Anda di halaman 1dari 9

Nilai instumental (ektrinsik) berbanding nilai instrinsik

NILAI
Nilai subjektif berbanding nilai objektif

Nilai relatif berbanding nilai mutlak

FUNGSI NILAI
Sebagai kriteria atau piawai (Standard) yang Sebagai halangan konsisten dan atau peraturan kukuh bagi yang ditetapkan seseotrang supaya individu atau seseorang masyarakat individu serta untuk bertindak masyarakat supaya tindakan mematuhinya mereka adalah baik, betul dan bolrh diterima Sebagai panduan, rujukan dan tunjuk arah untuk menyelesaikan konflik moral Menjadi piawai untuk mengikur elemen pengekalan ketamadunan sesebuah masyarakat

Definisi Nilai
1
Koo & Tan- Standard dan prinsip dalam mempertimbangakan harga sesuatu benda

2 3

Thomas- Elemen utama pembentukan konsep-konsep moral dan sikap dilihat sebagaielemen yang menyokongnya

Banding Beza

ASPEK

Teori / Prinsip Pembelajaran

PERKEMBANGAN SOSIAL (BANDURA) Setiap teori pembelajaran mempunyai prinsip-prinsip

PERKEMBANGAN (PIAGET)

asas yang akan diterapkan dalam proses pembelajan. Dalam teori pembelajaran sosialis yang diperkenalkan oleh Albert Bandura, kami telah berjaya meneliti 4 prinsip asasnya iaitu: a.) Pembelajaran setiap individu dapat dilakukan melalui pemerhatian tingkah laku orang lain atau permodelan. b.) Perubahan tingkah laku mungkin akan berlaku ataupun tidak akan berlaku dalam proses pembelajaran. c.) Proses pembelajaran menekankan peranan yang dimainkan oleh perkembangan kognitif individu yang terlibat. d.) Teori pembelajaran sosialis akan dijadikan sebagai perantaraan teori pembelajaran behavioris dan teori pembelajaran kognitif. Bilik Darjah Guru sebagai role model dan model simbolik Modifikasi tingkah laku Peniruan tidak langsung Contoh dan hasil kerja yang banyak Permainan dan simulasi Rakan sebaya sebagai model

STRENGTH (KEKUATAN) Teori sosial ini

merupakan salah satu teori yang mana pembelajaran melalui peniruan tingkah laku seseorang berlaku. Terdapat komunikasi antara guru dan murid. Sekiranya perbuatan positif yang ditiru oleh murid, maka murid tersebut akan mendapat hasil yang positif. Murid dapat berkongsi idea, pengalaman bersama rakan tentang sesuatu perkara yang diperhatikan.

WEAKNESS (KELEMAHAN) Peniruan hanya akan berlaku sekiranya adanya ganjaran. Murid mudah terpengaruh dengan tingkah laku orang disekeliling mereka terutama guru, rakan dan ibu bapa. Kanak-kanak menjadi agresif setelah mereka meyaksikan suatu perbuatan agresif atau ganas begitu juga sebaliknya. tidak memberi penekanan kepada kognitif tahap tinggi.

Murid tidak dirangsang untuk berfikir secara optimum. Murid berinteraksi tetapi kadang-kala interaksi tersebut aalah tidak bermakna

OPPORTUNITY (PELUANG)

Guru dapat memberi peluang yang sama kepada murid untuk memperoleh pencapaian cemerlang kerana dengan adanya aktiviti berkumpulan, mereka dapat menguasai maklumat, idea dan kemahiran yang penting di samping dapat memikirkan cara menyelesaikan masalah yang timbul

THREATS (ANCAMAN) Guru yang gagal mengawal murid akan menghasilkan generasi yang tidak produktif kepada negara. Tidak ada pelapis negara yang berkaliber dan berkualiti.

IMPLIKASI Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai

tingkah laku yang diingini. Oleh itu,guru hendaklah menunjukkan tingkah laku yang positif. Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Intensif, pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita. Perkembangan manusia. Penyesuaian seimbang.

Pada pendapat saya, teori-teori perkembangan kanak-kanak banyak membantu dalam pembentukan insan bermoral. Dengan adanya teori ini, kita akan lebih memahami jiwa dan pemikiran kanak-kanak dan dalam masa yang sama merencanakan rancangan untuk membentuk insan yang bermoral. Saya juga berpendapat rakan sebaya adalah medium yang terbaik dalam membentuk insan yang bermoral. Rakan sebaya merupakan satu lagi faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Pengaruh keluarga semakin merosot apabila kanak-kanak meningkat remaja. Apabila mereka menjadi semakin dewasa, kumpulan sebaya menjadi pengaruh yang lebih berkesan dalam proses pembentukan budi pekerti mereka. Oleh kerana keperluan untuk diterima oleh kumpulan sebaya amat penting kepadanya, seseorang remaja akan menepati norma dan nilai yang ditonjolkan oleh kumpulan tertentu. Ini boleh membawa sama ada kesan positif ataupun negatif. Cara berpakaian, fesyen rambut dan sifat seseorang boleh dipengaruhi oleh kegemaran dan khayalan kumpulan tersebut.

Bandura juga berpendapat bahawa ibu bapa bukanlah role model untuk kanak-kanak. Perlakuan orang dewasa yang lain, rakan sebaya dan punca-punca simbolik yang lain juga ditiru oleh kanak-kanak. Pengaruh kumpulan sebaya menjadi lebih utama di peringkat remaja. Kumpulan remaja merupakan satu punca nilai-nilai dan akan memainkan peranan yang utama dalam menentukan kedudukan nilai yang diterima dan diamalkan oleh seseorang individu terutamanya mengenai corak dan tingkahlaku yang mereka anggap perlu dipatuhi. Walaupun pengaruh kumpulan sebaya amat mempengaruhi di peringkat remaja, ia juga berperanan penting dalam pelbagai peringkat umur. Ia juga penting di peringkat geng iaitu semasa kanakkanak berumur antara tujuh tahun. Piaget mengatakan bahawa bukan sahaja pembelajaran yang berlaku di antara rakan sebaya juga merupakan prasyarat bagi perkembangan autonomi. Sebaliknya Kohlberg menyatakan bahawa perkembangan moral di kalangan kanak-kanak yang dipencil atau diasingkan adalah tidak berbeza daripada kanak-kanak yang banyak menerima pendedahan. Dalam pada itu, sekolah juga memainkan peranan yang besar dalam pembentukan moral seseorang. Berdasarkan Teori Perkembangan Moral Kohlberg (1988) yang menyatakan bahawa pengajaran nilai merupakan tanggungjawab bagi membantu murid-murid melalui peringkat perkembangan pemikiran moral. Ini bermakna pengajaran nilai di sekolah bertujuan untuk membimbing pelajar mencapai satu peringkat pemikiran dan kesedaran yang tinggi. Kohlberg juga menekankan pendidikan nilai berkait rapat dengan perkembangan personaliti pelajar. Manakala latihan kemahiran dilakukan secara bersepadu dapat memperkembangkan diri pelajar dalam aspek emosi, rohani dan jasmani bagi melahirkan pelajar beretika dan berfikiran matang. Pendek kata, teori-teori perkembangan moral amat membantu dalam usaha kita untuk memahami kanak-kanak.

RUMUSAN Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral.Moral terbahagi kepada dua iaitu Baik yang disifatkan sebagai segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik dan Buruk iaitu tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturan-peraturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu. Dorothy Emmet (1979) mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila, adat, kebiasaan masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkahlaku seseorang Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keimanan seseorang Islam.