Anda di halaman 1dari 4

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 6

Matapelajaran : Bahasa Melayu Tarikh : 7 februari 2011 Masa : 9.15 am - 10.15 am (60minit) Tahun : 6 Amanah Bil Murid : 30 orang Tema : Sejarah Tajuk : Kembara Sejarah Nilai Murni : i. Bekerjasama ii. Hormat-menghormati iii. Patriotisme Objektif : Pada akhir pembelajaran ini murid dapat; i. Murid dapat menyumbangkan dua isi daripada lima isi perwatakan laksamana Cheng Ho secara berkumpulan ii. Murid dapat membina ayat dengan menggunakan lima daripada tujuh kata penguat di dalam buku teks . iii. Murid dapat membina sekurang-kurangnya satu rangkap pantun bertemakan Pelayaran Laksamana Cheng Ho secara berkumpulan Fokus Utama : 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai.. Aras 3

i. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis. Fokus Sampingan : 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. Aras 3 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang,tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat , indah dan menarik. Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran berfikir i .Merumus ii. Mengenal pasti idea utama iii. Membanding beza Kecerdasan Pelbagai i. Interpersonal ii. Verbal-linguistik Strategi pengajaran dan pembelajaran i.kaedah penggabungjalinan ii. teknik kolaboratif iii. pembelajaran kontekstual Tatabahasa : Kata penguat belakang, kata penguat hadapan BBM : Teks, Video,Lembaran Kerja Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar cerita tentang Sejarah Melaka dan Laksamana Cheng Ho Murid tahu mencipta pantun dan murid tahu rima pantun.

Langkah Isi Pelajaran Set induksi 1. Guru berbual-bual dengan


murid tentang perlabuhan

Kaedah Penyampaian
1.1 guru bertanya murid samaada mereka pernah mendengar sejarah Melaka

Catatan Tayangan video menggunakan

5 minit

ataupun tidak. 1.2 guru menceritakan tentaang keagungan dan kemasyuran Melaka pada suatu 2. Guru Mempertontonkan Video ketika dahulu. gambaran perlabuhan negeri 1.3 guru menceritakan lambakan pedagang Melaka. dari Negara asing dan bahasa melayu sebagai bahasa lingua franca -china -portugis -Arab 1.4 Guru menceritakan tokoh pedagang yang terkenal turut datang - Laksamana Cheng Ho

negeri Melaka sebagai perlabuhan interpot.

Notebook dan LCD Nilai : Patriotisme

Langkah 1 10 minit

1. guru menggunakan teks dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 128 2. Murid menjawab secara lisan

1.1 guru meminta seorang demi seorang murid membaca kuat teks dan guru membetulkan kesalahan dalam pembacaan murid.

Buku teks bahasa melayu tahun 6 Kertas mahjung

Kemahiran 1.2 Guru meminta semua murid membaca teks secara bersama-sama. Ganerik: Kemahiran 1.3 guru meminta murid Berfikir menjelaskan apa yang mereka teknik fahami melalui teks yang dibaca. perbincangan 1.4 guru menjelaskan bahawa kata Nilai : Hormatpenguat hadapan dan penguat menghormati belakang digunakan untuk menegaskan lagi maksud sesuatu ayat. -sangat -amat -lah

Langkah 2 10 minit

1.5 guru meminta murid mnyenaraikan kata penguat belakang dan hadapan secara lisan. 1. Murid secara 1.1 guru membahagikan murid teknik berkumpulan kepada 5 kumpulan. Guru memberi perbincangan menyenaraikan kertas mahjung kepada setiap Nilai: perwatakan laksamana kumpulan. bekerjasama Cheng Ho dan menyatakan pengajaran 1.2 Setiap kumpulan hendaklah yang terdapat dalam teks menyenaraikan perwatakan Laksamana Cheng Ho, nilai yang tersebut.

2.Secara berkumpulan murid membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam buku teks berkaitan dengan perwatakan laksamana Cheng Ho

bersesuaian dengan teks dan menyatakan kesan perhubungan yang ingin dijalinkan oleh laksamana cheng ho dengan negeri Melaka dalam bentuk lakaran kerangka. 1.3 guru meminta murid-murid di dalam setiap kumpulan membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam teks 1.4 Guru meminta setiap kumpulan menyampaikan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas

Langkah 3 20 minit

1. Membina 3 rangkap pantun bertemakan pelayaran laksaman Cheng Ho

1.1 Guru meminta pelajar dalam kumpulan BBM: yang sama menghasilkan 3 rangkap pantun bertemakan laksamana cheng Kertas warna ho di atas kertas warna yang Pensel warna disediakan. 1.2 Pantun hendaklah ditulis dengan Nilai: menggunakan tulisan berangkai 1.3 Guru menyatakan kumpulan yang Kerjasama Berjaya menyiapkan pantun yang terbaik dan cantik akan diberikan token untuk setiap ahlinya.

Penutup 5 minit

1. ulasan guru

Kaedah 1.1 guru mengulas semula tajuk pejaran pengukuhan pada hari ini dan menyatakan nilai kerjasama dan persahabatan di antara dua buah Negara dapat memperkukuhkan lagi Negara tersebut dan rakyat akan hidup dalam keadaan selesa. 1.2 Guru menjelaskan bahawa Negara Malaysia mempunyai khazanah yang berharga dan murid-murid bertanggungjawab menjaga khazanah Negara dari di cerobohi. 1.3 Guru menjelaskan bahawa murid-murid perlu menjalinkan hubungan baik sesame sendiri dan bekerjasama. 1.4 Guru memupuk semangat dalam diri muri-murid agar melawat Negara asing agar bertambah ilmu di dada.