Anda di halaman 1dari 7

RBT 3117

KEMAHIRAN HIDUP

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN


RBT 3117 KEMAHIRAN HIDUP 9/24/2013

TATACARA MENGURUSKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI


BAB A : PENERIMAAN BAB B : PENDAFTARAN BAB C : PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BABD : PENYELENGGARAAN BAB E : PELUPUSAN BAB F : KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA
9/24/2013

TATACARA MENGURUSKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI


ASET : HARTA BENDA KEPUNYAAN ATAU MILIKAN ATAU DI BAWAH KAWALAN KERAJAAN YANG DIBELI ATAU DISEWA BELI DENGAN WANG KERAJAAN, YANG DITERIMA MELALUI SUMBANGAN ATAU HADIAH DIPEROLEHI MELALUI PROSES PERUNDANGAN.

9/24/2013

TATACARA MENGURUSKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI


ASET ALIH : ASET YANG BOLEH DIPINDAHKAN DARI SATU TEMPAT KE SATU TEMPAT YANG LAIN TERMASUK ASET YANG DIBEKALKAN ATAU DIPASANG BERSEKALI DENGAN BANGUNAN.

9/24/2013

ASET ALIH TERBAHAGI KEPADA 2 KUMPULAN: HARTA MODAL INVENTORI HARTA MODAL ASET ALIH HARGA ASAL RM1000.00 DAN KE ATAS SETIAP SATU. ASET ALIH YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN SECARA BERJADUAL TANPA MENGIRA HARGA PEROLEHAN ASAL.

9/24/2013

INVENTORI ASET ALIH YANG HARGA PEROLEHAN ASALNYA KURANG DRP RM1,000.00 SETIAP SATU ATAU TIDAK MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN BERJADUAL PERABOT, LANGSIR DAN PINGGAN MANGKUK TANPA MENGIRA HARGA PEROLEHAN ASAL.

9/24/2013

TAMAT

9/24/2013