Anda di halaman 1dari 11

KUMPULAN 4:

AMIRA ZAINUL ABIDIN FADHLI AMIN MOHAMED NUR AZLIN MOHAMAD NOOR

MAKSUD PENTAKSIRAN

Satu proses mendapatkan maklumat

Seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan

PROSES

Langkah, tindakan atau operasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki

MAKLUMAT

Bukti tentang prestasi murid dalam sesuatu perkara yang ditafsir

PENGHAKIMAN

Proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan murid

PRODUK

Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang murid peroleh setelah melalui proses pendidikan

Merupakan satu episod dalam proses pengajaran yang merangkumi aktiviti seperti :-

- Menghurai
- Mengumpul KONSEP PENTAKSIRAN - Merekod Dalam konteks pendidikan - Memberi skor

- Menginterpretasi maklumat
Tentang hasil pembelajaran seseorang murid bagi tujuan tertentu

Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran

Membaiki pengajaran dan pembelajaran

Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid

Menilai aktiviti yang dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran

Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif

Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang murid dalam pembelajaran

TUJUAN PENTAKSIRAN

Merancang dan melaksanakan aktiviti tindakan susulan yang berkesan

KERJASAMA DAN KEMAHIRAN PENGURUSAN

BERFIKIR SECARA KREATIF DAN KRITIS

KEMAHIRAN MURID YANG DIKUASAI MURID DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL

MEMBUAT PILIHAN DENGAN TEPAT

BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN

MENCARI DAN MENGINTEPRETASI MAKLUMAT

KEMAHIRAN BAHASA VISUAL

Kurikulum Pendidikan Seni Visual

Bidang Penghasilan Seni Visual 2 Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

KEFAHAMAN SENI VISUAL

- Budaya tempatan

Bidang ini memberi peluang kepada murid membuat kajian pemahaman terhadap hasil seni visual dalam :-

- Budaya kebangsaan
- Budaya negara ASEAN - Negara-negara tertentu Yang mempunyai kesamaan dan kelainan dengan budaya kebangsaan

Murid dapat menyatakan kefahaman, membuat apresiasi dan kritikan seni

Penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan terutama dalam meningkatkan nilai hidup

APA YANG MURID DAPAT APABILA BELAJAR TENTANG KEFAHAMAN SENI VISUAL?

RUJUKAN

PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TEORI-TEORI PENDIDIKAN SENIVISUAL ( Md. Nasir Bin Haji Ibrahim ) PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK

http://panitiasenivisual.blogspot.com