2.

1 Pernyataan Sebelum PBS

Saya menjalankan PBS 4 saya di SJK(T) Palaniandy. Obektif PBS saya adalah menjalankan kerja kursus saya iaitu membuat pemerhatian pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada matapelajaran Bahasa Tamil. Selain itu, saya menyediakan jadual aktiviti supaya dapat menyempurnakan aktiviti yang harus dilaksanakan. Saya juga melibatkan diri dalam segala aktiviti yang dilaksanakan sepanjang PBS saya disekolah tersebut. Tambahan pula, saya menyediakan diri saya dari segi fizikal dan mental untuk melaksanakan PBS saya. Saya telah menyediakan soalan untuk temu bual dan senarai semak untuk pemerhatian sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti. Akhirnya, saya berharap saya akan mendapat semua maklumat yang berkaitan dengan kerja kursus saya. Maklumat-maklumat tersebut akan membantu saya untuk menyempurnakan kerja kursus saya dengan baik dan lancar.

-Berjumpa dengan guru besar. -Menghadiri kelas ganti. -Berjumpa dengan guru Bahasa Tamil. Catatan Selasa 20/8/2013 Rabu 21/8/2013 Khamis 22/8/2013 -Terlibat dalam aktiviti “Satu Murid.2 Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus Tarikh/ Hari/ Masa Isnin 19/8/2013 Aktiviti -Menghadiri perhimpunan -Berjumpa dengan Guru Besar -Berkenalan dengan guru -Melawat sekolah dan menangkap gambar. -Menghadiri kelas tamil untuk pemerhatian. -Berjumpa dengan mentor untuk mendapat tandatangan dalam borang. Satu Sukan”. -Berjumpa dengar Guru Besar -Berjumpa dengan PK Pentadbiran dan kerani sekolah untuk mendapat maklumat sekolah. -Terlibat dalam aktiviti kokurikulum. Jumaat 23/8/2013 .2. -Berjumpa dengan guru pembimbing. -Menghadiri kelas tamil untuk pemerhatian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful