Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4

MINGGU TARIKH 1

TEMA

TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME

CATATAN

1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

1.1 Perkembangan Corak petempatan manusia a. Sejarah awal petempatan manusia i. Persekitaran gua

I . Memahami sejarah dan jenis penempatan awal manusia

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal

1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

1.1 Perkembangan Corak petempatan manusia a. Sejarah awal petempatan manusia ii. kawasan lapang

I . Memahami sejarah dan jenis penempatan awal manusia

1. Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal 2. Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri

Perkembangan Corak petempatan manusia

I . Memahami sejarah dan jenis penempatan awal manusia

1. Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat 1 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME tinggal a. Sejarah awal petempatan manusia iii. pinggiran sungai atau tasik.
1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

CATATAN

1.1 Perkembangan Corak petempatan manusia b. Jenis penempatan awal i. Berpindah randah

I . Memahami sejarah dan jenis penempatan awal manusia

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal

1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

1.1 Perkembangan Corak petempatan manusia c. Jenis penempatan awal iii. Tempat kediaman Faktor mempengaruhi pembinaan rumah a) Faktor yang

I . Memahami sejarah dan jenis penempatan awal manusia

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal

1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

1. Memahami sejarah dan jenis petempatan awal manusia. 2. Memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah

Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri Berbangga dengan nilai estetika

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan negara lain i. Sejarah ii. Geografi Faktor mempengaruhi pembinaan rumah b) Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan negara lain i. Keselamatan ii.keselesaan 8
1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME seni bina rumah di negara kita

CATATAN

1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

1.Memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah 2.Menghargai rumah sebagai tempat tinggal

1. Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita 2.Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan

1.2 Faktor mempengaruhi pembinaan rumah a. Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan negara lain i. Kepadatan penduduk

Mengenali jenis rumah di Malaysia dan negara lain serta kepentigannya

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH 9 TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

1.2 Jenis Rumah a. Rumah di Malaysia ii. Rumah tradisional Rumah panjang Rumah Minangkabau Rumah kampung

Memahami factor yang mempengaruhi pembinaan rumah.

Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita

Mengenali jenis rumah di Malaysia Berbangga dengan pelbagai jenis dan negara lain serta kepentingannya rumah yang terrdapat di negara kita

10 1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

1.3 Jenis Rumah a. Rumah di Malaysia ii. Rumah Moden

Memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita

Mengenali jenis rumah di Malaysia dan negara lain serta kepentingannya Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita Bersyukur dengan pembinaan rumah yang sempurna

Banglo Rumah teres Rumah pangsa kondominium

CUTI PERTENGANAHANSEMESTERPERTAMA 10 18 MAC 2011 1.RUMAH

1.3 Jenis Rumah

Memahami faktor yang

Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH TEMA
SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN mempengaruhi pembinaan rumah

PATRIOTISME

CATATAN

a. Rumah di Malaysia iii. Pembinaan Rumah Struktur binaan Bahan binaan Pelan dan ruang

11

Bersyukur dengan pembinaan Mengenali jenis rumah di Malaysia rumah yang sempurna dan negara lain serta kepentingannya

12

1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

I.3 Jenis Rumah b. Rumah di negara lain i. Zon sederhansa sejuk ii. Zon sederhana panas

Mengenali jenis rumah di Malaysia dan negara lain serta kepentingannya

13

1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

1.3 Jenis Rumah c. Rumah di negara lain i. Zon sejuk ii. Zon Panas

Memahami faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah Menghargai rumah sebagai tempat tinggal

Bersyukur dengan pembinaan rumah yang sempurna Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH 14 TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

1.4 Kepentingan rumah a. Fungsi i. Memberi perlindungan

Menghargai rumah sebagai tempat tinggal

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan

15

1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

1.4 Kepentingan rumah a. Fungsi ii. Menyediakan keselesaan

Menghargai rumah sebagai tempat tinggal

Berterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah sebagai tempat perlindungan Berterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah yang selesa. Berterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah sebagai tempat perlindungan Berterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah yang selesa.

16

1.RUMAH SEBAGAI KEPERLUAN ASAS MANUSIA

1.4 Kepentingan rumah a. Fungsi


iii. Mewujudkan kemesraan anggota keluarga

Menghargai rumah sebagai tempat tinggal

17

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

18

2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

Latar belakang kawasan 2.1 setempat a. Lokasi i. Kawasan Tempat tinggal murid dalam hubungan mukim, daerah bahagian kampung Taman - Perumahan 2.1Laatar belakang Kawasan Setempat a. Lokasi i. kawasan tempat tinggal murid dalam hubungan dengan mukim, daerah, bahagian Ladang Pekan Bandar -

1. Mengenali lokasi tempat tinggal murid

Berbangga dengan tempat tinggal sendiri

19

2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

1. Mengenali lokasi tempat tinggal murid

Berbangga dengan tempat tinggal sendiri

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH 20 TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA

CUTI SEMESTER PERTAMA 26 MEI 10 JUN 2012

21

2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

Latar belakang Kawasan 2.1 Setempat b. Aspek Fizikal Tanah tinggi - Tanah pamah

1. Mengenali lokasi tempat tinggal murid

Bersyukur dengan persekitaran semulajadi yang terdapat di kaeasan tempat tinggal murid

22

2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

Latar belakang Kawasan 2.1 Setempat b. Aspek Fizikal ii. keadaan muka bumi Lembangan pinggir laut Tanah pamah -

1. Mengenali lokasi tempat tinggal murid

Bersyukur dengan persekitaran semulajadi yang terdapat di kaeasan tempat tinggal murid

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH 23 TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

Latar belakang Kawasan 2.1 Setempat c. Cuaca i. Keadaan cuaca Hujan Panas Mendung Redup Berangin -

1. Menyatakan keadaan cuaca tempat tinggal murid ( pada sesuatu masa ) 2.Menerangkan maksud simbol-simbol cuaca. 3. Menerangkan ciri keistimewaan cuaca setempat.

Berswyukur dengan keadaan cuaca di tempat tinggal sendiri

24

2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

2.1Latar Belakang Kawasan Setempat c. Cuaca ii. Pengaruh Cuaca terhadap kegiatan harian

4. Menjelaskan pengaruh cuaca keatas kegiatan harian penduduk setempat 5. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil oleh murid sewaktu banjir

Meredai apa-apa jua keadaan cuaca yang memberikan manfaat kepada semua kehidupan

25

2. PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

2.2 Identiti Setempat

a. Sejarah atau lagenda i. Asal usul nama tempat dari aspek sejarah atau lagenda.
2.2 Identiti Setempat

Menamakan asal usul nama tempat tinggal murid

Berbangga dengan tempat tinggal sendiri

26

2. PERIHAL KAWASAN

a. Sejarah atau lagenda

2. Menyenaraiukan peristiwa bersejarah di kawasan setempat

Berbangga dengan sejarah dan legenda setempat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH TEMA
SETEMPAT PERIHAL .2 KAWASAN SETEMPAT

TOPIK ii. Peristiwa setempat


2.2 Identiti Setempat b. Keistimewaan setempat i. Keistimewaan dari segi - Alam semulajadi

HASIL PEMBELAJARAN
3. Menceritakan salah satu peristiwa yang paling istimewa bagi murid 1. menyenaraikan keistimewaan tempat tinggal murid 2. Menyatakan contoh-contoh berkaitan keistimewaan setempat 3. Menceritakan keistimewaan prasarana yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid 1. menyenaraikan keistimewaan tempat tinggal murid 2. Menyatakan contoh-contoh berkaitan keistimewaan setempat 3. Menceritakan keistimewaan prasarana yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid

PATRIOTISME

CATATAN

27

Berbangga dengan keistimewaan tempat sendiri Bersama bertanggungjawab untuk meningkatkan imej tempat sendiri.

28

PERIHAL .2 KAWASAN SETEMPAT

2.2 Identiti Setempat b. Keistimewaan setempat ii. Keistimewaan dari segi -Warisan sejarah -Kesenian dan kebudayaan 2.2 Identiti Setempat b. Keistimewaan setempat iii. Keistimewaan dari segi -Prasarana

Berbangga dengan keistimewaan tempat sendiri

29

2.PERIHAL KAWASAN SETEMPA

Bersama bertanggungjawab untuk meningkatkan imej tempat sendiri

10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH 30 TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

2.PERIHAL KAWASAN SETEMPA

2.2 Identiti Setempat


C. Struktur Pentadbiran i. Kampung /Taman perumahan /Ladang ii Mukim

1. Menamakan ketua pentadbir mengikut jawatan di peringkat kampong, mukim, daerah dan negeri 2. Menyatakan organisasi pentadbiran tempat tinggal murid pada peringkat taman/ kanmpung/ lading.

Menghormati ketua-ketua pentadbiran

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA 18 OGOS 26 OGOS 2011

31

2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

2.2 Identiti Setempat


C. Struktur Pentadbiran iii. Daerah iv Negeri

1. Menamakan ketua pentadbir mengikut jawatan di peringkat kampong, mukim, daerah dan negeri 2. Menyatakan organisasi pentadbiran tempat tinggal murid pada peringkat taman/ kanmpung/ lading.

Menghormati ketua-ketua pentadbiran

11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH 32 TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
3. Menamakan jabatan-jabatan pentadbiran dan perkhidmatan awam di kawasan tempat tinggal murid
4. Menyatakan jenis kemudahan dan perkhidmatan awam di tempat murid

PATRIOTISME

CATATAN

2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

2.2 Identiti Setempat D Kemudahan daan perkhidmatan awam i.Perkhidmatan perhubungan ii.Perkhidmatan pendidikan

Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di kawasan setempat

33 34
2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 2011


2.2 Identiti Setempat D Kemudahan daan perkhidmatan awam Iii Perkhidmatan keselamatan Iv Perkhidmatan kesihatan
3. Menyediakan jenis perkhidmatan yang disediakan oleh perkhidmatan awam 4. Menjelaskan kepentingan pelbagai perkhidmatan awam di tempat murid Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di kawasan setempat

35

2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

2.2 Identiti Setempat D Kemudahan daan perkhidmatan awam v. Kemudahan beribadat

3. Menyediakan jenis perkhidmatan yang disediakan oleh perkhidmatan awam 4. Menjelaskan kepentingan pelbagai perkhidmatan awam di tempat

Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di kawasan setempat

2.PERIHAL KAWASAN

2.3 Masyarakat setempat

1. Menyatakan kaum yang terdapat di tempat tinggal murid

Menyedari bahawa masyarakat setempat terdiri daripada pelbagai

12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH 36 TEMA
SETEMPAT

TOPIK a. Penduduk i. Taburan kaum umur Jantina 2.3 Masyarakat setempat

HASIL PEMBELAJARAN
3. Menyenaraikan jenis perkerjaan masyarakat setempat 5. Menyatakan kewujudan dan komposisi masyarakat setempat. kaum.

PATRIOTISME

CATATAN

37

2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

a. Penduduk i. Taburan - Pekerjaan - Agama dan kepercayaan

2. Menyatakan agama dan kepercayaan masyarakat setempat 4. Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pekejaan masyarakat setempat

Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat Berbangga dengan sumbangan setiap individu dalam masyarakat setempat

38

PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA


2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT 2.3 Masyarakat setempat b. Kegiatan ekonomi i Jenis kegiatan 1. menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi setempat 2. Menyatakan pekerjaan utama penduduk setempat 3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pekerjaan utama penduduk setempat 4. Menyatakan faktor yang mewujudkan kegiatan pelancongan / pertanian/perindustrian/perkhidmatan Bersyukur dengan kegiatan ekonomi setempat.

39

Pertanian Perlombongan - Perindustrian

13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4


MINGGU TARIKH 40 TEMA
2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT

TOPIK
2.3 Masyarakat setempat b. Kegiatan ekonomi i Jenis kegiatan

HASIL PEMBELAJARAN
1. menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi setempat

PATRIOTISME
Bersyukur dengan kegiatan ekonomi setempat.

CATATAN

Perkhidmatan Perlancongan - Perniagaan


2.PERIHAL KAWASAN SETEMPAT 2.3 Masyarakat setempat b. Kegiatan ekonomi ii. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi setempat atau pekerjaan utama penduduk 4. Menyatakan faktor yang mewujudkan kegiatan pelancongan/pertanian/perindustrian/ perkhidmatan Bersyukur dengan kegiatan ekonomi setempat.

41

CUTI AKHIR TAHUN 10 NOVEMBER 2012 - 02 JANUARI 2013

Disediakan oleh , ........................................................................... Guru guru Kajian Tempatan Tahun 4 , S .K Kg Titingan , Tawau.

Disemak dan disahkan oleh , .............................................................................

14