Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL JADUAL PEPERIKSAAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) SEMESTER II SESI 2012/2013 KOHORT

1, 2 & 3

MASA
25/05/2013 09.00 AM-11.00 AM SABTU (KOHORT 1) 25/05/2013 09.00 AM-11.30 AM SABTU (KOHORT 1) 25/05/2013 09.00 AM-11.00 AM SABTU (KOHORT 1) 25/05/2013 09.00 AM-11.30 AM SABTU (KOHORT 1) 25/05/2013 09.00 AM-11.00 AM SABTU (KOHORT 1)

PERKARA
Modules : TQ30303 ASAS NOMBOR Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 189 Orang Modules : TD30303 SUKAN

PENGAWAS PEPERIKSAAN

KETUA PENGAWAS

Dr. Sopiah Abdullah

BERPASUKAN

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 49 Orang Modules : TW30303 TEACHING OF

Encik Hasnol Noordin Dr. Anuar Din (Penyelaras PPGSR) Cik Yoon Sook Jhee Pn.Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli (Penyelaras PPGSM)

LANGUAGE SKILLS IN ENGLISH FOR PRIMARY SCHOOL


Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 120 Orang Modules : TV30103 PENGENALAN

ASTRONOMI DAN FIZIK MODEN

Dr. Mohd Zaki Ishak

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 22 Notes : 149 Orang Modules : TG30103 PENGURUSAN

LEMBANGAN SALIRAN

Dr. Roslee Talip

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 22 Notes : 67 Orang

MASA
25/05/2012 02.00 PM-05.00 PM SABTU (KOHORT 2 & 3) 25/05/2012 02.00 PM-04.00 PM SABTU (KOHORT 2 & 3) 25/05/2012 02.00 PM-05.00 PM SABTU (KOHORT 2 & 3) 25/05/2012 02.00 PM-04.00 PM SABTU (KOHORT 2 & 3) 25/05/2012 02.00 PM-04.00 PM SABTU (KOHORT 2 & 3)

PERKARA
Modules : TQ20103 KALKULUS ASAS Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 106 Orang : TD20103 FUNGSI MUSKULOSKELETAL DAN PERGERAKAN MANUSIA Modules Rooms : Notes : Modules Rooms : Notes : Modules

PENGAWAS PEPERIKSAAN

KETUA PENGAWAS

Dr. Mohd Zaki Ishak

Cik Stephanie Chok Chok Kui Eng

DEWAN KULIAH PUSAT 21 23 Orang : TW20103 WRITING SKILLS DEWAN KULIAH PUSAT 21 156 Orang : TV20103 PENGENALAN

Dr. Anuar Din (Penyelaras PPGSR) Pn.Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli (Penyelaras PPGSM)

Dr. Suyansah Swanto / Pn. Nik Zaitun Nik Mohamed

KIMIA

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 91 Orang Modules : TH10303 SEJARAH

ORGANIK DAN TAK ORGANIK

Dr. Lay Yoon Fah

SOSIOEKONOMI TANAH MELAYU (1900 1957)


Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 25 Orang

En. Bahari Md. Shah

MASA
Modules

PERKARA
: TQ30103 KEMAHIRAN DALAM MATEMATIK Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 189 Orang Modules: TD30103 ORGANISASI DAN

PENGAWAS PEPERIKSAAN

KETUA PENGAWAS

Dr. Sopiah Abdullah

26/05/2013 09.00 AM-11.00 AM AHAD (KOHORT 1)

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 49 Orang Modules : TW30103 ENGLISH

PENGURUSAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Dr. Anuar Din Dr. Anuar Din (Penyelaras PPGSR) Pn.Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli (Penyelaras PPGSM)

GRAMMAR

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 120 Orang Modules : TV30303 PENGENALAN

Puan Amali Ahmad Khair

SAINS ALAM SEKITAR

Prof. Madya Dr. Sabariah Sharif / Cik Crispina Gregory K. Han

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 22 Notes : 149 Orang Modules : TG20503 KAEDAH PENGAJARAN 1 (GEOGRAFI) Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 22 Notes : 67 Orang

Pn.Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli

MASA
26/05/2012 02.00 PM-04.00 PM AHAD (KOHORT 2 & 3) 26/05/2012 02.00 PM-05.00 PM AHAD (KOHORT 2 & 3) 26/05/2012 02.00 PM-04.00 PM AHAD (KOHORT 2 & 3) 26/05/2012 02.00 PM-05.00 PM AHAD (KOHORT 2 & 3) Modules

PERKARA PRINSIP PENGAJARAN PENULISAN


: TL20103

PENGAWAS PEPERIKSAAN

KETUA PENGAWAS

Pn. Ain Apainah Yuni

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 130 Orang Modules: TU20103 PSIKOMOTOR DAN Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 171 Orang Modules : TD30003 KESIHATAN DAN Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 76 Orang Modules : TT00103 FALSAFAH DAN Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 25 Orang

PERKEMBANGAN KANAK - KANAK

Pn. Connie Chin

Dr. Anuar Din (Penyelaras PPGSR) Pn.Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli (Penyelaras PPGSM)

KESEJAHTERAAN

YM Raja Ismail Raja Lope Ahmad

PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Dr. Mohd Khairuddin Abdullah

MASA
Modules 27/05/2013 09.00 AM-11.00 AM ISNIN (KOHORT 1) 27/05/2013 09.00 AM-12.00 AM ISNIN (KOHORT 1) 27/05/2013 09.00 AM-11.00 AM ISNIN (KOHORT 1)

PERKARA
: TL30103 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

PENGAWAS PEPERIKSAAN

KETUA PENGAWAS

Prof. Madya Dr. Baharom Mohamad / Dr. Mohd Khairuddin Abdullah

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 240 Orang Modules: TU30103 SAINS UNTUK KANAK Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 22 Notes : 270 Orang Modules : TH20503 KAEDAH PENGAJARAN 1 (SEJARAH) Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 22 Notes : 67 Orang

Dr. Anuar Din (Penyelaras PPGSR) Pn.Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli (Penyelaras PPGSM)

KANAK

Pn. Rohana Khalid / En. Raffaee Hj Musleh

Dr. Rosy Talin

MASA
27/05/2012 02.00 PM-05.00 PM ISNIN (KOHORT 2 & 3) Modules

PERKARA APRESIASI SENI


: UE01402 21

PENGAWAS PEPERIKSAAN

KETUA PENGAWAS
Dr. Anuar Din (Penyelaras PPGSR) Pn.Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli (Penyelaras PPGSM)

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT Notes : 401 Orang

Prof.Madya Dr. Ismail Ibrahim / Dr. Zairul Anuar Md Dawam / Prof.Madya Dr. Asmiaty Amat

MASA
28/05/2013 09.00 AM-11.00 AM SELASA (KOHORT 1) 28/05/2013 09.00 AM-11.00 AM SELASA (KOHORT 1) 28/05/2013 09.00 PM-11.00 AM SELASA (KOHORT 2 & 3) Modules

PERKARA
: TH30103 SEJARAH AUSTRALASIA DAN OCEANIA

PENGAWAS PEPERIKSAAN

KETUA PENGAWAS

Pn. Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 44 Orang Modules : TG20203 PENGURUSAN PINGGIR PANTAI Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 23 Orang Modules : TT00303 TEORI DAN

Dr. Anuar Din (Penyelaras PPGSR) Pn.Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli (Penyelaras PPGSM)

Dr. Roslee Talip

AMALAN PEDAGOGI

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 Notes : 25 Orang

Prof. Madya Dr. Christina Peter Ligadu / Dr. Muhamad Suhaimi Taat

MASA
Modules 29/05 /2013 09.00 AM-11.00 PM RABU (KOHORT 1) 29/05 /2013 09.00 AM-11.30 AM RABU (KOHORT 1) 29/05 /2013 09.00 AM-11.30 AM RABU (KOHORT 1)

PERKARA
: TH30303 SEJARAH ASIA TENGGARA : ERA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME Rooms : Notes : Modules Rooms : Notes : Modules DEWAN KULIAH PUSAT 22 44 Orang : TG20303 BIOGEOGRAFI DEWAN KULIAH PUSAT 22 23 Orang

PENGAWAS PEPERIKSAAN

KETUA PENGAWAS

En. Bahari Md. Shah

En. Madnoor Madjapuni

Dr. Anuar Din (Penyelaras PPGSR) Pn.Dg. Norizah Ag. Kiflee @ Dzulkifli (Penyelaras PPGSM)

29/05 /2013 09.00 AM-11.00 AM RABU (KOHORT 2 & 3)

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 21 DAN 22 (Pelajar Matematik + BI + PJK = DKP 21) (Pelajar Sains = DKP 22) Notes : 507 Orang Modules : TG10403 PENGENALAN

: TZ30103 KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

Pn.Jusiah Idang / Pn. Dayang Mayang Awang Abas / Pn. Connie Chin

KEPADA GIS DAN REMOTE SENSING

Dr. Tan Choon Keong

Rooms : DEWAN KULIAH PUSAT 22 Notes : 25 Orang