Anda di halaman 1dari 1

TAJUK 1 & 2 KONSEP BUDAYA

DEFINISI: Perkataan budaya berasal daripada cantuman Budaya adalah suatu cara hidup yang

CIRI2 BUDAYA KONSEP ASMILIASI KONSEP AKULTERASI & AKOMODASI

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, perkataan Sanskrit dan Melayu, iaitu 'budhi' dan 'daya'.

Perkataan 'budhi' yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit bererti kecergasan fikiran dan akal. Perkataan 'daya' pula ialah perkataan melayu Polynesia yang bermakna kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh.

bangunan, dan karya seni.

BUDAYA MATERIAL
suatu

Edward

B.

Tylor

(1871):

Budaya

ialah

keseluruhan sistem yang kompleks, yang dalamnya terkandung unsur-unsur ilmu pengetahuan,

Objek fizikal / artifak, peralatan / kelengkapan hidup spt rumah, kereta. Keris

alat

kebesaran

bg

kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat istiadat dan kemahiran-kemahiran lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Thomas J. Sullivan (1993) : Budaya merujuk kepada tradisi, adat dan perlakuan seseorang. Pendapat Ibn Khaldun: 1. Budaya merujuk kepada kebiasaan cara hidup 2. Budaya membezakan manusia dengan haiwan Prof. Koetjaraningrat: Keseluruhan daripada kelakuan dan Ralph L. Beats dan Harry Hoijer: mengenal pasti kelakuan melalui yang biasa dipraktikkan, oleh diperoleh hasil kelakuan manusia yang teratur oleh

raja/lambang kekuasaan/kedaulatan.
Lambang kehebatan org Mel yg bijak

mcmpurkn bhn logam hgga tbntuk senjata

BUDAYA BUKAN MATERIAL

tatakelakuan yang harus diperoleh dengan cara belajar.

pembelajaran

sekumpulan

unsur yang tidak wujud secara fizikal (no physical existence), misalnya adat, kepercayaan, bahasa, dan nilai.

masyarakat.

Kesimpulan: