Anda di halaman 1dari 5

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) (Pengajaran Kemahiran Menulis Tahun 2: Pendekatan Komunikatif) Mata pelajaran: Tahun: Bil. Murid: Tajuk: Tarikh: Masa: Bahasa Malaysia 2 Gemilang 20 orang Bijak Sains 12 September 2012 8.00 pagi 9.00 pagi Standard Pembelajaran: 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

Standard Kandungan: 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul.

Objektif: 1. Menulis 2 daripada 4 perkataan yang terdapat dalam lirik lagu Bijak Sains dengan cara yang betul dan kemas. 2. Menulis 2 daripada ayat penyata berdasarkan set kad frasa dengan cara yang betul dan kemas. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata Kosa kata: Pengisian Kurikulum: Ilmu: Sains, Kajian Tempatan Nilai: Kerjasama, Rasional, Kerajinan Pendidikan Alam Sekitar: Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Kreativiti: Elemen Keusahawanan: EK Kepelbagaian Kaedah dan Teknik: KB: Menggunakan lakaran grafik, mencatat, menghubung kait KP: Verbal-linguistik menyanyikan lagu Bijak Sains, Interpersonal (berbincang dalam kumpulan), Intrapersonal (menulis perkataan dengan kemas dan betul) BCB: Pembelajaran Kontekstual: Menghubung kait Pembelajaran Konstruktivisme Bahan Bantu Mengajar: Bil. 1 Lirik lagu Bijak Sains 2 Kapur sirih 3 Serbuk kunyit 4 Sudu
JBMrphmenulis/hah/sa/wmw/5jan2013

Jenis Bahan

Kuantiti 20 1 botol 1 paket kecil 1

5 6 7 8 9 10 11

Botol lutsinar Pistol mainan Belon Kad manila Jarum Kad perkataan Set kad frasa

1 1 4 4 1 4 4

Pengetahuan Sedia Ada: Murid telah mempelajari bentuk ayat penyata. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) 1. Guru memperkenalkan kapur sirih, serbuk kunyit, sudu, dan botol lut sinar. 2. Guru membuat demonstrasi dengan mencampurkan kapur sirih dan serbuk kunyit ke dalam botol lut sinar. 3. Seorang murid diminta mengacau Mari Membuat Uji Kaji campuran tersebut dengan menggunakan sudu. 4. Murid lain diminta memerhatikan perubahan warna yang berlaku dalam botol tersebut. 5. Murid dibimbing untuk mengaitkan perubahan warna tersebut dengan tajuk pelajaran. Tajuk Pelajaran: Bijak Sains Isi Pelajaran Catatan BBM: KB: BCB: Pembelajaran Kontekstual: Pembelajaran Konstruktivisme: KP: Nilai: EK: Kreativiti: PAS: Lirik lagu Bijak Sains Kawan mari kita Baca buku sains Kawan tentu kita Pintar teknologi. Kawan mari reka Cipta yang berguna Jana minda kita Fikir bijaksana. Korus: Mari kita semua Cipta inovasi Langkah 1(15 minit) Penilaian: BBM: Lirik lagu Bijak Sains Melodi lagu Tiga Kupang

Aktiviti 1 1. Guru mengedarkan lirik lagu Bijak Sains. 2. Murid membaca lirik lagu Bijak Sains. 3. Murid dan guru berbincang makna kata yang terdapat dalam lirik. KB: 4. Melodi lagu Tiga Kupang diperdengarkan Kemahiran berfikir kepada murid. Menghubung kait 5. Guru menunjuk cara nyanyian lagu Bijak Membuat analisis Sains menggunakan melodi lagu Tiga Kupang. BCB: 6. Murid menyanyi bersama-sama. 7. Murid dan guru bersoal jawab mengenai Pembelajaran lirik lagu Bijak Sains. Kontekstual:meneroka

JBMrphmenulis/hah/sa/wmw/5jan2013

Jangan ketinggalan Nanti kita rugi Hei! Wahai kawan-kawan Ingatlah pesanan Jadikan amalan Cerah masa depan.

Contoh soalan: 1. Apakah kepentingan sains dan teknologi kepada diri dan negara? 2. Mengapa sains penting kepada diri kita? 3. Apakah kepentingan sains dalam kehidupan seharian kita? 4. Berikan contoh bidang kerjaya yang berkaitan dengan sains. Contoh Jawapan murid: 1. Menjaga alam sekitar. Negara kakan maju. 2. Supaya kita sentiasa berusaha untuk bersaing dan memajukan diri. Masa depan cerah jika sentiasa berusaha untuk menjadi bijak. 3. Dapat menjaga kebersihan dan kesihatan diri. 4. Saintis, doktor, ahli farmasi, chef, ahli kimia,

bidang sains Pembelajaran Konstruktivisme: KP: Nilai: Verbal linguistik Interpersonal Intrapersonal Kerjasama Rasional

EMK: EK1 EK1.6 Kreativiti: PAS: menjaga alam sekitar, sayangi alam

Penilaian: Kad perkataan untuk Langkah 2 (20 minit) BBM: permainan Siapa Pistol mainan Kena Aktiviti 1 Belon 1. Murid berada dalam kumpulan Jarum 1. Sains 2. Guru mengedarkan kad manila kepada Kad manila 2. Teknologi setiap kumpulan 3. Inovasi 3. Guru menerangkan langkah permainan KB: 4. Pintar Siapa Kena. Menjana idea 5. Jana 4. Guru memilih seorang murid secara Membuat ramalan rawak untuk datang ke hadapan kelas 5. Murid tersebut perlu menembak manamana nombor kumpulan yang telah BCB: Menggunakan ditampal pada papan putih. lakaran grafik 6. Wakil kumpulan yang telah terpilih perlu memecahkan belon yang mengandungi Pembelajaran perkataan yang telah disediakan. 7. Murid perlu menampal perkataan Kontekstual: tersebut pada papan putih. 8. Aktiviti diteruskan sehingga semua belon Pembelajaran dipecahkan dan semua perkataan telah Konstruktivisme: ditampal. 9. Setiap kumpulan perlu menulis kembali KP: perkataan yang ditampal pada papan Verbal-linguistik putih pada kad manila yang diedarkan Visual-ruang dengan betul dan kemas. Naturalis 10. Guru membimbing murid untuk menulis
JBMrphmenulis/hah/sa/wmw/5jan2013

perkataan dengan betul dan kemas.

Nilai: EK:

Kerjasama Hormat

Kreativiti: PAS: Set frasa (ambil daripada lagu) 1.Buku sains 2.Pintar teknologi 3.Reka cipta 4.Jana minda 5.Fikir bijaksana 6.Cipta inovasi 7.Jadikan amalan 8.Masa depan Langkah 3 (15 minit) Aktiviti 1 1. Guru mengendarkan set kad frasa kepada setiap kumpulan 2. Guru dan murid berbincang makna frasa yang diberikan 3. Setiap kumpulan perlu menyusun kadkad frasa yang diberikan untuk membina satu ayat penyata yang lengkap. 4. Murid membina ayat secara lisan dan menulisnya pada papan putih 5. Guru dan murid berbincang mengenai jawapan yang betul. 6. Guru membimbing murid menulis ayat dengan kemas dan betul. 7. Murid diminta menyalin semula ayat yang dibina sebentar tadi dengan kemas dan betul di dalam buku latihan. Penilaian: BBM: KB: BCB: Pembelajaran Kontekstual: Pembelajaran Konstruktivisme: KP: Nilai: EK: Kreativiti: PAS: Penilaian:

Penilaian dari segi: 1. Ayat yang betul dari segi bahasa dan konteks penggunaan 2. Tulisan yang kemas 3. Tulisan yang cantik Murid menyusun perkataan membina penyata betul.

dapat Langkah 4 BBM: kad untuk Pengayaan KB: ayat 1. Murid membina ayat penyata dengan berdasarkan gambar yang telah BCB: disediakan Pembelajaran Murid dapat menulis Pemulihan Kontekstual: kembali ayat dengan 1. Murid melengkapkan perkataan yang menggunakan tulisan telah disediakan. Pembelajaran yang betul dan Konstruktivisme: kemas. Penilaian: KP:
JBMrphmenulis/hah/sa/wmw/5jan2013

Nilai: EK: Kreativiti: PAS: Kognitif: Membuat rumusan daripada isi pelajaran Sosial: Murid dapat mengemukakan pandangan dengan jelas dan keyakinan diri disemai Penilaian: Penutup (5 minit) KB: Merumuskan 1. Murid diminta menyatakan perkara yang Membuat telah dipelajari. kesimpulan 2. Guru membuat rumusan tentang tajuk KP: yang telah dipelajari. Verbal-linguistik 3. Guru mengucapkan terima kasih dan Kinestetik memberikan penghargaan kerana murid memberikan perhatian dan kerjasama Nilai: yang baik. Kerjasama 4.

JBMrphmenulis/hah/sa/wmw/5jan2013

Anda mungkin juga menyukai