Anda di halaman 1dari 47

Pemikiran Kritis

Paul Wolfowitz pernah berkata, this is a battle of idea and battle of minds. Begitu juga dengan wanita puaka dari Amerika Syarikat

Condoleeza Rice berkata,


to win the war on terror, we must win the war of ideas.

Kuiz Kemerdekaan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nyatakan tema hari kebangsaan yang terpendek? Perisytiharan kemerdekaan telah dibuat di mana? Siapakah yang mencipta bendera Malaysia? Nyatakan tarikh pembentukan Malaysia? Siapakah pencipta lagu Negaraku? Nyatakan Rukun Negara yang keempat? Nyatakan sebab semerta British menyerahkan kemerdekaan kepada Tanah Melayu? 8. Berapa buah negara yang pernah menjajah Tanah Melayu? 9. Berapa tahunkah Tanah Melayu dijajah oleh negara-negara berkenaan? 10. Bilakah nama Malaysia ditemui?

Tahap Pemikiran
TAHAP Pengetahuan Pemahaman DESKRIPSI Panggil semula maklumat, ulang semula maklumat yang sama tanpa ada perubahan Memahami idea, menggunakan peraturan, ikut arahan

Aplikasi
Analisis

Aplikasi pengetahuan dalam penyelesaian masalah dan situasi baru


Lihat hubungan, pecahkan maklumat ikut bahagian, analisis bagaimana sesuatu benda beroperasi

Sintesis
Penilaian

Gabung idea dalam situasi yang unik, cipta sesuatu yang baru
Membuat penilaian, menilai maklumat yang betul dan tepat

Bloom's Taxonomy (1956)

Anderson and Krathwohl's Taxonomy (2000)

Ketahuilah bahawa di dalam dada manusia ada seketul daging, apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya, apabila ia rosak, rosaklah seluruhnya. Ketahuilah seketul daging itu adalah hati. [HR Bukhari dan Muslim]

Pendahuluan
Kriths (Kritikos) yang bermaksud MENIMBANG (to judge) MENIMBANG
Menilai Membezakan menyoal Memutuskan

Kritis vs KRITIK Konstruktif

Konsep
ISTILAH kritikal berasal dari perkataan Greek kritikos yang bermaksud judge atau menghakimi atau mengadili. Dalam tradisi orang-orang Greek dan Yunani, ia melahirkan pemikir-pemikir yang amat kritikal terhadap sesuatu subjek dan akhirnya menjadi ahli falsafah yang terkenal. Barat menjadikan asas berfikir Aristotle, Plato dan Socrates sebagai landasan mengembangkan ilmu dan kehidupan. Dalam tradisi orang-orang Islam pemikiran kritikal memang menjadi landasan dalam membuat sesuatu keputusan, tafsir dan takwil . Menafsir alQuran dan hadis dilakukan secara kritikal supaya hasil pemikiran selari dengan kebenaran. Kebenaran dalam Islam merujuk kepada sumber naqliah atau sumber wahyu. Wahyu adalah autoriti atau wibawa yang tertinggi dalam memandu manusia berfikir supaya kebenaran yang diterima tidak saja zahir tetapi memberi makna yang hakiki.

Konsep
Berfikir secara kritikal membimbing pemikir ke arah kebenaran. Puncak kepada berfikir menemukan manusia mengenai kebenaran. Proses berfikir kritikal membolehkan seseorang membezakan yang benar dengan yang salah, yang buruk dengan yang baik, yang bermanfaat dan bermusibat, yang memberi faedah atau mendatangkan padah dan sebagainya. Sudah tentu asas yang memberikan kemampuan seseorang berfikir kritikal ialah ilmu, maklumat, pengalaman, pertukaran pandangan dan dalam tradisi Islam diakhiri dengan hikmah. Hikmahlah merupakan jalan terbaik membimbing manusia menemui kebenaran (Sidek Baba, 2009)

Konsep
Di zaman pasca moden ini faham anarki (ketidakaturan) berkembang pesat dalam pemikiran, kesenian, bahasa, kebudayaan malah gaya hidup manusia. Globalisasi yang datang menjadi pemangkin terhadap jalur anarki. Kemajuan sains dan teknologi menyebabkan faham anarki semakin mengukuh dengan melebarkan jaringan komunikasi dan telekomunikasi dan akhirnya membentuk suatu budaya popular yang menghubungkan sesuatu dengan konsep realiti.

Critical thinking is, in short, self directed, self disciplined, self monitored and self corrective thinking
(Paul & Elder, 2001)

Agama & kepercayaan Kreativiti Mendengar Intuisi Emosi Kesejahteraan

Sikap

Pengajaran & Pembelajaran


Pemikiran Kritis

Membaca

Penyelesaian masalah

Perubatan Habit

Politik
Berkomunikasi Penulisan

Persepsi

Convergent thinking

Definisi
Strategi kognitif yang sistematik dan aktif untuk memeriksa, menilai dan memahami peristiwa, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berasaskan taakulan yang munasabah dan bukti yang sah. Lebih spesifik pemikiran kritis melibatkan: mengekalkan sikap dan fikiran yang terbuka dan skeptikal; mengenalpasti antara fakta dan teori, berusaha untuk memperoleh ketepatan faktual dan logik yang konsisten; mengumpul maklumat secara objektif; penekanan dan mengsintesis maklumat; membina inferensi yang munasabah, membuat penilaian dan kesimpulan; kenalpasti dan menyoal andaian dan kepercayaan, kenalpasti makna yang tersembunyi dan implisit; dapat melihat perbezaan dan persamaan antara fenomena; memahami hubungan sebab-akibat; mengurangkan kesilapan logik dan bias peribadi seperti mengelakkan daripada mengambil mudah sesuatu perkara; membina toleransi terhadap ketidaktentuan dan dan kesamaran maklumat; mencari alternatif dan penerangan; serta mencari penyelesaian yang kreatif

Sintesis Pemikiran Kritis


Berfikir dengan menggunakan otak kiri Berfikir menggunakan urutan dan hukum logik Berfikir untuk membuat pertimbangan dan keputusan Berfikir dengan sikap yang berhati-hati dan mengambil risiko Berfikir untuk mendapatkan kebenaran, kejelasan, kesahan, Berfikir untuk menghapuskan keraguan, kesamaran, ketakyakinan dan kesilapan, Thinking for oneself Fikir dan zikir (dunia dan akhirat)

Mengapa Kritis?
Fikiran SEMPIT Fikiran BERCELARU Fikiran KABUR Fikiran TERBURU-BURU

Mengapa Pemikiran Kritis?


The mine-is better habit (egocentric) Sociocentric Integriti Defense mechanisme (face saving) Resistance to change Berani Autonomi Conformity Stereotyping Rendah hati Self deception Keadilan Yakin Overgeneralizations Oversimplifying Empati Double standard Shifting the burden proof Konsisten Irrational appeal

Too many people do not make up their own minds, but have their minds made up for them by salesmen, advertisers, parents, propagandists, TV, newspapers and so on Abraham Maslow

Sesungguhnya kami sediakan umpan neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia kerana mereka mempunyai akal tetapi tidak mahu memahami dengannya, mereka mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak malah lebih sesat lagi. Mereka adalah orang-orang yang lalai. (Al-Araf: 179)

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal. (Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memperhatikan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengn sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka Surah Ali Imran (190-191)

Demi sesungguhnya, aku akan menyesatkan mereka (dari kebenaran), dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong

Surah An-Nisa (119)

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan, mereka ingat (kepada ajaran Allah) maka dengan itu mereka nampak (jalan yang benar). Sedang saudara (pengikut) syaitan-syaitan, dibantu oleh syaitan-syaitan itu dalam melakukan kesesatan, kemudian mereka tidak berhenti-henti (melakukan perbuatan yang sesat lagi menyesatkan) itu)
Surah Al-Araf (20-202)

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya kerana sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati sanubari itu akan diminta pertanggungjawabkan. (Al-araf: 179)

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk mereka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai Surah AlAraf (179)

Dan

demikianlah Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat pilihan lagi adil, supaya kamu menjadi orang yang memberi keterangan kepada manusia (tentang yang benar dan yang salah). (Surah al-Baqarah: 143)

BEBALISME
Bebalisme adalah sikap yang terdiri dari berbagaibagai perangai yang manifestasi akhirnya termasuk ketidaktahuan, lamban, acuh tidak acuh dan keras kepala yang membatu, sebagai ganti usaha yang gigih.kerana orang-orang bebal tidak mempunyai daya antisipasi maka biasanya mereka hanya bertindakbalas terhadap peristiwa setelah kejadianmereka akan membuka payung sesudah hujan membasahi tubuhnyabebalisme tidak mempunyai kemampuan untuk menilai masalah secara kontekstual, mendalam dan sinambung. Mitos Peribumi Malas

PANDIRISME
iaitu (1) dia tidak mampu menganalisis masalah; (2) jika diberitahu kepadanya, dia tidak dapat memecahkannya; (3) dia tidak dapat mempelajari apa yang diperlukan; (4) dia tidak mampu belajar seni belajar; dan (5) dia biasanya tidak mahu mengakui kepandirannya dan ditambah dengan beberapa ciri lain seperti (1) tidak berfikir secara kontekstual baik dalam ruang waktu dan dinamika saling hubungan masing faktornya; (2) hanya bereaksi dengan hal yang langsung, dan tidak dapat melihat yang ada disebaliknya; (3) berfikir dalam pengertian sebab-sebab yang terbatas, dan bukannya sebab-sebab yang berkesinmabungan; (4) biasanya patuh dan tidak kritis terhadap landasan pemikiran sendiri; (5) tidak mawas diri atas masalah dan situasi; (6) tidak konsisten; (7) dalam berfikir tidak analitis, tetapi deskriptis; (8) kekurangan tenaga mental dan selalu mengikuti garis perlawanan yang paling sedikit, dan; (9) tidak dapat berbicara pada abstraksi taraf tinggi dibandingkan kenyataan.

Mitos Peribumi Malas

LOGIK

KRITIS

2 Kategori
Kritis Rendah
Membanding & membeza Membuat kategori Membuat urutan Meniliti bahagianbahagian kecil dan keseluruhan Menerangkan sebab

Kritis Tinggi
Membuat ramalan Mengusul periksa andaian Membuat inferens Mengesahkan sumber maklumat Membuat generalisasi Mencari sebab dan membuat kesimpulan

Skop Pemikiran Kritis


Argumen (penghujahan) Bahasa dan makna

Analisis sumber maklumat


Menyoal Memahami konsep dan definisi

Stail Pemikiran Kritis


Pragmatik Negatif Analitikal Objektif Saintifik Historis Reaktif Sistematik

Panduan Menjadi Kritis


Bermain dengan bahasa Banyakkan menyoal Berbahas, berbincang Membaca

Mendengar, memerhati dan sebagainya


Penglibatan turut serta dll

Menyoal (questioning)
3 Jenis soalan Soalan fakta
Memerlukan bukti dan taakulan Jawapan yang tepat pengetahuan

Soalan keutamaan
Keutamaan yang subjektif Pendapat yang subjektif Tidak boleh dinilai

Soalan penilaian
Memerlukan bukti dan taakulan Jawapan yang bagus dan tidak bagus penilaian

Pro & Kon Pemikiran Kritis


PRO Menjadi lebih matang Bersikap objektif Sensitif, konstruktif dan prihatin Berjiwa besar, yakin dan berani Berhemat dan bertanggungjawab Memiliki daya tahan Tidak mudah dipengaruhi dan berdikari KONTRA Bersifat Reaktif Mementingkan logik dan rasional Takut membuat kesilapan Praktikal Komprehensif

Pendekatan Berfikir Intelektual


Kebenaran Kejujuran Tanpa kepentingan langsung Bersandarkan kekuatan hujah Rasional Objektif Kritis Terbuka Pragmatik Oleh R.Merton, K.R Popper, B. Barber, M.Polanyi

Tahap Pemikiran Kritis


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Saya ingin mengetahui sesuatu secara ilmiah. Saya seorang yang objektif. Saya berfikiran terbuka. Pemikiran saya fleksibel. Saya memiliki skeptikisme intelektual. Saya jujur secara intelektual. Saya sorang yang bersistematik. Saya seorang yang tetap pendirian. Saya mementingkan kejituan dan ketepatan. Saya hormati pandangan/pendirian orang lain.

Cuba Jawab!
Siapa ahli falsafah sebelum Plato? Apakah termodinamik? Di manakah Vatican? Apakah laissez faire? Apakah Phartanon? Siapa pengukir patung The Thinker? Siapakah penulis Communist manifesto? Apakah doktrin Thomas Hobbes? Apakah glasnost dan perestoraika? Nyatakan dua buah buku yang ditulis oleh Rudyard Kipling? Namakah kapal terbang pertama yang dicipta oleh Wright bersaudara?

Namakan negara tali kasut? Pada tahun berapakah Sputnik dilancarkan? Dimanakah terletaknya gunung Karakatoa? Namakan universiti tertua di dunia? Namakan dua orang sarjana Inggeris di Tanah Melayu? Namakan lukisan terakhir Leonardo da Vincci? Siapakah Presiden A. Syarikat yang ketiga? Bilakah terusan Suez dibuka secara rasmi? Siapakah yang telah mencipta patung Liberty? Namakan sebuah buku yang ditulis oleh Thomas Paine? Siapakah Pavlov? Apakah Agora? Namakan stadium Olimpik pertama di dunia?

NOAM CHOMSKY

SIR FRANCIS BACON

BETRAND RUSELL