Anda di halaman 1dari 3

Aktiviti Makmal & Lembaran Kerja

KELEBIHAN 1) Murid dapat meningkatkan kemahiran proses sains, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran manipulatif & nilainilai saintifik. 2) Murid lebih memahami proses inkuiri & sains dengan lebih mendalam. 3) Memberi motivasi, mengajar kemahirankemahiran, meningkatkan pembelajaran sesuatu konsep, memberi pemahaman tentang kaedah saintifik & mengembangkan nilai-nilai saintifik. 4) Memberi peluang kepada murid untuk belajar sains melalui pemerhatian & memanipulasi bahan-bahan saintifik yang konkrit. 5) Pembelajaran sesuatu konsep menjadi lebih bermakna. 6) Menyediakan konflik kognitif bagi murid. 7) Mempunyai tujuan & langkah yang jelas. 8) Meningkatkan motivasi kendiri murid & melatih murid berdikari. 9) Kualiti pembelajaran lebih baik. 10) Murid dapat mengaplikasikan apa yang

KELEMAHAN 1) Sekolah kekurangan radas & peralatan untuk eksperimen di makmal. 2) Sesetengah guru tidak mempunyai penguasaan yang baik dalam kemahiran melakukan aktiviti makmal. 3) Memerlukan masa yang lama & masalah penyimpanan rekod pencapaian setiap murid. 4) Saiz makmal yang kecil tidak dapat menampung bilangan murid yang ramai & menyebabkan masalah kawalan kelas.

UJIAN AMALI SECARA EKSPERIMEN

CONTOH AKTIVITI MAKMAL

UJIAN AMALI SECARA BERTULIS

PEKA

PENYIASATAN ATAU PENEMUAN