Anda di halaman 1dari 17

RAHSIA HAKIKAT SHOLAT

TENGKU PUTEH TIPPI

DECEMBER 17, 2001


DISUSUN SEMULA OLEH TENGKU PUTEH TIPPI

ISI KANDUNGAN
MUQADDIMAH .................................................................................................................................... 3 RAHSIA HAKIKAT SHOLAT ...................................................................................................................... 4 Adapun hakikatnya: ............................................................................................................................ 4 INILAH PENGERTIAN TAKBIRATUL IHRAM ............................................................................................ 6 Adapun hakikatnya: ............................................................................................................................ 6 Sah dan maqarinahnya shalat itu terdiri atas 3 (tiga) perkara: .......................................................... 6 INILAH PENGERTIAN SHALAT ................................................................................................................. 7 Masalah yang menyatakan sempurnanya didalam shalat:................................................................. 7 ADA PULA FASAL PENGERTIAN 1 ........................................................................................................ 7 ADA PULA FASAL PENGERTIAN 2 ........................................................................................................ 8 Masalah yang menyatakan jalan kepada Allah Taala atas 4 (empat) perkara:.............................. 8 Adapun hakikatnya: ........................................................................................................................ 8 Adapun yang tersebut diatas itu nyata atas penghulu kita Nabi MUHAMMAD. Karena lafadz MUHAMMAD itu 4 (empat) hurufnya yaitu:................................................................................... 8 Sah dan lagi lafadz ALLAH terdiri dari 4 (empat) huruf:.................................................................. 8 ADA PULA FASAL PENGERTIAN 3 ........................................................................................................ 9 Adapun BUMI / JASMANI didalam tubuh kita itu terdiri atas 7 (tujuh) lapis yaitu:........................ 9 Adapun LANGIT / ROHANI (OTAK/ARASY) didalam tubuh kita itu terdiri atas 7 (tujuh) lapis pula: ........................................................................................................................................................ 9 Adapun LAUT didalam tubuh kita ada 2 (dua) yaitu: ...................................................................... 9 Adapun MAHLIGAI didalam tubuh kita ada 7 (tujuh) pula yaitu: ................................................. 10 MEMPELAJARI SHOLAT HAKEKAT ........................................................................................................ 11 HAKEKAT AL-FATIHAH DALAM SHOLAT ............................................................................................ 11 HAKEKAT ALLAHU AKBAR DALAM SHOLAT:...................................................................................... 11 DALAM SHOLAT ITU JUGA MENGANDUNGI HAKEKAT ZAKAT. ......................................................... 12 HAKEKAT PUASA DALAM SHOLAT: ................................................................................................... 12 SHOLAT HAKIKI. ................................................................................................................................. 12 LAFADZ NIAT SHOLAT HAKEKAT. ...................................................................................................... 12 SHOLAT ZOHOR ............................................................................................................................. 12 SHOLAT ASHAR.............................................................................................................................. 12 SHOLAT MAGHRIB......................................................................................................................... 12 SHOLAT ISYA.................................................................................................................................. 13 SHOLAT SUBUH ............................................................................................................................. 13 ADAB MENGERJAKAN SHOLAT ............................................................................................................. 13 1|Mukasurat

7 Adab dalam mengerjakan Sholat ................................................................................................... 13 MEMAHAMI TENTANG SHOLAT........................................................................................................... 14 SHOLAT YANG HAKIKI.. . ................................................................................................................... 15

2|Mukasurat

MUQADDIMAH

Bismillahir Rahmaanir Rahiim


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Yang Maha Penyayang

Nahmaduhu Wa Nusolli 'Ala Rasulihil Karim, Amma Ba'du;

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman


"Dan tidak Aku menciptakan Jin dan Insan melainkan agar mereka beribadah kepadaKu."
[Az-Zariyat : 56]

3|Mukasurat

RAHSIA HAKIKAT SHOLAT

Adapun kemudian daripada itu, yakni daripada memuji Allah dan mengucapkan shalawat kepada Rasulullah SAW, maka inilah suatu kitab yang sudah dipindahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, supaya mudah bagi orang yang baru belajar menginginkan Allah. Bahwasanya diceritakan dari Abdullah Bin Umar r.a, katanya adalah kamu berduduk pada suatu orang kelak ke hadapan Rasulullah SAW, minta belajar ilmu Jibril a.s, daripada ilmu yang sempurna dunia dan akhirat, yaitu membiasakan dari hakikat didalam shalat lima waktu yaitu wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Yang harus mereka ketahui pertama kali hakikat shalat ini supaya sempurna kamu menyembah Allah, bermula hakikatnya didalam shalat itu atas 4 (empat) perkara: 1. 2. 3. 4. BERDIRI (IHRAM). RUKU (MUNAJAH). SUJUD (MIRAJ). DUDUK (TABDIL).

Adapun hakikatnya:
1) BERDIRI (IHRAM) itu karena huruf ALIF asalnya dari API, bukan api pelita dan bukan pula api bara. Adapun artinya API itu bersifat JALALULLAH, yang artinya sifat KEBESARAN ALLAH TAALA, yang terdiri atas 2 (dua) perkara : KUAT. LEMAH.

Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga, karena hamba itu tidak mempunyai KUAT dan LEMAH karena hamba itu di-KUAT-kan dan di-LEMAH-kan oleh ALLAH, bukannya kudrat dan iradat Allah itu lemah. Adapun kepada hakikatnya yang sifat lemah itu shalat pada sifat kita yang baharu ini. Adapun yang dihilangkan tatkala BERDIRI itu adalah pada segala APAL (perbuatan) hamba yang baharu. 2) RUKU (MUNAJAH) itu karena huruf LAM Awal, asalnya dari ANGIN, bukannya angin barat dan bukan pula angin timur. Adapun artinya ANGIN itu bersifat JAMALULLAH yang artinya sifat KEELOKAN ALLAH TAALA, yang terdiri atas 2 (dua) perkara : TUA. MUDA. Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba itu tidak mempunyai TUA dan MUDA. Adapun yang dihilangkan tatkala RUKU itu adalah pada segala ASMA (nama) hamba yang baharu. 3) SUJUD (MIRAJ) itu karena huruf LAM Akhir, asalnya dari AIR, bukannya air laut dan bukan pula air sungai. Adapun artinya AIR itu bersifat QAHAR ALLAH yang artinya sifat KEKERASAN ALLAH TAALA, yang terdiri atas 2 (dua) perkara :

4|Mukasurat

HIDUP. MATI.

Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba itu tidak pun mempunyai HIDUP dan MATI. Adapun yang dihilangkan tatkala SUJUD itu adalah pada segala NYAWA (sifat) hamba yang baharu. 4) DUDUK (TABDIL) itu karena huruf HA, asalnya dari TANAH, bukannya pasir dan bukan pula tanah lumpur. Adapun artinya TANAH itu bersifat KAMALULLAH yang artinya sifat KESEMPURNAAN ALLAH TAALA, yang terdiri atas 2 (dua) perkara : ADA. TIADA. Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba itu tidak ADA dan TIADA. Adapun yang dihilangkan tatkala DUDUK itu adalah pada segala WUJUD/ZAT hamba yang baharu, karena hamba itu wujudnya ADAM yang artinya hamba tiada mempunyai wujud apapun karena hamba itu diadakan/maujud, hidupnya hamba itu di-hidupkan, matinya hamba itu di-matikan dan kuatnya hamba itu di-kuatkan. Itulah hakikatnya shalat. Barangsiapa shalat tidak tahu akan hakikat yang empat tersebut diatas, shalatnya hukumnya KAFIR JIN dan NASRANI, artinya KAFIR KEPADA ALLAH, ISLAM KEPADA MANUSIA, yang berarti KAFIR BATHIN, ISLAM ZHAHIR, hidup separuh HEWAN, bukannya hewan kerbau atau sapi. Tuntutan mereka berbicara ini wajib atas kamu. Jangan shalat itu menyembah berhala!!!.

5|Mukasurat

INILAH PENGERTIAN TAKBIRATUL IHRAM


Masalah yang menyatakan sempurnanya orang TAKBIRATUL IHRAM, yaitu hendaklah tahu akan MAQARINAHNYA. Bermula MAQARINAH shalat itu terdiri atas 4 (empat) perkara: 1. BERDIRI (IHRAM). 2. RUKU (MUNAJAH). 3. SUJUD (MIRAJ). 4. DUDUK (TABDIL).

Adapun hakikatnya:
1. Adapun hakikatnya BERDIRI (IHRAM) itu adalah TERCENGANG, artinya: tiada akan tahu dirinya lagi, lupa jika sedang menghadap Allah Taala, siapa yang menyembah?, dan siapa yang disembah?. 2. Adapun hakikatnya RUKU (MUNAJAH) itu adalah BERKATA-KATA, artinya: karena didalam TAKBIRATUL IHRAM itu tiada akan menyebut dirinya (asma/namanya), yaitu berkata hamba itu dengan Allah. Separuh bacaan yang dibaca didalam shalat itu adalah KALAMULLAH. 3. Adapun hakikatnya SUJUD (MIRAJ) itu adalah TIADA INGAT YANG LAIN TATKALA SHALAT MELAINKAN ALLAH SEMATA. 4. Adapun hakikatnya DUDUK (TABDIL) itu adalah SUDAH BERGANTI WUJUD HAMBA DENGAN TUHANNYA.

Sah dan maqarinahnya shalat itu terdiri atas 3 (tiga) perkara:


1. QASHAD. 2. TAARADH. 3. TAIN. Adapun QASHAD itu adalah menyegerakan akan berbuat shalat, barang yang dishalatkan itu fardhu itu sunnah. Adapun artinya TAARRADH itu adalah menentukan pada fardhunya empat, tiga atau dua. Adapun TAIN itu adalah menyatakan pada waktunya, zhuhur, ashar, Maghrib, isya atau subuh.

6|Mukasurat

INILAH PENGERTIAN SHALAT


Masalah yang menyatakan sempurnanya didalam shalat:
1. Adapun sempurnanya BERDIRI (IHRAM) itu hakikatnya : a. Nyata kepada APAL Allah. b. Hurufnya ALIF. c. Alamnya NASUWAT. d. Tempatnya TUBUH, karena tubuh itu kenyataan SYARIAT. 2. Adapun sempurnanya RUKU (MUNAJAH) itu hakikatnya : a. Nyata kepada ASMA Allah. b. Hurufnya LAM Awal. c. Alamnya MALAKUT. d. Tempatnya HATI, karena hati itu kenyataan THARIQAT. 3. Adapun sempurnanya SUJUD (MIRAJ) itu hakikatnya : a. Nyata kepada SIFAT Allah. b. Hurufnya LAM Akhir. c. Alamnya JABARUT. d. Tempatnya NYAWA, karena Nyawa itu kenyataan HAKIKAT. 4. Adapun sempurnanya DUDUK (TABDIL) itu hakikatnya : a. Nyata kepada ZAT Allah. b. Hurufnya HA. c. Alamnya LAHUT. d. Tempatnya ROHANI, karena ROHANI itu kenyataan MARIFAT. 5. Adapun BERDIRI (IHRAM) itu kepada SYARIAT Allah. a. Hurufnya DAL. b. Nyatanya kepada KAKI kita. 6. Adapun RUKU (MUNAJAH) itu kepada THARIQAT Allah. a. Hurufnya MIM. b. Nyatanya kepada PUSAT (PUSER) kita. 7. Adapun SUJUD (MIRAJ) itu kepada HAKIKAT Allah. a. Hurufnya HA. b. Nyatanya kepada DADA kita. 8. Adapun DUDUK (TABDIL) itu kepada MARIFAT Allah. a. Hurufnya MIM Awal. b. Nyata kepada KEPALA (ARASY) kita.

Jadi Orang Shalat membentuk huruf AHMAD / MUHAMMAD.

ADA PULA FASAL PENGERTIAN 1


1) Asal TUBUH kita (jasmaniah) kita dijadikan oleh Allah Taala atas 4 (empat) perkara: 1. API. 2. ANGIN. 3. AIR. 4. TANAH. 2) Adapun NYAWA kita dijadikan Allah Taala atas 4 (empat) perkara: 1. WUJUD.

7|Mukasurat

2. NUR ILMU. 3. NUR. 4. SUHUD. 3) Adapun MARTABAT Tuhan itu ada 3 (tiga) perkara: 1. AHADIYYAH. 2. WAHDAH. 3. WAHIDIYYAH. 4) Adapun TUBUH kita dijadikan Allah Taala atas 4 (empat) perkara: 1. WADIY. 2. MADIY. 3. MANIY. 4. MANIKEM.

ADA PULA FASAL PENGERTIAN 2


Masalah yang menyatakan jalan kepada Allah Taala atas 4 (empat) perkara:
1. 2. 3. 4. SYARIAT. = APAL. = BATANG TUBUH. THARIQAT. = ASMA. = HATI. DIRI HAKIKAT. = SIFAT. = NYAWA. KITA MARIFAT. = RAHASIA. = SIR.

Adapun hakikatnya:
5. 6. 7. 8. SYARIAT itu adalah KELAKUAN TUBUH. THARIQAT itu adalah KELAKUAN HATI. HAKIKAT itu adalah KELAKUAN NYAWA. MARIFAT itu adalah KELAKUAN ROHANI.

Adapun yang tersebut diatas itu nyata atas penghulu kita Nabi MUHAMMAD. Karena lafadz MUHAMMAD itu 4 (empat) hurufnya yaitu:
9. 10. 11. 12. MIM Awal. HA. MIM Akhir. DAL. i. Manusia Adapun Adapun Adapun Adapun ii. Alam Adapun Adapun Adapun Adapun

huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf

MIM Awal itu ibarat KEPALA. HA itu ibarat DADA. MIM Akhir itu ibarat PUSAT (PUSER). DAL itu ibarat KAKI. MIM Awal itu MAQAM-nya kepada alam LAHUT. HA itu MAQAM-nya kepada alam JABARUT. MIM Akhir itu MAQAM-nya kepada alam MALAKUT. DAL itu MAQAM-nya kepada alam NASUWAT.

Sah dan lagi lafadz ALLAH terdiri dari 4 (empat) huruf:


1. 2. 3. 4. ALIF. LAM Awal. LAM Akhir. HA.

8|Mukasurat

Adapun Adapun Adapun Adapun Adapun Adapun Adapun Adapun

huruf huruf huruf huruf

ALIF itu nyatanya kepada APAL Allah. LAM Awal itu nyatanya kepada ASMA Allah. LAM Akhir itu nyatanya kepada SIFAT Allah. HA itu nyatanya kepada ZAT Allah.

APAL itu nyata kepada TUBUH kita. ASMA itu nyata kepada HATI kita. SIFAT itu nyata kepada NYAWA kita. ZAT itu nyata kepada ROHANI kita.

ADA PULA FASAL PENGERTIAN 3


Masalah yang menyatakan ALAM. Adapun ALAM itu atas 2 (dua) perkara: 13. ALAM KABIR (ALAM BESAR/ALAM NYATA). 14. ALAM SYAQIR (ALAM KECIL/ALAM DIRI KITA). Adapun ALAM KABIR itu adalah alam yang NYATA INI. Adapun ALAM SYAQIR itu adalah alam DIRI KITA INI.

ALAM KABIR (ALAM BESAR) itu sudah terkandung didalam ALAM SYAQIR karena ALAM SYAQIR itu bersamaan tiada kurang dan tiada lebih, lengkap dengan segala isinya bumi dan langit, arasy dan kursy, syurga, neraka, lauhun (tinta) dan qolam (pena), matahari, bulan dan bintang.

Adapun BUMI / JASMANI didalam tubuh kita itu terdiri atas 7 (tujuh) lapis yaitu:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BULU. KULIT. DAGING. URAT. DARAH. TULANG. LEMAK (SUM-SUM).

Adapun LANGIT / ROHANI (OTAK/ARASY) didalam tubuh kita itu terdiri atas 7 (tujuh) lapis pula:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DIMAK (LAPISAN BERPIKIR/RUH NABATI). MANIK (LAPISAN PANDANGAN/RUH HEWANI). NAFSU (RUH JASMANI). BUDI (RUH NAFASANI). SUKMA (RUH ROHANI). RASA (RUH NURANI). RAHASIA (RUH IDHAFI). Adapun MATAHARI didalam tubuh kita yaitu NYAWA kita. Adapun BULAN didalam tubuh kita yaitu AKAL kita. Adapun BINTANG didalam tubuh kita yaitu ILMU kita (ada yang banyak dan ada pula yang sedikit). Adapun SYURGA didalam tubuh kita yaitu AMAL SHALEH kita. Adapun NERAKA didalam tubuh kita yaitu DOSA-DOSA kita.

Adapun LAUT didalam tubuh kita ada 2 (dua) yaitu:


1. LAUT ASIN. 2. LAUT TAWAR.

9|Mukasurat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Adapun LAUT ASIN didalam tubuh kita yaitu AIR MATA kita. Adapun LAUT TAWAR didalam tubuh kita yaitu AIR LUDAH kita.

Adapun MAHLIGAI didalam tubuh kita ada 7 (tujuh) pula yaitu:


DADA. QALBUN. BUDI. JINEM. NYAWA. RASA. RAHASIA.

Didalam DADA itu QALBUN dan didalam QALBUN itu BUDI dan didalam BUDI itu JINEM dan didalam JINEM itu NYAWA dan didalam NYAWA itu RASA dan didalam RASA itu RAHASIA (SIR).

10 | M u k a s u r a t

MEMPELAJARI SHOLAT HAKEKAT


Mengapa kita harus berniat dalam Sholat ? . Karena= Niat itu merupakan kepala sembahyang. Hakekat niat letaknya pada martabat Alif dan kalbu manusia di dalam sholat itu kita lafazkan di dalam hati : Niat Sholat : Aku hendak Sholat menyaksikan diriku karena Allah semata-mata. Dalilnya: LA SHOLATAN ILLA BI HUDURIL QALBI Artinya : Tidak Sah Sholat -Nya Kalau Tidak Hadir Hatinya (Qalbunya) LAYASUL SHOLAT ILLA BIN MARIFATULLAH Artinya : Tidak sah Sholat Tanpa Mengenal Allah WAKALBUL MUMININ BAITULLAH Artinya : Jiwa Orang Mumin Itu Rumahnya Allah WANAHNU AKRABI MIN HABIL WARIZ Artinya : Aku (Allah) Lebih Dekat Dari Urat Nadi Lehermu IN NAMAS SHOLATU TAMAS KUNU TAWADUU Artinya : Hubungan Antara Manusia Dengan Tuhannya Adalah Cinta. Cintailah Allah Yang Karena Allah Engkau Hidup Dan Kepada Allah Engkau Kembali. AQIMIS SHOLATA LI ZIKRI Artinya : Dirikan Solat Untuk Mengingat Allah (QS. Taha : 145) . Sedangkan : Al-Fatihah ialah merupakan tubuh sembahyang Tahayat ialah merupakan hati sembahyang Salam ialah merupakan kaki tangan sembahyang. .

HAKEKAT AL-FATIHAH DALAM SHOLAT


Membersihkan hati dari pada syirik kepada Allah swt Mengingat kita bahwa tubuh manusia itu mempunyai 7 lapis susunan jasad yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bulu Kulit Daging Darah Tulang Lemak Lendir

(7 ayat dalam Al-Fatihah merupakan tawaf 7 kali keliling Kaabah.)

HAKEKAT ALLAHU AKBAR DALAM SHOLAT:


Mengambil makna ucapan Nabi Adam as. Ketika berdiri menyaksikan dirinya sendiri dan Nabi Adam as, mengucap kalimah Allahu Akbar Peristiwa ini merupakan tajjali (perpindahan) diri rahasia Allah sehingga dapat di tanggung oleh manusia dengan 4 perkara yaitu: 1. 2. 3. 4. Wujud Ilmu Nur Syahadah

Perkataan Allah pada Allahu Akbar mengandungi makna atau martabat dzat sedangkan perkataan Akbar pada Allahu Akbar mengandungi makna atau martabat sifat. Jadi Dzat dan Sifat itu tidak boleh berpisah. Dzat dan Sifat sama-sama saling puji memuji.

11 | M u k a s u r a t

DALAM SHOLAT ITU JUGA MENGANDUNGI HAKEKAT ZAKAT.


Hakekat zakat dalam sholat ialah: Mengandungi maknaPembersih hati daripada syirik kepada Allah SWT. iiya Kanak Budu Wa iiya Kanastain Hanya kepada Allah lah aku menyembah dan hanya kepada Allah lah aku mohon pertolongan.

HAKEKAT PUASA DALAM SHOLAT:


1. 2. 3. 4. 5. Tidak Boleh Makan Dan Minum Mata Berpuasa Telinga Berpuasa Kulit Berpuasa Hati Berpuasa. .

SHOLAT HAKIKI.
Sesungguhnya Sholat itu ada 4 jenis yaitu:1. 2. 3. 4. 1 2 3 4 Sholat Sholat Sholat Sholat Syariat Tharikat Hakikat Makrifat

4 jenis Sholat diatas berkaitan antara satu dengan yang lainya. Firman Allah swt: Inna sholati kaanat ala mukminina kitabin mauquta Sesungguhnya sholat itu adalah WAJIB bagi orang orang yang beriman. Hadist Nabi: Assholatu imanuddin Sholat itu tiang agama.

LAFADZ NIAT SHOLAT HAKEKAT.


SHOLAT ZOHOR
Sengaja aku sholat fardhu ZOHOR 4 rakaat dihadapan KAABAH di Mekah tunai karena Allah Taala. Ya Muhammad aku TAJALLI ini wajib adanya, sebabnya AKU mengadakan 4 rakaat ini ialah UJUD-ILMUNURSUHUD, AKU mengadap kepada Aku ada Allah Taala. 1. 2. 3. 4. 5. UJUD ILMU NUR SUHUD ASHAR

SHOLAT ASHAR
Sengaja aku sholat fardhu ASHAR 4 rakaat dihadapan KAABAH di Mekah tunai karena Allah Taala Ya Muhammad AKU tajalli wajib BERANASIR dengan 4 perkara yakni API-ANGIN-AIRTANAH. Aku menghadap kepada AKU ada Allah Taala. 1. 2. 3. 4. API ANGIN AIR TANAH

SHOLAT MAGHRIB
Sengaja aku sholat fardhu MAGRIB 3 rakaat dihadapan KAABAH di Mekah tunai karena Allah Taala

12 | M u k a s u r a t

Ya Muhammad aku tajalli wajib AKU gaib kehendak mengadakan 3 rakaat yakni ALLAHMUHAMMADADAM. aku menghadap kepada AKU ada Allah Taala. 1. 2. 3. 4. ALLAH MUHAMMAD ADAM ISYA

SHOLAT ISYA
Sengaja aku sholat fardhu ISYA 4 rakaat dihadapan KAABAH di Mekah tunai karena Allah Taala Ya Muhammad aku tajalli wajib AKU INSAN itu AKU mengadakan 4 rakaat yakni WADZIMADZIMANI-MAKNIKAM aku menghadap kepada AKU ada Allah Taala 1. 2. 3. 4. WADZI MADZI MANI MAKNIKAM

SHOLAT SUBUH
Sengaja aku sholat fardhu SUBUH 2 rakaat dihadapan KAABAH di Mekah tunai karena Allah Taala = Ya Muhammad aku yang WUJUD tajalli itu wajib BERTUBUH yang mengadakan 2 rakaat yakni DZAT SI FAT aku mengadap kepada AKU ada dengan yaitu sebenar benarnya Allah Taala. 1. DZAT 2. SI FAT

ADAB MENGERJAKAN SHOLAT


7 Adab dalam mengerjakan Sholat
a) Bentangkan sejadah , kemudian naik atasnya dimulai dengan kaki kanan lalu azan dan iqamat b) Berdiri betul . c) Tangan kanan dan kiri disilangkan ..kanan diatas..pejamkan mata ..pandang DIRI BATIN..apabila jelas ..ucapkan KALIMAH SYAHADAH 3 x dan bedoa seperti berikut : DOA Aku berdiri dengan HURUF ALIF, aku duduk dengan huruf BA .. diatas HAMPARAN RASULLULLAH . Aku menghadap ke BAITULLAH KIBLAT DADA, KIBLAT RUH ke BAITUL MAKMUR ALLAH KHALIQUL ALAM. Ruhku yang MENYEMBAH ALLAH DZAT WAJIBUL WUJUD WUJUDUL MUKHDO Maha Suci, yang BERDIRI PADA SIFAT LAISA KAMISLIHI SYAIUN d) Mengucap 2 Kalimah Syahadah . e) Melafazkan NIAT mengikut sholat yang hendak didirikan itu f) Luruskan kedua tangan dan TARIK NAFAS dari ujung kaki hingga sampai ubun ubun, kemudian lafazkan TAKBIR Allah Hu Akbar. beserta angkat kedua tangan. Sewaktu kita berdiri QIAMtangan kanan diatas tangan kiri lalu kita baca Kalimah ini didalam hati. Aa Uu Zubillah Minash Syaitanurrajim Bismillah Hir Rahmanirrahim Ya Muhammad RahasiaKU kepadamu. Ya Muhammad AKU yang mengadakan, AKU Dzat Allah Taala menjadi DIRI. g) Baca DOA IFTITAH, Fatihah dan seterusnya sampai akhir

13 | M u k a s u r a t

h) Selama membaca TAHIYYAT maka hendaklah kita ingat akan MAKSUD Kalam Allah itu seperti berikut : Attahiyya .hingga assalamualaika ..wabarakatuh AKU yang BERHAYAT sebenar-benarnya. AKU Yang Esa yang mengadakan engkau Muhammad. AKU Yang Memeberi RAHMAT engkau dan Yang Memberi Rahmat Assalamua ALAI NA. AKU yang sebenar-benarnya Tuhanmu Wa ala ibadillah.sholihin Dan yang ibadatullah itu yang amat baik itu AKU Ash hadu Ila ha illalallah AKU Tuhan Yang ESA..Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan AKU Wa..ash hadu.rasullullah AKU bersaksi Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah Allahuma.wa ala alihi Muhammad.. Ya Tuhanku juga yang memberi ANUGERAH itu ..Yang memberi kepada hambanya dan sekalian umat Salam Inni ana ZATUL HAQ kekanan Inni ana SIFATUL HAQ kekiri. . PERHATIKAN HAL DI BAWAH INI: 1) Sewaktu kita melangkah keatas sejadah dengan KAKI KANAN hendaklah dimulai bacaan BISMILLAH 2) Sewaktu takbir ALLAH HU AKBAR..maka niat dalam hatiAKULAH YANG MAHA BESAR 3) Sewaktu membaca FATIHAH maka hendaklah kita ingat akan SIFAT KITA dalam Fatihah. 4) Sewaktu RUKUK setelah baca subhana rabbial adzimwabihamdihi 3 x ..maka baca pula ..AKU mempunyai KEBESARAN dan YANG AMAT MENGETAHUI 5) Sewaktu ITTIDAL setelah baca sami allahu liman hamidah 3 x ..lalu kita baca pula ..AKUlah YANG AMAT MENDENGAR dan AKU-lah YANG MEMBERI SEGALA KURNIAAN 1 x didalam hati 6) Sewaktu SUJUD setelah membaca subhana rabbial aala wabihamdihi 3 x lalu kita baca pulaAKU jua YANG DISEMBAH dan AKU jua YANG MENYEMBAH pada diriku sendiri 1x didalam hati. 7) Sewaktu DUDUK ANTARA 2 SUJUD setelah membaca rabbigh firgli warhamni wa jeburni warzukni wahdini waafni wafu anni 3x lalu kita baca AKU -lah YANG MENGAMPUNKAN DOSA dan MENGURNIAKAN RAHMAT dan KESEJAHTERAAN kepadamu 1 x didalam hati.

MEMAHAMI TENTANG SHOLAT.


Sebelum kita memulai sholat terlebih dahulu kita fahami akan ETIKA & PEGANGAN dalam sholat itu karena ini amat PENTING bagi kita. Tanpa pengertian ini, sholat kita HAMBAR tidak akan diterima oleh Allah dan tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi: Shollu kama roai tumuni usholli Sholat lah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat . Perkara perkara itu adalah:1) AHDAH Kita hendaklah mengerti bahwa DZAT YANG QODIM itulah DIRI BAGI MUHAMMAD (ruh) karena AHDAH itulah MARTABAT DZAT atau MUHAMMAD AWAL (Taain Awal) 2) WAHDAH Sesungguhnya SEGALA PERBUATAN dan KEJADIAN itu DARI NUR MUHAMMAD DIRI bagi ADAM (Tubuh) karena ia adalah MARTABAT TAAIN TSANI. SIFAT bagi DZAT. 3) WAHDIAH PENGAKUAN kita pada Allah karena MENERIMA JASAD, hakekatnya ialah QUDRAT & IRADAT Allah jua didalam sholat itu atau dengan kata lain YANG SEMBAHYANG ITU adalah RUH atau DZATUL BUKTI. Hilangkan perasaan kita pada pebuatan kita. YANG ADA HANYA DIRINYA semata-mata. La failun filsolati bihakikati illallah Tidak ada perbuatan dalam sholat itu melainkan Allah. 4) MIRAJ Sewaktu kita takbiratulihram ALLAH HU AKBAR maka yang naik atau MIRAJ ialah QUDRAT & IRADAT Allah jua beserta naiknya NAFAS kita. Maka hilanglah UJUD kita pada UJUDNYA dibawa WAHDATUL AFAL. 5) IHRAM

14 | M u k a s u r a t

TERCENGANG Hilang perasaan kita ketika mengatakan ALLAH HU AKBAR, fanakan perasaan kita sampai kepada LA HAULAWALA QUWWATA ILLA BILLAHI ALIYYU ADZIM. 6) TUBADIL TERGANTI Gantikan pakaian dzahir atau perbuatan dzahir dengan perbuatanNYA. Jadi yang sholat itu adalah DIA juga pada hakekatnya. 7) MUNAJAT PERMOHONAN Yang meminta itu adalah sebenarnya QUDRAT IRADATNYA juamaknanya diri kita bermunajat dengan HAKEKATNYA. .

SHOLAT YANG HAKIKI.. .


Orang lain SEMBAHYANG. Aku tidak. Aku SHOLAT. Orang lain sembahyang MENYEMBAH TUHAN yang entah dimana untuk mendapatkan pahala dan surga, menjauhkan dosa dan neraka. Aku tidak. Aku sholat untuk meng-usul Diriku. Aku sholat untuk menyaksikan dan me-nyata-kan DIRI HAKIKI ku yaitu Allah yang meliputi seluruh diriku sebagai manusia. perkara dosa, pahala, surga dan neraka adalah Hak Allah bagiku, bukannya hak aku. Orang lain sembahyang Rukunnya 13. Aku sholat Rukunku 14. Aku sholat dengan Wudhu Sempurna. Orang lain berwudhu untuk bersihkan diri. Aku wudhu untuk Me -nafi-kan diri dan Meng-iyakan (Isbatkan) Diri Hakikiku yaitu Allah Tuhanku. Orang lain QIAM dengan coba mematikan diri mereka yaitu mematikan hawa nafsu. Aku pun QIAM dengan :-

Mengucap Dua Kalimah Syahadah DIDALAM HATI bukan dengan suara mulutku dengan mentasdiqkan Tiada Tuhan Melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah. Kemudian aku mengucap Kalimah itu buat kali keduanya dengan cara yang sama dengan mentasdiqkan: Bahwa tiada apa yang NYATA didalam diriku melainkan DIRI HAKIKIku yaitu Allah semata-mata dan Akulah Muhammad penyampai HAQ ALLAH kepada seluruh Jasadku. Aku bersyahadah buat kali ketiga dengan mentasdiqkan: Bahwa Yang Wujud dialamku dan Alam maya ini hanyalah Allah semata-mata. Aku teruskan Qiamku dengan BERSALAWAT kepada Baginda Rasullullah dengan bertasdiq bahwa Dialah asal usulku , bapak kepada Nyawaku dan beliaulah sebenarbenarnya Diri Hakikiku itu yaitu yang menamakan Dirinya Allah. Dialah Sifat Agung Allah Yang Rahasia yaitu Diri Rahasiaku. Didalam Qiam aku BERHAUQALAH dan aku nyatakan penyerahan aku kepada Diri Hakikiku yaitu Allah: Ya Allah masukkanlah wujud Jasadku kedalam Wujud Batinku dan masukkanlah Wujud Batinku kedalam DzatMu semata-mata Ya Allah setiap detik dan ketika dalam hidupku dunia akhirat. Aku serahkan apa yang ada padaku kepadaMu dan engkau serahkan pula apa yang ada padaMu kepadaku. Aku adalah kepunyaan Engkau sepenuhnya.
Aku memang berniat untuk Sholat. Namun aku nyatakan Niatku itu dengan melafazkan didalam hati : Ya Allah, aku sholat . zohor .. empat rakaat untuk MENG -USUL, ME-NYAKSI-KAN

15 | M u k a s u r a t

dan ME-NYATA-KAN DIRI HAKIKIku YAITU ENGKAU karena Engkau juga Ya Allah. Jadi orang lain menyatakan niatnya dengan lafaz yang disuarakan mulutnya. Aku tidak, karena hatiku yang berkata aku sholat Orang lain sembahyang dengan menyuarakan TAKBIRATUL IHRAM, Allah Hu Akbar. Aku tidak. ku hanya menyuarakan Allah. Didalam HU, aku MIRAJ kealam asalku yaitu ALAM LAHUT dengan menyerahkan wujudku kedalam Wujud Allah semata-mata. Kemudian aku turun dari Mirajku menuju keseluruh Alam tubuhku dengan Kebesaran AKBAR. Aku simpan Allah Hu Akbar di baitullah Mukminku didalam Jantungku. Orang lain sembahyang BERKIBLATKAN BAITULLAH di Mekah. Aku tidak, aku cuma menghadapkan wajahku kearah Kaabah. Aku berkiblatkan Diri Hakikiku yaitu Allah yang meliputi diriku. Aku memandang wajahku sendiri. Orang lain sembahyang dengan membaca apa apa yang perlu dibaca dengan mulut dan lidahnya yaitu dengan suara dzahir. Aku tidak. Diri Hakikiku membaca didalam hatiku. Aku hanya mendengar dan memperhatikan saja. Didalam sembahyang, orang lain memberi salam kepada entah siapa. tapi aku tidak, Aku tahu kepada siapa aku tujukan salamku. Aku tujukan kepada Diri Batinku yaitu DZATULHAQ yaitu Aku yaitu Dzat Allah dan aku juga tujukan salam itu kepada SIFATUL HAQ yaitu Diri Dzahirku yaitu aku yaitu Sifat Allah. Aku mengakhiri MUNAJATku dengan Kalimah Syahadah dan Salawat Nabi. Aku sadar wudhu itu pemisahan sementara antara Diri Dzahirku dengan Diri Batinku sementara Sholat itu Penyatuan semula kedua-duanya menjadi Esa dengan Dzat, Sifat, Asma dan Afal Allah Tuhanku. Aku sudah TIADA, senantiasa TIDAK ADA karena YANG ADA HANYA DIRI HAKIKIKU yaitu ALLAH Tuhanku, Tuhan diriku dan Tuhan Rabbul Alamin. ITULAH SHOLAT HAKIKI dan orang akan mengatakan Islam macam apakah aku ini..? karena tidak sembahyang, Ya..! memang aku sudah berhenti sembahyang sebab aku SHOLAT. Biarlah orang mengatakan aku asalkan jangan aku mengatakan orang. Salam

16 | M u k a s u r a t

Anda mungkin juga menyukai