Pelaziman Klasik Teori Behavioris Pelaziman Operan

Pavlov Watson Thorndike SKinner

Pelaziman Klasik • Satu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkan rangsangan neutral berkait dengan rangsangan semula jadi (bermakna) dan menghasilkan gerak balas yang serupa. • Contoh Pelaziman Klasik – Teori Pelaziman Klasik Ivan Pavlov – Teori Pelaziman Klasik J. Watson .B.

.Generalisasi * Beri gerak blas/respons yg sama kpd rangsangan yg serupa Pembelajaran Semula * Tiindak balas semula jadi diberikana yg kemudiannya menjadi gerak balas terlazim Teori Pelaziman Klasik Pavlov Diskriminasi * Beri gerak blas/respon kpd rangsangan tertentu sahaj. Penghapusan *proses melemahkan gerak balas telazim dgn meniadakan rangsangan semula jadi.

Gerak balas semula jadi •Rangsangan tidak terlazim-tindakbalas tidak terlazim Teori Pelaziman Klasik Watson Berlaku secara pembelajaran •Rangsangan terlazzim – gerakbalas terlazim Gerak balas berpasangan •Rangsangan Neutral + Rangsangan tidak terlazim – gerak balas tidak terlazim .

Thorndike – Teori Pelaziman Operan B.Pelaziman Operan • Satu bentuk yang melibatkan kesan akibat tingkah laku menjadi kemungkinan kepada tingkah laku seterusnya diulangi.F Skinner . • Contoh Pelaziman Operan : – Teori Pelaziman Operan E. diteruskan atau dihentikan.L.

Thorndike Hukum Kesan •Gerak balas yg diikuti dengan kesan yg menyeronokkan dan memuaskan akan memungkinkan gerak balas itu diulang Hukum Latihan •Hubungan rangsangan dan gerak balas (R-G) jadi kukuh dgn adanya pengulangan atau latihan yg banyak dan pelbagai .L.Hukum Kesediaan •Kesediaan utk tindakan atau tindak balas Teori Pelaziman Operan E.

Peneguhan • Peneguhan Positif • Peneguhan Negatif Negatif Berlandaskan prinsip bahawa kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yg tidak menyenagkan Teori Pelaziman Operan Skinner Hukuman Tarik Kurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi hasil drpd rangsangan yg selesa yg ditarik balik Hukuman • Hukuman Tarik • Hukuman Beri Hukuman beri Kurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi hasil drpd rangsangan yg diberikan Rangsangan yg diberiakan biasanya menyakitkan.Positif Berlandaskan prinsip bahawa kemungkinan tingkah laku diteruskan berlaku apabila tingkah laku tersebut diikuti oleh angsangan yg menyenangkan. .

Watson PELAZIMAN OPERAN • • E.F. Thorndike B. sentiasa mencuba pelbagai kaedah • Gerak balas atau tingkah laku berlaku adalah disebabkan daripada rangsangan atau penehugan (kesan) URUTAN PELAZIMAN Gerak balas atau tingkah laku dihasilkan selepas adanya rangsangan.L. bergantung kpd kewujudan rangsangan atau stimuli • Bersifat pasif • • Operan atau operasi • Inisiatif sendiri dimana ianya bergantung kpd peneguhan • Bersifat aktif.Perbezaan Antara Pelaziman Klasik dan Pelaziman Operan JENIS PELOPOR GERAK BALAS PELAZIMAN KLASIK • • Ivan Pavlov J. .B. Skinner • Respon • Bukan inisiatif sendiri. • Secara operan terhadap kesan daripada rangsangan. Gunakan rangsangan tak terlazim yang dikaitkan dengan rangsangan terlazim secara responden terhadap rangsangan CARA PEMBELAJARAN • • • Menggunakan peneguhan positif/ negatif.

PERKARA PRINSIP PAVLOV • Menghasilkan gerak balas automatik dengan rangsangan baru Pelaziman Klasik Rangsangan tak terlazim Gerakbalas tak terlazim Rangsangan terlazim Gerakbalas terlazim Ujikaji Anjing Generalisasi Diskriminasi Penghapusan Pembelajaran Semula WATSON • Pelaziman Klasik THORNDIKE • Hukum Kesan SKINNER • • Pelaziman Operan Mencuba gerak balas baru Pelaziman Operan KONSEP • • • • • • - • Pelaziman Operan • EKSPERIMEN PEMBELAJARA N • • • • • • • Little Albert - • • • • Kotak Ajaib Hukum Kesediaan Ukum Latihan Hukum Kesan • • Skinner Box Tingkah laku yg diikuti oleh pengukur akan meningkatkan kebarangkalian berlakunya tingkah laku yg sama pada masa depan Tingkah laku yang tidak lagi diikuti oleh pengukur akan mengurangkan kebarangkalian berlakuna tingkah laku tersebut pada masa depan • .