Anda di halaman 1dari 18

7

MAS ANI BINTI AHMAD L20112007438 SARINA BINTI MOHAMAD HASSAN L20112007437 ROSHASLINA BINTI HASSAN L20112007440

Falsafah pendidikan khas


Menyediakan peluang yang sama kepada pelajar-pelajar khas seperti yang diberi kepada pelajar-pelajar biasa Menyelaraskan sistem pendidikan untuk memenuhi matlamat negara melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih

Matlamat pendidikan khas

Menyuburkan keupayaan intelek, emosi, sosial dan jasmani kanak-kanak luar biasa Memperkembangkan kecekapan ekonomi yang asas supaya kanak-kanak khas menjadi pekerja berguna dalam masyarakat Mencegah sesuatu ketidakbolehan supaya tidak menjadi suatu kecacatan Mengubah sikap negatif terhadap pembelajaran dengan mengembang atau memulihkan perasaan yakin diri di kalangan kanak-kanak khas Mengeratkan kanak-kanak khas dengan masyarakat biasa supaya mereka dapat diterima oleh masyarakat
2

Ciri-ciri

pendidikan khas

Untuk menghadapi kanak-kanak khas perlu:


Guru dilatih khas untuk program pendidikan khas Menggunakan kepakaran dari pelbagai bidang Kurikulum khas Objektif pengajaran khas

Penglibatan aktif pelajar


Kaedah pengajaran khas

Terapi

aroma kepada kanak-kanak pendidikan khas Terapi aroma sangatlah sesuai dijalankan ke atas kanak-kanak pendidikan khas yang mengalami masalah pembelajaran seperti:
Terencat

akal Hiperaktif Autisma Lembam Sindrom down Celeberal palsy

Terapi

aroma kepada kanak-kanak pendidikan khas Terapi aroma sangatlah sesuai dijalankan ke atas kanak-kanak pendidikan khas yang mengalami masalah pembelajaran seperti:
Terencat

akal Hiperaktif Autisma Lembam Sindrom down Celeberal palsy

Konsep terapi bermain > melalui bermain kanak-kanak lebih mengenali dunia > ruang fizikal disediakan melalui aktiviti bermain > kanak-kanak berpeluang meneroka identiti masing-masing Tujuan terapi bermain > mengurangkan masalah tingkah laku > meningkatkan komunikasi > mampu menilai diri sendiri > keupayaan mempercayai seseorang

Memasak
Menjahit Menyanyi Menari Bersajak Bersukan

/ permainan Membuat kraftangan

Komunikasi sehala

Komukasi 2 hala

Strategi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran : 1.1 Bahasa Melayu 1.2 Matematik 1.3 Bahasa Inggeris 1.4 Pengurusan Diri 1.5 Kemahiran Hidup (Pertukangan Kayu, Perkebunan, Masakan, Jahitan, Pemeliharaan binatang dan Asas Mendobi ) 1.6 Agama 1.7 Pendidikan Moral 1.8 Pendidikan Muzik 1.9 Pendidikan Seni 1.10 Pendidikan Jasmani 1.11 Sains dan Alam Sekitar 1.12 Teknologi Maklumat dan Komunikasi 1.13 Pengurusan Tingkahlaku 1.14 Pengurusan Manipulatif

MATAPELAJARAN : BAHASA MELAYU


Tajuk : Mengamati bunyi-bunyian Kemahiran : Bertindak balas terhadap bunyi-bunyian yang melambangkan sesuatu seperti kecemasan, siren, polis dan bomba. Bahan Bantu Mengajar : 1. Benda-benda maujud 2. Kad gambar 3. Kad perkataan

Langkah-langkah :
1. Murid-murid diperdengarkan bunyi-bunyian daripada pita rakaman. 2. Murid-murid di minta mengecam dan menamakan bunyi yang didengar. 3. Bersoal jawab tentang bunyi yang didengar. 4. Guru menunjukkan kad gambar yang mengandungi gambar-gambar dari bunyi pita rakaman. 5. Murid membunyikan mengikut gambar. 6. Latihan memadankan gambar dengan bunyi.

Tajuk : Memahami maksud notis pada papan tanda. Kemahiran : Memahami isyarat / tanda-tanda jalan raya, papan-papan tanda dan notis. Bahan Bantu Mengajar : 1. Kad arahan berbentuk notis atau papan tanda. 2. Lembaran kerja Langkah-langkah : 1. Guru menunjukkan arahan berbentuk notis dengan menggunakan pita video atau cakera padat. Contoh : papan tanda pada jalan raya, tempat-tempat awam dan rekreasi. 2. Bersoal jawab tentang arahan-arahan yang dilihat dari pita Rakaman / cakera padat. 3. Menama dan mengecam papan-papan tanda dan notis melalu iaktiviti lawatan ke persekitaran sekolah. 4. Aktiviti pengukuhan mengingat kembali arahan-arahan yang telah dilihat . 5. Latihan melalui lembaran kerja. NILAI MURNI : mematuhi undang-undang jalan raya, bertanggungjawab, sabar

1. Sosial dan tingkah laku - tingkah laku yang bersesuaian untuk berinteraksi di rumah, di sekolah dan bersama masyarakat. - cara penampilan dirinya serta cara dia menjaga kelakuan di hadapan orang ramai. - Penilaian oleh guru : Ujian Role-play dan pemerhatian langsung Pemerhatian khusus Ujian diagnostik (ujian sebelum pembelajaran bermula) Ujian rujukan norma (membanding kebolehan pelajar) Ujian rujukan criteria (menentu status sama ada telah menguasai atau belum)

2. Bahasa Lisan Kemahiran menyebut dan membunyikan kata-kata, ayat dalam intonasi, nada, tekanan suara, jeda serta helaan yang betul. Penilaian oleh guru: Kenal pasti masalah yang dihadapi pelajar untuk kemajuan dan untuk memperbaiki kelemahan dan tetapkan intervensi awal.

3. Bacaan Keupayaan sesorang mengecamkan bentuk visual dan menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang diketahui melalui pengalaman dan mampu mentafsirkan maksudnya. Penilaian oleh guru : Penguasaan 2M (membaca dan menulis) Ujian diagnostik

4. Menulis Melahirkan perasaan, idea ke dalam bentuk grafik. Bentuk-bentuk grafik ini, disusun sehingga melambangkan bunyi bahasa yang dapat dibaca dan difahami maksudnya. Penilaian oleh guru : Penguasaan 2M (membaca dan menulis) Ujian diagnostic

5. Matematik Keupayaan menguasai pengetahuan tentang perkara asas matematik seperti nombor dan operasi mudah. Penilaian oleh guru : i) Pemerhatian secara praktikal ii) Ujian diagnostik iii) Ujian rujukan norma