Anda di halaman 1dari 0

1449/2

Mathematics
Kertas 2
September 2011
2'/2jam
Nama:
Tingkatan:
JABATAN PELAJARAN NEGERIJOHOR
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011
MATHEMATICS
Kertas 2
Dua jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tuliskan nama dan tingkatan pada
ruangyang disediakan.
2. Kertas soalan ini adalah dalam
dwibahasa.
3. Soalan dalam bahasa Inggeris
mendahuhti soalan yang sepadan dalam
bahasa Melayu.
4. Calon dibenarkan menjawabkesehiruhan
atau sebahagian soalan sama ada dalam
bahasa Melayuatau bahasa Inggeris.
5. Calon dikehendaki membaca arahan di
halaman 2.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian Soalan Markah
Penuh
Markah
Diperoleh
A
1
2 3
3 4
4 4
5 4
6 6
7 5
8 6
9 6
10 5
11 6
B
12 12
13 12
14 12
15 12
16 12
Jumlah
Kertas soalan ini mengandungi 31 halaman bercetak
1449/2 SUL1T
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com