Anda di halaman 1dari 4

Cabaran bahasa melayu abad ke 21

Pada era globalisasi yang kian maju ini, pelbagai cabaran yang wujud dalam
usaha memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat di Malaysia.
Cabaran yang pertama ialah cabaran bahasa Melayu dalam kehidupan seharian.
Sebagai contoh, pengaruh media elektronik telah merosakkan penggunaan bahasa
Melayu dari segi pertuturan, ayat, istilah, bahasa rojak dan sebagainya. Contohnya
bahasa mesej pesanan ringkas yang mengunakan bahasa rojak dan jika dibiarkan,
perkara tersebut boleh merosakkan bahasa Melayu. Seterusnya, cabaran yang
kedua ialah cabaran bahasa Melayu pada sikap penuturnya. Penutur pada masa kini
semakin kurang mengambil berat terhadap bahasa kebangsaan atas sebab seperti
tidak mempunyai kesungguhan, perasaan malu dan kurangnya pendedahan dalam
bahasa tersebut. Cabaran yang ketiga ialah cabaran memperkasa bahasa Melayu
sebagai bahasa rasmi. Isu seperti penggunaan bahasa Inggeris pada subjek Sains
dan Matematik dalam semua peringkat yang telah mencabar kewibawaan
kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Cabaran seterusnya ialah
cabaran bahasa Melayu dalam dunia teknologi dan komunikasi yang pesat pada
masa kini. Melalui era dunia tanpa sempadan, bahasa Inggeris telah digunakan
sebagai bahasa utama secara global dan telah menimbulkan persoalan sama ada
mampukah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa alternatif untuk dimanfaatkan
oleh masyarakat bahasanya. Justeru itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah
memainkan peranan dalam mempertahan dan memperkasa bahasa Melayu agar
dapat diwarisi dan tidak hilang ditelan zaman.

Cabaran bahasa Melayu pada abad ke-21


Pada era globalisasi ini, kemajuan yang dikecapi terutamanya dalam bidang
komunikasi telah membawa dunia ke zaman dunia tanpa sempadan. Hal ini secara
tidak langsung telah mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan
masyarakat Malaysia. Usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu pada masa kini
adalah lebih sukar kerana faktor-faktor yang wujud. Cabaran-cabaran ini termasuklah
bagaimana hendak menggalakkan masyarakat menggunakan bahasa Melayu
dengan lebih kerap, ini dapat dilihat apabila kepesatan teknologi maklumat yang
menyebabkan bahasa Inggeris menjadi wadah utama komunikasi seantero dunia.
Hal ini telah menyebabkan kualiti bahasa Melayu turut merosot dengan wujudnya
bahasa rojak dan slanga. Perkara seperti bahasa rojak jika terus dibiarkan akan
mempengaruhi bahasa Melayu pada masa akan datang. Selain itu, sikap penutur
terhadap bahasa itu juga menjadi persoalan. Penutur bahasa Melayu pada masa
kini, terutamanya penutur jati semakin kurang mengambil berat terhadap bahasa
Melayu, antara mereka berasa malu atau segan menuturkan bahasa Melayu.
Peranan golongan kelas atasan juga dipersoalkan. Golongan kelas atasan yang
biasanya terdiri daripada ahli korporat, jarang menggunakan bahasa Melayu sebagai
bahasa utama dalam kehidupan seharian. Mereka lebih gemar menggunakan
bahasa Inggeris kerana sudah biasa digunakan dalam urusan perniagaan. Usaha
pihak berwajib yang kurang menterjemah buku-buku yang diimport juga menjadi
faktor sampingan. Oleh itu, sebagai warganegara Malaysia dan juga penutur bahasa
Melayu, kita perlu sedar dan bertindak dalam memelihara dan memartabatkan
bahasa Melayu di bumi sendiri.

Transkripsi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________