Anda di halaman 1dari 13

HUKUMAN DAN TINDAKAN Pengertian Hukuman Hukuman boleh diertikan sebagai kuasa mengenakan hukuman bagi sesuatu salah

laku. Terdapat tiga unsur utama dalam pengertian hukuman : 1.1 Yang terpenting sekali ialah pengertian hukuman melibatkan salah laku yang sebenar atau diandaikan berlaku. Ini merupakan hukuman yang bersifat memberi balasan kepada sesuatu kesalahan yang telah dilakukan. Hukuman hendaklah dikenakan oleh seseorang yang berkuasa ke atas yang dihukum. Hukuman melibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dikenakan ke atas yang bersalah, ia boleh jadi tindakan fizikal bersifat positif yang menyakitkan, atau manafikan sesuatu yang disukainya. Hukuman dalam Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru BesarDan Guru ialah Pembuangan Sekolah, Penggantungan Sekolah, Hukuman Dera (corporal punishment) , Penahanan (detention) dan Amaran. Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988 Pengertian Pembuangan Sekolah 1.1 Hukuaman yang boleh dikenakan ke atas mana-mana murid yang didapati bersalah bersabit dengan mana-mana kategori salah laku berat selaras dengan Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplinj Sekolah) 1959. Seseorang murid yang telah melakukan salah laku atau tingkah laku yang mengganggu berulangkali dan didapati tidak berubah selepas tindakan memulihnya diambil oleh Pengetua/Guru Besar atau tingkah lakunya mendatangkan gangguan yang serius kepada muridmurid lain dan terhadap keseluruhan disiplin sekolah, tindakan yang sesuai diambil ialah mengarahkan pembuangannya dari sekolah. Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988:12 Pengertian Penggantungan Sekolah 1.1 Hukuman penggantungan merupakan satu arahan di mana seseorang murid itu dilarang dari memasuki kawasan sekolah. Penggantungan adalah bersifat sementara sahaja dalam jangka masa yang berpatutan sehinggan tidak lebih 14 hari persekolahan. Dalam keadaan di mana seorang murid berkelakuan liar dan mengganggu sehingga perlu diasingkan dari sekolah manakala menunggu hasil siasatan mengenai cara yang paling sesuai untuk menghadapinya. Pengetua/Guru Besar berkuasa mengarahkan penggantungan persekolahan murid itu sehingga tidak lebih 14 hari.

1.2 1.3

1.4

1.2

1.2

1.3

Penggantungan yang di buat kerana menunggu hasil sesuatu siasatan hendaklah dibezakan sebagai satu hukuman yang dijatuhkan oleh Pengetua/ Guru Besar seperti diperbekalkan dalam Peraturan 8, Peraturan Pelajarn (Disiplin Sekolah) 1959. Bila penggantungan dibuat sebagai tindakan menghukum peluang yang cukup untuk membuat penjelasan (to show case) hendaklah diberi. Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988:13

1.4

Pengertian Hukuman Dera (corporal punishment) 1.1 1.2 1.3 Hukuman dera (rotan) boleh dikenakan (kecuali ke atas murid perempuan) tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959. Dijalankan sebaik-baik sahaja sesuatu salah laku itu dilakukan oleh murid. Hendaklah dibuat setelah sesuatu saalah laku telah dapat disahkan. Dijalankan oleh Pengetua / Guru Besar sendiri atau oleh guru yang berdaftar yang telah diberikan kuasa secara nyata atau khas iaitu mengikut keadaan (Perkara 6 Ordinan Pelajaran, 1957, Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah ) 1959. Hukuman dera hendaklah dijalankan dengan menggunakan rotan ringan dan pukulan rotan hanya boleh dibuat pada tapak tangan atau di bahagian punggung yang berlapik. Hukuman dera ke atas pelajar permpuan dilarang secara nyata dalam Perkara 5 Ordinan Pelajarn, 1957, Peraturanperaturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959.

1.4

Pengertian Hukuman Penahanan (detention) 1.1 Hukuman penahanan adalah untuk mengawal murid-murid yang jahat (delinquent) supaya tingkah lakunya pada masa akan dataang diharap dapat dipengaruhi dan dibaiki dengan cara menafikannya dari menikmati dan menggunakan masa lapangnya. Arahan penahanan itu hendaklah menentukan masa dan jumlah jam seseorang itu ditahan. Kehadiran kelas penahanan mendatangkan kesan mencegah kepada murid berkenaan dan juga murid yang lain. Aktiviti penahanan hendaklah merupakan sesuatu yang berfaedah dan membina. Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988:15

1.2.1 1.3 1.4

Pengertian Hukuman Amaran 1.1 Hukuman amaran adalah sesuai apabila Pengetua / Guru Besar atau guru yang diberi kuasa setelah mempertimbangkan keadaan, jenis salah laku dan kelakuan murid yang telah melakukan salah laku itu. Hukuman amaran yang dilaksanakan adalah kerana berpendapat bahawa kurang wajar dikenakan hukuman yang lebih berat lagi. Tindakan hukuman merangkumi Amaran 1, 2 dan 3 bagi kategori salah laku ringan, Amaran dan Amaran Keras bagi kategori salah laku berat. Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Unutk Guru Besar dan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988:16 KESALAHAN DAN HUKUMAN Pengertian Salah Laku Berat 1.1 Kesalahan-kesalahan yang dilarang dengan nyata adalah kesalahan-kesalahan seperti mana yang dibekalkan dalam Peraturan-peraturan Pelajaran yang sedia ada seperti mana Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959. Kesalahan yang mana perbuatannya membahayakan keselamatan diri atau murid lain atau pihak lain dan melahirkan tingkah laku curang yang bertentangan dengan kehendak-kehendak peraturan dan matlamat yang hendak dicapai. Lebih kuat tujuan sesuatu perbuatan salah laku, lebih meningkat bahaya yang didatangkan, lebih kerap kesalahan berlaku atau lebih bersungguh sungguh pelajar melakukan tingkah laku jenayah (curang) sehingga boleh mengganggu ketenteraman maka lebih beratlah hukuman yang dikenakan sehingga boleh dibuang sekolah. Beratnya hukuman yang dikenakan hendaklah jangan sampai tidak setimpal dengan salah lakunya.

1.2 1.2.2

1.2

1.3

Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1968 dan Bil.9/ 1975 Dan Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988

KESALAHAN BERAT ( KATEGORI A) Kod A01 Jenis Kesalahan Menyimpan, membawa mengedar, menghisap atau bersubahat dalam kegiatan dadah berbahaya. Membawa, menyimpan, menghisap atau mengedar bahan tembakau. Membawa, meminum, menyimpan atau mengedar minuman beralkohol atau sebarang benda yang memabukkan/ menghayalkan. Menyebabkan/melakukan pergaduhan atau kekerasan. Membunuh/menyebabkan kematian/cuai menyebabkan kematian Mengancam, menyerang, memukul dan mencederakan. Biadap dan tingkah laku tidak sopan. Memeras ugut dan mengugut yang membawa kepada ketakutan/harta benda. Membawa/menyimpan/menggunakan senjata api, senjata berbahaya, bahan letupan atau alat berbahaya. Melakukan buli, penderaan atau paksaan terhadap pelajar lain. Mencuri, merompak,samun, memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan. Menganjur, melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan Mencetak, menerbit, mempamerkan, mengedar atau menyimpan rencana, majalah atau pita rakaman dan multimedia yang dilarang. Tindakan/Hukuman Pekeliling/Akta

Tindakan: 1.Hubungi ibu/bapa/penjaga. 2.Hubungi agensi berkaitan/polis. 3.Laporkan kepada JPN. 4.Kaunseling. 5.Mendokumentasikan. Hukuman:

A02

Peraturan-peraturan Pelajaran (disiplin Sekolah) 1959. Akta Dadah Berbahaya Akta Senjata Api. Akta Rumah Judi. Kanun Keseksaan. Pekeliling ikhtisas:

A03

A04 A05 A06 A07 A08 A09

1.Amaran keras. 2.Dirotan 1-3 kali. 3.Membayar ganti rugi. 4.Digantung persekolahan tidak melebihi 14 hari. 5.Dibuang sekolah. 6.Mahkamah. Kuasa Pelaksana: 1.Pengetua. 2.Guru Besar. 3.Guru yang diberi kuasa.

Bil.1/1972 Bil.6A/1975 Bil.9/1975 Bil.8/1983 Bil.6/1995 Bil.7/1995 Bil.4/1996 Bil.4/1997 Bil.8/1998 Bil 10/1998 Bil.18/1998 Bil.6/2000 Bil.11/2000

A10 A11

A12 A13

A14 A17 A18

Membabitkan diri dalam kumpulan haram atau kongsi gelap/gengsterisme. Melacur/menjadi bohsia/ bohjan/ gigolo/ lesbian/ gay dan kecelaruan gendar Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral /bercumbuan. Menulis atau mengeluarkan kenyataan media dan perbuatan yang mencemarkan nama sekolah Merosakkan harta benda sekolah dan kepunyaan orang lain. Menulis perkataan atau melukis gambar lucah Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan, perhimpunan haram atau merusuh. Menyalahgunakan alat permainan, atau bahan-bahan multimedia Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai masyakarakat Malaysia. Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut), selama 31 hari atau berkala selama 60 hari dalam satu tahun sesi persekolahan. Menganggu/menjejaskan kuasa Pengetua atau guru yang menjalankan tugas. Mengedar,memiliki , membawa , melukis dan mempamerkan bahan lucah. Mengeluarkan kata-kata lucah,kesat dan melakukan perbuatan lucah. Melakukan hubungan yang mencurigai Tidak amanah , menipu dan meniru ketika ujian/peperiksaan. Melibatkan diri dalam ajaran sesat /parti-parti politik dan menyebarkan fahaman serta mengedar risalah atau lambing-lambang.

A19

A20 A21 A22 A23 A24

A25

A26 A27 A28 A29 A30 A31

A32

Kesalahan-kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Jawatankuasa sekolah. Melakukan mana-mana kesalahan sederhana melebihi tiga kali

A33

*Nota : Membayar ganti rugi bagi kesalahan yang menyebabkan kerugian, hendaklah berbincang dengan ibu bapa /penjaga kerana pelajar tidak mempunyai sumber kewangan sendiri untuk membayar ganti rugi. *Bagi kesalahan A31 yang melibatkan parti-parti politik, perlu dibaca bersama sama dengan Peraturan 7 , Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah ) 1959 yang membenarkan Pengetua/Guru Besar menggantung/membuang pelajar dari sekolah di bawah Peraturan 8(b) PERINGATAN Pengetua, Guru Besar dan guru yang diberi kuasa diingatkan bahawa setiap kesalahan berat yang serius yang melibatkan undang-undang negara adalah DIMESTIKAN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak POLIS DIRAJA MALAYSIA dengan segera. Di antara jenis-jenis kesalahan yang serius adalah seperti berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Membunuh/menyebabkan kematian / cuai menyebabkan kematian Pengedaran dadah berbahaya Mengugut /Pemerasan Rogol / Mencabul kehormatan Gaduh berkumpulan/ dengan senjata api /Merusuh Memiliki /Menggunakan senjata api / bahan letupan Mendatangkan cedera parah Menculik Membawa / mengedarkan bahan-bahan lucah Samun / merompak / mencuri Mana-mana kesalahan yang dianggap serius.

11.

Pengertian Salah Laku Sederhana 1.1 Kesalahan yang mana perbuatannya boleh membawa kepada gangguan ketenteraman Sekolah tetapi tidak sampai mendatangkan bahaya dan kemudahan kepada diri atau Murid lain atau pihak lain. Sekiranya lebih kerap kesalahan berlaku atau lebih bersungguh-sungguh murid itu Melakukannya boleh membawa kepada ikutan oleh murid lain dan kemudahan, Keharmonian system pendidikan di sekolah. Lebih meningkat perlakuan negatif ini yang didatangkan maka lebih tingkat pulalah Hukuman yang patut diberi sehingga boleh digantung persekolahan. Beratnya hukuman yang dikenakan hendaklah jangan sampai tidak setimpal dengan Salah lakunya. (Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1996 dan Bil.9/1975 dan Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar Kementerian Pendidikan Malaysia , 1988)

1.2

1.3 1.4

KESALAHAN SEDERHANA KATEGORI ( B ) Kod B01 Jenis Kesalahan Meyalahgunakan/menggunakan peralatan/sumber bekalan eletrik sekolah tanpa kebenaran Keluar dari sekolah tanpa kebenaran Ponteng sebarang acara rasmi sekolah Tidak menghormati lagu-lagu/bendera/jata sekolah,negeri dan kebangsaan. Fesyen rambut keterlaluan seperti punk,skin head atau berwarna. Mencukur bulu kening bagi pelajar permpuan. Menconteng pada harta benda sekolah dan orang lain. Memakai barang kemas/perhiasan diri keterlaluan, menindik telinga/ lidah/ hidung/ bawah bibir dan memakai subang lebih daripada satu pada bawah cuping telinga. Melukis tatu (tattoo),memakai inai pada angggota badan. Membawa masuk orang lain ke dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran. Kesalahan lain yang difikirkaan termasuk dalam kategori ini oleh Jawatankuasa Disiplin Sekolah. Melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi tiga ( 3 ) kali. Membawa barangan larangan yang diwartakan oleh pengetua. Tindakan/ Hukuman Tindakan : 1. Surat kepada ibubapa/ penjaga 2. Kaunseling 3. Mendokumentasikan Hukuman: 1. Amaran keras 2. Dirotan 1 3 kali *3. Membayar ganti rugi 4. Digantung persekolahan tidak melebihi 14 hari 5. Dibuang sekolah 6. Mahkamah Kuasa Pelaksana : 1. Pengetua 2. Guru Besar 3. Guru yang diberi kuasa Pekeliling/ Akta Peraturanperaturan Pelajaran ( Disiplin Sekolah ) 1959 Akta Dadah Berbahaya Akta Senjata Api Akta Rumah Judi Kanun Keseksaan Pekeliling Ikhtisas : Bil 1/1972 Bil. 6A/1975 Bil. 9/1975 Bil.8/1983 Bil.6/1995 Bil.7/1995 Bil.4/1996 Bil.4/1997 Bil.8/1998 Bil.10/1998 Bil.18/1998 Bil.6/2000 Bil.11/2000

B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08

B09 B10 B11

B12 B13

* Nota : Membayar ganti rugi bagi kesalahan yang menyebabkana kerugian , hendaklah berbincang dengan ibu bapa/penjaga kerana pelajar tidak mempunyai sumber kewangan sendiri untuk membayar ganti rugi.

Pengertian Salah Laku Ringan 1.1.1 Kesalahan-kesalahan salah laku yang dinyatakan seperti mana yang dibekalkan dalam Pekeling Ikhtisas Bil. 9/1975. Salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan, misalnya, membuat bising dalam darjah, kerkeliaran (loitering) dan berbagai lagi perbuatan yang tidak diingini. Salah laku dan kelakuan pelajar yang telah melakukan perbuatan salah laku dilihat sebagai kurang dikenakan hukuman lebih berat lagi. Lebih meningkat perlakuan salah laku ini yang didatangkan maka lebih tingkat pulalah hukuman yang patut diberi sehingga boleh diberi Amaran Ketiga Beratnya hukuman yang dikenakan hendaklah jangan sampai tidak setimpal dengan salahlakunya. ( Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1996 dan Bil. 9/ 1975 dan Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia,1988 )

1.1.2 1.1.3 1.1.4

Kesalahan Ringan ( C ) Kod Jenis Kesalahan C01 Menyimpan misai , janggut atau jambang C02 Berkuku panjang dan berambut panjang C03 Bermain dalam bilik darjah , koridor atau kawasan yang dilarang C04 Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah atau sekolah tampa kebenaran . C05 Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran C06 Berada di kantin tanpa kebenaran pada waktu pengajaran dan pembelajaran. C07 Mmenyimpan atau menggunkan alat permainan Kepunyaan sekolah tanpa kebenaran. C08 Menggunakan harta benda sekolah tanpa kebenaran C09 Memasuki dan tidak mematuhi arahan makmal bengkel/ bilik khas/ makmal komputer dan kenyataan bertulis C10 Memakai barangan kemas atau perhiasan atau alat solek C11 Memasuki bilik khas tanpa kebenaran C12 Makan atau minum di bilik darjah C13 Melakukan pembaziran air dan eletrik C14 Tidak memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap C15 Semua kesalahan bersabit dengan pembelajaran C16 Lewat ke sekolah tanpa mengamabil slip lewat C17 Lewat bergerak ke tempat-tempat yang diarahkan C18 Bising dalam bilik darjah dan semua acara rasmi sekolah sehingga mengganggu C19 Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan sekolah C20 Berjalan-jalan (berkeliaran) tanpa kebenaran dalam kawasan sekolah sewaktu pengajaran dan pembelajaran C21 Tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan Tindakan / Hukuman Tindakan: 1.Surat kepada ibu bapa/penjaga 2.Kauseling 3.Mendokumetasikan Hukuman: 1.Amaran Satu 2.Amaran dua 3.Amaran akhir 4.Aktiviti gotong-royong Kuasa Pelaksana: 1.Penegetua 2.Guru Besar 3.Guru yang diberi kuasa Pekeliling/Akta Peraturanperaturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959 Pekeling Ikhtisas Bil.1/1972 Bil.6A/1975 Bil.9/1975 Bil.8/1983 Bil.7/1995 Bil.6/1995 Bil.4/1997 Bil.4/1996 Bil.18/1998 Bil.6/2000 Bil.11/2000

C22 C23 C24 C25 C26 C27

Memasuki kawasan larangan Mengganggu guru Lewat masuk ke kelas Mengotorkan kelas Tidak duduk setempat Tidak mengikat rambut panjang dan klip rambut yang berjuntai (pelajar perempuan)

PENGERTIAN SALAH LAKU PONTENG


Di mana murid sekolah yang tidak hadir ke sekolah pada hari persekolahan rasmi tanpa alas an atau sebab-sebab bertulis atau lisan daripada ibu bapa atau penjaga atau doctor perubatan. 1.1 Ponteng Sekolah Secara Berterusan atau Berturut-turut. Di mana murid sekolah telah tidak hadir ke sekolah secara berterusan atau berturut-turut tanpa alasan atau sebab-sebab bertulis atau lisan daripada ibu bapa atau penjaga atau doktor perubatan selama 31 hari atau lebih. Ponteng Sekolah Secara Berkala Di mana murid sekolah telah tidak hadir ke sekolah secara berkala atau berselang-selang hari tanpa alasan atau sebab-sebab bertulis atau lisan daripada ibu bapa atau penjaga atau doctor perubatan selama 60 hari atau lebih.

1.2

PENGERTIAN PONTENG KELAS


1.1 1.3 Di mana murid sekolah yang hadir ke sekolah telah tidak berada dalam kelas dalam satu-satu waktu pelajaran atau keseluruhan waktu pelajaran. Murid ini masih berada di dalam kawasan sekolah.

PENGERTIAN PONTENG ACARA RASMI


1.1 Di mana murid sekolah yang tidak hadir ke acara rasmi sekolah yang dimestikan hadir sama ada di dalam sekolah atau di mana-mana di luar sekolah yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

10

PONTENG ( P )
KOD P01 JENIS KESALAHAN Ponteng berterusan 3 hari berturut-turut 7 hari selepas amaran pertama 7 hari selepas amaran kedua 14 hari selepas amaran ketiga TINDAKAN/HUKUMAN Amaran pertama kauseling Amaran kedua Kaunseling Amaran ketiga Kaunseling Buang sekolah PEKELILING/ AKTA Peraturanperaturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959. Pekeliling Ikhtisas: Bil.6/1995 P02 Ponteng tidak berturutan/berkala 10 hari 10 hari selepas amaran pertama 20 hari selepas amaran kedua 20 hari selepas amaran ketiga Amaran pertama kaunseling Amaran kedua kaunseling Amaran ketiga Kaunseling Buang sekolah

Jumlah keseluruhan: 31 hari

Jumlah keseluruhan: 60 hari

Nota Catatan dibuat dalam Buku Kedatangan seperti berikut : ( S ) jika pelajar tidak datang dengan bersebab ( P ) jika pelajar tidak datang tanpa sebab (Ponteng) Buku Paduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia 1994.

Rujukan :

11

CARTA ALIRAN PROSEDUR TINDAKAN DALAM MENJALANKAN KUASA DISIPLIN

MULA SAKSI SIASATAN BUKTI

JPN/POLIS AGENSI

ADA ADA ASAS

KES GUGUR

YA

MAHKAMAH

LEMBAGA DISIPLIN

BELA DIRI

RAYUAN

KAUNSELING KAUNSE LING

PROSEDUR PANDUAN TINDAKAN 12

DALAM MENJALANKAN KUASA DISIPLIN


LANGKAH 1 2 PROSES Menerima aduan daripada pengadu TINDAKAN Guru Disiplin / Guru yang diberi kuasa

13