Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN CAHAYA BARU 81760 PASIR GUDANG, JOHOR ______________________________________________ UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 TAHUN 3 2013 ________________________________________________________________________

PENDIDIKAN MORAL
Satu jam
________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU MAKLUMAT UNTUK CALON 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan yang disediakan. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Isikan jawapan di tempat kosong yang disediakan

Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak [ Lihat sebelah SULIT