Anda di halaman 1dari 32

Laporan Program Penandaarasan NPQEL

Oleh:

AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF


680613115049 NPQEL2013A2 SMI2

PROJEK PHYSICS OUTREACH

Penyeliaan Oleh: DR MARZITA BINTI ABU BAKAR

Laporan Program Penandaarasan Diserahkan kepada Institut Aminuddin Baki sebagai memenuhi keperluan Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL)

PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya saya jelaskan sumbernya.

................................................................................................................... AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF Peserta Kursus Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) NPQEL2013A2 SMI 2

PENGESAHAN

Laporan Program Penandaarasan ini adalah untuk memenuhi sebahagian syarat bagi mendapatkan Diploma dan Sijil Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) dan dikembalikan kepada Institiut Aminuddin Baki,

Kementerian Pendidikan Malaysia.

Disahkan Oleh:

.......................................................................................... DR MARZITA BINTI ABU BAKAR Ketua Jabatan Jabatan Bahasa dan Komunikasi Kursus Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) NPQEL2013A2 SMI2

PENGHARGAAN Alhamdulillah, sejuta kesyukuran saya rangkul kemas di sukma hati yang paling dalam, atas peluang dan ruang yang terbuka luas ini, lalu terhasil laporan yang diamanahkan kepada saya.

Saya ingin merakamkan seikhlas penghargaan kepada pensyarah penyelia, Dr. Marzita Abu Bakar, atas tunjuk ajar dan bimbingan beliau sepanjang mengendalikan program ini. Buat isteri tercinta Mazni Salleh, terima kasih kerana memahami dan menghormati segala kerja buat saya. Tidak lupa buat keluarga tersayang, yang tidak pernah jemu mengiringi perjuangan saya, meningkatkan satu lagi tahap ilmu agar menjadi ikutan anak-anak dikemudian hari.

Terima kasih dan penghargaan juga saya titipkan buat rakan-rakan seperjuangan yang sentiasa sabar dan tabah mengharungi getir perjalanan, mengikuti Program NPQEL, tahniah saya ucapkan. Di lipatan hati yang kemas ini, saya ingin menyimpan sejuta harapan agar dapat menamatkan Kursus ini dengan cemerlang.

Sejuta penghargaan kepada Puan Pengetua Puan Hajah Meriam Jusoh, guru-guru serta Warga SM Sains Sultan Mahmud Kuala Terengganu yang sudi berkongsi ilmu, kepimpinan, memberi tunjuk ajar serta mengalu-alukan kehadiran saya sepanjang Program Penandaarasan dilakukan

Akhir sekali, tidak lupa kepada semua pihak yang terlibat memberi input, maklumat dan tunjuk ajar untuk tugasan saya, terima kasih yang tidak terhingga. Sesungguhnya hanya Allah jua yang mampu membalasnya. Yang lemah itu saya, yang hebat itu pastinya Allah swt. Wallahualam.

Salam Hormat; Aminuddin Jusoh @ Yusof


Elemen terpenting kita bukan pada otak, namun pada apa yang memimpin otak kita keperibadian, hati, kebaikan, dan idea-idea progresif.

Fyodor Dostoyevsky (1821-1881), Novelis Rusia

Abstrak

Penulisan laporan ini bertujuan mengkaji dan meneliti amalan-amalan pengurusan dan kepimpinan sekolah dengan lebih dekat. Laporan ini juga memuatkan tentang perkembangan pendidikan di Malaysia, pelaksanaan Program Sandaran NPQEL, perihal maklumat sekolah

yang merangkumi latar belakang, visi dan misi, piagam pelanggan, struktur organisasi, lokasi dan insfranstruktur. Penglibatan PIBG juga sebagai salah satu komuniti yang menyumbang kepada peningkatan pencapaian kurikulum dan kokurikulum sekolah. Laporan ini juga menjelaskan maklumat tentang enrolmen pelajar, bilangan guru, staf sokongan dan pencapaian sekolah dalam tempoh tiga tahun belakangan. Selain itu, program yang dilaksanakan sekolah bertujuan meningkatkan pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah pelajar. Fokus utama laporan ini adalah dapatan penandaarasan Projek physics outreach yang dijalankan di SM Sains Sultan Mahmud sebagai satu amalan kecemerlangan untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran fizik khususnya dan berkolaborasi serta berkongsi ilmu, keupayaan dan kepakaran dengan sekolah lain umumnya. Laporan ini juga menumpukan gaya kepimpinan pengetua yang berubah-ubah mengikut situasi sama ada bersifat autokratik, laissez faire atau kepimpinan instruksional. Penulisan laporan ini diharap dapat membantu membuat penilaian sejauh mana pengetua dapat mengurus, memimpin dan membimbing guru-guru serta warga sekolah mengikut acuannya sehingga berjaya mewujudkan iklim sekolah yang kondusif seterusnya diiktiraf sebagi Sekolah Berprestasi Tinggi dan dalam perancangan untuk mendapatkan Great School

KANDUNGAN PENGHARGAAN ABSTRAK


BAB 1 PENDAHULUAN

HALAMAN

1.1

Pengenalan

1.2 1.3 BAB 2 2.1.

Program NPQEL Konsep Program Penandaarasan HURAIAN MENGENAI SEKOLAH Latar Belakang Sekolah

10 11

14 14 16 18 19 20 22 24 25 27 29

2.1.1 Pendahuluan 2.1.2 Sejarah sekolah 2.1.3 Lencana sekolah 2.1.4 Visi dan Misi 2.1.5 Kemudahan Fizikal sekolah 2.1.6 Pelan sekolah 2.1.7 Struktur Organisasi Sekolah 2.1.8 Persatuan Ibu Bapa dan Guru 2.2. 2.3. Bilangan Guru, Staf Sokongan dan Murid Kejayaan-kejayaan sekolah

a. Pancapaian peperiksaan PMR dan SPM b. Rangkaian (Networking) c. Pemimpin Unggul (Towering Personality) d. Lawatan Penandaarasan (Benchmarking) e. Jaringan (Lingkages) BAB 3. PROJEK PENANDAARASAN SEKOLAH Projek Physics Outreach 3.1 Pengenalan 3.2 Situasi 3.2.1 Objektif

29 32 32 32 32

36 37 38

3.2.2 Sasaran 3.2.3 Pengisian 3.2.4 Proses kerja 3.2.5 Pelaksanaan Program 3.2.6 Bilangan penyertaan 3.2.7 Impak 3.2.8 Cadangan penambahbaikan 3.2.9 Rumusan 3.3 Peluang dan Cabaran 3.4 Penglibatan Kepimpinan Sekolah 3.5 Stail Kepimpinan 3.6 Pujian dan Pengiktirafan 3.7 Tindak ikut

39 39 40 40 40 41 42 42 43 45 47 48 49

BAB 4: REFLEKSI 4.1. Faktor-faktor penting dan kejayaan projek 4.2 Hubungan teori dengan amalan pengurusan 4.3 Penambahbaikan dan pengubahsuaian 4.4 Pengajaran dan teladan pengurusan dan kepimpinan 51 56 64 66

BAB :5 RUMUSAN 5.1 Rumusan 68

RUJUKAN

70

LAMPIRAN MAKLUMAT PESERTA LOG CATATAN HARIAN/ KEPIMPINAN

LAMPIRAN JADUAL, GAMBAR AKTIVITI DAN SIJIL

ANALISA PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) MENGIKUT TAHUN, PERATUS A DAN GPS

30 26.05 25 2.28 2.21 20.89 2.09 20 23.68 2.38 2.06 16.1 14.28 11.5 10 6.67 5 2.41 2.25 2.14

2.5

20

2.09
16.96 1.47

16.07 15

1.5

0.5

0 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % SEMUA A GRED PURATA SEKOLAH

Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) MENGIKUT TAHUN, PERATUS A DAN GPS

90 80

85 79.83 1.12 73.1 72.73 65.49 1.08 1.07 1.06 58.56 1.07 1.06 41.53 1.05 68.27 64.92 75.57

84.62

1.14 1.12 1.1 1.08 1.06 1.04

70 60 50 40 1.03 30 20 10 0

1.03

1.03

1.0264 1.02 1 0.98 0.96

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % SEMUA A GRED PURATA SEKOLAH

10

SESMA LEGASI TERBAIK PMR DAN SPM

11

12

MAKLUMAT PESERTA

13

MAKLUMAT PESERTA NPQEL

NAMA NO.K/P JANTINA UMUR STATUS ALAMAT

: AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF : 680613-11-5049 : LELAKI : 45 TAHUN : BERKAHWIN : 30539 KG. BANGGOL TOK JIRING, 21060 KUALA TERENGGANU

MAJIKAN PEKERJAAN

: SM IMTIAZ, YAYASAN TERENGGANU (DUNGUN) : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

ALAMAT PEJABAT : SM IMTIAZ YAYASAN TERENGGANU (DUNGUN) JALAN SURA JETI 23000 DUNGUN, TERENGGANU. NO.TELEFON NO.KUMPULAN : 0199177060 : NPQEL2013A2/ SMI2

14

LOG CATATAN HARIAN DAN KEPIMPINAN

15

LOG KEPIMPINAN 1 PROGRAM PENANDAARASAN PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta : Aminuddin bin Jusoh @ Yusof (SMI 2) No. K/P : 680613115049 Nama Sekolah Penandaarasan : SM. Sains Sultan Mahmud, Kuala Terengganu

Tarikh / Hari Masa Aktiviti Organisasi Lokasi Catatan Kepimpinan

25 Ogos 2013 ( Ahad ) 7.30 pagi hingga 8.10 pagi Perhimpunan Mingguan SM Sains Sultan Mahmud, Kuala Terangganu Dewan Besar 1. Pengetua mengetuai perbarisan masuk di dewan Besar, bersama-sama Barisan Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran dan sebahagian besar guru berjumlah 57 orang, disambut oleh pelajar pelajar seramai 554 orang. 2. Perhimpunan mingguan di mulai dengan Lagu Negaraku, Lagu Selamat Sultan dan Lagu Sekolah. Semua guru dan pelajar berdiri tegak menyanyikan lagu tersebut. 3. Ketua Pelajar membaca doa dan semua pelajar mengamimkannya. 4. Pengetua memperkenalkan peserta kepada warga sekolah dan memjelaskan tujuan kedatangan kerana melaksanakan program Penandaarasan IAB. Tempoh yang dijalankan selama dua minggu. Ucapan tahniah diberikan kerana menjadikan SESMA tempat Program Penandaarasan IAB. 5. Lafaz ikrar, pernyataan visi dan misi oleh pelajar. 6. Ucapan Pengetua:6.1 Beliau menegur kerana tiada laporan dari guru yang bertugas pada minggu sebelum ini. 6.2 Pengetua memperkenalkan 2 orang peserta NPQEL dan 3 orang guru praktikal TESL UITM kepada warga sekolah dan memjelaskan tujuan kedatangan kerana melaksanakan program Penandaarasan IAB dan latihan mengajar. Tempoh yang dijalankan selama dua minggu. Ucapan

16

tahniah diberikan kerana menjadikan SESMA tempat Program Penandaarasan IAB dan tempat latihan mengajar. 6.3 Pengetua mengulas buku yang dibaca oleh beliau iaitu bukku Colour Your Life with Possibilities karya Megat Yusof. 6.4 Pengetua meminta peserta-peserta NPQEL dan guru-guru pelatih memperkenalkan diri. 7. Bacaan Asma Ul-Husna dan majlis bersurai

Refleksi / Catatan

1. Pengetua membahasakan dirinya sebagai BONDA mempamerkan sifat penyayang dan keibuan apabila apabila berucap kepada para pelajar. 2. Pengetua mempamerkan gaya autokratik apabila menyampaikan arahan supaya guru bertugas perlu menyediakan melaporkan aktiviti yang dilaksanakan sekolah sepanjang minggu lepas dan disampaikan semasa perhimpunan. 3. Pengetua mempamerkan gaya kepimpinan berkarisma Pengetua telah mempamerkan gaya kepimpinan Instruksional apabila menasihat pelajar supaya sentiasa berusaha dan menghormati guru. Keadaan ini bersesuaian dengan Teori Max Weber kerana banyak pandangan dan idea mempengaruhi pentadbiran sekolah berbanding dengan pengetua sebelumnya. Dalam tempoh lebih kurang dua tahun, (2011-2012) sekolah telah melonjakkan kejayaannya sebaris dengan sekolah cemerlang dalam negara. 4. Beliau juga mengamalkan kepimpinan partisipatif apabila menjemput peserta-peserta NPQEL dan guru-guru pelatih memperkenalkan diri.

LOG KEPIMPINAN 2 PROGRAM PENANDAARASAN PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

17

National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta : Aminuddin Bin Jusoh @ Yusof (SMI 2) No. K/P : 680613115049 Nama Sekolah Penandaarasan : SM. Sains Sultan Mahmud, Kuala Terengganu

Tarikh / Hari Masa Aktiviti Organisasi Lokasi

2 September 2013 ( Isnin ) 2.30 petang 4.30 petang Mesyuarat Program Cakna Akademik dan Solat Hajat PMR 2013 SM. Sains Sultan Mahmud, Kuala Terengganu Bilik Mesyuarat 1. Pengetua mempengerusikan mesyuarat dengan dihadiri oleh barisan Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) , Kaunselor dan semua guru yang mengajar tingkatan 3. 2. Perjalanan mesyuarat didapati sangat lancar dengan kawalan yang baik oleh Pengetua. 3. Pengetua membaca senarai jawatankuasa dan memaklumkan bidang tugas masing-masing. 4. Pengetua dan ahli mesyuarat membuat perbincangan dan keputusan tentang aturcara majlis program tersebut. 5. Pengetua mengucapkan tahniah kepada semua guru tingkatan 3 atas usaha yang telah dilakukan untuk memastikan anak didik mencapai kejayaan. 6. Pengetua memaklumkan bahawa perbelanjaan cenderahati kepada penceramah akan menggunakan wang PIBG. 1. Pengetua telah mempamerkan gaya kepimpinan yang berlainan semasa melangsungkan mesyuarat dengan staf seperti kepimpinan partisipatif, gaya autokratik dan gaya kepimpinan mengikut situasi 2. Gaya kepimpinan partisipatif dipamerkan apabila Pengetua memberi peluang kepada staf bersamasama mengemukakan pandangan atau isu yang melibatkan semua warga sekolah.

Catatan Kepimpinan

Refleksi / Rujukan

18

3. Pengetua juga mempamerkan gaya autokratik apabila menyampaikan arahan melibatkan perkara dasar KPM sama ada dalam bidang pengajaran dan pembelajaran atau perkara yang lain. 4. Pengetua mempamerkan gaya kepimpinan mengikut situasi (situational leadership) atau contingency leadership semasa beliau mengemukankan pandangan peribadi berdasarkan pengalaman beliau

BUKU LOG HARIAN PROGRAM PENANDAARASAN PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

19

National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta No. K/P Nama Sekolah : AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF (NPQEL SMI 2) : 680613115049 : SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU Hari : AHAD Masa : 7.30 pg 4.30 ptg

Tarikh : 25 Ogos 2013 Masa 7.30 pagi - 8.30 pagi

Aktiviti Catatan Menghadiri Perhimpunan pagi di Jumlah guru: 57 Orang dewan besar sekolah. Jumlah Murid: 553 orang Berjumpa dengan Pengetua Pn. Hajah Meriam bin Jusoh Pengetua memperkenalkan saya dan memjelaskan program Penanadaarasan IAB. Tempoh yang dijalankan selama dua minggu. Saya telah diberi peluang untuk memberi ucapan perkenalan kepada warga dewan. Bersama Pengetua, Pk Di Bilik Kaunseling Pentadbiran, PK HEM dan Cg Zarina peserta NPQEL dalam sesi taklimat oleh pengetua tentang aktiviti penandaarasan NPQEL. PK Pentadbiran membawa Di Bilik Dokumentasi melawat bilik dokumentasi. Menyambut ketibaan pengetua- Di Bilik Audio Visual. pengetua dan guru-guru dari SBP yang mendapat kenaikan pangkat. Menyiapkan Log Harian, Log Kepimpinan dan sub modul dalam portal e pembelajaran Hari Kedua sesi persekolahan penandaarasan selesai

9.40 pagi - 11. pagi

11.00 pagi 12.00 Tgh 2.30 ptg 3.30 ptg 3.30 ptg 4.30 ptg

Disediakan Oleh: (Aminuddin bin Jusoh @ Yusof)

Disahkan Oleh: . (Pn.Hajah Meriam binti Jusoh)

BUKU LOG HARIAN PROGRAM PENANDAARASAN

20

PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta No. K/P Nama Sekolah : AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF (NPQEL SMI 2) : 680613115049 : SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU Hari : ISNIN Masa : 7.30 pg 4.30 ptg Catatan Jumlah guru: 57 Orang Jumlah Murid: 543 orang Melibatkan semua guru dan pelajar. 7.30 pagi - 9.30 pagi Bersama Guru Penolong Kanan (GPK) Pentadbiran melihat kawasan sekolah. Melawat bilik guru dan berkenalan dengan guru dan kakitangan sekolah 9.30 pagi 10.45 pagi Pengetua menghadiri kursus di IAB Perbincangan dengan GPK Kokurikulum iaitu Cg. Wan Mazri bin Muhamad mengenai pencapaian pelajar dalam bidang kokurikulum. Mengumpul maklumat profil sekolah dari kaunselor sekolah dan mengumpul maklumat dari Bilik Dokumentasi. Mengambil gambar sekitar kawasan sekolah Hari Kedua sesi persekolahan penandaarasan selesai Bilik Guru

Tarikh : 26 Ogos 2013 Masa 7.10 pagi - 7.30 pagi

Aktiviti Bacaan Yasin dan Solat hajat di Surau

Bersama GPK Kokurikulum

11.15 pagi 2.00 ptg

Di Bilik Kaunseling dan Bilik Dokumentasi

2.00 ptg 4.30 ptg

Disediakan Oleh: (Aminuddin bin Jusoh @ Yusof)

Disahkan Oleh: . (Pn.Hajah Meriam binti Jusoh)

BUKU LOG HARIAN

21

PROGRAM PENANDAARASAN PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta No. K/P Nama Sekolah : AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF (NPQEL SMI 2) : 680613115049 : SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU Hari : SELASA Masa : 7.30 pg 4.30 ptg Catatan Jumlah guru: 57 Orang Jumlah Murid: 553 orang Melibatkan semua guru dan pelajar. Bersama Guru Penyelaras Bestari dan Guru majalah

Tarikh : 27 Ogos 2013 Masa 7.00 pagi - 7.30 pagi

8.00 pagi - 10.30 pagi

Aktiviti Tiba di sekolah. Bersama-sama dengan guru dan pelajar Tingkatan 3, Program Bacaan Yasin dan Solat hajat di Surau Mendapatkan maklumat mengenai visi, misi, falsafah ,moto dan struktur organisasi pentadbiran sekolah. Pengetua menghadiri kursus di IAB GPK Pentadbiran menghadiri kursus di BTPN Marang Perbincangan dengan GPK HEM iaitu Cg. Hj. Muhammad Yazid bin Zakaria mengenai pencapaian program pelajar dan data murid. Membuat salinan sijil-sijil kejayaan sekolah untuk laporan penandaarasan Hari Ketiga sesi persekolahan penandaarasan selesai

10.30 pagi 12.30 ptg 2.00 ptg 4.30 ptg

Bersama GPK HEM

Disediakan Oleh: (Aminuddin bin Jusoh @ Yusof)

Disahkan Oleh: . (Pn.Hajah Meriam binti Jusoh)

BUKU LOG HARIAN

22

PROGRAM PENANDAARASAN PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta No. K/P Nama Sekolah : AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF (NPQEL SMI 2) : 680613115049 : SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU Hari : RABU Masa : 7.30 pg 4.30 ptg Catatan

Tarikh : 28 Ogos 2013 Masa 7.00 pagi 7.00 pagi 7.20 pagi.

Aktiviti Tiba di sekolah Menghadiri Perhimpunan Roll Call di Dataran Perhimpunan sekolah. Guru bertugas menyampaikan amanat dan tugas yang perlu dilaksanakan oleh pelajar sepanjang hari berkenaan. Guru juga memaklumkan aktiviti yang akan dijalankan dan akan dijalankan sepanjang hari ini. Pada masa yang sama, pelajar tingkatan 3 mengikuti program solat hajat dan bacaan yaasin di surau sekolah bersama-sama dengan guru tingkatan 3. Pengetua berkursus di IAB. GPK Pentadbiran berkrsus di BTPN Marang

Jumlah Murid: 553 orang Guru bertugas.

Guru tingkatan 3 dan pelajar tingkatan 3

8.00 pagi - 10.30 pagi

Mengadakan perbincangan dengan Di Bilik PBS Penyelaras Program Physics Pn. Norliza binti Zainal Outreach iaitu Pn. Norliza binti Zainal Mendapatkan bahan dan maklumat mengenai program tersebut. Berbincang dengan Ketua Panitia Pn.Norsidah binti Mansor Fizik dan Guru yang mengajar Pn. Norliza binti Zainal Tingkatan Lima dan Tingkatan Pn. Napisah binti Adam Empat bagi mata pelajaran fizik. Penglibatan guru panitia dalam program Physics Outreach

10.30 pagi 12.00 Tgh

23

2.00 ptg 4.30 ptg

Mendapatkan maklumat mengenai PIBG, Alumni dan hubungan dengan komuniti setempat. Mengambil gambar bilik-bilik khas dan galeri. Mengemaskini maklumat dan portal e pembelajaran. Menyiapkan log harian. Hari Keempat sesi persekolahan penandaarasan selesai

Disediakan Oleh: (Aminuddin bin Jusoh @ Yusof)

Disahkan Oleh: . (Pn.Hajah Meriam binti Jusoh)

BUKU LOG HARIAN PROGRAM PENANDAARASAN

24

PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta No. K/P Nama Sekolah : AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF (NPQEL SMI 2) : 680613115049 : SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU Hari : KHAMIS Masa : 7.30 pg 4.30 ptg Catatan

Tarikh : 29 Ogos 2013 Masa 7.00 pagi 7.30 pagi - 8.30 pagi

Aktiviti Tiba di sekolah

Menghadiri Perhimpunan Roll Call Jumlah guru: 57 Orang di Dataran Perhimpunan sekolah. Jumlah Murid: 553 orang Guru bertugas menyampaikan amanat dan tugas yang perlu Guru bertugas. dilaksanakan oleh pelajar sepanjang hari berkenaan. Guru juga memaklumkan aktiviti yang akan dijalankan dan akan dijalankan sepanjang hari ini. Pada masa yang sama, pelajar dan Semua pelajar tingkatan 3 guru tingkatan tiga berada di surau dan guru yang berkenaan sekolah untuk mengikuti Program Bacaan Yaasin dan Solat Hajat. Pengetua mengikuti kursus di IAB. GPK Pentadbiran mengikuti kursus di BTPN Marang

8.30 pagi - 10.30 pagi

10.30 pagi 1.00 Tgh

Mengadakan perbincangan dengan Guru penyelaras Bestari untuk mendapatkan laporan dan dokumen tentang Program Physics Outreach Membuat laporan huraian mengenai sekolah, maklumat komuniti setempat dan catatan harian dalam portal e pembelajaran. Membuat catatan dan mengumpul maklumat berkaitan dengan aktiviti yang akan dilaksanakan pada minggu hadapan. Membuat catatan harian berkenaan aktiviti yang telah dilaksanakan

Pn. Mazni binti Salleh Pn. Norliza binti Zainal

1.00 tgh 3.30 petang

25

pada minggu berkenaan. Hari Kelima sesi persekolahan penandaarasan selesai Disediakan Oleh: (Aminuddin bin Jusoh @ Yusof) Disahkan Oleh: . (Pn.Hajah Meriam binti Jusoh)

BUKU LOG HARIAN PROGRAM PENANDAARASAN

26

PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta No. K/P Nama Sekolah Tarikh : 1 Sept 2013 Masa : AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF (NPQEL SMI 2) : 680613115049 : SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU Hari : AHAD Aktiviti Masa : 7.30 pg 4.30 ptg Catatan

CUTI SEMPENA HARI KEMERDEKAAN

Disediakan Oleh: (Aminuddin bin Jusoh @ Yusof)

Disahkan Oleh: . (Pn.Hajah Meriam binti Jusoh)

BUKU LOG HARIAN PROGRAM PENANDAARASAN

27

PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta No. K/P Nama Sekolah Tarikh : 2 Sept 2013 Masa 7.00 pagi 7.00 pagi -7.30 pagi : AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF (NPQEL SMI 2) : 680613115049 : SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU Hari : ISNIN Aktiviti Tiba di sekolah Masa : 7.30 pg 4.30 ptg Catatan

Menyertai Program Bacaan Yaasin Pengetua dan semua guru semua pelajar tingkatan 3 dan yang terlibat. tigkatan 5. Solat hajat di surau sekolah.

8.00 pagi 9.30 pagi 10.00 pagi 12.00 Tgh

Membuat laporan mengenai Program Physics Outreach ke dalam portal e pembelajaran Mengadakan perbincangan dengan pengetua di Bilik Pengetua. Pengetua menjelaskan: 1. perlunya membuat pertimbangan yang matang dalam mengurus organisasi sekolah. 2. Pengetua menyediakan dua buah buku catatan peribadi (Rekod Persendirian) untuk mencatatkan secara ringkas berkaitan sikap, tingkah laku guru dan kakitangan sekolah. 3. Penglibatan pihak pengurusan sekolah dalam semua aktiviti yang dijalankan termasuk Program Physics Outreach. 4. Program 1 Student 1 Newspaper dan Bulan Membaca Tahun 2013 Di Bilik Pengetua

28

dengan temanya Amalan Membaca Membentuk Pelajar Cemerlang.Program ini memberi impak yang besar terhadap pencapaian pelajar terutama dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. 1.00 tgh 2.30 petang Membuat catatan dan mengumpul maklumat berkaitan dengan aktiviti yang akan dilaksanakan pada minggu hadapan. Membuat catatan harian berkenaan aktiviti yang telah dilaksanakan pada minggu berkenaan. 2.30 petang -4.15 petang Menghadiri mesyuarat untuk Bilik Mesyuarat melaksanakan Progam Cakna Jawatankuasa Program Akademik dan Solat Hajat PMR Tingkatan 3. Program akan diakan pada hari sabtu ini. Hari Keenam sesi persekolahan penandaarasan selesai

Disediakan Oleh: (Aminuddin bin Jusoh @ Yusof)

Disahkan Oleh: . (Pn.Hajah Meriam binti Jusoh)

BUKU LOG HARIAN PROGRAM PENANDAARASAN

29

PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta No. K/P Nama Sekolah Tarikh : 3 Sept 2013 Masa 7.00 pagi 7.10 pagi 7.30 pagi : AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF (NPQEL SMI 2) : 680613115049 : SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU Hari : SELASA Aktiviti Tiba di sekolah Menghadiri Perhimpunan Kokurikulum di Dataran Perhimpunan sekolah.(Hari Selasa setiap minggu merupakan Hari melaksanakan Kokurikulum sekolah peringkat negeri Terengganu. Setiap murid diwajibkan memakai pakaian beruniform mengikut kelab/unit beruniform atau persatuan masingmasing) Guru bertugas menyampaikan amanat dan tugas yang perlu dilaksanakan oleh pelajar sepanjang hari berkenaan. Menyiapkan log harian dan mengemaskini portal e pembelajaran Bersama penyelia Dr. Marzita binti Abu Bakar Jamuan bersama pengetua dan penyelia Bilik Pengetua dan Bilik Mini Mesyuarat Kantin sekolah Masa : 7.30 pg 4.30 ptg Catatan

Jumlah guru: 57 orang Jumlah Murid: 553 orang

8.00 pagi - 9.30 pagi 10.00 pagi 3.30 petang 3.30 petang 4.30 petang

Disediakan Oleh: (Aminuddin bin Jusoh @ Yusof)

Disahkan Oleh: . (Pn.Hajah Meriam binti Jusoh)

BUKU LOG HARIAN PROGRAM PENANDAARASAN

30

PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta No. K/P Nama Sekolah Tarikh : 4 Sept 2013 Masa 7.00 pagi 7.10 pagi 7.30 pagi : AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF (NPQEL SMI 2) : 680613115049 : SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU Hari : RABU Aktiviti Tiba di sekolah Masa : 7.30 pg 4.30 ptg Catatan

Semua pelajar telah memenuhi Jumlah guru: 57 Orang Surau Sekolah sebagai persiapan Jumlah Murid: 553 orang melaksanakan aktiviti membaca surah Yasin. Semua murid mematuhi etika Sebahagian besar guru berpakaian dan akur kepada hadir dalam Majlis Bacaan disiplin dan peraturan sekolah. Yasin di Surau

7.30 pagi

8.30 pagi 1.00 tengahari

Tepat pukul 7.30 pagi majlis bacaan Yasin dihentikan dan semua pelajar dikehendaki masuk ke kelas kerana waktu pertama PdP bermula pukul 7.30 pagi. Menyiapkan laoran penandaarasan Di bilik PBS dan membuat rujukan contohcontoh laporan penandaarasan . Membuat pengubahsuaian sebagaimana arahan penyelia. Mengadakan perbincangan dengan Di Bilik PBS PK Pentadbiran dan PK KOKO tentang kerjasama dalam program Physics Outreach Berbincang, bertukar pandangan dan berkongsi idea. Mengemaskini maklumat yang Balik pukul 4.30 petang diperolehi dalam Laporan Penandaarasan. Disahkan Oleh: . (Pn.Hajah Meriam binti Jusoh)

2.00 ptg 4.30 ptg

3.00 petang 4.30 petang

Disediakan Oleh: (Aminuddin bin Jusoh @ Yusof)

BUKU LOG HARIAN PROGRAM PENANDAARASAN

31

PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) Nama Peserta No. K/P Nama Sekolah Tarikh : 5 Sept 2013 Masa 7.00 Pagi 7.10 pagi 7.30 pagi : AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF (NPQEL SMI 2) : 680613115049 : SM SAINS SULTAN MAHMUD, TERENGGANU Hari : KHAMIS Aktiviti Tiba di sekolah Masa : 7.30 pg 4.30 ptg Catatan

Jumlah guru: 57 Orang Pengetua bersama guru bertugas Jumlah Murid: 553 orang di Dataran Perhimpunan Pagi (Roll Call). Pengetua memberi ucapan dan nasihat kepada pelajar. Guru juga memaklumkan aktiviti yang akan dijalankan dan akan dijalankan sepanjang hari ini.

9.30 pagi 11.00 pagi

Mengadakan perbincangan dengan Di Bilik Guru pengetua dan mengemaskini dokumen-dokumen untuk ditandatangani oleh pengetua. Menyiapkan dokumentasi dan log Di bilik PBS harian Menyerahkan dokumen dan semua Bilik guru peralatan yang dipinjamkan kepada pihak yang berkenaan. Mengahadiri majlis perpisahan Kantin sekolah taman program penandaarasan.

11.00 pagi 2.00 petang 2.00 petang 3.30 petang

Disediakan Oleh: (Aminuddin bin Jusoh @ Yusof)

Disahkan Oleh: . (Pn.Hajah Meriam binti Jusoh)

32