Anda di halaman 1dari 1

Bahasa Malaysia Tahun 2

Unit Kemahiran Objektif

Tajuk Aktiviti

ABM Refleksi

Membaca dan memahami frasa 3.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup Pada akhir pelajaran ini murid dapat, Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup Membaca dan memahami frasa 1. Bimbing murid membaca beberapa perkataan yang mengandungi suku kata tertutup. 2. Mencantum dua perkataan yang mengandungi suku kata tertutup untuk membina frasa atau rangkai kata untuk membimbing murid membaca frasa atau rangkai kata tersebut. 3. Mempamerkan gambar dan bimbing murid membaca frasa atau rangkai kata yang tercatat di bawah gambar tersebut. Gambar, kad perkataan, perkataan bergrid warna

Bahasa Malaysia Tahun 2

Unit Kemahiran Objektif

Tajuk Aktiviti

ABM Refleksi

Membaca dan memahami frasa 3.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup Pada akhir pelajaran ini murid dapat, Membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup Membaca dan memahami frasa 1. Mempamerkan gambar dan bimbing murid membaca frasa atau rangkai kata yang tercatat di bawah gambar tersebut. 2. Beri latihan mengeja, membaca dan memahami frasa yang mengandungi suku kata tertutup dengan sebutan yang betul melalui aktiviti seperti membaca kad perkataan. 3. Permainan bahasa mencari harta karun berbentuk kad frasa dan membaca kad frasa itu. Gambar, kad perkataan, perkataan bergrid warna