Anda di halaman 1dari 1

Contoh aktiviti yang melibatkan Kemahiran Proses Sains Asas Memerhati : memerhati sifat-sifat fizikal yang terdapat pada

tumbuhan.

Mengelas : mengelaskan haiwan mengikut siafat fizikal seperti berbulu, bersisik, berkaki, berkepak.

Berkomunikasi: menyatakan kepentingan kitar semula

Membuat inferens: menyatakan sebab kenapa daun pada sebatang pokok menjadi layu.

Perkaitan ruang dan masa: mengukur dan membanding pergerakan dua objek yang berbeza dengan jarak dan masa yang ditetapkan.

Mengukur dan menggunakan nombor: mengukur suhu bagi cecair yang dipanaskan.

Meramal: meramal keadaan yang akan berlaku pada pokok dalam pasu yang diletakkan dalam kotak tanpa cahaya matahari.