Anda di halaman 1dari 3

KURSUS INTERVENSI LINUS PENDIDIKAN KHAS- HOTEL PERMAISURI MITC MELAKA-7/2013 KUMPULAN : 4 Bil 1. 2. 3. 4. 5.

6 NAMA MOHD SHUKRI BIN AHMAD MOHD ALI BIN TUMERAN YAZRIDA BT ABDUL YAZIB NOR AIDAH BT SAID NOOR HAZIRATUL JANNAH BT SAAD SHARIFAH BT SULAIMAN SEKOLAH SK PULAU BESAR SK DUSUN NYIUR SK TAMAN PAROI JAYA SK ASTANA RAJA SK DR. SULAIMAN SK KOTA

CADANGAN PERANCANGAN INTERVENSI 1. INTERVENSI DOMAIN : SOSIOEMOSI

2.

OBJEKTIF : Murid dapat mengurangkan kekerapan menangis.

3.

ANALISIS TUGASAN BIL OBJEKTIF KECIL MENGUASAI (/) TIDAK MENGUASAI (X) 1. 2 3
Membuat pemerhatian melalui senarai semak Merakam video klip/gambar perlakuan menangis Menonton video klip perlakuan menangis

TARIKH

3.

Penyertaan murid dalam aktiviti bermain bersama rakan tanpa menangis

4.

Menyediakan aktiviti individu yang menarik minat murid

5.

Pemberian peneguhan positif dan ganjaran

3.1 AKTIVITI INTERVENSI OBJEKTIF KECIL : Penyertaan murid dalam aktiviti bermain bersama rakan tanpa menangis
.

LANGKAH 1.

AKTIVITI Guru menayangkan video klip tentang aktiviti permainan ( memasang LEGO mudah )

BBB Video Klip LEGO

CATATAN Unsur Terapi Seni Visual

Guru menerangkan peraturan dan cara permainan kepada murid.

blok LEGO

3.

Guru memberikan agihan tugasan kepada murid secara adil

4.

Guru membimbing murid sepanjang permainan

Video

Unsur Terapi Bermain/ Motor Halus

5.

murid bermain dengan rakan tanpa bimbingan

Unsur Terapi Bermain/

guru. 6. Murid akan diberi ganjaran sekiranya proses intervensi berjaya dicapai Token

Motor Halus