Anda di halaman 1dari 1

Arahan: Jawab semua soalan di bawah. 1.

Tun Abdul Razak Bin Datuk Hussein merupakan perdana menteri Malaysia yang kedan digelar Bapa.. 2. Tun Hussein bin Dato' Onn merupakan perdana menteri Malaysia yang kedan digelar Bapa.. Bulatkan jawapan yang betul. 1. Sumbangan Tun Abdul Razak ialah membuat Penyata Razak 1956 . Apakah tujuan penyata ini dibuat? A B C Menyatupadukan rakyat pelbagai kaum. Menyatakan pendapat beliau Membangunkan sektor pelancongan

2. Berikut merupakan sumbangan Tun Hussein Onn kecuali.... A B C Beliau pernah dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri Memainkan peranan penting menentang Malayan Union dengan menubuhkan UMNO. Membuat Penyata Onn

Arahan: Jawab semua soalan di bawah. 1. Tun Abdul Razak Bin Datuk Hussein merupakan perdana menteri Malaysia yang kedan digelar Bapa. 2. Tun Hussein bin Dato' Onn merupakan perdana menteri Malaysia yang kedan digelar Bapa.. Bulatkan jawapan yang betul. 1. Sumbangan Tun Abdul Razak ialah membuat Penyata Razak 1956 . Apakah tujuan penyata ini dibuat? A B C Menyatupadukan rakyat pelbagai kaum. Menyatakan pendapat beliau Membangunkan sektor pelancongan

2. Berikut merupakan sumbangan Tun Hussein Onn kecuali.... A B C Beliau pernah dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri Memainkan peranan penting menentang Malayan Union dengan menubuhkan UMNO. Membuat Penyata Onn