Anda di halaman 1dari 2

Menambahkan imbuhan akhiran

(-an atau i) ke perkataan di bawah.

Menambahkan imbuhan akhiran


(-an atau i) ke perkataan di bawah.

1. Kunjung___ 9. Patuh_____

1. Kunjung___ 9. Patuh_____

2. Pamer____ 10. Rujuk_____

2. Pamer____ 10. Rujuk_____

3. Makan____ 11. Jauh_____

3. Makan____ 11. Jauh_____

4. Lawat____ 12. Tawar_____

4. Lawat____ 12. Tawar_____

5. Gemar____ 13. Bimbing_____

5. Gemar____ 13. Bimbing_____

6. Suka_____ 14. Hormat_____

6. Suka_____ 14. Hormat_____

7. Baca_____ 15. Minum_____

7. Baca_____ 15. Minum_____

8. Milik____

16. Serta_____

8. Milik____

17. Amal_____

Menambahkan imbuhan akhiran


(-an atau i) ke perkataan di bawah.
1. Kunjung___ 9. Patuh_____
2. Pamer____ 10. Rujuk_____
3. Makan____ 11. Jauh_____
4. Lawat____ 12. Tawar_____
5. Gemar____ 13. Bimbing_____
6. Suka_____ 14. Hormat_____
7. Baca_____ 15. Minum_____
8. Milik____

16. Serta_____
17. Amal_____

16. Serta_____
17. Amal_____

Menambahkan imbuhan akhiran


(-an atau i) ke perkataan di bawah.
1. Kunjung___ 9. Patuh_____
2. Pamer____ 10. Rujuk_____
3. Makan____ 11. Jauh_____
4. Lawat____ 12. Tawar_____
5. Gemar____ 13. Bimbing_____
6. Suka_____ 14. Hormat_____
7. Baca_____ 15. Minum_____
8. Milik____

16. Serta_____
17. Amal_____