Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP

Mata Pelajaran Kelas Tarikh / Hari Masa Bilangan Pelajar Bidang Pelajaran/Tajuk : Kemahiran Hidup : Tahun 5 A : 28.09.2012 / SELASA : 8.10 9.10 pg : 20 : 2.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek c) Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula. (projek kayu pelbagai guna)

Objektif

: Di akhir sesi pembelajaran murid dapat : Kognitif Menamakan dengan betul alatan tangan yang diperlukan dalam projek ini. Mengenal pasti fungsi alatan tangan yang digunakan dengan betul.

Psikomotor Mengukur, menanda dan memotong bahan projek dengan kaedah yang betul. Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul

Afektif Melibatkan diri secara aktif sewaktu melakukan aktiviti menggunakan alatan tangan Mengamalkan sikap bertolak ansur sewaktu aktiviti menggunakan alatan tangan

Pengetahuan sedia ada

: murid-murid mengetahui kegunaan alatan tangan yang digunakan untuk projek kayu.

Nilai-nilai murni

: Kerjasama, Bertanggungjawab, Peka terhadap bahan-bahan yang boleh dikitar semula., mengutamakan Keselamatan, mengamalkan nilai kebersihan

Alat Bantu mengajar

: LCD, Laptop, A1 dan A2 kayu berukuran 150mm x 150mm x 4mm , B1,B2 dan B3 Paip PVC ( 150mm (luas 15mm) ), C1 Aluminium ( 250mm x 90 mm ), D botol plastic ( 500ml), E Tin minuman ( 325ml ), wax, glu PVA , Paku , Pelekat gambar dan pembalut hadiah.

Kemahiran Berfikir

: Membuat Inferens, menjana idea, membuat gambaran mental,mengingat kembali, menyusun ikut keutamaan dan membuatrumusan.

LANGKAH

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID 1. Murid rakaman kartun Manny. melihat video handy

CATATAN

Set Induksi ( 3 minit )

Pengenalan kepada peralatan kerja kayu

1. Guru rakaman

mentayangkan video kartun

BBM : rakaman video

handy many.

2. Guru murid yang yang dalam

bertanya namakan sesuai dapat

kepada alatan bagi di

2. Murid nama terdapat

menjawab alatan yang dengan Kemahiran

penghasilan kerja kayu dilihat rakaman video

handy Manny. Con: tukul, skru gergaji menjana idea Nilai-nilai murni : Menumpukan perhatian dan berfikir :

pemutar, pengukur sbgnya.

tersebut.

tangan, sesiku L, pita

3. Guru murid

kaitkan dengan

jawapan tajuk

pembelajaran hari ini. Langkah 1 Penerangan cara 1. Guru memberitahu tajuk 1. Murid memerhatikan BBM :

( 20 minit )

penghasilan projek kayu pelbagai guna

projek kayu yang akan dibina menunjukkan dalam bentuk 3D. dengan lakaran

lakaran 3D.

serta

contoh

Slaid powerpoint, 3D dan lakaran projek kayu

projek kayu berbentuk projek kayu bentuk

serta contoh projek kayu

2. Guru mempaperkan slaid penghasilan projek kayu langkah berserta penerangan. demi langkah dengan

2. Murid

melihat

dengan langkahperlu dalam

Kemahiran berfikir : menumpukan perhatian, mengingati langkah-langkah projek

teliti setiap slaid yang ditayangkan langkah diikuti pelbagai guna. yang

penghasilan projek kayu

Nilai-nilai murni : bekerjasama

Langkah 2 ( 20 minit )

Penghasilan projek kayu

1. Guru membekalkan kayu papan serta suruh murid melakar saiz kayu yang

1. Murid melakar panjang serta lebar di yang atas dikehendaki

BBM : Kayu papan,

dikehendaki. 2. Guru langkah arahkan yang muridtertera

permukaan kayu papan. 2. Murid akan mengikuti yang

gergaji, sesiku L, pensil, kertas pasir, syelek Kemahiran berfikir :

murid mengikuti langkahdalam slaid powerpoint 1b) telah memotong dibuat kayu diatas

langkah-langkah powerpoint. 1b) murid

ditunjukkan dalam slaid

memotong

Mengingati langkah-langkah projek Nilai-nilai murni : Bekerjkasama, mengutamakan keselamatan

mengikut lakaran yang permukaan kayu papan. 1c) yang pasir. 1d) sapukan syelek di atas untuk permukaan permukaan kayu papan dengan sama rata mendapatkan kayu yang melicinkan dipotong dengan kertas

kayu mengikut lakaran yang telah dibuat diatas permukaan kayu papan. 1c) murid melicinkan

permukaan kayu papan menggunakan

permukaan kayu papan yang dipotong dengan menggunakan pasir. 1d) syelek murid di sapukan atas kertas

permukaan kayu papan dengan sama rata untuk mendapatkan permukaan kayu yang

kemas dan cantik.

kemas dan cantik.

Langkah 3 ( 12 minit )

Pemeriksaan kerja kayu & soal jawab

1. Guru memerhatikan hasil kerja murid yang dibuat dalam langkah 2 . 2. Guru ini : a) Namakan projek kayu yang dibuat. b) Namakan tangan digunakan langkah 2 . c) Apakah fungsi sesiku L? d) Apakah fungsi kertas pasir ? e) Nyatakan langkah alatan yang dalam menanya soalan

1. Murid menunjukkan hasil kerja yang telah dibuat dalam langkah 2 2. Murid menjawab soalan yang guru : a) Projek kayu pelbagai guna b) Gergaji tangan, ditanyakan oleh

Kemahiran berfikir : Menjawab soalan dengan betul Nilai-nilai murni : Berani menjawab

mengenai pelajaran hari

sesiku L, kertas pasir

c) Untuk

mendapat

ukuran yang tepat d) Dapat melicinkan

permukaan kayu e) tidak boleh main

keselamatan perlu semasa

yang

sesama kawan Tidak memegang kayu berhampiran dengan tempat yang digergaji

diamalkan

menggunakan gergaji tangan

3. Tugasan susulan : Murid dikehendaki melakar peralatan tangan yang digunakan untuk membuat projek kayu tersebut.

4. Murid diminta membawa tin minuman dan botol plastik bantuan dibalut rumah yang ibubapa dengan siap serta kertas bagi dipotong separuh dengan

warna yang menarik di

mengurangkan kekangan masa.

Penutup ( 5 minit )

Rumusan & Pengemasan bengkel Kemahiran Hidup

1. Guru

memilih

seorang apakah

1. Murid dibimbing untuk membuat rumusan tentang pembelajaran.

Kemahiran berfikir : membuat rumusan Kajian Masa Depan :

murid secara rawak untuk memberitahu ini. 2. Guru membimbing murid untuk membuat rumusan tentang pembelajaran. 3. Guru meminta muridyang dipelajari pada hari

2. Murid meletakkan alatan yang diambil di tempat asal

Membuat projek dengan menggunakan bahan buangan yang boleh diguna semula bagi mengurangkan kuantiti sampah di dunia. Nilai-nilai murni :

murid meletakkan alatan yang diambil di tempat asal. 4. Guru murid bengkel keluar : a)Buang habuk kayu meminta KH muridsebelum

3. Murid bengkel

mengemaskan KH sebelum,

mengemaskan

tamat P&P.

yang terdapat di atas meja a) Menyapu habuk kayu b) Mengatur balik kerusi

Bekerjasama, amalkan nilai kebersihan

Huraian (Bidang/Unit/ Tajuk; Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti)

http://khsr.blogspot.com/2011/04/rph-khsr-tahun-5.html

Cara penggunaan peralatan tangan. i) Gunting logam- digunakan untuk memotong kepingan logam yang nipis. ii) Gandin getah- digunakan untuk mengetuk dan membentuk kepingan logam lembut. iii) Penggarit- digunakan untuk menanda dan membuat garisan pada kepingan logam.

iv) Kikir rata- digunakan untuk melicinkan permukaan logam atau tepi kepingan logam. v) Kikir parut- digunakan untuk meratakan dan membentuk lengkok pada penjuru kayu.

Murid melihat tayangan slaid power point tentang cara penggunaan setiap peralatan dengan betul di samping tunjuk cara oleh guru tentang cara penggunaannya.

2. Guru melakukan tunjuk cara sambil menerangkan kepada murid tentang cara-cara penggunaan yang betul. BBM: Slaid power point, gunting logam, gandin getah, penggarit, kikir rata, kikir parut Kemahiran Berfikir:Menumpukan perhatian