Anda di halaman 1dari 16

Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 1

--------------------------------------------------------------------------

AKIDAH TINGKATAN 4
PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN
1 Konsep Iman
Mengetahui bahawa iman boleh terbatal

1.2 Maksud Iman


Pada bahasa:
Percaya
Menurut ahli sunnah wal Jamaah :
Membenarkan dihati, mengaku dengan lidah dan beramal dengan anggota

1.3 Cara membuktikan keimanan


Mematuhi perintah Allah dan meninggalkan laranganNya seperti
- menunaikan solat, zakat
- Menuntut ilmu berfaedah
- Berzikir
- Membaca al-Quran
- Bersikap ihsan sesama manusia

1.4 Keperluan iman dalam kehidupan


- Membentuk insan muslim sejati
- Supaya istiqamah salam ibadat
- Bertanggung jawab dan amanah
- Berani menegak kebenaran
- Mencetuskan semangat jihad
- Melahirkan generasi berakhlak mulia
- Sentiasa melakukan kebaikan
- Sabar dan reda menghadapi kesusahan
- Memupuk semangat persaudaraan
- Bersyukur dengan nikmat Allah

1.5 PERKARA-PERKARA YANG MEMBATAL IMAN


Syirik Khurafat Sihir
Kufur Riddah Nifak

1.6 Faktor-faktor yang menyebabkan terbatal iman


- Sebab iktikad atau keyakinan di dalam hati contohnya meyakini bahawa tidak ada
Tuhan yang mencipta alam ini
- Sebab perkataan atau sebutan lidahnya seperti mengatakan Allah itu tidak ada kuasa
- Sebab perbuatan iaitu seperti melakukan pemujaan pantai, menyembah dan
sebagainya

1.7 Cara-cara mengelak terbatal iman


- Beri kesedaran terhadap masyarakat tentang akibat daripada terbatal iman
- Menerapkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh dan mendalam kepada
masyakarakat Islam
- Memberi didikan agama Islam kepada mayarakat Islam meliputi semua peringkat
supaya mereka memahami dan menghayati ajaran Islam dalam menjalani kehidupan
seharian
- Mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan perkara membatalkan
iman
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 2
--------------------------------------------------------------------------

- Tidak memberi kerjasama kepada mana-mana pihak yang terlibat dengan perkara
terbatal iman
- Jangan bergaul dan menghampiri orang atau tempat yang ada unsur pembatal iman.

1.8 Kesan terbatal iman kepada seseorang


- Allah tidak memberi hidayat di atas amalan mereka
- Segala amalan kebajikan mereka tidak mendapat ganjaran pahala dari Allah
- Mereka akan mendapat azab neraka

1.9 Perbezaan antara iman orang fasik , iman orang munafik dan iman yang sempurna
Orang yang beriman Orang yang fasik orang munafik
Berasa yakin dengan hati, Tidak yakin terhadap - Berpura-pura beriman
lidah dan perbuatan keesaan Allah dan kerasulan kepada Allah tetapi pada
terhadap keesaan Allah swt Nabi Muhammad saw hakikatnya berada dalam
dan kerasulan Nabi dengan jelas mengingkari kekufuran
Muhammad saw serta patuh perintah Allah serta suka -
dan taat akan segala mengerjakan laranganNya.
perintah Nya
Mereka sentiasa berusaha Mereka mementingkan diri Suka melaga-lagakan ahli
untuk mendapat keredaan sendiri masyarakat supaya berlaku
Allah swt dan memohon Melakukan apa sahaja permusuhan dan
keampunan kepada Allah asalkan dapat memenuhi pergaduhan
set di atas kesalahan yang kehendak mereka walaupun
dilakukannya tidak mendapat keredaan
Allah
Tetamu Allah di akhirat Dapat balasan neraka di Dapat balasan neraka yang
tempatnya syurga akhirat paling bawah sekali

1.10 Tanda-tanda orang yang tinggi mertabat iman


- Mempunyai ilmu pengetahuan tentang Allah dan RasulNya
- Banyak melakukan ibadat sunat
- Melazimi berzikir kepada Allah
- Selalu berfikir tentang kebesaran Allah

2. SYIRIK
2.1 Maksud Syirik
Menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan akalNya.

2.2 Dalil syirik di larang syirik

2.2 Jenis-jenis
Bahagian-bahagian syirik
Syirik jali Syirik Khafi
Pengertiannya Pengertiannya
Syirik yang dilakukan Syirik yang dilakukan secara tersembunyi
secara terang-terang (tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat)
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 3
--------------------------------------------------------------------------

2.3 Contoh syirik Jali


- Menyembah patung dan berhala
- Menyembah bulan atau matahari
- Mengaku Nabi Isa as sebagi anak tuhan
- Puja pantai
- Puja kubur keramat
- Mempercayai tangkal azimat

2.4 Contoh Khafi


- Riak
- (menunjuk-nunjuk)
- Ujub
- (Mengkagumi diri sendiri)
- Takabbur
- (Membangga diri)

2.5 Kesan / implikasi amalan syirik terhadap kehidupan orang Islam di dunia dan di akhirat
- Rosak akidah
- Berdosa besar
- Mendapat azab di akhirat
- Dibenci masyarakat
- Hilang kawan atau sahabat
- Sukar menerima pandangan orang lain

2.6 Cara-cara mengelak amalan amalan


- Memberi kesedaran kepada individu atau masyarakat yang masih mengamalkan
amalan syirik
- Menyebarkan risalah-risalah yang mengandungi keburukan mengamalkan syirik
- Mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibat mempengaruhi orang dengan
perkara syirik
- Menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-majlis ilmu di semua lapisan masyarakat
- Mengawasi tempat-tempat yang dianggapkan keramat boleh membawa masyarakat ke
arah syirik

3. Kufur
3.1 Maksud Kufur
Tidak percaya kepada Allah swt serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi
Muhammad saw.

3.2 Dalil menunjukkan dilaknat Allah

Dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan (Allah)
mensia-siakan amal-amal mereka.

3.3 Gelaran orang kufur


Orang Kafir
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 4
--------------------------------------------------------------------------

3.4 Jenis-jenis / Bahagian kufur


Kufur Hakikat Kufur nikmat
Pengertian Pengertian
Engkar atau menafikan rukun iman dan Mengingkari khalik atau Allah sebagai
menolak -syariat yang dibawa oleh pemberi nikmat kepada manusia dan
Rasulullah saw makhluk ciptaanNya

3.5 Contoh Kufur hakikat Contoh kufur nikmat


- Tidak mengaku balasan di akhirat - Menggunakan nikmat ke jalan maksiat
- Menolak hukum yang terdapat dalam al- - Enggan mengeluarkan zakat atau
Quran sedekah
- Menyatakan solat fardhu merugikan - Boros membelanjakan harta
masa
Mengatakan berpuasa Ramadan
melemahkan ekonomi
3.6 Faktor menjadi kufur
- Pegangan agama lemah
- Terpengaruh dengan hawa nafsu yang inginkan keseronokan dan kebebasan hidup
- Kesempitan hidup ;sehingga mereka sanggup melakukan kufur untuk memenuhi
keperluan hidup
- Terpengaruh dengan pujukan dan kesenangan dunia

4.6 Kesan atau impikasi seseorang itu bila telah kufur


- Dilaknat Allah
- Berada dalam kemurkaan Allah
- Rosak akidah
Balasan neraka di akhirat
4.7 Cara untuk mengatasi supaya amalan kufur tidak berleluasa
- Menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-majlis ilmu di semua lapisan masyarakat
- Mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibat mempengaruhi orang dengan
perkara syirik
- Mengawasi tempat-tempat yang dianggapkan keramat boleh membawa masyarakat ke
arah syirik
- Memberi kesedaran kepada individu atau masyarakat yang masih mengamalkan amalan
syirik
- Menyebarkan risalah-risalah yang mengandungi keburukan mengamalkan syirik
- Jangan berkawan dengan mereka yang terlibat dengan kufur

5 Riddah
5.1 Maksud Riddah
Berpaling atau keluar dari pada agama Islam

5.2 Dalil riddah dilarang oleh Allah


Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 5
--------------------------------------------------------------------------

dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (agama Islam),
lalu ia mati sedang ia tetap kafir,

5.2 Gelaran orang riddah


- Murtad

5.3 Faktor/ sebab riddah


- Lemah pegangan agama Islam
- Jahil tentang akidah dan hukum Islam
- Terpengaruh dengan tawaran kebendaan
- Tiada bimbingan untuk menghayati Islam
- Terpengaruh dengan agama lain
- Tidak mendapat bimbingan dan perhatian selepas memeluk Islam
5.4 Kesan atau implikasi amalan riddah
- Segala amalan baik yang dilakukan di dunia menjadi sia-sia sahaja
- Di akhirat mereka menjadi ahli neraka selama-lamanya
- Hubungan suami isteri terfasakh
- Haram menerima harta pusaka daripada waris beragama Islam
Haram dikebumikan diperkuburan Islam

5.5 Jika ada rakan anda telah murtad cara menangani orang murtad
- - Memberi nasihat supaya dia bertaubat dan kembali kepada agama Islam
- Memberi perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf
- Pemerintah hendaklah menguatkuasakan hukum iaitu bunuh

5.6 Hikmat hukuman bunuh (hukuman berat) terhadap orang murtad


- Memberi amaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermain-mainkan
- Mengelakkan perbuatan riddah yang mencemarkan kesucian agama Islam
- Menghindarkan masyarakat Islam dari berpecah belah dan huru hara
- Menghalang perbuatan yang merendah dan memburuk agama Islam

6 Khurafat

6.1 Maksud khurafat


Kepercayaan atau perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama
Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan ajaran Islam

6.2 Contoh khurafat


- Mempercayai azimat boleh menahan sesuatu bahaya kepada seseorang
- Mempercayai binatang seperti burung boleh membawa tuah atau sial
- Mengunjungi kubur keramat yang dianggap keramat untuk meminta sesuatu hajat
- Upacara tepung tawar untuk keberkatan kenduri
- Upacara puja pantai untuk mendapat hasil lumayan
- Upacara mandi bunga untuk mendapat cepat jodoh

6.3 Faktor khurafat perbuatan masih berterusan diamal


- Kerana iman kurang mantap kepada Allah yang sukar untuk membezakan yang benar
dengan yang khurafat
- Terpengaruh dengan masyarakat yang biasa mengamalkan perkara khurafat
- Kerana masih terdapat tempat-tempat pemujaan yang boleh membawa kepada amalan
khurafat
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 6
--------------------------------------------------------------------------

- Kerana kurang perhatian di kalangan masyarakat membanteras amalan khurafat


- Ingin mencari jalan mudah untuk menjadi kaya dan terkenal
- Kerana adat turun temurun dari nenek moyang
6.4 Cara mengatasi amalan khurafat
- Menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-majlis ilmu di semua lapisan masyarakat
- Mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibat mempengaruhi orang dengan
perkara khurafat
- Mengawasi tempat-tempat yang dianggapkan keramat oleh masyarakat
- Memberi kesedaran kepada individu atau masyarakat yang masih mengamalkan
khurafat.
- Menyebarkan risalah-risalah yang mengandungi keburukan mengamalkan khurafat

6.5 Kesan / akibat mempercayaan dan mengamalkan khurafat


- Menyebabkan syirik dan membatalkan iman
- Membazir masa, tenaga dan harta dengan perkara yang sia-sia
- Menyekat akal berfikir secara logi dan sistematik
- Masyarakat akan menjadi mundur kerana dipengaruhi oleh khayalan yang sia-sia.
- Menyekat aktiviti harian kerana terpengaruh dengan larangan

7. Sihir

7.1 Maksud sihir


Ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib, iaitu
dengan bantuan syaitan

Dalil pengharaman sihir

7.2 Tujuan mengamal sihir


- Memecahbelahkan pasangan suami isteri
- Mendatangkan penyakit fizikal atau mental kepada mangsanya
- Untuk tujuan riak dan takbur kerana memiliki kekuatan luar biasa dan kelebihan cantik
bagi mempengaruhi orang lain
- Untuk menzalimi mangsa tanpa mempunyai rasa belas kasihan

7.3 Contoh sihir


- Santau
- Pukau
- Ilmu susuk
- Ilmu hitam

7.4 Akibat perbuatan sihir jika masih diamal


Kesan / akibat mempercayai dan mengamalkan khurafat
- Merosak akidah dan membatalkan iman
- Memecahbelahkan masyarakat dan menimbulkan fitnah
- Hilang pergantungan kepada kerana mendapat bantuan syaitan
- Ahli sihir menjadi takbur dan berani melakukan kezaliman
- Membazir harta, tenaga dan masa.
- Menimbulkan pergaduhan
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 7
--------------------------------------------------------------------------

7.5 Cara hendak mengelak dari amalan sihir


-Beriman sepenuhnya kepada kekuasaan Allah
-Sentiasa berdoa dijauhi daripada terkena sihir
-Sentiasa membaca al-Quran
-Sentiasa beribadat dengan ikhlas kerana syaitan tidak boleh mengalahkan manusia yang
ikhlas kepada Allah.

8. Nifak

8.1 Maksud Nifak


Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah swt

8.2 Gelaran
Munafik

8.3 Sifat-sifat / Ciri-ciri nifak


Bila bercakap suka membohong
Bila diamanahkan dia khianat
Bila berjanji dia suka memungkiri
Bila bergaduh dia melampaui batas

8.4 Akibat buruk amalan nifak


- Menghilangkan sikap percaya mempenyai
- Melemahkan perpaduan masyarakat
- Menghancurkan kekuatan umat Islam
- Tidak mendapat ketenangan hidup di dunia dan di akhirat
- Menghalang usaha pembangunan dan memajukan masyarakat Islam

8.5 Sifat buruk orang munafik


Bersama-sama orang Islam ketika orang Islam dalam kekuatan tetapi apabila orang Islam
lemah mereka akan menjadi musuh dan menindas orang Islam tanpa mempunyai rasa
belas kesihan dan berperikemanusiaan

DOSA-DOSA BESAR YANG MEMBAWA KEPADA KEMURKAAN ALLAH

9. Konsep Dosa

9.1 Pengertian Dosa


Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhanNya

9.2 Maksud A’si


Gelaran bagi orang yang berakal dan baligh melanggar hukum Allah

9.3 Faktor pendorong seseorang melakukan dosa


- Kurang didikan atau jahil terhadap ajaran Islam
- Kurang penghayatan ajaran Islam
- Terpengaruh dengan perangai rakan yang jahat
- Ingin hidup bebas tanpa batasan agama
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 8
--------------------------------------------------------------------------

- Sikap angkuh dan sombong kerana harta dan pangkat


- Memandang ringan dengan peringatan azab diakhirat'

9.4 Jenis-jenis dosa


- Dosa besar
- Dosa kecil
-
10 Dosa besar

10.1 Maksud Dosa besar


Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat
10.2 Contoh
- Minum arak
- Berzina
- Membunuh
- Mengumpat
- Derhaka kepada kedua ibu bapa

10.3 Akibatnya
- Qisas
- Hudud dan Takzir
- Balasan azab di neraka jika tidak bertaubat

11 Dosa kecil

11.1 Maksud Dosa kecil


Kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di
akhirat

11.2 Contoh
Melihat aurat bukan muhram
Bercakap perkara yang tidak nampak

11.3 Akibatnya
Jika dilakukan berterusan akan menjadi dosa besar

DOSA-DOSA BESAR YANG MESTI DIHINDARI

12. MENGHINA DAN MENDERHAKA KEPADA KEDUA IBU BAPA

12.1 Cara berbuat baik kepada kedua ibu bapa


Menghormati
- Memberi sepenuh perhatian kepada percakapan, suruhan kedua ibu bapa
- Apabila dia tua kita hendaklah menjaga dengan sebaik-baiknya dan sabar menghadapi
karenah mereka
- Hendaklah menjaga kebajikan mereka
Bila mereka meninggal dunia kita hendaklah mendoakan mereka supaya mendapat
keampunan dan rahmat Allah.
- Jika mereka berhutang dan berwasiat hendaklah tunaikan
- Hendaklah mengekalkan silaturrahim.dengan sahabat mereka
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 9
--------------------------------------------------------------------------

12.2 Sebab wajib mentaati mereka


- Paling banyak berjasa kepada kita
- Melahir dan membesarkan kita
- Banyak mengorbankan kepentingan diri .

12.3 Jika kita menyinggung dan mengatakan “ ah kepada ibu bapa


- Hukum haram
- dimurkai Allah
- Hendaklah segera bertaubat kepada Allah
- Memohon kemaafan kepada kedua ibu bapa

13 MENIPU DAN BERBOHONG

13.1 Maksud Menipu


Melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang
lain

13.2 Hukum
- Haram dan Dosa besar
- Merosakkan diri sendiri dan orang lain

13.3 Contoh
- Memalsukan dokumen
- Pecah amanah
- mencampurkan buah yang elok dengan yang busuk
- Tidak menepati sukatan atau timbangan

14 MENCURI DAN MEROMPAK

14.1 Maksud mencuri


Mencuri ialah mengambil hak orang lain secara bersembunyi yang disimpan di tempat
simpanannya tanpa izinnya.

14.2 Pengertian merompak


Merompak ialah mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan ditempat
simpanannya tanpa izinnya

14.3 Hukum kedua duanya


Haram

14.4 Undang undang hudud (balasan) terhadap mereka yang mencuri


Potong tangan

14.5 Undang undang hudud (balasan) terhadap mereka yang merompak


Dipotong tangan dan kaki secara bersilang

14.6 Akibat atau kesan mencuri dan merompak


- Mengganggu ketenteraman masyarakat dan negara
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 10
--------------------------------------------------------------------------

- Negara tidak stabil


- Membantutkan kegiatan ekonomi

15. RIBA

15.1 Maksud Riba


Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang, pertukaran
makanan yang sejenis termasuk juga mata wang

15.2 Hukum
Haram dan berdosa besar

15.3 Sebab dilarang


- Membawa kepada penindasan
- Dosa besar dan mendapat balasan azab di akhirat
- Menghilangkan sifat tolong menolong antara satu sama lain
- Masyarakat akan bergaduh
- Melahirkan sifat mementing diri
- Ekonomi menjadi tidak stabil
- Akan berlaku jurang ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin

15.4 Hikmat pengharaman


- Untuk membanteras kezaliman dan penindasan
- Untuk mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat
- Untuk menggalakkan semangat tolong menolong sesama manusia
- Un tuk mencegah sifat mementingkan diri sendiri
- Untuk mengecilkan jurang kehidupan antara orang kaya dengan orang miskin

16. MAKAN HARTA ANAK YATIM

16.1 Maksud anak yatim


- Anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh.

16.2 Harta anak yatim ialah


Harta yang diperolehi melalui pusaka, wasiat dan hadiah

16.3 Hukum makan harta anak yatim


Haram dan berdosa besar

16.4 Cara menjaga harta anak yatim


Menjaganya dan memulangkannya bila anak yatim itu baligh atau mampu menguruskan
sendiri hartanya.

16.5 Sebab dilarang memakan harta anak yatim


- Anak yatim itu kehilangan punca pendapatan apabila dewasa nanti
- Mengelakkan anak yatim hidup terbiar dan melarat
- Mengelakkan berlaku pergaduhan dan terputus silaturrahim
- Mencabuli hak anak yatim sebagai pewaris harta pusaka
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 11
--------------------------------------------------------------------------

17. LARI DARI MEDAN PERANG

17.1 Maksud perang jihad


Perang antara orang Islam dengan orang kafir bagi mempertahankan kesucian agama
Islam

17.2 Hukum lari dari medan perang


- Berdosa besar
- Dilaknat Allah

17.3 - Akibat lari dari medan perang


- Dipandang hina oleh masyarakat
- Umat Islam akan dipandang hina
- Memberi peluangkepada musuh menghapuskan agama dan umat Islam
- Akan menerima balasan neraka di akhirat kelak
- Merendahkan martabat agama dan umat Islam

18 MENGUMPAT DAN MEMFITNAH

18.1 Maksud mengumpat


Mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaan serta boleh
menimbulkan kemarahan apabila dilakukan dihadapannya

18.2 Pengertian menfitnah


Melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti

18.3 Sebab dilarang


- Merosakkan keharmonian masyarakat
- Boleh menimbulkan pergaduhan dan perpecahan
- Boleh menjatuhkan maruah seseorang

18.4 Sebab-sebab seseorang itu mengumpat dan memfitnah


- Ingin melihat orang lain menderita
- Takut persaingan hidup
- Tidak mahu mengakui kelebihan orang lain
- Iri hati atau hasad dengki tehadap kelebihan yang pada pada orang lain
- Suka bermegah dan merasa bangga dengan kelebihan yang ada pada diri sendiri

18.5 Akibat Mengumpat dan memfitnah


- Berlaku permusuhan dan huru hara
- Masyarakat Isla akan sentiasa mundur
- Akan putus sillaturuahim
- Hidup akan menderita di dunia dan azab di akhirat
- Membuka jalan kepada musuh-mussuh Islam menghapuskan syiar dan umat Islam
- Mewujudkan masyarakat yang berpecah belah
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 12
--------------------------------------------------------------------------

18.6 Cara mengatasi amalan mengumpat dan memfitnah


- Reda dengan ketentuan Allah
- Menyemai sifat kashi sayang sesama muslim
- Semtiasa melakukan muhasabah diri
- Menyelesaikan masalah dengan berpandukan al-quran dan As-Sunnah
- Meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan dan amalan soleh

DOSA BESAR YANG MEMBAWA KEHANCURAN

19. MINUM ARAK DAN MENAGIH DADAH


19.1 Maksud Arak
Minuman yang memabukkan yang diperbuatkan daripada peraahan buah-buahan yang
diperam

19.2 Pengertian dadah


- sejenis bahan yang menghayalkan dan menghilangkan daya fikir

19.3 Sebab dilarang


- Ia boleh merosakkan kewarasan akal fikiran
- Ia boleh membawa pergaduhan dan permusuhan
- Ia boleh membawa penyakit yang merbahaya seperti AIDS
- Menjadikan keluarga dan masyarakat tidak aman
- Menjadikan masyarakat lemah tidak kuat berkerja
- Sebagai punca jenayah seperti mencuri, merompak dan berzina
19.4 Hikmat dilarang meminum arak dan menyalahgunakan dadah
- Untuk menjaga kewarasan akal fikiran
- Mengelakkan pergaduhan dan permusuhan
- Mengekalkan kesihatan fizikal dan mental
- Mengelakkan penyakit penyakit merbahaya seperti AIDS
- Menjamin kehamonian keluarga dan masyarakat
- Menyediakan tenaga kerja yang berkualiti bagi membangun n egara
- Membendung jenayah seperti mencuri, merompak dam berzina.

19.5 Langkah pencegahannya


- Memberi kesedaran bahawa minum arak dan menagih dadah itu dosa besar dengan
cara mengadakan kempen dan penerangan secara meluas melalui media masa cetak
dan elektronik.
- Mesyarakat hendaklah mengamalkan cara hidup sihat dengan mengadakan aktiviti
kemasyarakatan, riadah dan kebajikan.
- Ahli masyarakat hendaklah mengambil berat terhadap ahli keluarganya dan masyarakat
sekitar untuk memastikan setiap ahlinya bebas darpada gejala minum arak dan
menagih dadah

19.6 Akibat atau kesan buruk penyalahgunaan dadah dan arak kepada individu.
- Membazirkan harta, masa dan tenaga
- Menjatuhkan maruah diri dan keluaga
- Lalai daripada mengingati dan menunaikan perintah Allah
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 13
--------------------------------------------------------------------------

- Mengabaikan tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan negara


- Terdedah kepada kegiatan jenayah seperti pergaduhan, mencuri dan membunuh

19.7 Akibat atau kesan buruk penyalahgunaan dadah dan arak kepada masyarakat
- Menjadi mundur kerana anggotanya tiada berdaya maju
- Dipandang hina kerana ahlinya berakhlak buruk
- Tidak tenteram kerana berlaku pemusuhan dan pergaduhan
- Banyak wang negara dihabiskan bagi menyediakan pusat pemulihan
- Hilang tenaga kerja yang boleh membangunkan masyarakat dan negara
- Mendedahkan negara kepada penjajahan dan penindasan kuasa asing

20. ZINA

20.1 Maksud Zina


Zina ialah melakukan hubungan seks secara haram antara lelaki dengan perempuan tanpa
ikatan perlahwinan yang sah

20.2 Faktor berlaku zina


- Kurang pendidikan Islam
- Lemah iman
- Kurang menghayati ajaran Islam
- Bergaul bebas lelaki dan perempuan bukan muhram
- Membaca dan menonton bahan lucah
- Mengunjungi tempat-tempat maksiat
- Terpedaya dengan keseronokan dan kemewahan

20.3 Perbuatan yang mendorong kepada zina


- Perbuatan melihat, merenung, bercakap antara lelaki dan perempuan yang bukan
muhram tanpa hajat yang diharuskan syarak
- Duduk berdua-duaan di tempat sunyi.
- Memakai pakaian yang menjolik mata – tidak menutup aurat.

20.4 Akibat melakukan zina


- Merendahkan maruah diri dan keluarga
- Mendapat kemurkaan Allah
- Mendapat bala daripada Allah
- Melahirkan generasi yang tidak jelas nasabnya
- Merebakkan penyakit merbahaya
- Masyarakat akan bermusuhan dan kucar kacir
- Boleh berlaku berbagai jenayah seperti pembunuhan

20.5 Hukuman
- Bagi muhsan ( telah berkahwin) rejam sampai mati
- Bagi Ghairul Muhsan ( belum berkahwin) sebat 100 kali

20.6 Cara hendak mengawal


- Tingkatkan didikan agama sejak kecil
- Beri kesedaran tentang balasan dan hukuman zina
- Tindakan kerajaan menguatkuasa undang undang
- Tindakan tegas dari pihak berkuasa
- Hapus pusat pelacuran
- Perbanyakkan aktiviti agama untuk mengelak elak pergaulan bebas.
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 14
--------------------------------------------------------------------------

21. QAZAF (MENUDUH ZINA)

21.1 Maksud Qazaf


Menuduh seseorang yang baik melaku zina tanpa 4 orang saksi yang adil.

21.2 Hukuman
80 kali sebatan

21.2 Sebab perbuatan itu haram (dilarang oleh Allah)


- Perempuan itu dipandang hina oleh masyarakat
- Ia perbuatan keji dan mendapat kutukan daripada Allah
- Jatuh maruah orang yang kena tuduh
- Akan menyebab orang kena tuduh dan keluargannya mendapat tekanan jiwa
- Akan menghancurkan masa depan orang yang kena tuduh.

21.3 Cara hendak elak tidak menuduh


- Beri didikan
- Beri kesedaran
- Hampiri alim ulamak
- Tingkatkan keimanan kepada Allah
- Tingkatkan penghayatan ajaran Islam

21.4 Syarat seseorang yang menuduh orang lain berzina boleh dikenakan hukuman
- Berakal
- Baligh
- Atas kemahuan sendiri bukan dipaksa
- Mengetahui haramnya qazaf
- Bukan bapa dan datuk yang dituduh

22. LIWAT DAN MASAHAQAH


22.1 Maksud Liwat
Liwat ialah melakukan hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki

22.2 Pengertian Musahaqah


Musahaqah ialah melakukan hubungan jenis antara perempuan dengan perempuan

22.3 Faktor yang membawa kepada perlakuan liwat dan musahaqah


- Terpengaruh dengan budaya liar
- Membaca dan melihat bahan-bahan lucah
- Tiada penguatkuasaan undang-undang yang tegas
- Kelemahan pelaksanaan undang-und ang.
- Tidak sanggup memikul tugas dan tanggung jawab suami atau isteri
- Kurang didikan agama
Kurang menghayati ajaran Islam
22.4 Akibat melakukan musahaqah
- Rumah tangga akan hancur
- Boleh menghidap berbagai penyakit
- Mendapat balasan azab di dunia dan di akhirat
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 15
--------------------------------------------------------------------------

- Dipandang hina oleh bangsa dan agama lain.


- Masyarakat tidak aman

23 MEMBUNUH DIRI

23.1 Maksud membunuh diri


Melakukan perbuatan yang boleh meisahkan ruh daripada jasad sendiri

23.2 Punca atau faktor membunuh diri


- Putus asa dengan rahmat Allah
- Tidak meyakini kehidupan hari Akhirat
- Sebagai jalan penyelesaian penderitaan.
- Tidak sanggup menghadapi kegagalan atau penderian
- Kurang iman kepada Allah
- Kurang didikan ajaran Islam
- Kurang penghayatan Islam

23.3 Cara mengatasinya


- Hendaklah yakin dengan rahmat Allah
- Berusaha memajukan diri mengikut lunas-lunas yang betul
- Mengatur strategi hidup mengikut berpandukan al-Quran dan Sunnah dan akal yang
waras
- Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah
- Mendalami ajaran Islam
- Menghayati ajaran Islam

24. TAUBAT

24.1 Maksud Taubat


Kembali iaitu kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal melanggar perintah Allah
atau larangannya

24.2 Dalil allah menyuruh bertaubat

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan " Taubat
Nasuha",

24.3 Hukum bertaubat


Wajib bagi mereka yang melakukan yang telah melakukan dosa besar
Taubat tidak boleh dilakukan secara penantaraan
Taubat hendaklah memohon secara langsung kepada Allah swt.

24.4 Syarat taubat ()supaya diterma oleh allah


- Menyesal terhadap maksiat yang dilakukannnya
- Berhenti melakukan maksiat dengan segera
- Berazam tidak akan mengulangi lagi’
- Berterus terang memohon maaf jika berkaitan dengan hak orang lain
Pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian akidah (sukatan baru) 16
--------------------------------------------------------------------------

-
24.5 Cara bertaubat
- Mestilah dilakukan dengan hati yang ikhlas tanpa paksaan
- Selalu beristighfar dalam kehiduapn seharian
- Melakukan solat taubat
- Wajib menjauhi sifat buruk

24.6 Hikmat taubat


- Memberi peluang kepada orang yang berdosa kembali ke jalan Allah.
- Memberi ketenangan hati kepada muslim yang bertaubat
- Mendapat keampunan serta petunjuk Allah
- Sebagai satu cara mendekatkan diri kepada Allah
- Meningkatkan keimanan kerana menyedari dirinya tidak sempurna
- Mendapat balasan syurga diakhirat kelak
- Mengembalikan sillaturahim