Anda di halaman 1dari 25

PANDUAN PENGGUNA SEMAKAN PENYATA ONLINE

KANDUNGAN
Perkara 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 3.0 PRAKATA Semakan penyata pinjaman 3% secara online Semak Resit dan penyata baki pinjaman Contoh bayaran melalui Perbankan Internet E-FES Semakan penyata pembiayaan Ujrah 1% secara online Contoh bayaran melalui Perbankan Internet Ujrah Panduan Pengguna Internet Explorer 8.0 Privacy Option Mukasurat .. .. .. .. .. 2 3 5-6 7-12 14

16-23 24

1|Muka s urat

2|Muka s urat

PRAKATA

Gambaran keseluruhan Panduan ini adalah untuk peminjam menyemak penyata pinjaman secara online. Panduan ini juga adalah untuk peminjam menyemak penyata online pelarasan pinjaman 3% kepada kaedah ujrah 1%.

Versi Buku Panduan Ini Buku panduan ini adalah versi v 1.0

Disediakan Untuk Peminjam melihat baki pinjaman secara atas talian dan juga melihat pelarasan pinjaman kepada pembiayaan ujrah 1%

Nota Jika maklumat yang anda kehendaki tidak terdapat di dalam Buku Panduan Pengguna ini, sila layari laman web PTPTN di http://www.ptptn.gov.my/ atau hubungi talian hotline PTPTN 03-2080 4455

3|Muka s urat

a) Semakan penyata pinjaman 3% secara online

Layari laman rasmi PTPTN http://www.ptptn.gov.my/ Klik kotak 01 Laman Web Rasmi

4|Muka s urat

Klik disini

Klik pada butang E-FES dibahagian TREXX ZONE disebelah kanan laman web Rasmi PTPTN

5|Muka s urat

Masukkan nombor kad pengenalan tanpa tanda sengkang - contoh : 880512019989 Masukkan nombor pin atau nombor pinjaman.

Nota : Sila hubungi HOTLINE PTPTN : 03-2080 4455 atau ajukan kepada Aduan Online untuk mendapatkan nombor pin bagi membolehkan tuan/puan membuat semakan penyata kira-kira secara online. TERBARU : PTPTN memperkenalkan perkhidmatan pesanan ringkas (SMS) terbaru iaitu semakan nombor pin. Sila taip PTPTN NOPIN[JARAK]NOKP dan hantar ke 33199. Caj yang dikenakan bagi setiap SMS ialah sebanyak RM0.50. Perkhidmatan ini beroperasi 24 jam sehari.

6|Muka s urat

Semakan penyata secara online dipaparkan Jika penyata online berbaki kosong seperti paparan dibawah dan telah menghantar perjanjian penukaran dari 3% ke 1%, mohon login ke http://www.ptptn.gov.my/gateway dengan menggunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang anda telah daftar sebelum ini untuk melihat baki penyata terkini anda atau lihat b) semakan penyata pinjaman secara online Ujrah 1%

7|Muka s urat

langkah - langkah untuk melakukan pembayaran. tandakan pinjaman dan masukan nilai yang ingin dibayar. Klik Bayar

kemudian, klik butang bayar dan ikut panduan seterusnya.

Klik Teruskan Klik butang Teruskan. Jangan tutup peluncur web anda. Ikut panduan paparan seterusnya.

8|Muka s urat

Sila pilih mana-mana akaun perbankan internet yang ingin anda gunakan bagi membuat bayaran. Anda hanya dibenarkan memilih satu (1) perbankan sahaja pada setiap transaksi. Anda boleh menggunakan perbankan berbeza bagi transaksi di lain masa.

Klik Disini

9|Muka s urat

Satu popup kecil akan keluar dan masukan kata nama dan kata laluan perbankan internet anda. seterusnya ikut prosedur transaksi mengikut bank yang anda pilih. Peringatan : fungsi popup bloker pada peluncur web anda hendaklah ditutup sebelum melakukan transaksi perbankan.

10 | M u k a s u r a t

Selepas log in kedalam akaun perbankan anda, paparan tersebut akan terhasil. klik butang continue.

Klik Disini

11 | M u k a s u r a t

Masukan nombor TAC anda dan klik confirm.

Klik Disini

12 | M u k a s u r a t

Jika jumlah wang didalam akaun anda mencukupi dan tiada kesilapan masukkan nombor TAC. maka paparan status:successful akan dipapar . anda boleh memilih untuk Print Receipt.

Klik Disini

pergi ke web PTPTN yang telah dibuka. kemuadian semak resit dan anda boleh mencetak resit untuk rujukan.

13 | M u k a s u r a t

b) Semakan penyata pembiayaan Ujrah 1% secara online

Layari laman rasmi PTPTN http://www.ptptn.gov.my/ Klik kotak 02 Laman PTPTN Online

14 | M u k a s u r a t

Laman PTPTN Online :

Nota : -

Masukkan nombor kad pengenalan tanpa sengkang - contoh : 880512019989 Masukkan Kata Laluan yang telah didaftarkan ketika pendaftaran dahulu.

Jika terlupa kata laluan, sila klik pada Terlupa kata laluan?

Klik disini

Skrin Terlupa Kata Laluan akan dipaparkan, masukan butir yang diperlukan. Kata laluan baru akan diemel terus kepada anda. Sila gunakan katalaluan tersebut untuk log masuk.

15 | M u k a s u r a t

Setelah berjaya log masuk, paparan seperti berikut akan dipapar. Klik pada perkataan PENYATA BAKI untuk melihat penyata baki semasa anda.

Klik disini

Paparan berikut adalah contoh penyata baki semasa anda yang telah dibuat pelarasan. Pada bahagian bawah penyata ini terdapat pautan untuk ke laman bayaran

16 | M u k a s u r a t

untuk membuat bayaran, klik pada perkataan Bayaran Balik Melalui FPX

Klik disini

Masukan amaun bayaran yang ingin dibayar. Klik butang bayar untuk melakukan bayaran.

Klik Bayar

17 | M u k a s u r a t

Klik Teruskan

Pilih perbankan internet yang anda. kilik agree and Continue.

Klik Disini

18 | M u k a s u r a t

Satu Popup kecil akan keluar dan masukan kata nama dan kata laluan perbankan internet anda. seterusnya, ikut prosedur transaksi mengikut bank yang anda pilih. Peringatan ! Fungsi popup bloker pada peluncur web anda hendaklah ditutup sebelum melakukan transaksi perbankan.

19 | M u k a s u r a t

Selepas log in kedalam akaun perbankan anda, paparan tersebut akan terhasil. klik butang continue.

Klik Disini

20 | M u k a s u r a t

Masukan nombor TAC anda dan klik confirm.

Klik Disini

21 | M u k a s u r a t

Jika jumlah wang didalam akaun anda mencukupi dan tiada kesilapan masukkan nombor TAC. maka paparan status:successful akan dipapar . anda boleh memilih untuk Print Receipt.

Klik Disini

22 | M u k a s u r a t

pergi ke web PTPTN yang telah dibuka. kemuadian semak resit dan anda boleh mencetak resit untuk rujukan.

23 | M u k a s u r a t

3.0

PANDUAN PENGGUNA INTERNET EXPLORER 8.0 DAN KEATAS.

Untuk pengguna Internet Explorer versi 8.0 dan terkini, panduan ini mesti di ikuti bagi mengelak masalah semasa membuat pembayaran melalui FPX. Apabila anda klik butang Teruskan dan mendapat paparan seperti di bawah. Sila semak popup blocker dan Privacy Option Setting.

Bagaimana Semak Tetapan Privacy Option? 1. Lihat pada IE Status panel di bahagian bawah IE anda.

2. Tanda Palang pada mata bermakna fungi Privacy Option telah menyekat kandungan web. 3. Klik pada mata berpalang tersebut dan klik Show All Websites dan tutup tetingkap tersebut.

4. Setelah selesai anda sudah boleh membuat bayaran melalui FPX . Web Brower yang lain tidak perlu melakukan tetapan seperti ini.

24 | M u k a s u r a t