Anda di halaman 1dari 22

Sakapue Sirieh, balega kato di lapiek nan salai Oleh

3.Sairiang balam jo barabah balam lalu barabah mandi tabang maraok masuek samak.. sairiang salam jo sambah.. salam lalu titah kumbali salam taserak kanan banyak. Assalamualaikum Warah Matullah Wabarakatuh YTH. Pucuak Undang: Bpk Bupati, Ketua DPRD, Dandim,Kapolres, Pengadilan Kepala Kejaksaan, Kepala Negeri dan Pengadilan Agama dan

SYAFRI DT SIRI MARAJO KETUA LKAAM KABUPATEN SOLOK 1.Dipatah pucuek malapasi.....dipilin anak rang tagak batipuah.... badiri sungguahpun ambo ambo duduak dibatinnyo

basimpuah. 2.Pilakuik karimbo tumbuah jati.... dilambah, nak ilie nan

Kepala SKPD Kab.Solok. Yth. Pucuk Pimpinan LKAAM Prop. Sumatera Barat Beserta Rombangan Kota se .Yth. Bpk Ketua LKAAM dan Panita Kabupaten se Sumatera Para Panelis Barat dan

mingkudu

banyak

bagatah katigo jo kayu kamek.. takuik sakali ambo manyambah...Datuak banyak nan sati.. pangulu banyak nan batuah tuangku banyak nan kiramat.

teristimewa peserta Duduek Baropok Anak Nagari Sumatera Barat.

Pelaksana Alek Pekan Budaya Sumatera Barat Tahun 2012 di Kabupaten Solok. Angku2 Ninik Mamak Nan Gadang jolong basuo nan tinggi tampak jaueh indak basibak jo Bukan Bahinggo Jo Babiteh, basisieh, baitu juo Bundo

DIRUANGAN YANG BERBAHAGIA INI semoga dalam acara ini kito dapek baiyo2 batido2, ringan sajijiang barek sapikua, dalam memaknai duduek baropok balega kato anak nagari Syara mangato adek mamakai Alam takambang jadi guru Usang-Usang Dipabaharui Lapuek- lapuek Dikajangi. Baju kito pakai usang Adek kito pakai baru Saya yakin dan percaya Angku2 Ninik Mamak Nan Gadang Basa Batuah nan tinggi tampak jaueh , kita bangga dengan baju yang kito pakai, sehingga dapat secara efektif menjalankan tugas2 kepemimpinan terhadap anak kemanakan dalam suku, dengan LENGGO LENGGI yang jelas terdiri dari NAGARI, KAMPUANG, SUKU, KAUM,JURAI, serta perkerabatan kaum yang bermula dari rumah tangga atau rumah gadang.

kanduang limpapeh rumah nan gadang samarak anjuang nan tenggi salajang kudo balari sapakiek budak maimbau karamo2 ditingkok, kabayam2 dihalaman nan duduek jo sukatan pandai manjago labieh jo kurang.......para undangan hadirin yang berbahagia. Diawali dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta ala, atas rahmad dan karunia beliau, kita telah dapat berkumpul bersama dari seluruh stake holder dan pemangku kepentingan YANG BERKESEMPATAN HADIR

Syalawat dan salam tentunya tidak lupa telah membawa umatnya kejalan kebenaran.

kita

dengan budayanya sendiri, munculnya kehidupan individualis, rendahnya kualitas moral dan sulitnya mencari pimpinan masyarakat yang benar-benar diikuti kata dan perbuatannya Secara substansi dalam acara yang berbahagia ini sebagai kerangka berfikir kita sebagai peserta duduek baropok balega kato anak nagari Syara mangato Dipabaharui berharap akan lahirlah beberapa rekomendasi penting yang dapat dimplementasikan dalam kehidupan anak kemenakan di Minangkabau, sehingga Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah tidak hanya merupakan sesuatu retorika di tengah adek Lapuekmamakai lapuek Usang-Usang Dikajangi. Kita

unjukan kepada nabi besar Muhammad SAW yang

Dalam konteks ini, agenda masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) adalah bagaimana dapat menempatkan diri dalam dinamika perubahan yang begitu cepat dan mendasar. Modal besar kita adalah sebuah sistem nilai adat yang dikatokan indak lapuek dek hujan indak tidak boleh kita abaikan. Fenomena yang muncul kepermukaan akhir-akhir ini, seperti ada anak Minang tidak lagi bangga dengan ke-Minangannya, karena merasa tidak ada lagi yang dibanggakan, nilai-nilai budaya Minang kurang tercermin dalam kehidupan sehari-hari keluarga Minang, banyak orang Minang terisolasi lakang dek paneh

masyarakat

Minangkabau

tetapi

harus

maksudnya

agama

Islam

menyampaikan,

diaplikasikan di tingkat nagari masing-masing. Secara Filosofi yang kita anut adalah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, Syara Mangato Adat Mamakai. Syara yang dimaksud di sini adalah agama Islam, kitabullah yang dimaksud di sini adalah al-Quranul Karim. Syarak selain mengandung ajaran tentang akidah, ibadah dan akhlak juga mengandung nilai sosial budaya, nilainilai etika, moral dan adab sopan santun. Nilai-nilai dalam syara berhubungan erat dengan kemasyarakat dan dengan Tuhan. Masyarakat kita di Minangkabau ini memiliki dua kekuatan yang telah menyatu padu yaitu syara dan adat. Lahirlah filosofi yang berbunyi syara mangato adat mamakai. Syara mangato

mangarajoan suruah mangantian tagah. Maka biasa disebut, kato suruah, kato tagah dan kato jaiz. Mengaplikasikan ketiga kato itu yang dijadikan menjadi adat di Minangkabau, yang keluar dari itu disebut adat jahiliyah. Hadirin yang saya hormati........... 1. Syara mangatokan shalat aplikasinya adalah berdirinya masjid dan surau. Masjid adalah digunakan tempat beribadat, surau disamping tempat beribadat juga tempat pendidikan agama dan budaya. bahkan masjid dijadikan sebagai salah dan satu berlanjut syarat batapian, dengan sebuah babalai nagari yaitu dalam balabuah bamasajik

kepemimpinan

nagari seperti urang ampek jinih yaitu penghulu,

manti, dubalang dan malin. Malin adalah, kato malin kato bahakikat tagak dipintu kitabullah. Banyak aspek sosial dan budaya dikala syara mangatokan perintah shalat. 2. Syara mangatokan bahwa perkawinan itu 3. Ketika agama manyuruh memandikan mayat, mengapani, menshalatkan dan menguburkan, terbentuklah adat, sosial dan budaya seperti buruak baambauan dan elok baimbauan Sehingga disepakati boleh manjua dan bila adalah sunnah, disuruh oleh Allah dan RasulNya, dengannya terbentuklah sosial dan budaya yang beraneka oleh ragam, budaya, sehingga sekalipun babaki, itu pula dirasakan terkadang baandam diberikan 4. Syara mangatokan artinya hendaklah faqulu lahu qaulan karima kamu berunding dan betapa besar makna suatu perkawinan dengan dipandu babisan, melampau kewajaran. Berdirilah adat baipa babako dengan basumandan, mangadaikan harta pusaka

penyelenggaraan mayat terkendala yang disebut mayat tabujua di tangah rumah. Mengenai siapa yang akan memandikan, dari mana kafannya, siapa yang akan menshalatkan dan di mana dia akan dikuburkan menjadi aturan adat.

penghargaan yang besar kepada kaum wanita, dibuatkan rumah gadang, diberi kepercayaan untuk mengendalikan harta pusaka.

berbicara itu mempunyai sopan dan teratib,

maka

teraplikasi

dalam

adat

kato

nan

adat

atau

diberi

malu.

Sampai

sekarang dan

ampek, kato mandaki, kato manurun, kato malereang dan kato mandata, diiringi pula dengan pesan-pesan adat, kok pandai bakato bak santan jo tangguli, kok tak pandai bakato bak alu pancukia duri. Muluik manih kucindan murah budi baik baso katuju nan kuriak iyolah kundi nan merah iyolah sago, nan baik iyolah budi nan indah iyolah baso

perjudian,

mengadu

ayam,

narkoba

pergaulan bebas, tidak tersentuh malah telah mencemarkan filosofi yang kita banggakan itu yaitu adat basandi syara, syara sekarang, bagaimana mengatasi basandi perjudian, kitabullah itu. Inilah yang jadi persoalan kita mengadu ayam, narkoba dan pergaulan bebas itu. Untuk mengatasi itu diperlukan adanya usaha bersama yang simultan agar budaya dan adat kita bisa dijadikan tameng dari budaya asing dan dapat membantu kesatuan dan persatuan serta terwujudnya pembangunan pisik material dan mental spritual. Hadirin sekalian .........

5. Ketika

syara

melarang

barambuang

jo

berjudi,dan menyabung ayam dan pergaulan bebas, larangan ini belum teraplikasi dengan baik. Pada masa lalu, bila diketahui telah terjadi pergaulan bebas, pelakunya di buang sapanjang

Kembali ka surau dalam arti yang sangat luas, barangkali pelestarian tersebut, patut dan karena dijadikan surau bagi prioritas adat kita dalam istiadat pengembangan

babudi babahaso, baadat basopan santun, beradat, berbudaya, di surau diajarkan kebersamaan dan persaudaraan, diajarkan tolong menolong, diajarkan nan tuo dimuliakan, nan ketek dikasihi, sawah bapamatang, ladang bamintalak, bahkan di surau diajarkan pasambahan adat, kesenian tradisional, kesenian yang bernafaskan Islam dan bersilat/ bela diri. Prioritas perjudian berikut dalam adalah pencegahan bentuk, terhadap judi ini

mempunyai

makna historis yang telah melahirkan pemimimpin agama dan pemimpin nasional asal Minangkabau serta melahirkan masyarakat yang berkarakter tinggi dan mulia. Disamping itu, pendekatan menurut Metode metode pelestarian surau ala lebih efektif dalam dan budaya antara itu. yang surau menanamkan nilai-nilai adat

bermacam

mengajar dengan yang diajar sejiwa dan sehati. Di surau diajarkan seluk beluk agama seperti syariat, haqiqat, tariqat dan makrifat, diajarkan iman, islam, tauhid dan makrifat, diajarkan yang halal dan yang haram, diajarkan yang sah dan batal, diajarkan sunat dan fardu, disurau diajarkan

membuat masyarakat menjadi miskin, bermusuhan dan kemunduran. Pencegahan terhadap narkoba, narkoba telah merusak generasi kita, yang pada akhirnya akan muncul generasi play, tidak produktif, merampok dan membunuh. Pencegahan pergaulan bebas yang telah mewabah di manamana, pergaulan bebas ini bisa dikekang dengan

aturan adat istiadat, adat salingka nagari, pusako salingka kaum.Demikianlah kerangka berfikir yang saya sampaikan, dengan harapan semoga adat yang lazim dan syarak yang qawi terlaksana lagi dengan baik sebagai cita-cita dari nenek moyang kita, hiduik sanang padi manjadi, padi masak jaguang maupiah, taranak bakambang biak, anak cucu saukua sakato, kabukik samo mandaki, ka lurah samo manurun, barek samo dipikua, ringan samo dijenjeng., hati kabau agiah baumpuak, hati tungau agiah bacacah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan

H.SYAFRI DT SIRI MARAJO KETUA LKAAM KABUPATEN SOLOK 1.Dipatah pucuek malapasi.....dipilin anak rang tagak batipuah.... badiri sungguahpun ambo ambo duduak dibatinnyo

basimpuah. 2.Pilakuik karimbo tumbuah jati.... dilambah, nak ilie nan

mingkudu

banyak

bagatah katigo jo kayu kamek.. takuik sakali ambo manyambah...Datuak banyak nan sati.. pangulu banyak nan batuah tuangku banyak nan kiramat. 3.Sairiang balam jo barabah balam lalu

kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum

barabah mandi tabang maraok masuek samak.. sairiang salam jo sambah.. salam

warahmatullahi wabarakatuh.

lalu titah kumbali salam taserak kanan banyak. Assalamualaikum Warah Matullah Wabarakatuh YTH. Pucuak Undang: Bpk Bupati,Camat X Koto Diateh,Kepala UPTD Diksar, para guru sekecamatan X Koto diateh .......para undangan hadirin yang berbahagia. Diawali dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta ala, atas rahmad dan karunia beliau, kita telah dapat berkumpul bersama dari seluruh stake holder dan pemangku kepentingan YANG BERKESEMPATAN HADIR DIRUANGAN YANG BERBAHAGIA INI semoga dalam acara ini kito dapek baiyo2 batido2, ringan sajijiang barek sapikua, dalam memikirkan anak kemenakan

di Kabupaten Solok pada umumnya kecamatan X koto diateh pada khususnya duduek baropok balega kato .

Kapado niniek mamak nan gadang basa batuah, pucuek bulek jo urek tunggang, nan dianjuang tenggi diamba gadang. Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito.Nan bak umpamo kayu gadang ditangah koto. Urek nan bulieh tampek baselo, batang gadang tampek basanda. Dahan kuek bulieh bagantuang, daun rimbun bulieh balinduang, buah labek dapek dimakan. Tampek balinduang kapanasan tampek bataduah kahujanan. Nan bakato bana, ayie janieh sayaknyo landai, ikan jinak hukumnyo adie. Kaampek suku dinagari, nan manjujuang sako adat, bila maulana jo tuanku, nan tahu dihalal dengan haram, saroto sah jo nan bata,suluah bendang adat limbago, hulu

baling jo ampang limo, jo manti pagawai adat, nan bak umpamo pagaran kokoh. Cadiek jo tahu pandai, nan arih bijak sano ,tahu diangin nan baseruik, tahu diombak nan basabuang,sarato dahan nan kamaimpok,runciang nan kamancucuek, tahu dialamat kato sampai, alun bakileklah bakalam, bulanlah sangkok tigo puluah, takilek ikan dalam ayie,ikan takilek jalo tibo, lah tantu jantan batinonyo.

H.SYAFRI DT SIRI MARAJO KETUA LKAAM KABUPATEN SOLOK 4.Dipatah pucuek malapasi.....dipilin anak rang tagak batipuah.... badiri sungguahpun ambo ambo duduak dibatinnyo

lalu titah kumbali salam taserak kanan banyak. Assalamualaikum Warah Matullah Wabarakatuh YTH. Pucuak Undang: Bpk Bupati,Camat X Koto Diateh,Kepala UPTD Diksar, para guru sekecamatan X Koto diateh .......para undangan hadirin yang berbahagia. Diawali dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta ala, atas rahmad dan karunia beliau, kita telah dapat berkumpul bersama dari seluruh stake holder dan pemangku kepentingan YANG BERKESEMPATAN HADIR DIRUANGAN YANG BERBAHAGIA INI semoga dalam acara ini kito dapek baiyo2 batido2, ringan sajijiang barek sapikua, dalam memikirkan anak kemenakan

basimpuah. 5.Pilakuik karimbo tumbuah jati.... dilambah, nak ilie nan

mingkudu

banyak

bagatah katigo jo kayu kamek.. takuik sakali ambo manyambah...Datuak banyak nan sati.. pangulu banyak nan batuah tuangku banyak nan kiramat. 6.Sairiang balam jo barabah balam lalu barabah mandi tabang maraok masuek samak.. sairiang salam jo sambah.. salam

di Kabupaten Solok pada umumnya kecamatan X koto diateh pada khususnya duduek baropok balega kato . Saya banggga pada hari ini dapat bertatap muka langsung dengan Bapak ibuk tokoh pendidik yang senantiasa memikirkan anak bangsa mencari kiat dan strategi untuk mengimbaskan pengetahuan kepada anak kemenakan kita di Kabupaten Solok ini sehingga orang Minangkabau dapat kembali kekthanya kejayaan dimasa lalu. Dulu orang Minangkabau dipentas Nasional, selalu dihubungkan orang dengan tingginya martabat adat Minangkabau. Demikian besarnya peranan orang Minang., telah menjadikan suku Minangkabau sebagai pelopor pembaruan dinegeri ini. Terkenal sebagai suku bangsa yang cerdas,

berani, kritis dan terbuka serta menjadi suku bangsa suku perantau yang tangguh diseluruh nusantara kita ini bahkan banyak yang ikut pendiri Negara kesatuan Repoblik ini. Salah satu suku bangsa yang disegani. Lebih dari setengah abad sejak perang Dunia II, orang Minang dan adat Minangkabau mengalami kemerosotan yang berkepanjangan sampai kini. Bahkan sudah ada yang bertanya dengan nada sinis, apakah Adat Minangkabau Itu masdih terpakai ? Agaknya inilah barangkali yang perlu kita pikirkan bagaimana kita mensiasati kembali sehingga marwah yang pernah kita banggakan Budaya Minangkabau kembali kekithanya saya yakin dan percaya kalau bersama tidak ada yang tidak mungkin fikirkan sehingga persoalan tersebut bisa dikaper kembali pada kurikulum muatan local

Sebagai kerangka berfikir pada kesempatan ini akan saya coba memberikan pointer-pointer pengting untuk sikap secara bersama Bapak/Ibuk adalah pemikir , Renda kembali jahit kembali yang tertingal yang hilang masukan kedalam Silabus pembelajaran!! Kompetensi Dasar Menjaga Keteguhan pada nilai, filosofi dan norma adat minangkabau. (indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh). Tidak Permisif dan Aufhisme. Tangguh (jati diri dan identitas diri). Cerdas (taktis, strategis) jaan cadiak buruk. MENGAPA? RESEK TAPI KAIN

Apo masih hidup, sadar? Pingsan, satangah sadar? Mati, tidak sadar?

Perubahan 1.Nilai dan Norma adat rancu. Adat indak dipacik arek,buek tingga di sabutan sumpah kajadi gulo-gulo. 2. Agamo indak dipagang taguah. Dakwah jauh dari umat, Masjid, rancak tapi sepi dari jamaah. 3.PEKAT dan Bias sosial, pesta orgen tuggal, miras dan pakaian bikini.

4.Tokoh berjarak dengan umat (paga bapisah jo tanaman), gelar simbol, tidak aktualnya, rantau, posisi tokoh dll.

Adat melembaga penghargaan dan sanksi Adat cara benar salah, tdk lepas kontrol ABS-SBK satu kesatuan(agama dan adat) Ulama memahami adat,Penghulu alim.

ADAT Adat, norma (aturan),budaya (kebiasaan) Adat, pedoman patokan bertingkah laku,dll Adat, uruf, diketahui,diulang2,kebiasaan Uruf baik dikukuhkan, buruh dibuang Uruf jadi hukum, tidak bertentangan al-qur an hadis, terus menerus dan umum Adat Islamiyah dan Adat Jahiliyah STRUKTUR SOSIAL DEMOGRAFI:TARATAK, DUSUN, KOTO,NAGARI DAN ALAM. KEKERABATAN: SAPARUIK, SAJURAI, SAKAUM, SASUKU, SA NAGARI, SA ALAM WILAYAH BUDAYA: KALARASAN BUDI CHANIAGO, KALARASAN KOTO PILIANG.

KEPEMIMPINAN, URANG 4 JENIS, PENGHULU, MANTI, MALIN DAN DUBALANG. TUNGKU TIGO SAJARANGAN (NINIKMAMAK, ALIM ULAMA CARDIK PANDAI. URANG JENIS NAN 4, IMAM, KHATIB, BILAL DAN QADHI. POLITIK: DAERAH ASLI(DAREK), PINGGIRAN (RANTAU) RUANG LINGKUP ADAT I. ADAT NAN SABANA ADAT - FALSAFAH ABS-SBK - KEKERABATAN MATRILINIAL - SAKO (GELAR DAN SISTIM ADAT)

- PUSAKO TINGGI . - ALAM TAKAMBANG JADI GURU. II. ADAT ISTIADAT, (SALINGKA NAGARI) III. ADAT NAN DI ADATKAN (INOVASI) IV. ADAT TERADAT (PENGARUH KULTURAL)

TALI DARAH DAN TALI BUDI MATRILIAL, MAMAK, ETEK, MANDE, KEMANAKAN, PATRILINIAL, BAKO, ANAK PISANG, ANAK MAMAK, ETEK. TALI BUDI, SA SUKU, SUKU MALAKOK, INGGOK MANCAKAM, TABANG BASITUMPU.

MENGISI ADAIK JO LIMBAGO. DAGING DI LAPAH, DARAH DI CACAH, SAHINO, SA MULIA. ICON ADAT - ADAT SA SUKU, MEMELIHARA SISTIM SOSIAL - SAKO, MEMILIKI HAK GELAR ADAT - PUSAKO, HAK PENGUASAN HARTA PUSAKA - FALSAFAH, ALAM TAKAMBANG JADI GURU - NORMA, ALUA, PATUIK, MALU JO SOPAN - RUMAH GADANG, LUMBUNG, KESEJAHTERAAN - SURAU, AGAMA, ADAT, KEPATUTAN - TAPIAN, SARANA JALAN DAN SUMBER HIDUP.

- PANDAM PAKUBURAN, KEMATIAN DAN ADATNYA. MUHASABAH BERJAMAAH Diawali dari Diri sendiri muslim, minang dan Indonesia ini tentu perlu kita lakukan secara berjenjang dan berketerusan. Filosofi given berubah disesuaikan. Institusi sako jo pusako-KAN. Tradisi adat nan 4- budaya-seni-sosial FILOSOFI Hubungan manusia dengan sang Khaliq Relasi sosial (tahu di nan ampek)

Kepribadian (raso jo pareso malu jo sopan) Tatanan sosial (hukum piciak janggek) Sistim reward and punish terhadap anak kemenakan (undang, anggo tanggo) INSTITUSI Formal (KAN-LKAAM) Urang ampek jenih Jinih nan ampek Sistim kekerabatan SistiM sosial

Sistim kepemimpinan Pranata sosial TRADISI Budaya Permainan anak nagari Seni dan budaya Seni Pahat Seni Patung Seni Tari Seni lainnya

BAGAIMANA CARA?

Ta tumbuk biduk di kelok an, tambuk kato dipikirkan, optimis, progresif dan berkemajuan 1. Penyadaran (ingek sa balun kanai, kulemek sabalum abih,) 2. Pemberdayaan (kembali sirih ka gagang, pinang ka tampuk nyo). 3. Pendamping (senteng dibilai, lamah ditaue) IMPLEMENTASI Tidak harus terwujud dari aturan yang kaku dan seragam Bagaimana terimplementasi kan dalam perilaku sehari-hari. Tidak harus ditolak, dimusuhi atau dihindari

Kembalikan dan sinkronkan dengan nilainilai ABS-SBK Pilihan unsur-unsur budaya populer yang bersifat positif agar sejalan dengan nilai ABSSBK Nilai-nilai mengenai keadilan, ketangguhan, berpikir maju, menolong yang lemah dan papa, dsb SIAPA ??? Pemerintah alam saparentah rajo. Ninik mamak, kamanakan saparentah panghulu,. Alim Ulama, nan tahu halal jo haram, duduk bacamin kitab, tanggak ba fatwa.

Cadiak Pandai, nan arif bijaksano, tahu di duri nan ka mancucuk, tahu di rantiang nan ka manyakui, ingek2 rang di ateh, nan di bawah kok ma impok, galodo kok datang dari hilie. AGENDA Perhatian Pemda Kabupaten (kebijakan, program berkelnjutan dan budget) Penguatan filosofi dan nilai-nilai luhur (original) Pewarisan Nilai pembelajaran adat di tingkat nagari pada kelompok masyarakat dan disekolah sedini mungkin. Keteladanan tokoh adat dan ulama. Pemberdayaan tokoh adat dlm hukum positif. Perna adat salingka nagari.

Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin (MTTS) adalah istilah yang tidak asing oleh urang minangkabau dan di Kabupaten solok diepang panjang dikambang laweh melalui forum musyawarah unsur niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai bersama unsur masyarakat lainnya di satu nagari untuk membahas semua permasalahan nagari dan mencari solusinya secara demokratis dengan semangat; raso dibaok naiek pareso dibaok turun, barek sapikua, ringan sajinjiang, bulek sagolong picak salayang. Ndak ado kusuik nan indak ka salasai, ndak ado karuah nan indak ka janiah, ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun. Ka mudiak sahantak galah, ka ilia sarangkuah dayuang. Bulek aia dek pambuluah, bulek kato jo mufakat Unsur ninik mamak adalah para pemangku adat yang disebut urang ampek jinih (pangulu, manti, dubalang, malin) dan jinih nan ampek (imam, katib, bila, kadhi) dalam lingkup adat salingka nagari, pusako salingka kaum. Pangulu adalah pemimpin dalam kaum yang mamacik kato putuih. Gadang diamba, tinggi dianjuang,untuek mamaliharo anak kamanakan (hanyuik bapinteh, hilang bacari Tarapuang bakaeik,

tabanam basilami, yang dibantu oleh manti (mangubungi sagalo nan singkek, mangarek sagolo nan panjang, senteang mambilai, kurang manukuak)., dubalang (urang nan bamato nyalang dan batalingo nyariang mahariak mahantam tanah, manjapuik nan jauh maimbau nan dakek, manakiak nan kareh manyudu nan lunak). dan malin (urang nan rintang dengan kitab patang jo pagi, nan tahu dirapak dengan nasab, tahu halal dengan haram, tahu ditalak dengan idah), tahu nan syah dengan bata. Alim ulama adalah himpunan pemuka agama, baik yang berpendidikan surau, maupun berpendidikan pesantren yang berperan dalam mensyiarkan Agama Islam di Nagari, seperti; mubaligh, guru agama, dan orang yang mengabdikan hidupnya untuk pengembangan Agama Islam. Orang yang diakui oleh masyarakat dan dalam jabatannya karena ilmu yang dimilikinya, kemampuan pribadi, ketaatan dan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah SWT. Cerdik-pandai (cadiak pandai) adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat menjadi unsur pimpinan di nagari karena ilmunya (tingkat pendidikan), pengalaman, dan kemampuannya

memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang dimiliki untuk kehidupan dan kemaslahatan masyarakat di nagari. Ketiga unsur tungku tigo sajarangan tersebut diikat dengan kuat oleh tali tigo sapilin; tali adat, tali syarak dan tali undang. Tali adat adalah raso, pareso, malu jo sopan yang disebut kato pusako. Tali syarak adalah Al-Quran dan Hadist. Syarak mangato, adat mamakai. Ketika syarak mengatakan maka adat memakaikan dalam aspek hidup bakorong, bakampuang, ba ipa ba bisan, ba bako ba baki. Tali undang adalah Undang-undang Nagari, Undang-undang Dalam Nagari, dan Undang-undang Duo Puluah Hasil dari MTTS adalah kesepakatan bersama berupa rekomendasi atau usulan pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat untuk ditindak lanjuti oleh pihak terkait di nagari (Pemerintah Nagari, BMN, KAN, MUN, Parik Paga, Bundo Kanduang dan unsur lainnya di nagari). Dengan pelaksanaan MTTS secara terjadwal dan rutin di setiap nagari, diharapkan tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam tungku tigo sajarangan tali tigo sapilin kembali kekhitahnya dan berperan serta secara signifikan dalam pembangunan Kabupaten

Solok. Usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi. Karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari hasil materi atau fisik yang telah dicapai, tetapi juga diukur secara moral. Dengan kata lain, hasil pembangunan fisik yang diperoleh apakah dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan seluruh lapisan masyarakatnya secara lahir dan batin serta pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat.

Indonesianis, perekat sosial, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan (baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur). Anak urang padang mangumpa banang,dikumpa balipek-lipek, kok dirantang namuehnyo panjang rancak dipunta naknyo singkek, kok ado kilaf jo jikalapat gewa jo gewai mohon dimaafkan Assalamua warahmutulah wabarakatuh

Penyediaan even budaya. Profil Anak Nagari Muslim, inklusif, tasamuh, dan berkeadaban. Minangkabauis, cendikia, berakhlak, berbudaya tinggi dan berorentasi ke depan.