Anda di halaman 1dari 4

SK.

CAHAYA BARU UJIAN 2 Bahagian B (20 markah)

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan.
1 Jadual 1 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh seorang murid.

Rajah 1 (a) Nyatakan daya yang terlibat dalam (i) pergerakan X: (ii) pergerakan Y: [2 markah] (b) Berikan satu contoh aktiviti yang melibatkan daya yang sama seperti dalam (i) pergerakan X: (ii) pergerakan Y: [2 markah] 2 Jadual 2 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh seorang murid.

Rajah 2 (a) Nyatakan daya yang terlibat dalam (i) pergerakan P: (ii) pergerakan Q: [2 markah] (b) Berikan satu contoh aktiviti yang melibatkan daya yang sama seperti dalam (i) pergerakan P: (ii) pergerakan Q: [2 markah] 3 Rajah 3.1 menunjukkan Anuar sukar untuk menarik suatu beban.

Rajah 3.1 Rajah 3.2 menunjukkan Anuar lebih mudah menarik beban itu jika menggunakan sebuah troli.

Rajah 3.2 (a) Nyatakan (i) apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini, [1 markah] (ii) apa yang diukur (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini. [1 markah] (b) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang penggunaan troli untuk menarik beban itu.

[1 markah] (c) Ramalkan apa yang akan berlaku jika bilangan roda pada troli itu ditambah. [1 markah] 4 Rajah 4 menunjukkan troli M dan N dilepaskan menuruni satu landasan yang condong. Jarak pergerakan kedua-dua buah troli itu direkodkan.

Rajah 4 Keputusan penyiasatan itu ditunjukkan dalam Jadual 1. Troli Jarak pergerakan (m) M 1 N 2 Jadual 1

(a) Nyatakan (i) apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini, [1 markah] (ii) apa yang diukur (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini. [1 markah] (b) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang jarak yang dilalui oleh troli M.

[1 markah] (c) Nyatakan satu hubungan antara jisim troli dan jarak yang dilalui.

[1 markah] Rajah 5 menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk mengkaji kelajuaan sebuah troli apabila troli itu ditarik oleh beban yang berlainan jisim.

Rajah 5 Keputusan penyiasatan itu ditunjukkan dalam Jadual 2. Jisim beban (g) Kelajuan troli (cm/s) 50 2 100 4 150 6 200 8 Jadual 2 (a) Nyatakan (i) apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini, [1 markah] (ii) apa yang diukur (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini. [1 markah] (b) Nyatakan satu hubungan antara jisim beban dan kelajuan troli.

[1 markah] (c) Ramalkan kelajuan troli jika beban itu ialah 125 g.

[1 markah]