ARAHAN-ARAHAN YANG BERKAITAN DENGAN KEBENARAN BERKAHWIN DALAM PDRM Arahan KPN 39/37 Bertarikh 18 Ogos 1981 Arahan

KPN 39/37 Bertarikh 26 Nov. 2001 (Perkahwinan Pegawai Dan Anggota Polis Dengan Rakyat Asing) Pekeliling Imigresen Malaysia Terhad Bil. 10 Tahun 2006 Arahan KPN 39/37 Bertarikh 06 Disember 2005 (Arahan Berhubung Poligami Dan Bersekedudukan Sebagai Suami Isteri Dalam PDRM) Arahan KPN 39/37 Bertarikh 23 Nov. 2001 (Mengemaskini Rekod Perkhidmatan Bagi Pegawai / Anggota Yang Berpoligami Tanpa Kebenaran) Arahan Amalan No. 2 Tahun 2007Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) (Permohonan Kebenaran Berpoligami Bagi Anggota Polis Dan Tentera) KPN 39/37 (TT)

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KEBENARAN BERKAHWIN DI DALAM PDRM  Tempoh mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya tiga(3) bulan sebelum tarikh perkahwinan.

NIKAH KALI PERTAMA / KALI KEDUA

Syarat-syarat 3.Mengisi Borang Lampiran ‘B’ (POL/CID/2) untuk tapisan rekod jenayah bakal suami/isteri, ke Cawangan Rekod Jenayah, Bukit Aman. 5.Mengemukakan permohonan Borang Lampiran ‘A’ untuk tapisan Cawangan Khas.

3.

Lain-lain dokumen-dokumen:i. Salinan Kad Kuasa/ Kad pengenalan bakal suami/isteri. ii. Surat pengesahan bujang, Duda/janda, iii. Surat sokongan daripada Ketua Jabatan.

Nota : Kelulusan Pegawai Pemerintah.

KAHWIN BERPOLIGAMI Syarat-syarat 1. Mengisi Borang Permohonan Berpoligami (Lampiran ‘A’) untuk tapisan Ketua Cawangan Khas.

2. Mengisi Borang Lampiran ‘B’ (POL/CID/2) untuk tapisan rekod jenayah bakal suami/isteri ke Ketua Cawangan Rekod Jenayah,Bukit Aman. 3. KPD / Pegawai Pemerintah / KP Negeri hendaklah memberi perakuan sekiranya perkahwinan (poligami) berlansung, ianya tidak akan menimbulkan sebarang masalah dari segi kewangan kepada pemohon berkenaan.

4.

Lain-lain dokumen-dokumen:-

i. Salinan Kad Kuasa pemohon, salinan kad kuasa/kad pengenalan isteri dan bakal isteri. ii. iii. iv. v. vi. Surat pengesahan bujang bakal isteri. Jika janda, sertakan salinan perakuan cerai/kematian. Rakaman percakapan isteri (POL. 51C) Rakaman percakapan bakal isteri (POL. 51C) Laporan perubatan isteri jika berkenaan 3 bulan penyata gaji terakhir.

Nota : Kelulusan Ketua Polis Negara.

KAHWIN DENGAN WARGANEGARA ASING Syarat-syarat 1. Mengisi Borang Lampiran ‘B’ (POL/CID/2) untuk tapisan rekod jenayah bakal suami/isteri ke Ketua Cawangan Rekod Jenayah, Bukit Aman. 2. Mengemukakan Borang Lampiran ‘A’ untuk tapisan halus Cawangan Khas, Bukit Aman.

3.

Lain-lain dokumen-dokumen:-

i. Salinan Kad Kuasa pemohon dan salinan pasport bakal isteri. ii. Surat pengesahan bujang pemohon dan bakal suami/isteri. Jika duda/janda, sertakan salinan perakuan cerai/kematian. iii. Latar belakang bakal suami/isteri dari segi (keluarga, pelajaran, pekerjaan di negara asal). iv. Latar belakang perkenalan dari segi tarikh & keadaan.

Nota: Kelulusan Ketua Polis Negara.

KAHWIN DENGAN SESEORANG YANG BARU MEMELUK AGAMA ISLAM DAN BERLAINAN AGAMA Syarat-syarat 1. Mengisi Borang Lampiran ‘B’ (POL/CID/2) untuk tapisan rekod jenayah bakal suami/isteri ke Ketua Cawangan Rekod Jenayah, Bukit Aman.

2. Mengemukakan Borang Lampiran ‘A’ untuk tapisan Cawangan Khas, Bukit Aman.

3.

Lain-lain dokumen-dokumen:salinan Kad

i. Salinan Kad Kuasa pemohon dan Kuasa/Kad Pengenalan bakal isuami/isteri. ii.

Sijil pengesahan masuk islam bakal suami/isteri.

ii. Surat pengesahan bujang pemohon dan bakal suami/isteri. Jika duda/janda, sertakan salinan perakuan cerai/kematian. iii. Latarbelakang bakal suami/isteri serta keluarga termasuk adik-beradik berusia 12 tahun ke atas berserta No. Kad Pengenalan. Nota : Kelulusan Ketua Polis Negara.

PERMOHONAN KAHWIN DARIPADA PEGAWAI/ ANGGOTA CAWANGAN KHAS Syarat-syarat 1. Mengisi Borang Lampiran ‘B’ (POL/CID/2) untuk tapisan rekod jenayah bakal suami/isteri ke Ketua Cawangan Rekod Jenayah, Bukit Aman. 2. Mengemukakan Borang Lampiran ‘A’ untuk tapisan Cawangan Khas, Bukit Aman.

3.

Lain-lain dokumen-dokumen:salinan Kad

i. Salinan Kad Kuasa pemohon dan Kuasa/Kad Pengenalan bakal suami/isteri.

ii. Surat pengesahan bujang pemohon dan bakal suami/ isteri. Jika duda/ janda, sertakan salinan perakuan cerai/kematian. iii. Latarbelakang bakal suami/isteri serta keluarga termasuk adik-beradik berusia 12 tahun ke atas berserta No. Kad Pengenalan. Nota : Kelulusan Ketua Polis Negara.

JENIS-JENIS BORANG YANG PERLU DIKEMUKAKAN LAMPIRAN B (POL/CID/2) (PERMOHONAN UNTUK SELIDIKAN REKOD JENYAH) LAMPIRAN ‘A’ (BORANG UNTUK MEMOHON KEBENARAN BERKAHWIN YANG KALI PERTAMA /KEDUA /CAWANGAN KHAS LAMPIRAN ‘A’ BORANG PERMOHONAN BERPOLIGAMI(Arahan Poligami KPN 39/37 btkh 6 Dis. 2005) LAMPIRAN ‘A’ (PERMOHONAN MENGEMASKINI REKOD PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI/ANGGOTA BERPOLIGAMI TANPA KEBENARAN)

CARTA ALIRAN PEMPROSESAN
KELULUSAN DI PERINGKAT BUKIT AMAN
PEMOHON

Jika Dokumen tidak lengkap

CAW. PERKHIDMATAN IPP BUKIT AMAN Menerima/Menyemak Dokumen Permohonan

Tapisan JSJ UNIT BAKA Sesi Kaunseling (Berpoligami sahaja)

Tapisan Kasar/ Tapisan Halus

Jika dipertimbangkan

MESYUARAT (Poligami / Warganegara Asing / Ada Rekod JSJ/SB

Memproses MINIT TERCERAI/ SURAT KELULUSAN/ TIDAK DILULUSKAN