Anda di halaman 1dari 6

Leadership TVE -Minggu 12

E
manusia seseorang bertindak

thical leadership and diversity.

.pada dasarnya jiwa kepemimpinan dimilki oleh setiap diri (self leadership), suatu setidaknya dirasakan dan manakala menetapkan

melewati

proses

merencanakan

suatu keputusan guna merealisasikan tujuan hidupnya, namun dalam merencanakan dihadapkan kepemimpinan berbagai itu sendiri sering hidup sekali silih manusia berganti,

pada

permasalahan

tidak sedikit persoalan muncul hanya disebabkan kesalahan dalam dan keliru mempersepsikan faktor sesuatu, diri untuk dengan

menghindarinya

menjadi

penting

mengendali

baik, salah satunya adalah dengan mengamalkan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan, jadi kepemimpinan dengan etika dan moral merupakan satu kesatuan yang sangat erat..

Pemimpin amanah, sangat untuk memimpin

yang

beretika dan

dianggap dapat

pemimpin

yang bukan

jujur, setakat

dipercayai dan

diharapkan

melindungi

subordinat,

tetapi

dijadikan

sumber rujukan dan contoh tauladan hidup oleh subordinat. Apakah yang dikatakan pemimpin yang beretika?

Leadership TVE -Minggu 12

Pemimpin yang beretika adalah pemimpin yang mengotakan apa yang dilafazkan. Kewibawaan atau ikrar, seorang pemimpin terjejas yang apabila tidak pernah

tindakan-tindakan selaras dengan

keputusan-keputusan janji atau

diambil yang

kata-kata

dilafazkan. Pihak yang mendengar, melihat dan menyedari tentang perkara ini akan memandang serong kepada pemimpin sebegini dan melihat kepimpinannya dengan sinis. Pemimpin yang tidak mengotakan kata-katanya akan dianggap

sebagai pemimpin yang lemah, tidak perlu ditakuti, tidak boleh dipercayai, dianggap penuh retorik dan penuh dengan budaya

propaganda. Lebih malang lagi sekiranya ini berlaku, bukan hanya subordinat tetapi masyarakat sekeliling akan memberikan tafsiran pelbagai dengan konotasi negatif setiap kali pemimpin sebegini melafazkan kata-kata. Kata-katanya tidak diterima sepenuh hati, arahan tugasan olehnya dilaksanakan oleh subordinat dengan

separuh hati.

Menjaga Kerahsiaan Pemimpin yang berada dipuncak hierarki akan biasa berhadapan

dengan suasana kerja yang memerlukan kerahsiaan. Rahsia adalah sesuatu yang perlu disimpan dengan cermat dan teliti. Rahsia tidak lagi menjadi rahsia sekiranya terdapat pihak yang tidak berkaitan mengetahui kerahsiaan, ia pasti rahsia akan tersebut. dikaitkan Apabila dengan disebut data, tentang

statistik,

Leadership TVE -Minggu 12

maklumat

terperingkat,

perancangan

atau

perkara-perkara

yang

bakal dilakukan. Pemimpin haruslah bertanggungjawab sepenuhnya dalam menjaga kerahsiaan. Kegagalan pemimpin untuk memelihara

kerahsiaan menimbulkan rasa tidak senang dikalangan subordinat dan masyarakat sekeliling tetapi juga integriti seorang pemimpin tersebut dipertikaikan.

Lebih malang lagi apabila rahsia tersebut bukannya bocor akibat dari kehilangan yang berada fail-fail di sulit mahupun dokumen staf

terperingkat

tangan

pemimpin

atau

terdekatnya, tetapi rahsia tersebut tiris dari lidah pemimpin itu sendiri dan terus mengalir ke pintu pejabat dan banjir ke seluruh bahawa organisasi. dirinya Mungkin di pada dalam awalnya pemimpin kerana merasakan dianggap

penting hand

organisasi

sebagai first pemimpin

information hilang

informer. wibawa di

Tetapi mata

dihujungnya dan

sebegini

akan

subordinat

masyarakat sekeliling.

Berhadapan Konflik Dalam memimpin sebuah organisasi, seorang pemimpin tidak dapat lari dari risiko bahawa organisasinya berhadapan dengan pelbagai jenis konflik. Konflik adalah salah satu medan yang mengukur kewibawaan dan keupayaan Terdapat seorang pemimpin konflik dalam yang usaha kritikal

menanganinya.

sesetengah

Leadership TVE -Minggu 12

dan perlu diselesaikan serta-merta. Terdapat juga konflik yang memerlukan masa untuk menyelesaikannya. Pemimpin yang berwibawa tidak mudah melatah dan membuat

keputusan yang terburu-buru apabila berhadapan dengan konflik. Apabila organisasi menghadapi konflik, seluruh organisasi akan memberikan tumpuan kepada pemimpin dan warga kerjanya. Segala pernyataan, sebagai tindakan yang dan perlu keputusan pemimpin sebagai akan dianggap keluar

arahan

dilaksanakan

jalan

untuk mengatasi konflik. Sekiranya pemimpin terlalu terburu-buru dan sentiasa mengeluarkan kenyataan dan keputusan yang saling bertentangan, kewibawaan pemimpin akan dipertikaikan bercakap dan

subordinat beranggapan baru berfikir.

bahawa

pemimpin

mereka

dahulu

Ibarat kata Hang Jebat , otak diletak ke empu kaki. Pemimpin yang berwibawa adalah pemimpin yang tidak menuding jari dan

meletakkan kesalahan atas kewujudan konflik ke atas subordinat, tetapi mengambil Malah tanggungjawab lebih hilang untuk wibawa ke seorang hadapan pemimpin

menyelesaikannya.

yang pandai mengambil kredit atas kelebihan subordinat dengan mengecapkannya masalah, dihukum. sebagai usaha orang pemimpin yang tetapi apabila timbul dan

subordinatlah

patut

dipersalahkan

Mengendali Subordinat

Leadership TVE -Minggu 12

Di

dalam

organisasi, Ia ibarat

pemimpin aur

tidak

dapat tebing.

dipisahkan Pemimpin

dari akan

subordinat.

dengan

menghadapi kepelbagaian sikap dan mentaliti subordinat. Ada yang berpendirian keras, konservatif, moderat, idealis dan pelbagai lagi. Walaupun oleh terdapat sarjana pelbagai dan teori dan bidang pendekatan sains yang

dikemukakan

pengkaji

sosial,

setakat ini tiada pendekatan yang benar-benar dianggap terbaik dalam pengendalian subordinat. Pemimpin harus melihat semula

kepada nature of subordinate. Mengendalikan subordinat adalah subjektif sifatnya dan kaedahnya adalah pelbagai bergantung

kepada situasi dan keadaan.

Pemimpin yang berwibawa adalah pemimpin yang turun padang dan bertemu dengan subordinat, hatta pada hierarki yang paling bawah. Jubah dan ego seorang pemimpin harus diletakkan dan

digantung disebalik pintu bilik kerja apabila seorang pemimpin turun padang. Pemimpin harusnya berbicara dengan nada

dan bahasa subordinat pemimpin mendengar dengan dan perasaan

agar

subordinat

menerima haruslah dan

kehadiran mencari, berusaha banyak

terbuka. masalah yang

Pemimpin

menyelami Pemimpin

subordinat harus

menyelesaikannya.

berwibawa

lebih

mendengar dan bertindak. Pemimpin penilaian yang berwibawa adalah terhadap pemimpin tidak mudah membuat

negatif

subordinat dan

bertindak

Leadership TVE -Minggu 12

menghukumnya. dibantu dan

Subordinat dibentuk

yang

bermasalah agar ia

wajar

dinasihatkan, jalan yang

semula

mengikuti

digariskan dan diingini oleh pemimpin. Subordinat yang dianggap sebagai new diberikan blood in dan the organisation pula sepatutnya yang lengkap and dengan job

pendedahan

panduan operation

description , standard senarai do diberikan and masa

prosedure dan dengan tugas dan diri.

dont yang yang

bersesuaian untuknya

munasabah

menyesuaikan

Penyesuaian diri dengan tugas terutama kepada subordinat baru bukannya perkara yang boleh diselesaikan dalam satu malam atau satu purnama. Sikap pemimpin adalah yang antara gemar sikap memandang yang rendah

kepada new

comers ini

menjatuhkan

wibawa seorang pemimpin.