Anda di halaman 1dari 13

Pembinaan soalan berdasarkan Taksonomi Bloom

1)

Jangan _______________ ketika guru sedang mengajar di bilik darjah. A. berbual B. dibual C. terbual D. dibualkan

aras : kefahaman topik: (morfologi) golongan kata

2)

Gajah sedang mengangkat ________________ kayu balak menggunakan belalainya. A sebuah B sebatang C seketul D sebutir

Aras: pengetahuan Topik: (morfologi) golongan kata

3) Soalan 3 berdasarkan gambar dibawah.

Ariffin masuk ke dalam rumahnya lalu __________________ suis lampu. A. terpetik B. dipetik C. memetik D. Petik

Aras: kefahaman Topik: (morfologi) golongan kata

Soalan 4 dan 5 berdasarkan gambar dibawah.

4) Bapa membawa kami menonton wayang di ______________ . A. pawagam B. dewan C. Sarkas

D. Zoo Aras: pengetahuan Topik : (morfologi) golongan kata

5) Mereka menuju ke kaunter untuk membeli _______________ . A. kupon B. Bresit C. tiket D. Bil

Aras: pengetahuan Topik : (morfologi) golongan kata

6) Api ___________ dengan cepat menyebabkan seluruh kawasan kebun kelapa sawit itu musnah terbakar. A. naik B. besar C. marak D. panas Aras : kefahaman Topik : (morfologi) golongan kata

7) Pemuda-pemuda itu lari __________ apabila dihampiri oleh sepasukan anggota polis. A. bertaburan B. bertempiaran C. berselerakan D. berkeliaran Aras : kefahaman Topik : (morfologi) golongan kata

8)Lagu nyanyian Sudirman masih _______ ramai walaupun beliau sudah lama meninggal dunia. A. dihayati B. dihormati C. diminati D. didengari Aras : kefahaman Topik : (morfologi) golongan kata

9) Latihan sukan pada petang ini akan dibatalkan _______hujan lebat . A. kecuali B. apabila C. setelah D. sekiranya Aras : kefahaman Topik : (morfologi) golongan kata

10. Hasnah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan kerana dia tidak __________ untuk bertanya kepada gurunya. A. ringan tulang B. berat tulang C. berat mulut D. berat hati Aras : pengetahuan Topik : (peribahasa) perumpamaan

11. Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan. Bilakah pertandingan bola sepak itu bermula? A Pertandingan bola sepak itu telah dibatalkan. B Pertandingan bola sepak itu merupakan pertandingan persahabatan. C Pertandingan bola sepak itu akan ditangguhkan pada minggu hadapan. D Pertandingan bola sepak itu bermula sebaik-baik sahaja pengadilnya sampai. Aras : kefahaman Topik : (sintaksis) jenis ayat

12. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. I Kopi itu pahit rasanya. II Gulai lemak cili padi ikan tenggiri itu sangat pahit. III Adik enggan menelan ubat yang pahit itu.

IV Bapanya seorang penghisap pahit. A I dan II sahaja B I dan III sahaja C I, II, dan III sahaja D I, II, III, dan IV Aras : aplikasi Topik : (sintaksis ) frasa

Pilih perkataan yang menggunakan kata ganda yang membawa maksud tunggal. 13. I Rumah itu menjadi gelap-gelita apabila semua lampu terpadam. II Pak Samad mengetam papan di atas kuda-kuda. III Tindak-tanduk lelaki itu mencurigakan penduduk di kawasan itu. IV Adik saya suka menangkap rama-rama. A I dan IV sahaja C II dan IV sahaja B I dan III sahaja D II, III dan IV Aras : kefahaman Topik : ( sintaksis) jenis ayat

Soalan 14 hingga 15. Ilmu itulah gemala sakti, Sinamya cerah cahaya sejati, Asal puncanya lamun didapati,

Sukar bercerai sehingga mati Harganya tidak dapat dinilaikan, Sebuah dunia belinya bukan, Kuasanya besar sukar digunakan, Di laut di darat di rimba di pekan. Masa seseorang ialah taulan, Teman berbekal suluh berjalan, Masa berhimpun ia pengenalan, Hias penyata polan si polan. Bagi yang duka ia penghibur, la penerang bagi yang kabur, Ialah kandil di dalam kubur, Lamun dengannya beramal subur. la penerang jalan ke syurga, la pemuas tekak yang dahaga, Ialah sungai ialah telaga, Laut yang luas ialah juga. Ialah alat sangat berguna, idaman orang yang bijaksana, Hampamya luas amat saujana, Tepinya ajal sempadan fana.

14. Harga ilmu dikatakan tidak dapat dinilai kerana A. ilmu dapat membeli dunia B .ilmu dapat diukur

C .ilmu banyak kelebihan D. ilmu digunakan di merata-rata

Aras : pemahaman Topik : ( peribahasa ) simpulan bahasa

15. Pada pendapat anda, apakah tujuan syair ini ditulis? A Agar manusia sedar akan faedah ilmu. B Agar manusia beramal dengan ilmu. C Agar manusia menghormati orang yang berilmu. D Agar manusia meninggikan taraf ilmu. Aras : penilaian Topik: (sintaksis) jenis ayat

16. Pilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul. I Pak Mat meneruskan kerja-kerja membajak sawah walaupun cuaca panas terik. II Ali tidak selesa apabila memakai seluar yang terik itu. III Jangan terik tali penyidai itu, nanti putus. Kata ibu kepada Ani. IV Rumah-rumah rakit diikat dengan terik supaya tidak hanyut.

A I dan IV sahaja C I, II dan IV sahaja B I, II dan III sahaja D II, III dan IV sahaja

Aras : kefahaman Topik : (sintaksis ) ragam ayat

17. Pilih ayat-ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris. Kecurian yang sering berlaku di kedai emas dapat diatasi dengan penggunaan alat penggera. A Kawalan ketat penggunaan alat penggera di kedai emas akan dijalankan semula. B Kawalan ketat akan dikenakan untuk menjaga kedai emas daripada dirompak oleh pencuri alat penggera. C Penggunaan alat penggera akan mengatasi masalah kecurian di kedai emas. D Kedai emas dikawal rapi untuk mengatasi masalah kecurian

Aras : sintesis Topik : (sintaksis) klausa

18. Kecurian yang sering berlaku di kedai emas dapat diatasi dengan penggunaan alat penggera. A. Kawalan ketat penggunaan alat penggera di kedai emas akan dijalankan semula. B .Kawalan ketat akan dikenakan untuk menjaga kedai emas daripada dirompak oleh pencuri alat penggera. C. Penggunaan alat penggera akan mengatasi masalah kecurian di kedai emas. D. Kedai emas dikawal rapi untuk mengatasi masalah kecurian.

Aras : sintaksis Topik: (sintaksis) klausa Pilih perkataan yang sama erti dengan perkataan yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah.. 19. Bilakah kamu membeli kereta yang kamu gunakan sekarang? A Saya membelinya sebelum kenaikan harga kereta baru-baru ini. B Saya membelinya apabila disuruh oleh majikan saya. C Saya membelinya dari bapa saya. D Saya membeli kereta itu menerusi pinjaman yang diberikan oleh majikan saya. Aras : kefahaman Topik : (sintaksis) jenis ayat

20 Pemberita itu bertanya, Sudah berapa lamakah kamu bergiat dalam permainan hoki?

A Sepanjang yang saya ingat, sudah hampir enam tahun. B Sudah enam tahun keluarga saya mendorong saya bergiat dalam permainan hoki. C Saya akan bergiat dalam permainan ini selama enam tahun lagi. D Sejak dahulu saya berminat dalam permainan hoki.

Aras : kefahaman Topik : (sintaksis) jenis ayat