2 E1: Membunyikan huruf vokal dan menamakan konsonan. Bahan: Kad imbas huruf vokal dan konsonan. Langkah Pentaksiran: Menunjukkan huruf vokal satu persatu. Minta murid membunyikan buruf tersebut.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : BI DB1 E1 ARAHAN : Bunyi huruf vokal yang ditunjukkan. TARIKH:

ARAHAN : sebut huruf konsonan yang ditunjukkan

b h

c j

d k p t v y

f l q w z

g r

m n s x

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Membaca 1 Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis. DB1 B1 DB1 E3 :membaca perkataan Bahan: Kad perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan suku kata tertutup Langkah pentaksiran: Meminta murid mengeja dan membatang suku kata terbuka dan tertutup yang terdapat dalam kad perkataan yang dipamerkan. Meminta murid membaca perkataan yang dipamerkan.

DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU


NAMA KELAS RUJUKAN : . : : B1 DB1 E3 TARIKH:

Dengar, sebut dan baca.(suku kata terbuka)

baca roti baju bapa

bola sofa kerus i baju

lori kuda sepup u meja

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU


NAMA KELAS RUJUKAN : . : : B1 DB1 E3 TARIKH:

Dengar, sebut dan baca. (suku kata tertutup)

awan nenek ruma h botol

epal gelas

datuk bakul

sekola basika hhhh l cermi bakul n

BAND 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Mendengar dan bertutur 2 Mengetahui dan memahami perkara yang diidengarditutur, dibaca dan ditulis. DL1: mendengar, menyebut dan memahami perkataan. B2 DL1 E1 : mendengar,dan menyebut perkataan yang mengandungi difttong dan vokal berganding. Bahan: Kad yang yang mengandungi perkataan yang terdiri daripada diftong dan vokal berganding. Langkah pentaksiran: Meminta murid menyebut dan mengeja perkataan yang terdapat pada kad perkataan. Meminta murid membaca perkataan yang dipamerkan.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU


NAMA KELAS RUJUKAN : . : : B2 DL1 E1 TARIKH:

piala

biola

laut

piano

tuala rmin

air

ais

harima

pulau

uo
INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1
KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Mendengar dan bertutur 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis. DL1: Mendengar, menyebut dan memahami perkataan.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B2 DL1 E2 : Murid berupaya memahami perkataan yang didengar dan dinyanyikan. Bahan: Pita rakaman dan lirik lagu. Langkah pentaksiran: Meminta murid mendengar lagu yang diperdengarkan. Membimbing murid menyanyikan lagu tersebut. Meminta murid menyebut lirik lagu sambil melakukan aksi. Murid menjawab soalan secara lisan tentang lirik lagu tersebut.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU


NAMA KELAS RUJUKAN : . : : B2 DL1 E2 TARIKH:

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU


NAMA KELAS RUJUKAN : . : : B2 DL1 E2 TARIKH:

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Membaca 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis. DB1: Membaca dan memahami perkataan serta ayat.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B2 DB1 E1 : Murid berupaya membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung. Bahan: Kad perkataan dank ad gambar Langkah pentaksiran: Minta murid membaca kad perkataan Minta murid memadankan gambar dengan perkataan yang betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU


NAMA KELAS RUJUKAN ARAHAN : . : : B2 DB1 E1 : Baca dan padan gambar di bawah. TARIKH:

loceng

bangau

nyanyi

khema h bunga

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MELAYU TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Membaca 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis. DB1: Membaca dan memahami perkataan serta ayat.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B2 DB1 E2 : Murid berupaya membaca dan memahami ayat yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung. Bahan: Kad ayat dan kad gambar Langkah pentaksiran: Minta murid membaca kad ayat Minta murid memadankan gambar dengan ayat yang betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MELAYU
NAMA KELAS RUJUKAN ARAHAN : . : : B2DB1E1 : Baca dan padan gambar di bawah. TARIKH:

Badan harimau berbelang-belang.

Tawi mandi di laut.

Adik guna tuala lap badan.

Bunga ros berbau harum.

Bunga ros berbau harum. Puan Devi suka main piano.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MELAYU TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Menulis 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis. DT1: Menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B2 DT1 E1 : Murid berupaya menulis perkataan dan memahaminya. Bahan: Kad perkataan Lembaran kerja Langkah pentaksiran: Minta murid membaca kad perkataan yang dipamer. Minta murid menulis perkataan pada gambar yang diberi pada lembaran kerja.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA KELAS RUJUKAN ARAHAN : : : B2 DT1 E1 : Baca perkataan dan tulis di bawah gambar yang betul. TARIKH: ..

kuda cincin
1 2

syiling rebana
3

radio sotong

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MELAYU TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Menulis 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis. DT1: Menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B2 DT1 E2 : Murid berupaya menulis dan memahami ayat tunggal yang mengandugi kata nama am, kata nama khas dan tanda baca (huruf besar dan noktah). Bahan: Lembaran kerja Langkah pentaksiran: Minta murid menulis semula ayat yang diberi dengan meletakkan tanda baca yang betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MELAYU
NAMA KELAS RUJUKAN ARAHAN : . : : B2DB1E1 : Salin semula ayat di bawah dengan meletakkan tanda baca yang betul.. TARIKH:

1.

bapa ali membaca surat khabar

2. adik bermain di padang ______________________________________________________

3. kakak minum jus limau _____________________________________________________

4. ibu miza masak gulai ikan

5. haris menonton televisyen

______________________________________________________

BAND 3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Mendengar dan Bertutur 3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis. DL1 Mendengar dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan. B3 DL1 E1 :Memberikan respons secara lisan dan /atau gerak laku terhadap arahan,soalan dan pesanan. Bahan: Guru menyediakan kad arahan. Langkah Pentaksiran: Guru memberi arahan kepada murid dan meminta mereka melakukan situasi.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B3 DL1 E1 ARAHAN : Lakukan aktiviti berdasarkan arahan yang diberi oleh guru. TARIKH:

Sila angkat tangan kanan.

Tolong tutup pintu.

Tolong sapu sampah.

Sila ketuk pintu sebelum masuk.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B3DL1 E1 TARIKH:

Arahan : Tandakan (

) pada gambar yang betul

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Membaca 3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis. DB1 Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahaminya . B3 DB1 E1 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul. Bahan: Guru menyediakan petikan yang sesuai dengan tema. Langkah Pentaksiran: Guru memberi bahan bacaan kepada murid dan meminta murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahaminya.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. TARIKH:

RUJUKAN : B3 DB1 E1 ARAHAN : Baca petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Rumah Farah

Ini rumah Farah . Rumah Farah bersih dan cantik. Emak Farah mengemas rumah setiap hari. Farah selalu menolong emak membuat kerja rumah.Keluarga Farah gembira tinggal di rumah yang bersih.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Membaca 3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis. DB1 Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahaminya . B3 DB1 E2 Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Guru menyediakan petikan yang sesuai dengan tema. Langkah Pentaksiran: Guru memberi bahan bacaan kepada murid dan meminta murid membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B3 DB1 E2 ARAHAN : Baca faham petikan yang diberi . TARIKH:

Pada hari Ahad yang lalu, ayah Ali membawanya ke kedai komputer di bandar. Di kedai itu menjual pelbagai peralatan komputer. Antaranya ialah cakera padat, disket, monitor, komputer dan lain-lain. Selepas membeli disket, kami pun pulang ke rumah dengan gembira.
Soalan : 1. Bilakah Ali pergi ke kedai komputer ? 2. Bagaimanakah perasaan Ali apabila pulang ke rumah ?

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. TARIKH:

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Menulis 3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis. DT1 Mencatat maklumat yang difahami. B3 DT1 E1: Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Guru menyediakan bahan grafik yang sesuai dengan tema. Langkah Pentaksiran: Murid diminta meneliti gambar yang diberi kemudian mencatat maklumat.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B3 DT1 E1 ARAHAN : Catat maklumat berdasarkan gambar yang diberi. TARIKH:

Gambar Hari Jadi

1. Apakah tiga jenis makanan yang terdapat pada gambar. 1)___________________, 2)___________________ dan __________________.

3)

2. Siapakah kawan Siew Mei yang menghadiri majlis hari lahirnya? Terdapat ___________ orang kawan yang menghadiri majlis hari lahir Siew Mei. 3. Berdasarkan lilin pada kek hari jadi Siew Mei, berapakah umur Siew Mei? Siew Mei berumur _______________ tahun.

BAND 4

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD

Mendengar dan bertutur 4 Mengetahui,memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur,dibaca dan ditulis dengan betul. DL1 Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi. B4 DL1 E1: Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul. Bahan: Bahan grafik bendera Jalur Gemilang Langkah Pentaksiran: 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang bendera jalur gemilang yang diberikan.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PERLAKSANAAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B4 DL1 E1 Arahan: Bersoal-jawab tentang bendera jalur gemilang. TARIKH:

Soalan: a) b) c) Apakah nama bendera negara kita? Berapakah jalur yang terdapat pada bendera Jalur Gemilang? Nyatakan bilangan warna yang terdapat pada bendera Jalur Gemilang?

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD Mendengar dan bertutur 4 Mengetahui,memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur,dibaca dan ditulis dengan betul. DL1 Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi. B4 DL1 E2 : Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata pangggilan yang betul secara bertatasusila. Bahan: 1. Guru menyediakan bahan rangsangan yang sesuai Bahan grafik dialog Langkah Pentaksiran: 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang dialog yang diberikan.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PERLAKSANAAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. Rujukan : B4 DL1 E2 Rujukan : Buku Aktiviti : Halaman 11 ( Jld 2) Arahan : Lengkapkan dialog dengan kata panggilan. TARIKH:

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI SK

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD

Mendengar dan bertutur 4 Mengetahui,memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur,dibaca dan ditulis dengan betul. DL1 Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi. B4 DL1 E3: Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul Bahan: 1. Guru menyediakan bahan rangsangan yang sesuai Bahan grafik dialog Langkah Pentaksiran: 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang dialog yang diberikan.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. Rujukan : B4 DL1 E3 Rujukan : Buku Aktiviti : Halaman 11( Jld 2) Arahan : Ujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul TARIKH:

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD

Mendengar dan bertutur 4 Mengetahui,memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur,dibaca dan ditulis dengan bertatasusila DL2 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul B4 DL2 E1: Menyampaikan cerita yang sesuai dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bahan: 1. Guru menyediakan bahan rangsangan yang sesuai Bahan grafik Petikan Langkah Pentaksiran: 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang bahan ransangan yang ditunjukkan.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. Rujukan : B4 DL2 E1 Arahan: Baca petikan dan ceritakan semula dengan sebutan dan intonasi yang betul.( dibuat selepas evidens membaca ) TARIKH:

Anas,Huda dan Ravin berjalan pulang setelah bermain di taman. Tiba-tiba,sebuah kereta berhenti dihadapan mereka. Pemandu kereta itu mempelawa mereka untuk pergi bersiar-siar. Anas teringat akan pesanan ayahnya supaya tidak mengikut orang yang tidak dikenali. Anas memberitahu Huda dan Ravin pesanan ayahnya. Mereka menolak pelawaan pemandu kereta itu. Mereka mesti berhati-hati supaya selamat.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD

Membaca 4 Mengetahui,memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur,dibaca dan ditulis dengan bertatasusila DB1 Membaca,memahami dan menyatakan maklumat daripada bahan yang sesuai B4 DB1 E1: Membaca,memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang sesuai. Bahan: Petikan Langkah Pentaksiran: 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang petikan yang ditunjukkan.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 NAMA : TARIKH:

KELAS : .. Rujukan : B4 DB1 E1 Arahan: Baca petikan.

Anas,Huda dan Ravin berjalan pulang setelah bermain di taman. Tiba-tiba,sebuah kereta berhenti dihadapan mereka. Pemandu kereta itu mempelawa mereka untuk pergi bersiar-siar. Anas teringat akan pesanan ayahnya supaya tidak mengikut orang yang tidak dikenali. Anas memberitahu Huda dan Ravin pesanan ayahnya. Mereka menolak pelawaan pemandu kereta itu. Mereka mesti berhati-hati supaya selamat.

Maklumat berdasarkan petikan 1. Apakah yang berlaku kepada Anas,Huda dan Ravin semasa berjalan pulang ? _____________________________________________

2. Pemandu kereta mempelawa mereka ke mana ? ______________________________________________

3. Aapakah yang diingat oleh Anas ? _____________________________________________ 4. Apakah pesanan ayah Anas ? ______________________________________________ 5. Mengapakah mereka perlu berhati-hati. ? ______________________________________________

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD

Menulis 4 Mengetahui,memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur,dibaca dan ditulis dengan betul. DT1 Mencatat maklumat dengan betul B4 DT1 E1: Mencatat pelbagai maklumat dengan betul menggunakan bahasa yang santun. Bahan: 1. Guru meminta murid meneliti bahan ransangan yang diberikan. * Gambar Langkah Pentaksiran Murid meneliti gambar yang diberikan Murid melengkapkan ayat berdasarkan gambar yang diberikan menggunakan bahasa yang santun.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. Rujukan : B4 DT1 E1 Arahan : Tulis maklumat berdasarkan gambar. TARIKH:

Aktiviti dalam gambar 1. _____________________________________ 2. _____________________________________ 3. _____________________________________ 4. _____________________________________ 5. _____________________________________


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD

Menulis 4 Mengetahui,memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur,dibaca dan ditulis dengan betul. DT1 Mencatat maklumat dengan betul B4 DT1 E1: Mencatat pelbagai maklumat dengan betul menggunakan bahasa yang santun. Bahan: 1. Guru meminta murid meneliti bahan ransangan yang diberikan. * Gambar Langkah Pentaksiran Murid meneliti gambar yang diberikan Murid mengisi ruang kosong dengan imbuhan awalan.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

NAMA : KELAS : .. Rujukan : B4 DT1 E1 Arahan : Isi ruang kosong dengan imbuhan ber-

TARIKH:

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAND 5

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Mendengar dan Bertutur 5 Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. DL1: menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B5 DL1 E1: menceritakan sesuatu dengan tepat.

perkara

yang

didengar

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: rakaman / Guru Kad imbasan Langkah Pentaksiran: Guru memperdengarkan cerita tentang sesuatu perkara Guru mempamerkan perkataan-perkataan yang berkaitan Guru meminta murid menyampaikan cerita yang didengar menggunakan perkataan tersebut. Guru membuat penilaian terhadap ketepatan cerita yang disampaikan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

NAMA : KELAS : ..
RUJUKAN : B5 DL1 E1

TARIKH:

ARAHAN : Murid menceritakan cerita yang didengar dengan tepat.

Bermain Layang-layang Anas hendak bermain layang-layang. Dia tidak ada layanglayang. Bapa Anas membuat layang-layang untuknya. Setiap petang, Anas bermain layang-layang. Dia bermain layang-layang di padang sekolah. Padang itu sangat luas. Angin bertiup kencang. Layang-layang Anas terbang tinggi. Anas berasa sungguh gembira.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

Membaca 5 Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. DB1: membaca, memahami dan menaakul memindahkan maklumat dengan tepat.

DESKRIPTOR

untuk

EVIDENS

B5 DB1 E1: memahami dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik menggunakan perkataan berimbuhan akhiran _an dan _i.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Gambar tunggal Teks petikan Langkah Pentaksiran: Guru meminta murid menyampaikan maklumat daripada gambar atau petikan yang diberi. Murid membaca petikani. Guru meminta murid menyatakan maklumat daripada petikan. Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan berimbuhan akhiran an dan i.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B5 DB1 E1 ARAHAN : Murid memindahkan maklumat daripada gambar.

TARIKH:

Watak Upin dan Ipin Upin: Wah sedapnya bau masakan nenek. Nenek masak apa hari ini? Nenek masak ayam goreng makanan kegemaran kita. Nenek sayang akan kita Upin gemar ayam goreng. Ipin pun suka makan ayam goreng. Nanti kita ucap terima kasih kepada nenek yang kita sayangi. Yalahmari makan ayam goreng yang kita

Ipin:

Upin:

Ipin: Upin:

Ipin: gemari.

Lengkapkan ayat dengan perkataan yang tepat. 1. 2. 3. 4. Upin dan Ipin suka makan __________________ nenek. Mereka menanti untuk menikmati __________________ yang dhidangkan. __________________ nenek yang memasak ayam goreng, kata Upin. Makanan ini ialah makanan yang kita __________________, kata Upin kepada Ipin.

Jawapan: 1. 2. 3. 4. masakan makanan sayangi gemari

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Membaca 5 Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. DB1: membaca, memahami dan menaakul memindahkan maklumat dengan tepat.

DESKRIPTOR

untuk

EVIDENS

B5 DB1 E1: memahami dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Jadual Tugasan Kelas Langkah Pentaksiran: Guru memaparkan bahan grafik. Murid membaca dan memahami jadual tugasan kelas Murid menyatakan maklumat yang terdapat

dalam jadual secara lisan Menulis maklumat yang terdapat dalam jadual.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B5 DB1 E1 ARAHAN : Nayatakan maklumat daripada bahan grafik. TARIKH:

JADUAL TUGASAN KELAS

Hari

Memadam Papan Hitam Ros

Menyapu Sampah Adib, Raju, Ah Seng

Menyusun Kerusi dan Meja Lela, Kuzi

Isnin

Selasa

Imran

Aminah, Rita, Maria

Nani, Zurin

Rabu

Azrul

Bala, Amin, Tony

Maniam, Iwan

Khamis

Rama

Syamil, Syakir, Arun

Ayu, Anis

Jumaat

Wani

Ayu, Dalia, Nora

Hani, Halim

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Membaca 5 Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. DB1: membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat dengan tepat.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B5 DB1 E2: Memahami dan menilai maklumat daripada bahan grafik.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Kad gambar Langkah Pentaksiran: Guru meminta murid meneliti gambar. Guru meminta murid menyatakan perkara positif yang tersurat dan tersirat

berdasarkan gambar.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B5 DB1 E2 ARAHAN : Murid menyatakan perkara positif yang tersurat dan tersirat berdasarkan gambar. TARIKH:

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Menulis 5 Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. DT1: Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B5 DT1 E1: menghasilkan penulisan naratif yang sesuai secara terkawal.

AKTIVIT PENTAKSIRAN

Bahan: Gambar

Langkah Pentaksiran: Guru meminta murid meneliti gambar. Guru meminta murid menyampaikan maklumat tentang gambar secara lisan. Murid menulis maklumat menggunakan bahasa yang santun.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B5 DT1 E1 ARAHAN : Murid menulis maklumat dengan tepat dan bahasa yang santun berdasarkan gambar. TARIKH:

________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ___________________________

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD Menulis 5 Memahami, menaakul dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat. DT1: menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B5 DT1 E2: menghasilkan penulisan yang sesuai secara terkawal menggunakan pola ayat FN + FN dan FN + FK.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Gambar bersiri Perkataan dan frasa berdasarkan gambar Langkah pentaksiran: Guru meminta murid meneliti gambar bersiri. Guru meminta murid membaca secara luncuran perkataan dan frasa yang dipaparkan. Guru meminta murid bercerita tentang gambar tersebut. Guru meminta murid menulis ayat

menggunakan pola ayat FN+FN dan FN+FK Murid menghasilkan karangan berdasarkan ayat yang telah dibina.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : ..
RUJUKAN : B5 DT1 E2 ARAHAN : Bina ayat berdasarkan gambar menggunakan perkataan yang diberi.

TARIKH:

Gambar Navin murid Tahun 1

Gambar Navin belajar di SK Permai

Gambar Navin pergi ke sekolah dengan menaiki bas.

Gambar Navin ketua kelas.

Gambar Navin bermain bola.

1.

murid Tahun 1

____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ 2. belajar Sekolah Kebangsaan Permai ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________

3.

sekolah bas ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

4.

Navin ketua kelas ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

5.

suka bola ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

ARAHAN: Tulis karangan berdasarkan ayat yang telah dibina. Karangan: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

BAND 6

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD Mendengar dan Bertutur 6 Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila. DL1: Bercerita tentang perkara yang mengandungi nilai murni yang dapat mempengaruhi khalayak. B6 DL1 E1: Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan, kreatif dan mempengaruhi khalayak. Bahan:

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Petikan Gambar

Langkah Pentaksiran: Guru mempamerkan gambar bersiri Kura-kura dengan arnab. Murid menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan, kreatif dan berupaya mempengaruhi rakan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B6 DL1 E1 ARAHAN : Menyampaikan cerita berdasarkan gambar. TARIKH:

Kura-kura dengan Arnab

ajak berlumba lari

mula berlumba

Gambar Arnab tertidur di bawah sebatang pokok.

berlari pantas

kura-kura menang

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD Membaca 6 Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila. DL2 : Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila. B6 DL2 E1: Berbicara untuk menyampaikan aklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat secara bertatasusila menggunakan bahasa yang sesuai. Bahan:

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

kad watak Kura-kura dan arnab

Langkah Pentaksiran: Murid berbicara untuk mendapat dan menyampaikan maklumat tentang cerita. Guru mentaksir aspek ketepatan maklumat daripada cerita, bahasa yang sesuai dan bertatasusila.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B6 DL2 E1 ARAHAN : Menyampaikan cerita berdasarkan gambar. TARIKH:

Kura-kura dengan Arnab

ajak berlumba lari

mula berlumba

Gambar Arnab tertidur di bawah sebatang pokok.

berlari pantas

kura-kura menang

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD Membaca 6 Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila. DB1: Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan sastera dan bukan sastera. B6 DB1 E1: Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara bertatasusila menggunakan kosa kata yang luas dan tepat. Bahan:

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan sastera atau bahan bukan sastera.

Langkah Pentaksiran: Murid menyampaikan cerita / maklumat yang dibaca daripada pelbagai bacaan luas secara bertatasusila menggunakan kosa kata yang luas dan tepat.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD Menulis 6 Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila. DT1: Menghasilkan karya yang sesuai yang dapat mempengaruhi khalayak. B6 DT1 E1: Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik. Bahan:

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Gambar buah-buahan

Langkah Pentaksiran: Murid menulis cereka dan puisi yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


NAMA : KELAS : .. RUJUKAN : B6 DT1 E1 ARAHAN : Menulis cereka dan puisi berdasarkan gambar. TARIKH:

Buah-buahan Tempatan

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


KEMAHIRAN BAND PENYATAAN STANDARD Menulis 6 Memahami, menilai dan mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara yang didengar ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila. DT2: Mengedit hasil penulisan. B6 DT2 E2: Mengedit hasil penulisan dari segi ejaan. Bahan:

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan penulisan murid yang terdapat kesilapan ejaan. Contoh: SALAH pensil television mee satay BETUL pensel televisyen mi sate

Langkah Pentaksiran: Murid mengedit hasil penulisan dari segi ejaan.