Anda di halaman 1dari 2

DCE 3603: PENGURUSAN LATIHAN PROFESIONAL

OBJEKTIF KURSUS 1. Memahami konsep profesional dan pendidikan profesional berterusan 2. Mengenalpasti pelbagai model dan organisasi penawar program latihan profesional 3. Menghayati kepentingan dan keperluan proses merancang, melaksana, dan menilai program latihan profesional 4. Merancang program latihan profesional berasaskan keperluan satu profesion sebenar

Tajuk Utama

Konsep profesion Pendekatan profesion Bagaimana profesional belajar & membentuk kepakaran Model perancangan program pendidikan profesional berterusan Organisasi penawar program pendidikan profesional berterusan Keberkesanan program pendidikan profesional berterusan