Anda di halaman 1dari 20

Q BANK SEJARAH PMR TINGKATAN DUA Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) telah ditubuhkan di England pada tahun

1600. Apakah peranannya? A B C D


( L=1 )

221.

Mencari pelabuhan persinggahan Menjamin keselamatan tanah jajahan British di timur Menubuhkan sistem pentadbiran yang teratur di tanah jajahan Menjalankan perdagangan antarabangsa dan luaskan tanah jajahan

Kenapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris berminat menguasai Pulau Pinang?


222.

I II III IV A B C D
( L=3 )

Untuk di jadikan pusat pentadbiran Untuk berperanan sebagai pelabuhan persinggahan Untuk berperanan sebagai pusat pengumpulan barang Untuk berperanan sebagai pengkalan tentera I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

223.

Apakah faktor terpenting yang mendorong Syarikat Hindia Timur mencari pengkalan tentera di Kepulauan Melayu? A B C D Untuk mengelakkan perang saudara Untuk mempertahankan Negeri Negeri Selat Untuk mempertahankan pertempatan di India Untuk mengelakan ancaman-ancaman German

( L=2 )

224.

Perlantikan Raja Abdullah sebagai Raja Muda telah ditentang oleh kerabat diraja kedah kerana? A B C D Raja Abdullah bukan anak gahara Raja Abdullah berbaik dengan British Raja Abdullah Bukan waris Sultan Kedah Perlantikan Raja Abdullah tidak di iktiraf oleh Siam

( L=1 )

225.

Rajah di bawah menunjukkan penentangan.

Apakah tindakan yang diambil oleh kerabat diraja Kedah dalam penentangan di atas?

A B C D
( L=2 )

Meminta bantuan Siam dan merampas takhta Sultan Muhammad Jiwa Mendapat bantuan British di India untuk mengusir Sultan Muhammad Jiwa Meminta bantuan Siam dan Burma untuk menyerang Sultan Muhammad Jiwa Berpakat dengan orang Bugis di Selangor dan menawan Kuala Kedah dan Alor Setar

Rajah di bawah menunjukkan penentangan.


226.

Sultan Muhammad Jiwa telah mengambil beberapa langkah untuk menghadapi penentangan kerabat diraja. Apakah langkah tersebut? I II III IV A B C D
( L=1 )

Berundur ke Kangar Mengumpulkan tentera menamatkan penentangan Meminta bantuan ketenteraan daripada Firma Jordain Sullivan dan De Souza Memecat kerabat di raja yang memberontak I dan II I dan III II dan III III dan IV

Perang Siam-Burma 1753-1781


227.

Apakah kesan peristiwa di atas terhadap Negeri Kedah? A B C D


( L=1 )

Kedah diserang oleh Siam Kedah bersekutu dengan Siam Kedah berpakat dengan Burma Kedah menghentikan penghantaran Bunga Emas

228.

Apakah yang dituntut oleh Siam terhadap Kedah selepas tamatnya Perang Siam Burma? I II III IV A B C D Bunga emas Wang Tenaga Manusia Tempat Persingahan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Bagai pucuk dicita ulam mendatang


229.

Perumpamaan di atas berkaitan dengan peristiwa A B C D


( L=3 )

Perjanjian Burney1826 Tuntutan Siam terhadap Kedah Peristiwa penentangan kerabat diraja di Kedah Tawaran Sultan Abdullah kepada Francis Light menduduki Pulau Pinang

Perjanjian Inggeris-Kedah 1786


230.

Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan utama Sultan Abdullah menadatangani perjanjian tersebut? A B C D
( L=3 )

Untuk menamatkan pemberontakan Untuk memastikan takhta terjamin Melindungi Kedah daripada ancaman Burma Untuk melindungi Kedah daripada ancaman Siam

231.

Apakah kesan terpenting Perjanjian Inggeris-Kedah 1786? A B C D Francis Light menduduki Pulau pinang Francis Light menjadi Gabenor Pulau Pinang Sultan dibayar pampasan sebanyak 30,000 dolar Sepanyol Sultan menggugurkan semua tuntutan ke atas Kedah

( L=3 )

232.

Syarikat Hindia Timur Inggeris membantu Kedah sekiranya diserang musuh Syarikat Hindia Timur tidak boleh melindungi musuh Kedah

Maklumat diatas berkaitan dengan? A B C D


( L=2 )

Perjanjian Burney 1826 Perjanjian Ingeris Kedah 1786 Perjanjian Inggeris Belanda 1824 Perjanjian persahabatan dan keamanan Inggeris Kedah

233.

Syarat Perjanjian Inggeris-Kedah 1786 Syarikat Hindia Timur Inggeris membantu Kedah sekiranya diserang musuh Syarikat Hindia Timur tidak boleh melindungi musuh Kedah X

X ialah
A B C D
( L=3 )

Kedaulatan Kedah dijamin Sultan mengugurkan tuntutan keatas Kedah Sultan dibayar pampasan sebanyak 30,000 dolar Sepanyol Seberang Perai diserahkan kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris

234.

Pada 11 Ogos tahun 1786, upacara menaikkan bendera Union Jack telah diadakan. Francis Light menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island. Apakah kesan terpenting peristiwa ini terhadap sejarah tanah melayu? A B C D British membayar ganti rugi kepada Siam Siam menyerahkan Pulau Pinang kepada British Menamatkan persengketaan Kedah dengan British Menandakan bermulanya penjajahan British di Tanah Melayu

( L=3 )

235.

Siam telah menakluki Patani mengancam Kedah pada tahun 1786

dan

Apakah tindakan Sultan Abdullah terhadap masalah ini A B C D


( L=2 )

Menghantar Bunga Emas ke Siam Menandatangani perjanjian dengan Siam Menyerahkan Pulau Pinang Kepada Siam Sultan Abdullah menuntut Syarikat Hindia Timur Inggeris memberikan bantuan

236.

Apakah tindakan Francis Light untuk menghadapi serangan daripada Sultan Abdullah? I II III IV A B C D Enggan melepaskan Pulau Pinang Menawarkan bayaran ganti rugi Tidak mahu berpakat dengan Kedah Menawarkan Kedah kepada Siam I dan II I dan III II dan III III dan IV

( L=1 )

237.

Apakah kesan peperangan antara Kedah dengan Francis Light ke atas Sultan Abdullah A B C D Seberang Perai dirampas semula Francis Light dihalau dari Pulau Pinang Sultan Abdullah kehilangan takhta Kedah Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris Kedah ditandatangani

( L=1 )

238.

Janji Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk membantu Kedah menghadapi musuh dapat dikaitkan dengan A B C D Musuh dalam selimut Menanam tebu di tepi bibir Bagai pucuk dicita ulam mendatang Genggam batu api biar sampai jadi abu

( L=1 )

239.

Apakah kesan terpenting Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800? A B C D British berjanji melindungi Seberang Perai British mengugurkan tuntutan ke atas Pulau Pinang British mengiktiraf Sultan Abdullah sebagai pemerintah kedah yang sah Membolehkan Syarikat Hindia Timur Inggeris menduduki Seberang Perai

( L=2 )

240.

Apakah faktor utama yang mendorong Syarikat Hindia Timur Inggeris berminat terhadap Seberang Perai I II III IV A B C D Sebagai benteng pertahanan Menampung keperluan makanan Sesuai sebagai pusat perdagangan Berpotensi menjadi pangkalan tentera I dan II I dan III II dan III III dan IV

( L=1 )

Perjanjian Burney 1826


241.

Apakah kesan terpenting Perjanjian di atas terhadap Kedah I II III IV Kedah menghantar ufti bunga emas ke Siam British mengiktiraf ketuanan Siam terhadap Kedah Kedah akan mendapat bantuan British menghadapi ancaman Siam Sultan Kedah akan kembali ke Kedah

A B C D
( L=2 )

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

242.

Pulau Pinang gagal mencapai Kemajuan yang diharapkan oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris Apakah kesan kegagalan Pulau Pinang? A B C D British menguasai Betawi British menguasai Melaka British menguasai Singapura British campur tangan di Negeri-negeri Melayu

( L=3 )

243.

Belanda menyerah secara sementara semua tanah jajahan di Timur kepada British sehingga Perang Napoleon tamat Maklumat di atas berkaitan dengan A B C D Surat-surat kew Perjanjian Burney 1826 Perjanjian Inggeris - Kedah Perjanjian Inggeris-Belanda 1824

( L=2 )

244.

Perjanjian Inggeris Belanda telah ditandatangani pada tahun 1824. Apakah kesan terpenting perjanjian itu. A B C D Belanda menguasai Melaka British menguasai Bangkahulu British meluaskan pengaruh di Tanah Melayu Kepulauan Melayu dikuasai sepenuhnya oleh Belanda

( L=3 )

245.

Stamford Raffles amat berminat untuk menguasai Singapura tetapi menghadapi masalah kerana A B C D Belanda menguasai Kepulauan Melayu Sultan Johor bermusuhan dengan British Johor berada di bawah pengaruh Belanda Temengung Abdul Rahman berpakat dengan Belanda

( L=2 )

246.

Pada tahun 1826, petempatan British di Singapura, disatukan dibawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Selat. Langkah ini bertujuan untuk?

I II III IV A B C D
( L=3 )

Mengkukuhkan kuasa politik Menyeragamkan pentadbiran Menjimatkan Perbelanjaan Menamatkan penjajahan I dan II I dan III II dan III III dan IV

247.

Sebelum 1832 Pulau Pinang

Selepas 1832 Singapura

Jadual diatas menununjukan perubahan Ibu negeri Negeri-negeri Selat dari Pulau Pinang ke Singapura. Kenapa Singapura menggantikan Pulau Pinang? I II III IV A B C D
( L=1 )

Kedudukan Strategik Didesak oleh saudagar Negeri-negeri Selat Lebih menguntungkan Diarahkan oleh Sultan Johor I dan II I dan III II dan III III dan IV

248.

Siapakah yang mengetuai pentadbiran Negeri-negeri Selat? A B C D Residen Gabenor Residen Konsular Pesuruh Jaya Tinggi

( L=1 )

249.

Gaboner Jeneral British di India bertanggungjawab menggubal semua dasar dan undang-undang Negeri-negeri Selat. Apakah kesan dasar tersebut? A B C D Menyebabkan pemberontakan Rasa tidak puas hati penduduk dan Saudagar Pentadbiran Negeri-negeri Selat di pindah ke London Ibu negeri Negeri-negeri Selat diubah ke Singapura

( L=3 )

250.

Syarikat Hindia Timur Inggeris tidak mengambil berat tentang kebajikan Cadangan untuk menghapuskan taraf pelabuhan bebas Kedatangan imigran Cina yang tidak terkawal Senarai di atas berkaitan dengan

A B C D
( L=3 )

Faktor pemindahan ibu negeri Negeri-negeri Selat Faktor pemindahan pentabiran Negeri-negeri Selat Faktor penubuhan jawatan Gabenor Negeri-negeri Selat Faktor kejayaan Negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan

251.

British melaksanakan dasar campur tangan di Negeri-negeri Melayu selepas tahun 1974, Apakah faktor yang mendorong dasar ini? I II III IV A B C D Kekayaan Hasil Bumi Revolusi perindustrian Persaingan dengan kuasa Eropah yang lain Desakan pembesar tempatan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

( L=1 )

252.

Pada tahun 1873 seramai 243 pedagang Negeri-negeri Selat telah menulis surat kepada Lort Kimberly Setiausaha Tanah Jajahan British. Apakah isi kandungan surat tersebut. A B C D Meminta bantuan kewangan Meminta pentadbiran Negeri-negeri Selat Mendesak campur tangan di Negeri Melayu Mencadangkan supaya pertanian komersial diperkenalkan

( L=2 )

253.

Perusahaan Mengetin Makanan Memasarkan hasil keluaran Penyataan diatas berkaitan dengan A B C D Terusan Sues Revolusi Perindustrian Perang Saudara di Perak Perubahan Dasar British

( L=1 )

254.

Larut Kelian pauh Kelian Baru

Apakah sumbangan tempat yang tersenarai diatas?

A B C D
( L=1 )

Pusat Pertanian Pusat Pentadbiran Pusat Perindustrian Pusat Perlombongan

255.

Pada tahun 1848 Long Jaafar telah membawa masuk ramai Orang Cina ke Perak Apakah tujuan beliau membawa masuk buruh Cina? A B C D Menjadi askar Menjadi peniaga Menjadi pedagang Menjadi pelombong

( L=1 )

256.

Kemasukan buruh yang banyak telah mencetuskan masalah A B C D Pertambahan penduduk Pemberontakan pekerja Pergaduhan antara kaum Pergaduhan kongsi gelap

( L=1 )

257.

Perang Larut telah menjejaskan perusahaan bijih timah .Apakah langkah yang diambil oleh Ngah Ibrahim untuk mengatasi masalah ini? A B C D Menubuhkan pasukan tentera Meminta bantuan Kapten Speedy Melantik dua orang Temeengung Meminta bantuan Sir Andrew Clark

( L=2 )

258.

Apakah punca perebutan takha di kalangan kerabat Diraja Perak? A B C D Sistem pewarisan taktha tidak dipatuhi Sultan mangkat tanpa meninggalkan waris Tiada sistem pewarisan dan pentadbiran yang baik Penglibatan British dalam Perang Saudara pada tahun 1871

( L=1 )

259.

Kenapakah Raja Abdullah tidak di tabalkan menjadi Sultan Perak selepas kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1871?

A B C D
( L=2 )

Bukan Raja Muda Bukan anak gahara Tidak disukai oleh Pembesar Tidak menghadiri upacara pemakaman Sultan Ali

260.

Perjanjian Pangkor telah ditandatangani pada tahun 1874. Apakah kesan terpenting Perjanjian ini? A B C D Raja Abdullah diberi pencen Sultan menerima Penasihat British Raja Ismail dilantik sebagai Sultan Bermulanya penguasaan British di Perak

( L=2 )

261.

Long Jaafaar Raja Abdullah

Apakah persamaan tokoh-tokoh di atas? A B C D


( L=3 )

Meminta bantuan British Menjadi Penasihat Sultan Memajukan perlombongan Menjawat jawatan Menteri

262.

Perang Klang telah tercetus semasa pemerintahan Sultan Abdul Samad .Apakah punca perang ini? A B C D Raja Mahadi menyerang istana Sultan Perebutan kuasa untuk taktha Selangor Sultan Abdul Samad tidak mempunyai waris Daerah Klang diserahkan kepada Raja Abdullah

( L=3 )

263.

Apakah langkah yang diambil oleh Sultan Abdul Samad untuk menamatkan Perang Klang yang menjejaskan kegiatan perdagangan Selangor. A B C D Mewujud pentadbiran di daerah Klang Melantik Tengku Kudin untuk menamatkan perang tersebut Meminta bantuan British Menghantar angkatan tentera menyerang daerah Klang

( L=1 )

264.

British mencari alasan bagi menempatkan Residen di Selangor

Berdasarkan penyataan di atas apakah alasan yang digunakan oleh British untuk menjadikan Negeri Selangor sebagai naungannya? I II III IV A B C D
( L=3 )

Kapal dagang British di rompak Masalah perebutan taktha Rumah api di Tanjong Rachado di serang Perang kongsi gelap I dan II I dan III II dan III III dan IV

265.

Berdasarkan carta di atas mengapakah Sungai Ujong menjadi rebutan kedua-dua pembesar diatas? I II III IV Sungai Ujung kaya dengan bijih timah Mendapat hak mengutip cukai di Sungai Ujung Pemerintah Sungai Ujung layak menjadi Yam Tuan Besar Sungai Ujong berperanan sebagai Pusat pemerintahan Negeri Sembilan

A B C D
( L=3 )

I dan II I dan III II dan III III dan IV

266.

Datuk Kelana telah menandatangani Perjanjian dengan British pada tahun1874. Apakah kesan perjanjian tersebut? I II III IV A B C D Dato Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong Dato Bandar mengiktiraf perjanjian ini British berkuasa mengutip cukai di Sungai Linggi Residen British ditempatkan di Sungai Linggi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

( L=1 )

267.

Rembau Jelebu Seri menanti

Apakah persamaan daerah yang disenaraikan di atas? A B C D


( L=3 )

Dipaksa menerima Residen British Menentang penempatan Residen British Dikuasai British dengan menempatkan majistret dan pemungut hasil. British menyerahkan daerah-daerah ini kepada Dato Kelana sebagai balasan

268.

Walaupun Pahang tidak sekaya Negeri-negeri melayu yang lain, British mahu mengusai Negeri Pahang. Kenapa British berminat menguasai Pahang? A B C D Menamatkan perang saudara Menguasai Sektor Pembalakan Dijemput oleh pemerintah tempatan Untuk menghalang Kuasa Eropah yang lain

( L=3 )

269.

Apakah langkah yang diambil oleh Sultan Ahmad untuk mengekalkan kedaulatan Pahang? A B C D Menerima penasihat British Mengamalkan dasar berbaik dengan Siam Memodenkan sistem pentadbiran Pahang Membangunkan Pahang dengan membawa masuk pelabur dari Eropah

( L=2 )

270.

Pada tahun 1887 Sultan Ahmad telah menerima wakil British, tetapi British masih tidak berpuas hati kerana A B C D Kuasa wakil British adalah terhad Wakil British berhak ke atas rakyat Pahang Sultan enggan menerima nasihat wakil British Wakil British berkongsi kuasa dengan wakil-wakil kerajaan Eropah

( L=1 )

271.

Pada tahun 1888, seorang warganegara British berbangsa Cina yang bernama Go Hui telah ditemui mati berhampiran istana Sultan Ahmad. Apakah kesan terpenting peristiwa ini? A B C D Berakhir kedaulatan Pahang Taktha Sultan Ahmad dirampas Sultan Ahmad telah menubuhkan pasukan polis Residen British ditempatkan di Pahang

( L=1 )

272.

Campur tangan British telah menyebabkan pengenalan Sistem Residen. Kenapa Sistem Residen ditentang oleh sultan serta pembesar tempatan?

I II III IV A B C D
( L=2 )

Sultan kehilangan kuasa dalam urusan pentadbiran Residen menasihati sultan dalam semua hal Residen mencampuri hal adat istiadat Sultan tidak berhak memungut cukai I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

273.

Sistem Residen dikatakan mempunyai banyak kelemahan. Apakah kelemahan tersebut? I II III IV A B C D Residen tidak diberi panduan jelas menjalankan tugas Pentadbiran negeri yang tidak seragam Masalah pemberontakan penduduk Tidak mendapat sokongan sultan dan pembesar I dan II I dan III II dan III III dan IV

( L=3 )

274.

Antara berikut yang manakah merupakan faktor penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersatu? I II III IV A B C D Krisis kewangan Pahang Perkongsian perkhidmatan pakar Mengukuhkan pertahanan Memulihkan kuasa sultan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

( L=2 )

275.

Sultan telah melahirkan perasaan tidak puas hati kepada pihak British kerana kuasa Sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri diambil oleh Residen. Apakah tindakan British bagi mengatasi masalah ini? A B C D Menubuhkan Durbar Menubuhkan Majlis Raja-Raja Membubarkan Majlis Mesyuarat Negeri Menubuhkan Majilis Mesyuarat Persekutuan

( L=1 )

276.

Tindakan Sultan Abdul Samad melantik Tengku Kudin, sebagai wakilnya untuk menamatkan Perang Klang tidak disetujui oleh pembesar Selangor? A B C D Tengku Kudin bukan anak gahara Tengku Kudin tidak berpengalaman Tengku Kudin meminta bantuan British Tengku Kudin bukan anak negeri Selangor

( L=2 )

277.

Raja bersetuju menggabungkan negeri mereka menjadi Persekutuan Raja bersetuju menerima Residen Jeneral

Senarai diatas berkaitan dengan syarat-syarat Perjanjian Persekutuan 12 Jun 1895. X ialah A B C D
( L=2 )

Raja berhak ke atas semua perkara Residen Jeneral menasihati Sultan dalam semua perkara Raja bertanggungjawab kepada Gabenor Negeri-negeri Selat Raja bersetuju membantu negeri-negeri yang perlukan bantuan

278.

Pembentukan Persekutuan menyebabkan kuasa pentadbiran di pegang oleh Residen General, kuasa Residen meliputi I II III IV A B C D Kewangan Cukai eksport Keselamatan Keadilan I dan II I dan III II dan III III dan IV

( L=1 )

279.

Sultan tidak puas hati kerana kuasa Sultan dalam Majlis Mesyuarat Negeri diambil oleh Residen Jeneral Apakah tindakan yang diambil oleh British untuk mengatasi masalah yang disebutkan di atas? A B C D Menubuhkan Durbar Menambahkan kuasa Sultan Mengantikan Majlis Mesyuarat Negeri Mengurangkan kuasa Residen Jeneral

( L=3 )

280.

Sultan Perak Sultan Idris Syah telah mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral. Apakah perkara yang di tuntut oleh baginda? I II III IV A B C D Menghapuskan jawatan Residen Jeneral Bilangan orang Melayu dalam Perkhidmatan Awam ditambah Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa rasmi Orang Melayu dilantik ke jawatan yang lebih tinggi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

( L=2 )

281.

Pada akhir kurun ke 19, keunggulan British telah tercabar. Apakah yang menyebabkan keunggulan British tercabar? A B C D Lahir semangat nasionalisme Penentangan penduduk tempatan Kemunculan zaman Imperialis Baru Kemunculan golongan berpendidikan

( L=1 )

282.

Apakah kesan tindakan Perancis ke atas tanah Melayu A B C D


( L=3 )

Pembesar tempatan meminta bantuan Perancis Siam berperang dengan Perancis di Indo-Cina Perancis berusaha campur tangan di Negeri-Negeri Melayu Utara Mendorong British meluaskan pengaruh ke Negeri-Negeri Melayu Utara

Perjanjian Sulit British Siam 1897


283.

Apakah tujuan terpenting British menandatangani Perjanjian ini? A B C D


( L=1 )

Menjamin perkembangan ekonomi Untuk menamatkan pesengketaan dengan Siam Merampas Negeri-Negeri Melayu Utara daripada Siam Menghalang Siam menyerahkan Negeri-Negeri Melayu Utara kepada kuasa Barat yang lain

284.

Apakah kesan terpenting Perjanjian ini? I British telah mencabuli perjanjian tersebut

II Permerintah tempatan masih menjalin hubungan dengan kuasa barat yang lain III Negeri-negeri yang terlibat tidak akur dengan perjanjian tersebut IV Siam kehilangan hak terhadap Negeri-Negeri Melayu Utara A B C D
( L=2 )

I dan II I dan III II dan III III dan IV

285.

WA Graham Meadowe Frost H.E.Duke

Senarai di atas berkaitan dengan tokoh yang berkhidmat di Negeri-Negeri Melayu Utara. Apakah peranan mereka?

A B C D
( L=1 )

Residen Wakil Siam Penasihat Sultan Pembantu Residen

286.

Perjanjian Bangkok 1909 telah mengubah sejarah Negeri-Negeri Melayu Utara kerana A B C D Pemerintahnya diberikan kebebasan memerintah British kehilangan hak ke atas negeri-negeri tersebut Kedudukan Siam di negeri-negeri tersebut lebih terjamin Siam telah menyerahkan Negeri-Negeri Melayu Utara kepada British

( L=2 )

287.

Sultan Muhammad IV membantah tindakan tersebut Kira-kira 15,000 penduduk Melayu berhijrah ke Kelantan

Apakah tindakan yang menimbulkan peristiwa ada di atas? A B C D


( L=3 )

Penyerahan Wilayah Tabal kepada Siam Siam enggan mengiktiraf kemerdekaan Kelantan British merampas wilayah Tabal daripada Sultan British enggan mengiktiraf kemerdekaan Wilayah Reman

288.

Perjanjian X Siam tidak menyewakan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British British menyerahkan hak Wilayah Asingan kepada Siam

Perjanjian X ialah A B C D
( L=1 )

Perjanjian Burney Perjanjian Sulit 1897 Perjanjian Bangkok 1909 Perjanjian peristiharan British-Siam 1902

289.

Apakah kesan pemberian hak Wilayah Asingan kepada British dalam perjanjian tersebut? A B C D Hakim melaksanakan perundangan Siam British menguasai sistem perundangan Siam Konsel British mengetuai sistem perundangan Rakyat British diadili mengikut sistem perundangan British

( L=2 )

290.

Perjanjian Bangkok 1909 teleh memberikan kesan yang penting yang telah mengubah sejarah Negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Apakah kesan tersebut? A B C D Kuasa raja-raja dikukuhkan Penasihat British ditempatkan Penasihat British menasihati sultan dalam semua perkara Raja-Raja Melayu berhak ke atas hala tuju negeri masing-masing

( L=2 )

291.

Apakah punca konflik di atas? I II III IV A B C D


( L=2 )

Penggunan Bahasa Inggeris dalam penulisan surat rasmi Pengunaan kalendar Penentuan cuti umum Kuasa memungut cukai I, II dan III I, IIdan IV I, III dan IV II, III dan IV

292.

Kapten Meadowe Frost telah di lantik sebagai Penasihat British di Perlis. Apakah langkah-langkah yang di lakukan beliau dalam usaha mengukuhkan kuasanya? I II III IV A B C D Mengubal undang-undang Meperkenalkan Jabatan Hasil dan Cukai Menguasai Jabatan Kewangan Memulakan penggunaan kalendar masihi I, II dan III I, IIdan IV I, III dan IV II, III dan IV

( L=1 )

293.

Negeri

Tahun

Pihak terlibat British Sultan Muhammad IV

Kelantan 1910

Jadual di atas berkaitan dengan pejanjian yang ditandatangani di Kelantan. Apakah kesan perjanjian tersebut? A B C D
( L=3 )

Kedaulatan Kelantan dijamin Perlembagaan Kelantan digubal Jabatan Hasil dan Cukai ditubuhkan J.S Mason dilantik sebagai Penasihat British

294.

Sultan Zainal Abidin sentiasa berwaspada dalam mempertahankan kedaulatan Terengganu. Apakah bukti yang menunjukkan kuasa British di Terengganu kurang berbanding dengan Negeri-negeri Melayu Utara yang lain? A B C D British hanya berhak memungut cukai Kuasa Residen dalam hal ehwal kewangan sahaja Kuasa British tertakluk kepada hal ehwal luar Terengganu Penasihat hanya menasihati sultan dalam perkara-perkara tertentu

( L=3 )

295.

Tahun Pemerintah 1911 Sultan Zainal Abidin III

Tindakan Mengubal Perlembagaan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Apakah tujuan utama perlembagaan di atas? A B C D


( L=1 )

Mengukuhkan peranan raja menjamin kesejahteraan rakyat Menamatkan campur tangan Siam Memelihara kedaulatan dan kemerdekaan

296.

Tahun Pemerintah 1911 Sultan Zainal Abidin III

Tindakan Mengubal Perlembagaan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Apakah antara isi kandungan perjanjian tersebut? I Peranan sultan dan pembesar II Sultan tidak boleh menyerah negeri Terangganu kepada mana-mana kuasa asing III Mustahak ke atas raja bermesyuarat IV Hak raja dan menteri besar dalam memilih jemaah menteri A B C D
( L=2 )

I, II dan III I, II an IV I, III dan IV II, III dan IV

297.

Sebelum 1909 Menghantar bunga emas ke Siam.

Negeri Perlis Kedah Kelantan Terengganu

Selepas 1909 Tidak menghantar bunga emas ke Siam

Apakah faktor yang mencetuskan perubahan selepas 1909? A B C D


( L=1 )

Menjadi naungan British Mengalami kemelesatan ekonomi Mempunyai angkatan tentera yang kuat Mempunyai pemerintah yang berwibawa

298.

Johor merupakan Negeri Melayu yang terahkir yang menerima penasihat British Apakah faktor-faktor yang membolehkan Johor mengekalkan kedaulatannya?

I II III IV A B C D
( L=3 )

Kebijaksaan pemerintah Pengenalan sistem birokrasi moden Sistem pertahanan yang kukuh Hubungan persahabatan dengan British I, II dan III I, IIdan IV I, III dan IV II, III dan IV

299.

Apakah kepentingan persetiaan yang ditandatangani oleh Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim pada bulan Mac 1855? A B C D Sultan Ali menguasai seluruh Johor Wilayah Kesang diserahkan kepada British Hanya keturunan Sultan Ali layak menjadi sultan Johor Temenggung Ibrahim diiktiraf sebagai pemerintah kecuali Wilayah Kesang

( L=1 )

300.

Tokoh X Tanjung Puteri menjadi pusat pentadbiran Menjalankan pentadbiran dengan cekap Memajukan ekonomi Johor Tokoh X ialah A B C D Sultan Abu Bakar Temenggung Ibrahim Temenggung Abu Bakar Temenggung Daeng Ibrahim

( L=1 )

301.

Sistem Kangcu telah diwujudkan di negeri Johor. Siapakah yang memperkenalkan sistem berkenaan? A B C D Sultan Ibrahim Sultan Zainal Abidin Temenggung Ibrahim Temenggung Abu Bakar

( L=2 )