Anda di halaman 1dari 4

NOOR HIDAYAH BINTI MOHAMMAD MASKURI

TENAGA DALAM BIOSFERA (DARATAN)

KONSEP BIOSFERA

KONSEP ALIRAN TENAGA (DARATAN)

DEFINISI BIOSFERA : Permukaan bumi & bahagian atmosfera paling bawah (Simmons, 1982)

KOMPONEN BIOSFERA 1)Biotik (Manusia, Haiwan, Tumbuhan) 2)Abiotik(Caha ya Matahari, Tanah, Air)

PROSES DALAM BIOSFERA - Perpeluhan - Penguraian - Adaptasi - Persaingan - Transpirasi - Pengangkutan *melibatkan pengaliran tenaga

DEFINISI : Proses satu hala apabila tenaga dalam makanan bergerak melalui ekosistem.

PROSES :

KOMPONEN : 1) Sumber tenaga matahari 2) Pengeluar 3) Pengguna

1) Rantai makanan
2) Siratan makanan

-Persekitaran organisma hidup yang melakukan proses tertentu.


- Alam sekitar bagi manusia, tempat tinggal bagi hidupan

ALIRAN TENAGA BIOSFERA DARATAN - Dikenali sebagai Rantai Makanan & Siratan Makanan

Aliran tenaga

Aliran tenaga

MATAHARI Sumber tenaga paling utama Punca tenaga dalam rantai makanan & siratan makanan di daratan

TUMBUHAN Sebagai pengeluar Mendapat tenaga daripada matahari Menjalankan proses fotosintesis

HAIWAN Sebagai pengguna primer, sekunder, tertier. Tenaga yang diperoleh semakin berkurang

Tenaga yang terlibat dalam proses ini ialah tenaga haba dan tenaga kimia. Tenaga kimia akan disimpan, tenaga haba dibebaskan. Sebahagian tenaga akan hilang semasa proses respirasi, pergerakan dan pembiakan. Semakin pendek rantai makanan, pemindahan tenaga menjadi lebih cekap.

ISU DALAM TENAGA BIOSFERA DARATAN

Terdapat 6 rantai makanan dalam siratan makanan di atas. Kesan negatif : - Jika tumbuhan pokok padi diracun, aliran tenaga biosfera tidak dapat dialirkan kepada organism lain. Ini kerana bilangan pokok padi berkurangan dan mengakibatkan organism lain berkurangan. - Aktiviti lain seperti pembalakan tidak terkawal, pemburuan haiwan dan keracunan juga boleh mengakibatkan aliran tenaga biosfera terganggu. PENGELUAR (Pokok Padi) - Organism autotrof. - Sumber tenaga (makanan) kepada burung pipit, belalang dan tikus. - Menggunakan 2% cahaya matahari untuk proses fotosintesis, pertumbuhan. PENGGUNA (Haiwan-haiwan) - Terdiri daripada haiwan herbivore, karnivor omnivore - Tenaga semakin berkurangan dalam proses respirasi, metabolism dan pertumbuhan

Kepupusan spesies

Aktiviti manusia yang mengganggu ekosistem (pembalakan, pemburuan haram)

FAKTOR PERUBAHAN TENAGA ALIRAN BIOSFERA

Kepupusan habitat

Perubahan iklim

Pola kepelbagaian spesies berkurang atau bertambah