Anda di halaman 1dari 1

TUGASAN QKJ 3013 (PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN)

Kerja kursus ini melibatkan mengaplikasikan kemahiran merancang pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian bagi murid-murid berkeperluan khas yang terpilih di sekolah-sekolah atau pusat-pusat Pemulihan Dalam Komuniti. Kerja kursus ini mesti mengandungi aspek-aspek;

a. Rancangkan satu kelas/sesi pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran pendidikan jasmani KKBP atau Sukatan Pendidikan Jasmani kelas biasa. b. Kemukakan rasional bagi setiap aktiviti yang terkandung dalam sesi pengajaran yang dirancang. c. Uji kesesuaian rancangan pelajaran menggunakan murid berkeperluan khas d. Pelaksanaan P&P mesti didokumentasikan dalam bentuk gambar

e. Dengan bahan bergambar bincangkan Pelaksanaan P&P tersebut. Perbincangan harus bersifat diagnostik yakni mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelajaran yang dirancang. f.

Pelaporan lengkap harus mengandungi; Dokumentasi bergambar sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian. Rancangan Pelajaran Satu Sesi Pengajaran (Ruj Sukatan Pelajaran) Pendokumentasian Bahan-bahan.