Anda di halaman 1dari 20

PENILAIAN PRESTASI

HJ ABDUL HALIM BIN AHMAD MOHD HANIF ABDUL RANI ( 001512 ) MUHAMMAD AIZUDDIN AIMAN MOHD SUHAIMI ( 001513 ) NOOR HAZIRAH HUSIN ( 001519 ) SAFFA ATIFAH MOHD SIDIK ( 001525 )

OBJEKTIF
Untuk mengetahui tentang definisi penilaian prestasi Menerangkan kepentingan penilaian prestasi Untuk mengetahui siapa penilai yang perlu dinilai dalam penilaian prestasi Membincangkan kaedah penilaian prestasi

DEFINISI PENILAIAN PRESTASI


Penilaian prestasi merupakan aktiviti yang dijalankan untuk merancang, melaksana, mengurus dan menilai pencapaian prestasi serta menentukan sejauh mana seseorang pekerja itu bekerja secara efektif

PENILAIAN PRESTASI TERMASUKLAH :


Kajian prestasi pekerja Menilai personal Menilai kedudukan Menentukan merit Memberi penghargaan kepada pekerja

OBJEKTIF PENILAIAN PRESTASI


Judgmental : fokus adalah untuk menilai setiap pekerja bagi membantu pihak pengurusan membuat keputusan yang berkaitan dengan reward and sanction Developmental : fokus adalah untuk menyediakan maklumbalas tentang kekuatan dan kelemahan pekerja bagi membolehkan mereka meningkatkan prestasi

TUJUAN PENILAIAN PRESTASI


Menentukan penempatan dan bidang kerjaya yang sesuai dengan potensi Menentukan kesesuaian dan kelayakan untuk kenaikan pangkat, pemangkuan dan pertukaran sementara Menentukan kelayakan atau kesesuaian untuk pergerakan gaji Memperbaiki dan mempertingkatkan prestasi serta motivasi pegawai

CIRI-CIRI PENILAIAN PRESTASI


Tidak dibuat secara tergesa-gesa Tidak dipengaruhi oleh prestasi tahun sebelumnya Tidak memberi perhatian terhadap perkara yang baru berlaku yang boleh mempengaruhi penilaian

Sambungan..

Tidak pilih kasih Tidak mengambil jalan yang mudah dengan memberi markah dalam lingkungan pertengahan sahaja Tidak terlalu berlembut Penilaian dengan pencapaian sebenar

KEPENTINGAN PENILAIAN PRESTASI


Mengenalpasti individu berpotensi Kenaikan pangkat Keperluan latihan Ganjaran Maklumbalas kepada pekerja

Siapa Penilai?
Penyelia Terdekat Jawatankuasa atau Nilaian Berkumpulan Rakan Setaraf atau Teman Sekerja Subordinat atau Pekerja Bawahan Pekerja Sendiri Pelanggan

KAEDAH PENILAIAN
Terbahagi kepada 2 kaedah :
Perbandingan Pemeringkatan (Ranking) Perbandingan Berpasangan Taburan Terpaksa(random survey)

Individu Skala penilaian grafik Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS) from CIT Senarai semakan tugasan

Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS) from CIT

KATEGORI PENILAIAN PRESTASI

MANFAAT PENILAIAN PRESTASI


Mendorong peningkatan prestasi dalam sesuatu kerja . Untuk membantu meningkatkan lagi prestasi semasa. Untuk memperbaiki dalam melakukan tugasan Membantu seseorang itu menentukan kerjaya dengan lebih berkualiti

KESIMPULAN
Perlaksanaan penilaian prestasi seharuslah dilaksanakan oleh setiap majikan terhadap pekerja dibawah seliaan dengan ikhlas, jujur dan telus

RUJUKAN
http://sarjana.tripod.com/prestasi1.html http://arifomar.blogspot.com/2008/12/defin asi-konsep-dan-aspek-penilaian.html

SEKIAN, TERIMA KASIH