Anda di halaman 1dari 30

SEKOLAH KEBANGSAAN NAMBAYAN TAMBUNAN JALAN GALIONG, PETI SURAT 13, 89657 TAMBUNAN, SABAH PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN

MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : JUDITH EDWIN

PENGETAHUAN MATEMATIK BIL NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA (L/P) T1 1 ANDRESON BUIT 2 CHRISTO ROGER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SB 111111 SB 222222 L L 5 4 T2 4 5 T3 3 6 T4 5 3 T5 2 1 T6 5 4 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

SEKOLAH KEBANGSAAN NAMBAYAN TAMBUNAN JALAN GALIONG, PETI SURAT 13, 89657 TAMBUNAN, SABAH PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : JUDITH EDWIN

PENGETAHUAN MATEMATIK BIL NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA (L/P) T1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

SEKOLAH KEBANGSAAN NAMBAYAN TAMBUNAN JALAN GALIONG, PETI SURAT 13, 89657 TAMBUNAN, SABAH PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 4 NAMA GURU MATA PELAJARAN : JUDITH EDWIN

PENGETAHUAN MATEMATIK BIL NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA (L/P) T1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

.. JAMES KADAU GURU BESAR

Tarikh Pelaporan :

2 OGOS 2013

TAMBUNAN AMBUNAN, SABAH

ARAN MATEMATIK TAHUN 4 Kelas : TAHUN 4 JUJUR

KEMAHIRAN DAN PROSES PENYELESAIAN MASALAH 5 2 KEMAHIRAN BERFIKIR 5 4 KEMAHIRAN INSANIAH 6 6 KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 2 4 SIKAP & NILAI

PENAAKULAN 4 3

PERKAITAN 3 5

PERWAKILAN 4 1

KOMUNIKASI 5 5

5 5

TAMBUNAN AMBUNAN, SABAH

ARAN MATEMATIK TAHUN 4 Kelas : TAHUN 4 JUJUR

KEMAHIRAN DAN PROSES PENYELESAIAN MASALAH KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN INSANIAH KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SIKAP & NILAI

PENAAKULAN

PERKAITAN

PERWAKILAN

KOMUNIKASI

TAMBUNAN AMBUNAN, SABAH

ARAN MATEMATIK TAHUN 4 Kelas : TAHUN 4 JUJUR

KEMAHIRAN DAN PROSES PENYELESAIAN MASALAH KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN INSANIAH KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SIKAP & NILAI

PENAAKULAN

PERKAITAN

PERWAKILAN

KOMUNIKASI

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

PENGETAHUAN MATEMATIK
TAJUK 1: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 100 000 TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

TAJUK 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000 TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

TAJUK 3: TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000 TAHAP PENGUASAAN 1 2 3

4 5 6

TAJUK 4: DARAB HINGGA 100 000 TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

TAJUK 5: BAHAGI HINGGA 100 000 TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

TAJUK 6: OPERASI BERGABUNG TAHAP PENGUASAAN 1

2 3 4 5 6

TAJUK 7: PECAHAN TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

TAJUK 8: PERPULUHAN TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

TAJUK 9: PERATUS

TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

TAJUK 10: WANG HINGGA RM100 000 TAHAP PENGUASAAN 1 2

4 5 6

TAJUK 11: MASA DAN WAKTU TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5

TAJUK 12: PANJANG TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

TAJUK 13: JISIM TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

TAJUK 14: ISI PADU CECAIR TAHAP PENGUASAAN 1 2 3

4 5 6

TAJUK 15: RUANG TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

TAJUK 16: KOORDINAT TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

TAJUK 17: NISBAH DAN KADARAN TAHAP PENGUASAAN 1

2 3 4 5 6

TAJUK 18: PERWAKILAN DATA TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

KEMAHIRAN PROSES
PENYELESAIAN MASALAH TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

PENAAKULAN TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

MEMBUAT PERKAITAN TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

MEMBUAT PERWAKILAN TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4

5 6

KOMUNIKASI TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

KEMAHIRAN BERFIKIR TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

KEMAHIRAN INSANIAH TAHAP PENGUASAAN 1 2

3 4 5 6

KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

SIKAP DAN NILAI


TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6

RNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

PENGETAHUAN MATEMATIK

NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 100 000 PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000. Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100 000. Menganggar dan membundarkan sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang terdekat. Mengelas dan melengkapkan pola nombor. Menyelesaikan masalah yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif.

TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000 PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik. Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit tanpa mengumpul semula. Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit dengan mengumpul semula. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan hingga tiga nombor. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan secara kreatif dan inovatif.

TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000 PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik. Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000. Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dua nombor Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penolakan secara kreatif dan inovatif.

DARAB HINGGA 100 000 PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula. Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit dengan mengumpul semula. Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan dua digit, 100 dan 1000. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dua nombor. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pendaraban secara kreatif dan inovatif.

BAHAGI HINGGA 100 000 PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit tanpa baki. Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit dan berbaki. Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor dua digit, 100 dan 1000. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dua nombor. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pembahagian secara kreatif dan inovatif.

OPERASI BERGABUNG PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan satu digit tanpa baki dalam lingkungan 100 000.

Operasi bergabung tambah dan tolak dengan mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan satu digit berbaki dalam lingkungan 100 000. Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa dan dengan mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit tanpa dan berbaki dalam lingkungan 100 000. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi secara kreatif dan inovatif.

PECAHAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menyatakan pecahan tak wajar dan nombor bercampur penyebutnya hingga 10. Menukar pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya. Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut sama hingga 10. Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut tak sama hingga 10. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan dengan menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pecahan secara kreatif dan inovatif

PERPULUHAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menyatakan sebarang nombor perpuluhan berdasarkan bahan konkrit dan gambar rajah. Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya. Menambah, menolak hingga tiga tempat perpuluhan dan mendarab, membahagi dengan satu digit, 10, 100 dan 1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dalam penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan mengguna-kan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan secara kreatif dan inovatif.

PERATUS

PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menyatakan perpuluhan dan peratus berdasarkan bahan konkrit dan gambar rajah. Menukar peratus kepada perpuluhan. Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya secara kreatif dan inovatif.

: WANG HINGGA RM100 000 PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menyatakan a) mata wang negara-negara ASEAN dan mata wang negara utama dunia, b) instrumen pembayaran, c) nilai wang RM1 dengan nilai mata wang negara lain. Menyatakan sebarang nilai gabungan wang hingga RM100 000. Melakukan a) penambahan hingga tiga nilai wang, hasil jumlah hingga RM100 000, b) penolakan hingga dua nilai daripada sebarang nilai wang hingga RM100 000, c) pendaraban dan pembahagian nilai wang hingga dua digit, 100 dan 1000, dan d) operasi bergabung tambah dan tolak nilai wang hingga RM100 000. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang secara kreatif dan inovatif.

: MASA DAN WAKTU PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menyatakan perkaitan antara unit masa. Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa tanpa penukaran unit. Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa dengan penukaran unit. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa dengan menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif.

: PANJANG PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menyatakan perkaitan antara unit panjang. a) Mengukur objek dalam unit milimeter; b) Menganggar jarak dalam kilometer. Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit panjang. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang dengan menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit panjang secara kreatif dan inovatif.

: JISIM PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan jisim. Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak,darab dan bahagi melibatkan kilogram dan gram tanpa penukaran unit. Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak,darab dan bahagi melibatkan kilogram dan gram dengan penukaran unit. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim dengan menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim secara kreatif dan inovatif.

: ISI PADU CECAIR PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan isi padu cecair. Operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi melibatkan liter dan mililiter tanpa penukaran unit. Operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi melibatkan liter dan mililiter dengan penukaran unit.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair dengan menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair secara kreatif dan inovatif.

: RUANG PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menyatakan jenis-jenis sudut dan garis-garis pada bentuk dua dimensi. Menyatakan maksud perimeter, luas dan isi padu dengan menggunakan rumus. Menghitung perimeter, luas dan isi padu. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu secara kreatif dan inovatif.

: KOORDINAT PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menyatakan perbendaharaan kata berkaitan paksi mengufuk dan paksi mencancang. Menyatakan objek berdasarkan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang. Menentukan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat dengan menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan koordinat secara kreatif dan inovatif.

: NISBAH DAN KADARAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menyatakan maksud unitari.

MemTAHAP PENGUASAANing nilai untuk satu unit. Mencari nilai menggunakan kaedah unitari. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan kaedah unitari secara kreatif dan inovatif.

: PERWAKILAN DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menamakan piktograf, carta palang dan carta pai. Menyatakan maklumat daripada piktograf, carta palang dan carta pai. MemTAHAP PENGUASAANingkan maklumat daripada piktograf atau carta palang atau carta pai. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data menggunakan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin yang melibatkan perwakilan data secara kreatif dan inovatif.

KEMAHIRAN PROSES

SAIAN MASALAH PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Boleh menyatakan langkah-langkah penyelesaian masalah tanpa melakukan proses penyelesaian. Boleh menyelesaikan masalah yang diberi dengan bimbingan. Boleh menyelesaikan masalah mudah yang mellibatkan satu langkah pengiraan tanpa bimbingan. Boleh menyelesaikan masalah yang rutin yang lebih kompleks serta melibatkan lebih satu langkah pengiraan. Boleh menyelesaikan masalah rutin dengan menggunakan pelbagai strategi. Boleh menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

ULAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Boleh menunjukkan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik melalui bimbingan. Boleh menunjukkan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik tanpa bimbingan. Boleh menjelaskan justifikasi dengan betul bagi aktiviti matematik yang melibatkan satu pengiraan. Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik yang melibatkan lebih daripada satu pengiraan operasi. Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah rutin. Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

T PERKAITAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan topik lain dan kehidupan harian melalui bimbingan guru. Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan topik lain dan kehidupan harian tanpa bimbingan guru. Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan ayat matematik. Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin. Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi. Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

T PERWAKILAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Boleh menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan ayat matematik secara terbimbing. Boleh menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan ayat matematik. Boleh menjelaskan konsep dan prosedur matematik dengan menggunakan perwakilan. Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi. Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

ASI PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Boleh menyatakan secara lisan, penulisan, penggunaan simbol atau perwakilan visual secara terbimbing. Boleh menyatakan secara lisan, penulisan, penggunaan simbol atau perwakilan visual tanpa bimbingan. Boleh menyatakan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang betul. Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang betul bagi penyelesaian masalah yang rutin. Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang betul bagi penyelesaian masalah yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi. Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang betul bagi penyelesaian masalah yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

AN BERFIKIR PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Boleh menyatakan konsep dan prosedur matematik secara terbimbing dengan menggunakan alat berfikir. Boleh menyatakan konsep dan prosedur matematik tanpa bimbingan dengan menggunakan alat berfikir. Boleh menjelaskan aktiviti matematik secara sistematik dengan menggunakan alat berfikir yang betul. Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin. Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi. Boleh menngunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

AN INSANIAH PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Menunjukkan minat dan mahu belajar. Berusaha untuk memahami sesuatu masalah.

Boleh berkomunikasi dengan betul dan berminat dengan pembelajaran. Boleh berkerja sama dalam pasukan bagi menyelesaikan masalah yang diberi. Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya bagi menyelesaikan masalah matematik yang rutin. Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya bagi menyelesaikan masalah matematik yang bukan rutin.

AN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Kenal dan boleh menyatakan alat matematik. Berkebolehan mengguna dan mengendalikan alat matematik yang asas. Boleh mengguna dan mengendali alat matematik, membentuk dan memahami konsep matematik serta meneroka idea matematik. Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin. Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi. Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

SIKAP DAN NILAI


PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN Murid dapat menyatakan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan bimbingan guru. Murid menjelaskan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik dengan memberikan contoh yang munasabah. Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi dengan bimbingan guru. Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan lain.

SEKOLAH KEBANGSAAN NAMBAYAN TAMBUNAN JALAN GALIONG, PETI SURAT 13, 89657 TAMBUNAN, SABAH PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 4

Nama Murid No. Surat Beranak Jantina Kelas Nama Guru Matematik Tarikh Pelaporan

: : : : : :

ANDRESON BUIT SB 111111 L TAHUN 4 JUJUR JUDITH EDWIN 2 OGOS 2013

TAHAP PENGUASAAN
Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai: TAJUK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 PENGETAHUAN MATEMATIK Nombor Bulat hingga 100 000 Tambah dalam lingkungan 100 000 Tolak dalam lingkungan 100 000 Darab hingga 100 000 Bahagi hingga 100 000 Operasi Bergabung Pecahan Perpuluhan Peratus Wang hingga RM100 000 Masa dan Waktu Panjang Jisim Isi Padu Cecair Ruang Koordinat Nisbah dan Kadaran Perwakilan Data

TAHAP PENGUASAAN
5 4 3 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAFSIRAN
Menyelesaikan masalah yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan hingga tiga nombor. Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dengan pelbagai strategi. Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit dan berbaki. Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi dengan pelbagai strategi. #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

KEMAHIRAN & PROSES Penyelesaian Masalah Penaakulan Membuat Perkaitan Membuat Perwakilan Komunikasi Kemahiran Berfikir Kemahiran Insaniah Kemahiran Menggunakan Teknologi

TAHAP PENGUASAAN
5 4 3 4 5 5 6 2

TAFSIRAN
Boleh menyelesaikan masalah rutin dengan menggunakan pelbagai strategi. Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik yang melibatkan lebih daripada satu pengiraan operasi. Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan ayat matematik. Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin. Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang betul bagi penyelesaian masalah yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi. Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi. Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya bagi menyelesaikan masalah matematik yang bukan rutin. Berkebolehan mengguna dan mengendalikan alat matematik yang asas.

SIKAP & NILAI Sikap dan Nilai dalam Matematik

TAHAP PENGUASAAN
5

TAFSIRAN
Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

.............. JUDITH EDWIN (Guru Mata Pelajaran Matematik)

.............. JAMES KADAU GURU BESAR

PENGETAHUAN MATEMATIK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 T1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PENYELESAIAN MASALAH 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PENAAKULAN 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pengetahuan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 Kemahiran dan Proses Penyelesaian Masalah Penaakulan Perkaiatan Perwakilan Komunikasi Kemahiran Berfikir Kemahiran Insaniah Kemahiran Menggunakan Teknologi Sikap dan Nilai Sikap dan Nilai 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1

0 1 1 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 2 0

2 2 2 2 2 2 2 2

PERKAITAN 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERWAKILAN 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KOMUNIKASI 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KEMAHIRAN BERFIKIR 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KEMAHIRAN INSANIAH 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIKAP & NILAI 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0