Anda di halaman 1dari 23

1

NO

XBA3129/ 06/08/008/02

PANITIA BAHASA INGGERIS Fail Induk Panitia


NOTE(S)

CONTENT(S) Surat-Surat perhubungan sekolah dengan 1 pihak luar

(Am 6)

Kertas Minit No.

XBA3129/06/08/008/02A
Perkara Diterima dari Dihantar ke

Helai No.

01
Tarikh Minit

No. Helai

Tarikh surat

Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat 1. surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan 2. surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam atau biru] (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm)

2
NO

XBA3129/ 06/08/008/02
CONTENT(S)

PANITIA BAHASA INGGERIS Fail Sukatan Pelajaran


NOTE(S)

1 Sukatan Pelajaran [ Semua Kelas/ Tahun ] 2 Huraian Sukatan Pelajaran [ Semua Kelas/ Tahun ] 3
Rancangan Pelajaran Tahunan [ Semua Kelas/ Tahun ]

4 Senarai Buku Rujukan Guru/Murid 5


Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas yang Berkaitan Dengan Kurikulum

(Am 6)

Kertas Minit No.

XBA3129/06/08/008/02B
Perkara Diterima dari Dihantar ke

Helai No.

01
Tarikh Minit

No. Helai

Tarikh surat

Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat 1. surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan 2. surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam atau biru] (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm)

3
NO
1 2

XBA3129/ 06/08/008/02
CONTENT(S)

PANITIA BAHASA INGGERIS Fail Mesyuarat Panitia


NOTE(S)

Surat Panggilan Mesyuarat Panitia Peringkat Sekolah Minit Mesyuarat Panitia [ Sekurang-Kurang 3 Kali Setahun ]

(Am 6)

Kertas Minit No.

XBA3129/06/08/008/02C
Perkara Diterima dari Dihantar ke

Helai No.

01
Tarikh Minit

No. Helai

Tarikh surat

Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat 1. surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan 2. surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam atau biru] (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm)

4
NO

XBA3129/ 06/08/008/02
CONTENT(S)

PANITIA BAHASA INGGERIS Fail Program Kecemerlangan


NOTE(S)

1 Program-Program Developmental dan Rutin 2 Laporan Pelaksanaan Program

(Am 6)

Kertas Minit No.

XBA3129/06/08/008/02D
Perkara Diterima dari Dihantar ke

Helai No.

01
Tarikh Minit

No. Helai

Tarikh surat

Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat 1. surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan 2. surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam atau biru] (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm)

5
NO
1 2

XBA3129/ 06/08/008/02
CONTENT(S)

PANITIA BAHASA INGGERIS Fail Keputusan Ujian & Peperiksaan


NOTE(S)

Analisis Pencapaian Mata Pelajaran Dalam Peperiksaan Awam. Analisis Pencapaian Mata Pelajaran Peringkat Sekolah [Penggal dan Bulanan] Analisis Keputusan UPSR [Sekolah Rendah], PMR, SPM dan STPM [Sekolah Menengah] Peringkat Sekolah Secara Keseluruhan.

(Am 6)

Kertas Minit No.

XBA3129/06/08/008/02E
Perkara Diterima dari Dihantar ke

Helai No.

01
Tarikh Minit

No. Helai

Tarikh surat

Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat 1. surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan 2. surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam atau biru] (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm)

6
NO
1

XBA3129/ 06/08/008/02
CONTENT(S)

PANITIA BAHASA INGGERIS Fail Penyeliaan


NOTE(S)

Laporan Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Oleh a. Pengetua/Guru Besar b. Guru Penolong Kanan c. Ketua Bidang d. Ketua Panitia e. Rakan Sejawat

(Am 6)

Kertas Minit No.

XBA3129/06/08/008/02F
Perkara Diterima dari Dihantar ke

Helai No.

01
Tarikh Minit

No. Helai

Tarikh surat

Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat 1. surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan 2. surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam atau biru] (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm)

7
NO
1

XBA3129/ 06/08/008/02
CONTENT(S)

PANITIA BAHASA INGGERIS Fail Pemeriksaan Buku Latihan/Rampaian


NOTE(S)

Laporan Penyeliaan Buku Latihan/Buku Rampaian/Buku Kerja/Buku Nota

2 Kekerapan Semakan/Jadual Penyemakan

(Am 6)

Kertas Minit No.

XBA3129/06/08/008/02G
Perkara Diterima dari Dihantar ke

Helai No.

01
Tarikh Minit

No. Helai

Tarikh surat

Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat 1. surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan 2. surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam atau biru] (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm)

8
NO

XBA3129/ 06/08/008/02
CONTENT(S)

PANITIA BAHASA INGGERIS Fail Sukatan Aktiviti Ko-Kurikulum Akademik


NOTE(S)

1 Surat Menyurat Ko-Kurikulum Akademik. 2 Laporan Aktiviti

(Am 6)

Kertas Minit No.

XBA3129/06/08/008/02H
Perkara Diterima dari Dihantar ke

Helai No.

01
Tarikh Minit

No. Helai

Tarikh surat

Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat 1. surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan 2. surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam atau biru] (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm)

9
NO

XBA3129/ 06/08/008/02
CONTENT(S)

PANITIA BAHASA INGGERIS Fail Bank Soalan


NOTE(S)

1 Soalan Peperiksaan Umum atau Awam 2 Soalan Ujian/Peperiksaan Peringkat Sekolah 3 Koleksi Soalan-Soalan Dari sekolah Lain

(Am 6)

Kertas Minit No.

XBA3129/06/08/008/02I
Perkara Diterima dari Dihantar ke

Helai No.

01
Tarikh Minit

No. Helai

Tarikh surat

Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat 1. surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan 2. surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam atau biru] (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm)

10
NO
1

XBA3129/ 06/08/008/02
CONTENT(S)

PANITIA BAHASA INGGERIS Fail Maklumat Guru Mata Pelajaran


NOTE(S)

Jadual Waktu Individu dan Kelas Guru-Guru yang Mengajar Mata Pelajaran Berkenaan

2 Maklumat/Butir Diri Guru Mata Pelajaran Berkenaan 3


Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia Mata Pelajaran Berkenaan

4 Jawatankuasa Panitia.

(Am 6)

Kertas Minit No.

XBA3129/06/08/008/02J
Perkara Diterima dari Dihantar ke

Helai No.

01
Tarikh Minit

No. Helai

Tarikh surat

Pada kulit hadapan di sebelah dalam fail panitia perlu dilekatkan Kertas Minit untuk mencatat 1. surat masuk [dicatat dengan dakwat merah] dan 2. surat keluar [dicatat dengan dakwat hitam atau biru] (Kertas Minit Ini Dalam Ukuran Metrik ISO A4 = 210mm x 297mm)

TAHUN / YEAR

2011

TAHUN / YEAR

2012

TAHUN / YEAR

2013