Anda di halaman 1dari 9

ANALISA UJIAN

SK KUBU TBA 4013


Sila Pastikan Maklumat Di bawah Betul Sebelum Menggunakan Aplikasi Ini
NAMA SEKOLAH NAMA UJIAN TAHUN NAMA GURU : Bil 1 2 3 4 5 6 SK KUBU TBA 4013 PERTENGAHAN TAHUN OTI2 DUA

2005
NAMA KELAS Kod:
BMK BMP BI MAT SN A.I

ABDUL JALIL Nama Subjek:


BAHASA MELAYU(K) BAHASA MELAYU(P) BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS AGAMA ISLAM

2 NILAM Kod: PJK PS JW MZ

16 16 15 9 5 11

Bil 7 8 9 10 0 0

Nama Subjek:
PEND. JASMANI PEND. SENI JAWI MUZIK

Markah

Transkrip

Jadual Gred

Filter

plikasi Ini

13 10 4 5 0 0

Filter

menu
NAMA GURU KELAS:
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nama Murid

ABDUL JALIL

UJIAN/PEPERIKSAAN:

PERTENGAHAN TAHUN OTI2

Kelas:
%

2 NILAM
Bil ABC 6A4B 4A4B2C 1B1C 1B4C 4C 2C 1C 1C 1C 1A3B5C 3A6B1C

Ahmad Adnan Ahmad Syahmi Badrul Amin Badrul Hisayam Kamaruddin Muhd Afiqrudin M. Amir Amirul M. Amir Ehsan Mohd Azualdie Mohd Lokman Mohd Ridzuan Nik Mohd Ashraf Amirah Syafiqah Aznur Aain Fatin Noorihah Noor Sakinah Norashikin Nor Azura Yasmin Nor Hasma Liana Norsyafiqah Ali Nur Aleya Nabila

BMK BMP BI MAT SN A.I PJK PS JW MZ 0 Jum #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! Mkh A 82 A 73 B 93 A B A 70 B B 90 A 94 A 807 85 70 86 64 B 71 B 69 B 80 A C A 58 C B 86 A 94 A 727 73 50 82 64 D E 22 D 34 D C B 33 D D 28 D 26 D 315 23 7 52 60 30 D E 18 E 23 D D B 43 C C 50 C 42 C 362 38 2 34 66 46 C E 13 E 44 C C C 30 D D 25 D 18 E 293 40 5 44 48 26 D E 18 E 16 E D D 45 C D 40 C 16 E 242 28 1 22 28 28 E E 18 E E E C 10 E D E 22 D 154 18 1 2 6 48 28 1 E E 11 E 10 E E D 18 E D 14 E 48 C 183 18 3 4 25 32 D E 21 D 13 E D C 23 D D 22 D 16 E 223 23 5 26 42 32 C 49 C 34 D 67 B C B 43 C C 86 A 78 B 562 45 40 74 46 B 85 A 62 B 72 B B B 65 B C 90 A 84 A 716 68 64 72 54 D E 11 E 13 E D D 10 E D 32 D 16 E 207 33 2 20 38 32 B 56 C 56 C 55 C B C 50 C C 84 A 98 A 639 60 66 58 56 B 83 A 74 B 79 B C 100 A 53 C B 96 A 98 A 785 78 58 66 C 33 D 22 D 29 D D C 15 E C 36 D 42 C 340 43 28 40 52 C 35 D 32 D 42 C D C 35 D D 62 B 56 C 422 40 34 50 36 D 33 D 21 D 21 D D C 40 C D 58 C 36 D 343 28 22 50 34 D 75 B 21 D 37 D D D 25 D C 52 C 38 D 392 38 28 38 40 C 29 D 21 D 21 D C D 48 C C 33 D 48 C 401 55 56 34 56 B 74 B 54 C 57 C B C 50 C C 48 C 76 B 593 70 62 54 48 B 73 B 71 B 71 B B B 53 C C 96 A 54 C 683 65 72 74 54

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2A2B6C ### 4A4B2C ### 4C ### 1B4C ### 3C ### 1B2C ### 5C ### 4B6C ### 1A6B3C

NILAM
Bil DE Catatan LSM No.

7D1E 3D2E 3D3E 4D4E 2D7E 2D7E 6D3E 1D 5D5E LSM

5D1E 5D 7D 7D 5D

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SK KUBU TBA 4013 MARANG


Kelas / Tahun : NAMA GURU KELAS: 2 NILAM ABDUL JALIL

Transkrip Keputusan : PERTENGAHAN TAHUN OTI22005

Nama Pelajar :

Ahmad Adnan

Mata Pelajaran BAHASA MELAYU(K) BAHASA MELAYU(P) BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS

Markah 85 82 73 93 70

Gred A A B A B

Mata Pelajaran AGAMA ISLAM PEND. JASMANI PEND. SENI JAWI MUZIK

Markah 86 70 64 90 94

Gred A B B A A

Keputusan Jumlah Markah Peratus Kedudukan Dalam Kelas Gred Keputusan 807 ### ### ###

6A4B

. Guru Kelas ABDUL JALIL

.. Pengetua

09/23/2013

09/23/2013

Jadual Penggredan Mata Pelajaran


BAHASA MELAYU(K) BAHASA MELAYU(P) BAHASA INGGERIS SAINS AGAMA ISLAM Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 20 D 20 D 20 D 20 D 20 D 20 D 20 D 20 D 20 D 20 D 40 C 40 C 40 C 40 C 40 C 40 C 40 C 40 C 40 C 40 C 60 B 60 B 60 B 60 B 60 B 60 B 60 B 60 B 60 B 60 B 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A TH X TH X TH X TH X TH X TH X TH X TH X TH X TH X

PEND. JASMANI

PEND. SENI

JAWI

MATEMATIK

Nama Murid Ahmad Adnan Ahmad Syahmi Badrul Amin Badrul Hisayam Kamaruddin Muhd Afiqrudin M. Amir Amirul M. Amir Ehsan Mohd Azualdie Mohd Lokman Mohd Ridzuan Nik Mohd Ashraf Amirah Syafiqah Aznur Aain Fatin Noorihah Noor Sakinah Norashikin Nor Azura Yasmin Nor Hasma Liana Norsyafiqah Ali Nur Aleya Nabila Nur Syahida

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bil "A" 6 A 4 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 1 A 3 A 0 A 2 A 4 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 1 A 2 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A

Bil "B" 4 B 4 B 1 B 1 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 3 B 6 B 0 B 2 B 4 B 0 B 1 B 0 B 1 B 0 B 4 B 6 B 1 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B

Bil "C" 0 C 2 C 1 C 4 C 4 C 2 C 1 C 1 C 1 C 5 C 1 C 0 C 6 C 2 C 4 C 4 C 3 C 2 C 5 C 6 C 3 C 6 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C

Bil "D" 0 D 0 D 7 D 3 D 3 D 4 D 2 D 2 D 6 D 1 D 0 D 5 D 0 D 0 D 5 D 5 D 7 D 7 D 5 D 0 D 0 D 1 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D

Bil "E" 0 E 0 E 1 E 2 E 3 E 4 E 7 E 7 E 3 E 0 E 0 E 5 E 0 E 0 E 1 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E

Bil "X" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

menu

Anda mungkin juga menyukai