Anda di halaman 1dari 14

7/15/2011

TP 2050DTeknologi Pendidikan
JenisJenis Media Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Disediakan : LeeYun Wei TanKimHock Teo ChenLei Teoh Shiau Ping Tiong Chiong Suang 7158 7163 7165 7166 7167

PENGENALAN Media

Penyampai

Penerima

7/15/2011

Media Pengajaran
Pesanan

Guru

Pelajar

Merangsang fiki fikiran Menarik perhatian/ minat

Bahan Bantu Mengajar

KEPENTINGAN MEDIA
1. Memperjelaskan penyampaian mesej. 2. Mengatasi batasan ruang, waktu, pancaindera. 3 M 3. Meningkat i k minat i d interaktif dan i k if dalam d l P&P.

7/15/2011

KEPENTINGAN MEDIA
4. Menghasilkan pengalaman dan persepsi yang sama. 5. Membolehkan kaedah pengajaran yang lebih fleksibel.

Klasifikasi Media
Media Pengajaran Media M di Bukan B k Cetak Media Tayang M di Media Tayang Kaku Media M di Tayang T Gerak Media Pameran Media M di Cetak Media Bukan Tayang Grafik Media Paparan Gambar G b Kaku Media Audio

7/15/2011

MEDIA TAYANG KAKU

Transparensi Mikr fil m Mikrofilem Slaid

MEDIA TAYANG GERAK

Pita Video

Cakera Padat

Filem

7/15/2011

BAHAN GRAFIK

Kartun Lukisan

Poster

BAHAN GRAFIK

Carta

Graf

7/15/2011

GAMBAR KAKU

Kad Imbasan

Poskad

Foto

MEDIA PAMERAN

Pupet

Boneka

7/15/2011

MEDIA PAMERAN

Diorama

Model

MEDIA PAPARAN

Papan Kapur

Papan Putih

7/15/2011

InteractiveWhiteBoard

MEDIA PAPARAN

Papan Buletin

Papan Flanel

7/15/2011

MEDIA AUDIO

Komputer

Pita Kaset

Televisyen

Klasifikasi Media
Media Pengajaran Media M di Bukan B k Cetak Buku Teks Majalah & Risalah Buku Rujukan Ensiklopedi Media M di Cetak Surat Khabar

7/15/2011

MEDIA BERCETAK
Muncul setelah alat pencetak p ditemukan oleh Johan Gutenberg pada tahun 1456. Buku teks, surat khabar, dan risalah /majalah apa saja benda yang telah dicetak oleh mesin pencetak.

Matlamat: Penghasilan bahan-bahan pengajaran secara lebih efisien. Menyediakan pendekatan pengajaran baru yang lebih efektif. M Memudahkan d hk pengguna pelbagai lb i teknik k ik pengajaran dan pembelajaran.

10

7/15/2011

BUKU TEKS

suatu penyajian dalam bentuk bahan cetakan secara logis dan sistematis tentang suatu cabang ilmu pengetahuan sebagai pedoman guru dalam mengajar.

BUKU RUJUKAN

Menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid.

11

7/15/2011

SURAT KHABAR

Mengandungi bahan bacaan hangat dan aktual

MAJALAH DAN RISALAH

Memupuk minat membaca di kalangan murid. Dapat memperkaya perbendaharaan pengetahuan,

12

7/15/2011

ENSIKLOPEDIA

sumber bacaan penunjang mengandungi ilmu pengetahuan terbaru akan menjadi sumber belajar yang cukup penting bagi murid-murid.

Terima Kasih !

13

7/15/2011

CARTA

KAD IMBASAN

14