Anda di halaman 1dari 19

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JALAN DATIN HALIMAH 80350 JOHOR BAHRU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

(PPG) AMBILAN FEBRUARI 2012

TUGASAN 2

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ( EDU 3105 )

Nama

: NEITIYAH A/P BALKRISHNAN ( 850925 01 5118 ) : BAHASA TAMIL GROUP 2

Opsyen

No. Indeks

: 2012121360128

Mata Pelajaran / Kod

: Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran EDU 3105

Nama Pensyarah

: PUAN UMMUNAD

Tarikh Serah

: 24 / 8 / 2013

1. Menggunakan Pusat Sumber sekolah anda sebagai rujukan, laksanakan tugasan berikut : - Senaraikan media yang ada mengikut kategori bahan 2D dan bahan 3D dengan menyusun kedudukan setiap media di dalam senarai berdasarkan kekerapan penggunaannya oleh guru sekolah anda. Bagi setiap media di dalam senarai, nyatakan mengapa ianya kerap atau tidak kerap digunakan.

Perkara Definisi

Bahan 2D Terdiri dari panjang dan lebar, panjang dan tinggi, atau baris dan column. Bahan bercetak - Buku - Akhbar - Jurnal - Brosur - Katalog - Majalah Grafik - Lukisan - Poster - Kartun - Graf - Carta Gambar foto - Bentuk manusia - Tempat - Benda Lain-lain - Poster - Lukisan - Carta - Graf - Kartun

Bahan 3D Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar

Realia - Realia asli - Realia awet

Model - Model berskala

Jenis

Boneka - Boneka sarung tangan - Boneka lidi - Boneka kulit - Wayang kulit - Boneka bertali Lain-lain - Diorama - Mobile - Topeng - Akuarium dan Terrarium

Contoh bahan 2D CARTA

Carta Organisasi

Carta jadual

Carta Urutan

Carta masa

Carta Klsifikasi

GAMBAR FOTO

Burung

Mawar

POSTER

GRAF

LUKISAN

Lukisan di atas kain

Lukisan di atas papan

PETA

KAD IMBASAN

CONTOH BAHAN 3D BONEKA

Boneka Sarung Tangan

Boneka tali

Boneka wayang kulit

MODEL

.MODEL BERSKALA

Model Olok-olok

Model keratan rentas

REALIA

Realia asli

Realia awet

Spesimen katak

DIORAMA

MOBAIL

TOPENG

AKUARIUM

2D dan bahan 3D dengan menyusun kedudukan setiap media di dalam senarai berdasarkan kekerapan penggunaannya oleh guru sekolah saya

Bahan 2D Gambar foto Kad imbasan Carta Peta Poster Graf Lukisan

Bilangan 79 67 50 39 20 5 3

Bahan 3D Realia Model Topeng Mobail Akuarium Boneka

Bilangan 30 28 19 10 5 0

Nyatakan mengapa ianya kerap atau tidak kerap digunakan.

Bahan 2D : Gambar Foto Gambar boleh menerangkan dengan jelas konsep-konsep abstrak kepada idea-idea Yang maujud dan formal Gambar mudah didapati dan dihasilkan Tidak memerlukan peralatan khas untuk menggunakan gambar kecuali jika gambar Terlalu kecil Penggunaan gambar foto boleh disesuaikan dengan semua peringkat pengajaran Pembelajaran dari set induksi hingga ke penutup Gambar dapat menunjukkan mengenai sesuatu benda atau keadaan yang baru Kepada murid yang jelas dan tepat

Bahan 3D : Realia

Konsep yang betul dibina kerana murid boleh melihat benda yang sebenar. Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana murid dapat belajar daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar. Murid dapat memahami tentang sifat, binaan serta

pergerakan sesuatu benda itu dengan lebih baik Memberi pengalaman tentang keadaan sebenar sesuatu bahan atau benda itu. Menggalakkan murid membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan. Memberi lebih banyak peluang kepada murid berinteraksi diantara satu sama lain. Menimbulkan semangat ingin tahu yang akan membawa kepada konsep pembelajaran melalui penyelidikan Untuk memenuhi keperluan murid kinestatik

2. Anda bercadang untuk melaksanakan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan beberapa media fotografi sebagai bahan bantu mengajar. Untuk itu, lakukan tugasan berikut : - Pilih subtopik yang sesuai dengan penggunaan media fotografi. Pastikan ianya tidak sama dengan subtopik yang dipilih oleh rakan anda yang lain.Rancangkan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan subtopik tersebut. Kemudian, hasilkan media fotografi yang akan anda gunakan. Jelaskan aspek-aspek teknikal dan teknik penggambaran yang anda gunakan. Dapatkah media fotografi tersebut memberi impak untuk pelajar memahami topik yang anda ajar? Dokumenkan persoalan di atas dan muat naik bersama dengan gambar-gambar foto yang telah anda hasilkan. Cetak dokumen tersebut dan bawa bersama dengan foto semasa sesi tutorial. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4

Mata Pelajaran Tarikh Masa Tunjang Pembelajaran Tajuk Sub Tajuk Tahun Bilangan Murid

: Pendidikan Kesihatan : 20.08.2013 : 9.00-9.30pagi : Gaya Hidup Sihat : Pemakanan : Piramid Makanan : 5 Teratai : 22 murid

Hasil Pembelajaran

: Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:1. Kognitif : Mengenalpasti 4 daripada 5 kumpulan makanan dan fungsinya. Menyayangi tubuh sendiri dan menjaga kesihatan.

2. Afektif :Pentingnya menjaga kesihatan diri dengan mengambil pemakanan yang sihat dan seimbang. Memupuk gaya hidup sihat di dalam diri melalui pemakanan.

Pengetahuan sedia ada Bahan Bantu Mengajar Nilai

: Setiap murid pernah mengambil makanan berkhasiat. :Lembaran Kerja, slideshow.

: Menyayangi diri, mematuhi arahan,

Unsur Kemahiran Berfikir : Murid-murid membezakan jenis-jenis makanan berkhasiat. Strategi Pengajaran dan pembelajaran: Kemahiran Berfikir (KB) dan Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP)

Langkah / Masa Set Induksi (5 minit)

Strategi Pembelajaran / Aktiviti Pengenalan Guru memainkan klip video mengenai piramid makanan dan juga makanan yang berkhasiat. Guru menerangkan secara lisan tajuk yang diajar pada hari ini. Mengemukakan soalan Murid-murid apakah yang kamu nampak di dalam klip video itu tadi? Murid-murid mengingat kembali video yang telah ditayangkan dan menceritakan apa yang mereka nampak. Guru bertanya kepada beberapa orang murid mengenai makanan yang mereka makan semasa sarapan, makan tengahari dan makan malam. Guru mencatatkan semua hidangan yang disebut oleh murid di papan tulis Guru menerangkan kepada murid mengapakahmanusia perlu mengambil makanan berkhasiat

Fokus Pembelajaran

Catatan/Strategi/Sumber Strategi Kemahiran Berfikir Mengenal pasti Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan bahasa. Sumber Gambar-gambar piramid makanan dan makanan berkhasiat. Nilai Patuh kepada arahan Menyayangi diri Yakin diri

Langkah 1 (7 minit)

Penerangan Guru tentang topik pembelajaran Topik mengenai piramid makanan.

Jenis-jenis nutrien di dalam makanan

Guru menerangkan kepada murid tentang piramid makanan dan setiap bahagian tersebut. Guru memberitahu murid-murid tentang nutrien-nutrien yang terkandung di dalam setiap bahagian piramid makanan tersebut.

Strategi Kemahiran Berfikir Membanding beza dan menjana idea. Mengenal pasti Sumber Gambar piramid makanan Gambar jenis-jenis makanan Nilai Patuh kepada arahan guru Menghormati

Langkah 2 (4 minit)

Kepentingan nutrien kepada tubuh badan

Guru menerangkan kepada murid tentang kepentingan nutrien kepada tubuh badan. Guru menjelaskan satu per satu kepentingan tersebut. Guru meminta murid membaca semula kepentingan nutrien tersebut secara kelas

Strategi Kemahiran Berfikir Mengenal pasti Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal Sumber Slideshow

dan berkumpulan.

Nilai

Piramid makanan Patuh kepada arahan guru Menghormati

Langkah 3 (10 minit)

Latihan dalam kelas Guru menunjukkan gambargambar yang mengandungi makanan yang berkhasiat. Murid melengkapkan perkataan bagi nama-nama jenis makanan

Strategi Kemahiran Berfikir Membanding beza dan mengenal pasti Sumber Lembaran kerja

yang berkhasiat. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid untuk menguji tahap kefahaman mereka terhadap tajuk ini. Padankan gambar-gambar berikut mengikut kumpulan makanan yang betul.

Gambar-gambar makanan berkhasiat Patuh kepada arahan guru Yakin diri

Nilai

Penutup (4 minit)

Soal Jawab Guru memberi soalan kepada murid-murid mengenai tajuk yang dipelajari pada hari ini. Guru mengulas secara ringkas

Apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini? Apakah kepentingan pengambilan nutrien

Strategi Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan interpersonal Kecerdasan

tentang topik yang dibincangkan. Meminta murid menyebut kembali nama makanan berkhasiat mengikut jenisnya. Rumusan Guru memberitahu dan menasihati murid-murid agar mengambil pemakanan yang seimbang dan juga makanan yang berkhasiat untuk kesihatan tubuh badan.

kepada tubuh badan? Murid menjawab soalan guru dan bertanya sekiranya terdapat kekeliruan.

intrapersonal Sumber Power point Lembaran kerja Buku teks Nilai

Murid mendengar rumusan yang dibuat oleh guru dengan tekun dan cuba menerapkan nasihat yang diberi di dalam kehidupan seharian.

Patuh kepada arahan guru Menyayangi diri

Jelaskan aspek-aspek teknikal dan teknik penggambaran yang anda gunakan

1) Sudut Pandangan
Sebelum mengambil gambar, saya fikirkan sudut yang sesuai di mana gambar akan diambil.sudut pandangan memberikan kesan yang

banyak kepada komposisi dan memberi kesan kepada mesej yang hendak disampaikan. Cuba sudut pandangan dari atas, paras lantai dan sebagainya.

2. Teknik jarak dekat Teknik jarak yang lebih dekat dipanggil fotografi makro di mana nisbah pengimejan 1:1 - 10:1 - iaitu dari saiz sebenar sehingga sepuluh kali saiz sebenar.

FOTOGRAFI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Menarik minat pelajar terhadap pelajaran mereka Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap konsep yang hendak disampaikan guru Merangsang pemikiran pelajar seterusnya mendorong penerokaan dan perkembangan minda pelajar Membantu guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman kepada pelajar