Anda di halaman 1dari 38

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DARULAMAN, 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN.

JABATAN PENDIDIKAN KHAS PKP 3104

KEMAHIRAN PENGAMATAN
(TUGASAN PROJEK)

NAMA NO.K/P KUMPULAN AMBILAN SEMESTER MATA PELAJARAN NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: ANNIE SHANTHI A/P NORIS : 920421-02-6252 : PISMP PEMULIHAN 1 BM MT BI : JAN 2012 :2 : PKP 3104 : EN.ABDUL RAHIM : 9 SEPTEMBER 2012

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

BIODATA DIRI

NAMA NO.K/P ALAMAT

:ANNIE SHANTHI A/P NORIS : 920421-02-6252 : 446 LORONG BPJ 2/12, BANDAR PUTERI JAYA, O8000 SUNGAI PETENI KEDAH DARUL AMAN.

ALAMAT TERKINI

: PI /A2/06 KOLEJ KEDIAMAN, KAMPUS DARULAMAN.

NAMA BAPA NAMA IBU HOBI SLOGAN HIDUP

: EN.NORIS A/L PITHCEE MARIDASS : PN.LEELAVATHY A/P SUBRAMANIAM : MEMBACA NOVEL REMAJA : STUDY HARD NOW,AND YOU NEVER NEED TO BEG OTHERS FOR A LIVING .

NO.TEL

: 010-5632598

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini ialah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: . : ANNIE SHANTHI NORIS : 7 SEPTEMBER 2012

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

HALAMAN JUDUL

TAJUK TUGASAN :
1.INSTRUMEN UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN PENGLIHATAN. 2.INSTRUMEN UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN PENDENGARAN. 3.PELAKSANAAN UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN. 4.PENYEDIAAN BAHAN BANTU BELAJAR YANG SESUAI DENGAN MASALAH MURID. 5.REFLEKSI.

NAMA JABATAN : JABATAN PENDIDIKAN KHAS NAMA INSTITUSI : INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN.

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga, Hancur badan dikandung tanah, Budi yang baik dikenang juga. Begitulah indahnya pantun budi di atas untuk menggambarkan betapa perlunya kita mengenang jasa orang yang pernah berbudi kepada kita. Dalam kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk menyiapkan tugasan projek ini. Terlebih dahulu, saya ingin tujukan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah pembimbing saya iaitu, Encik Abdul Rahim kerana telah memberi bimbingan dan panduan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini dengan kemas dan sempurna.Seterusnya, saya ingin berterima kasih kepada rakan-rakan saya yang menolong saya dari segi memberi idea untuk menyiapkan tugasan projek ini. Selain itu, saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang turut memberi sokongan moral serta dorongan semasa menyiapkan kerja kursus ini.Pada masa yang sama, saya juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada staf pusat sumber kerana mereka juga menolong saya untuk mencari artikel yang berkaitan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Ini dapat membantu saya untuk menyiapkan Tugasan Projek dengan sempurna.

Sekian,terima kasih.

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA i. ii. BIODATA HALAMAN PENGAKUAN

iii.

HALAMAN JADUAL

iv.

PENGHARGAAN

v. vi. vii. viii. ix. x.

SENARAI KANDUNGAN NOTA GRAFIK INSTRUMEN UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN PENGLIHATAN. INSTRUMEN UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN PENDENGARAN. PELAKSANAAN UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN. PENYEDIAAN BAHAN BANTU BELAJAR YANG SESUAI DENGAN MASALAH MURID. REFLEKSI. RUJUKAN ( ikut fomat APA ) LAMPIRAN Lampiran A : Jadual Penentu Tugasan Lampiran B : Borang Kolaborasi Lampiran C : Maklumat murid yang dipilih Lampiran D : Bahan Rujukan

xi.
xii. xiii.

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

NAMA MURID JANTINA BANGSA AGAMA TARIKH LAHIR UMUR MURID DARJAH TEMPAT LAHIR

: S. DEBORAH : PEREMPUAN : INDIA : KRISTIAN : 4.9 2003 : 9 TAHUN : 3 VALLUVAR : HOSPITAL BESAR MELAKA

ALAMAT RUMAH : JB 3992 JALAN 9, TAMAN KELUBI DAMAI, JASIN, MELAKA


ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

NEGERI ASAL NAMA BAPA UMUR BAPA

: MELAKA : EN.STEVEN : 45

PEKERJAAN BAPA : KONTRAKTOR NAMA IBU UMUR IBU : PN.LEELA :43

PEKERJAAN IBU : SURI RUMAH BILANGAN ADIK-BERADIK : 5

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

PELAPORAN PELAKSANAAN KAJIAN TERHADAP MURID PEMULIHAN YANG DIPILIH. Semasa menjalankan pengalaman berasaskan sekolah di SJK(T) JASIN di Melaka,saya dapat peluang untuk mengenali seorang murid pemulihan secara mendalam.Ini kerana saya ditugaskan untuk memilih seorang murid pemulihan khas dan membuat kajian terhadap murid tersebut.Saya telah memilih seorang murid yang bernama Deborah a/p Steven. Deborah merupakan seorang murid pemulihan yang mengalami masalah bahasa, pertuturan dan komunikasi serta murid itu juga mempunyai masalah pengamatan.Murid Deborah ini berasal dari Jasin ,Melaka..Murid dijaga oleh kedua ibu bapanya.Bapa adik Deborah berkerja sebagai kontraktor di Johor Baharu.Manakala ibu adik Deborah merupakan seorang suri rumah tangga.Murid ini mempunyai lima orang adik beradik termasuk diri sendirinya. Latar belakang murid ini diperolehi melalui temubual bersama murid ini dan juga temubual bersama Guru Pemulihan Khas, Pn. Jeyanthiyammal. Perwatakan murid ini seperti kanak-kanak yang lain tetapi Deborah agak aktif di luar kelas dan di dalam kelas. Murid ini akan menjadi pasif bila diajukan soalan atau berkehendakan murid ini menjawab soalan. Murid ini merendah diri disebabkan dia berada di dalam kelas pemulihan. Ini menyebabkan murid ini menyingkirkan dirinya daripada yang lain. Melalui temubual yang dibuat, murid ini masuk ke kelas pemulihan khas mungkin di sebabkan kurang perhatian daripada ibu bapa serta keluarganya. Murid Deborah ini tidak suka meninton televisyen atau mendengar lagu seperti murid yang lain.Dia hanya suka bermain dengan haiwan peliharannya iaitu anjing. Murid Deborah berasal dari JB 3992 JALAN 9, TAMAN KELUBI DAMAI, JASIN, MELAKA. Bapa Deborah berkerja sebagai seorang kontraktor. Beliau berpendapatan sebanyak RM 696.30 bagi sebulan. Manakala ibu Deborah pula seorang suri rumah tangga. Taraf pendidikan bapa Deborah adalah setakat SRP manakala ibunya tidak ada pengalaman bersekolah. Menurut Pn. Jeyanthiyammal sebagai pengendali kelas pemulihan, beliau berkata bahawa kedua-dua ibu bapanya gagal menekankan betapa pentingnya pelajaran dalam kehidupan.Mereka tidak mementingkan keadaan anaknya

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

yang ketinggalan dalam pelajarannya malah asyik bekerja dan mengejarkan kebendaan kerana keluarganya miskin. Semasa Deborah lahir dia nampak dalam keadaan yang normal. Semasa dia masuk prasekolah baru mereka mengenal pasti bahawa Deborah mempunyai masalah disleksiaHasil daripada temu bual dengan penyelaras khas pemulihan SJK (T) Jasin iaitu Pn.Mariamma saya dapat mengetahui bahawa Deborah merupakan seorang pelajar disleksia dan dia juga seorang murid yang mengahadapi masalah dalam kesukaran menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti kemahiran hanya

mendengar,membaca,bertutur dan menulis..Pada peringkat awal

murid ini

diketahui mempunyai masalah bahasa, pertuturan dan komunikasi,tetapi selepas ujian doktor pelajar tersebut diketahui mempunyai masalah terencat akal sederhana. Sesungguhnya, Pengamatan bermaksud satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan bantuan pengalaman-pengalaman yang lalu dan mempunyai hubungan yang rapat dengan pemikiran kita. Kamus Dewan (1998) mentakrifkan pengamatan sebagai proses pengawasan atau penelitian. Pengamatan mempunyai maksud yang sama dengan perkataan persepsi (perception), iaitu gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran (tentang sesuatu), pandangan (menerusi pancaindera) atau tanggapan. Proses pengamatan merangkumi tiga peringkat, iaitu proses penerimaan, pemprosesan data dan proses tindak balas. Janet W. Learner (1971) dalam bukunya berjudul Children With Learning Disabilities berpendapat, pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera dengan bantuan kuasa intelek. Proses pengamatan bermula apabila wujudnya rangsangan luar yang boleh dikesan oleh organ-organ deria, iaitu mata (melihat), telinga (mendengar), hidung (menghidu), lidah (merasa) atau kulit (menyentuh). Hal ini bermakna, pengamatan merupakan satu proses mental dan neurologi yang mempengaruhi pembentukan konsep-konsep yang jelas dan tepat. Gangguan yang dialami boleh menjejaskan pengamatan daripada aspek mengingat kembali, mendiskriminasikan, memahami konsep dan lain-lain kemahiran pengamatan.

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

Pada masa yang sama, saya berjaya mengenal pasti murid Deborah ini mempunyai beberapa ciri yang menggambarkan murid itu sedang mengalami kesukaran pengamatan, iaitu Deborah Lambat membuat pengolahan seperti

mengelaskan himpunan ikut jenisnya. Murid ini juga Sukar kaitkan perkara yang diketahui dengan situasi baharu. Saya hairan kerana murid tersebut cepat lupa dan memerlukan aktiviti ulangan yang lebih kerap. Saya juga hilang kesabaran semasa memerhati pergerakannya iaitu murid itu menunjukkan kecenderungan ke arah tindakan terburu-buru dan tanpa berfikir. Deborah juga tidak mampu membuat keputusan secara am. Saya memerhati semasa guru pemulihan menjalankan aktiviti berkumpulan, Deborah tidak mahu melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan kerana kesukaran menyesuaikan diri dalam kumpulan.Dengan ini Deborah sukar dan tidak mahir dalam melaksanakan kerja kreatif. Dia Mengharapkan orang lain semasa membuat keputusan. Semasa waktu pengajaran dan pembelajaran Deborah banyak menghafal tetapi tidak faham maksud yang dihafal. Guru pemulihan menugur dia kerana Deborah terlalu lama berfikir sebelum membuat sesuatu. Guru pemulihan itu juga menasihatinya kerana Deborah mempunyai kurang sifat bekerjasama. Semasa saya memerhatinya pergerakan dia dalam kelas, Deborah membuat sesuatu kerja tanpa mengetahui di mana harus berhenti. Semasa saya menjalankan pengalaman berasaskan sekolah, saya

menghasilkan dan melaksanakan satu set ujian diagnostik pengamatan penglihatan secara lisan dan bertulis untuk menilai masalah pengamatan yang dhadapi oleh murid yang saya pilih itu iaitu murid Deborah. Kesukaran pengamatan merupakan kepayahan mengenal pasti maklumat daripada tindak balas panca indera dengan bantuan kuasa intelek. Setelah ujian pengamatan dilaksanakan, saya mengenal pasti 13 ciri

kesukaran iaitu pertama diskriminasi. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, diskriminasi pengamatan mengandungi dua jenis, iaitu diskriminasi persamaan dan diskriminasi perbezaan atau ganjil. Murid ini mengalami kesukaran dalam aspek diskriminasi berlaku apabila berlakunya ketidakbolehan untuk membezakan bentuk, saiz, warna, huruf, nombor dan perkataan. Seterusnya, Ingat kembali .Ketidakbolehan mengingat kembali merujuk kepada kesukaran murid itu untuk mengingat dan menyebut semula nama
ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

bahan maujud yang dilonggokkan dengan jumlah yang banyak atau menyebut nama bentuk pada kad imbasan yang telah diamati dalam tempoh yang singkat.Diikutinya dengan Orientasi kedudukan.Saya telah mengahsilkan Kad imbasan yang

mengandungi susunan beberapa keping gambar yang mempunyai sifat yang sama tetapi satu daripadanya berbeza kedudukan. Murid itu perlu mengesan gambar berkenaan yang kedudukannya berbeza atau ganjil. Semasa saya memerhatikan dia, Deborah mengalami kesukaran dikesan apabila berlakunya ketidakbolehan untuk membezakan kedudukan gambar berkenaan atau bentuk, huruf dan nombor yang ditunjukkan kepadanya. Selepas itu, kesukaran dalam turutan. Tujuan saya menjalankan aktiviti ini adalah untuk melatih murid tersebut supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri. Saya memerhati murid Deborah ini mengalami kesukaran terjadi apabila berlakunya ketidakbolehan untuk mengingat sesuatu mengikut susunan seperti susunan gambar atau beberapa huruf dalam perkataan. Justeru itu, kesukaran dalam Menyudahkan dan melengkapkan .Saya melaksanakan aktiviti ini untuk melatih murid itu supaya mampu menyudahkan dan melengkapkan gambar, benda, objek, nombor, perkataan atau ayat. Contohnya aktiviti memadankan gambar kepala dan ekor haiwan yang dipisahkan. Deborah mengalami kesukaran komponen dikesan apabila berlaku ketidakbolehan untuk mengenal sesuatu gambar, benda, objek, nombor, perkataan atau ayat.Pada masa yang sama, kesukaran dalam Menyalin.Tujuan saya

melaksanakan aktiviti ini adalah untuk melatih murid supaya dapat menghasilkan apa jua yang telah dilihat. Walau bagaimanapun, kesukaran dalam komponen pengamatan ini terjadi apabila berlakunya ketidakbolehan Deborah menyalin sesuatu bentuk, huruf, nombor, perkataan atau ayat. Tambahan pula, kesukaran dalam Rajah latar belakang .Tujuan saya

menjalankan aktiviti ini adalah untuk melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah secara abstrak. Sebagai contoh, saya menjalankan aktiviti mengesan bentuk geometri yang disusun secara berlapis. Sesungguhnya, Murid yang mempunyai pengamatan penglihatan yang baik akan dapat mengesan bentuk geometri secara berasingan. Walau bagaimanapun, Deborah mengalami kesukaran dalam komponen
ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

pengamatan boleh terjadi apabila berlakunya ketidakbolehan menentukan bentuk, objek atau nombor dari latar belakang sesuatu gambar atau rajah. Selepas itu, kesukaran Koordinasi tangan dan mata.Tujuan aktiviti ini adalah melatih murid Deborah supaya dapat menyelaraskan pergerakan motormatatangan dan fahaman arah kiri, kanan dan sebagainya. Saya mengenalpasti bahawa murid Deborah mengalami kesukaran ketidakbolehan menyelaraskan pergerakan motor mata dan tangan seperti pergerakan tangan yang lambat, cara memegang pensel yang tidak mantap dan sebagainya akan menyebabkan berlakunya kesukaran dalam komponen ini. Semasa aktiviti Pertalian jarak,saya mendapat tahu murid Deborah mengalami kesukaran terjadi apabila berlakunya ketidakbolehan mengagak sesuatu saiz, jarak kiri dan kanan serta hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Saya menggunakan kad imbasan bertitik melatih murid Deborah supaya dapat mengagak sesuatu saiz, jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. Kesukaran yang seterusnya ialah kesukaran dalam Gambar bersiri .Saya menggunakan filem pendek kerana ini dapat membantu murid Deborah menyusun

gambar mengikut urutan yang betul berdasarkan bahan rangsangan yang ditayangkan sebelumnya. Walau bagaimanapun, kesukaran komponen pengamatan terjadi apabila murid tersebut tidak boleh mengikut cerita dari satu babak ke satu babak yang lain secara berkesan. Selain daripada itu, kesukaran dalam Pembalikan.Deborah mengalami

ketidakbolehan dalam membezakan bentuk asal sesuatu gambar, bentuk, huruf, nombor atau perkataan yang menyebabkan kesukaran komponen pengamatan berlaku. Diikutinya, murid Deborah juga mengalami kesukaran dalam Mencari jalan keluar. Aktiviti ini juga dikenali sebagai Mazing Games. Tujuan saya menjalankan aktiviti ini adalah melatih murid tersebut supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. Deborah menemmui kesukaran dalam komponen pengamatan apabila berlakunya ketidakbolehan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Akhirnya, kesukaran dalam Benda tersembunyi. Tujuan saya melaksanakan aktiviti ini adalah melatih murid Deborah untuk menyelesaikan masalah dan berfikir. Walau bagaimanapun dia menemui kesukaran
ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

apabila berlakunya ketidakbolehan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang abstrak. Seterusnya semasa pengalaman berasaskan sekolah saya juga mengahasilkan dan melaksanakan Instrumen Ujian mendengar Diagnostik ialah Pengamatan murid

Pendengaran.Sesungguhnya,Kemahiran

keupayaan

mendengar dengan teliti, memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi serta dapat memberi maklum balas.Tanpa kemahiran mendengar yang baik, sukar bagi murid menguasai kemahiran berbahasa yang lain. Kemahiran mendengar melibatkan kemahiran menerima maklumat secara lisan.Mendengar adalah kemahiran awal yang dikuasai oleh kanak-kanak dalam perkembangan pemerolehan bahasanya. Lundsteen (1979) telah mendefinisikan mendengar sebagai satu proses minda yang memberi makna kepada bahasa pertuturan. Sebaliknya, Pendengaran (Ball & Blachman, 1991:Lyon, 1998: Sthal & Murry, 1994 menyatakan keupayaan mengesan atau mengenalpasti apa yang didengar. Kebanyakan mereka yang mempunyai masalah dari aspek auditori, linguistik dan masalah phonologikal. Antara aspek yang terdapat di dalam masalah pengamatan auditori ialah masalah untuk membezakan bunyi, bunyi phonological (diskriminasi pendengaran), mengingat apa yang di dengar, mengingat urutan (ingatan pendengaran) dan membentuk perkataan dari gabungan abjad (intergrasi visual pendengaran). Saya melaksanakan empat aktiviti bagi menjayakan pengamatan pendengaran, iaitu diskriminasi pendengaran, ingatan pendengaran, melengkapkan atau turutan Diskriminasi

pendengaran dan perkaitan bunyi atau percantuman bunyi. Bagi

Pendengaran,tujuannya saya melaksanakan aktiviti ini adalah untuk melihat keupayaan murid. Pertama Diskriminasi bunyi-bunyian bukan bahasa.Deborah mengenali dan

mengecam persamaan dan perbezaan bunyi yang didengar.Sebagai contohnya, mendiskriminasi bunyi haiwan yang sama.Dalam aktiviti itu, saya menyuruh Deborah untuk dengar bunyi dan namakan haiwan tersebut.Contoh kedua ialah saya melaksanakan aktiviti mendiskriminasi bunyi haiwan yang berbeza .Dalam aktiviti tersebut saya mengarahkan murid Deborah itu untuk Dengar bunyi dan namakan haiwan. Kedua Diskriminasi bunyi-bunyian yang memberi makna.Sebagai contoh saya
ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

menyuruh Deborah untuk mendiskriminasi dalam perlakuan bahasa seperti bercakap, ketawa, menangis, menjerit dan bertengkar. Selain itu, saya melaksanakan aktiviti pengamatan pendengaran ingat kembali.Sebelum itu, saya mainkan bunyi alat muzik moden.Saya menyuruh Deborah untuk mendengar bunyi tersebut dengan teliti.Selepas itu saya menanya balik bunyi apayang dia dengar.Deborah juga member jawapan yang betul.Setelah itu saya menyuruh Deborah untuk menamakan alat moden tanpa memainkan muzik.Pada masa itu, Deborah gagal untuk member jawapan yang betul.Saya juga mainkan bunyi seterusnya iaitu bunyi kenderaan.Deborah juga rajin member jawapan yang tepat.Tetapi semasa saya menyuruh Deborah untuk mengingat kembali dan menyenaraikan bunyi kenderaan itu, Deborah mengalami kesukaran untuk

mengklasifikasikan bunyi-bunyi tersebut. Diikutinya dengan saya melaksanakan aktiviti pengamatan pendengaran turutan.Saya mainkan tujuh jenis bunyi berserta dengan gambar.Seperti gambar baju,itik,madu,ayam,kereta,computer dan dadu.Gambar- gambar tersebut dimunculkan dengan bunyi ejaan gambar yang ditunjukkan.Oleh itu Deborah tidak mengalami kesukaran untuk mengeja perkataan tersebut.Saya memudahkan tahap perkembangan dia tetapi Deborah gagal untuk menguasai kemahiran tersebut.Saya menyuruh Deborah untuk memberitahu bunyi-bunyi yang dimainkan berserta dengan gambar itu dari permulaan.Tetapi Deborah menjadi keliru dan dia tidak dapat memberitahu.Oleh itu, selepas beberapa minit saya menolong Deborah untuk mengenali gambar dan bunyi yang dimainkan dengan turutannya. Kemahiran akhir dalam pengamatan pendengaran yang saya laksanakan untuk Deborah ialah perkaitan bunyi.Mula-mula saya mainkan bunyi gabungan melibatkan alam persekitaran.Bunyi tersebut biasanya kita dengar setiap hari dan selalu dengan dalam kehidupan kita.Saya ingat Deborah dapat member jawapan yang betul.Tetapi Deborah keliru dengan konsep yang saya aplikasikan.Deborah hanya dapat mengenal satu bunyi iaitu bunyi air terjun sahaja.Bunyi katak yang saya gabungkan dengan bunyi air terjun itu Deborah gagal mengklasifikasikan.Oleh itu saya memahamkan bahawa Deborah menghadapi masalah dalam pendengaran yang melibatkan perkaitan bunyi.
ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

Dengan menjalankan Ujian Diagnostik Pengamatan Pendengaran, saya mendapat tahu bahawa murid Deborah ini sangat lemah dalam penguasaan ilmu pendengaran dan benda biasa yang diaplikasikan dalam kehidupan seharian.Murid ini perlu diberikan banyak latihan untuk meningkatkan tahap perkembangan dia kerana pendengaran amat penting untuk mengecam sesuatu benda di sekeliling kita. Di samping itu, saya melaksanakan Ujian Diagnostik Pengamatan mengikut aras-aras tertentu.Ini kerana murid yang dipilih itu murid disleksia. Menurut Persatuan Disleksia Antarabangsa, disleksia merujuk aspek kesukaran membaca. Kegagalan membaca terjadi kerana mereka tidak dapat menterjemahkan dengan betul lambang bertulis, sama ada dalam huruf itu sendiri, dalam suku kata ataupun dalam perkataan. Individu disleksia berfikiran multidimensi, iaitu mempunyai intuisi yang kuat dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Mereka sangat cemerlang dalam aktiviti belajar dan melakukan, tetapi agak sukar untuk berhadapan dengan angka, nombor, simbol dan perkataan. Menurut Gupta, terdapat dua juta kes disleksia di seluruh Malaysia, iaitu 25 peratus daripada populasinya melibatkan pelajar sekolah. Walau bagaimanapun, melalui sistem pembelajaran yang betul, tidak mustahil pelajar disleksia berpotensi untuk berjaya. Banyak individu disleksia yang berjaya dan telah mencipta nama, antaranya termasuklah Albert Einstein, Henry Ford, Walt Disney dan Leonardo Da Vinci. Saya mendapat tahu bahawa murid Deborah mempunyai masalah dalam Disleksia Visual.Disleksia visual berkaitan dengan masalah kanak-kanak dalam menggunakan deria penglihatan.Walaupun Deborah dapat melihat dengan baik tetapi ia tidak dapat membezakan apa yang dilihat ataupun menginterpretasi serta mengitatinya semasa saya menjalankan Ujian Diagnostik Aras mudah.Semasa Deborah membuat Ujian Diagnostik aras mudah, saya memerhatikan Deborah tidak dapat membuat aktiviti diskriminasi yang sama dan diskriminasi yang ganjil.Dia keliru dengan gambar gambar yang tidak sama.Deborah dapat menguasai aktiviti diskriminasi saiz dan orientasi kedudukan.Selain itu Deborah juga tidak dapat melengkapkan aktiviti turutan dengan betul.Saya memerhati ada yang salah dan ada yang betul.Deborah juga dapat menguasai aktiviti melengkapkan tetapi gagal membuat aktiviti pertalian jarak dan
ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

menyalin.Diikutinya, Deborah sedaya upaya untuk meyiapkan aktiviti kekalan dan keabadian.Dia hanya dapat tiga benda daripada yang lapan benda.Sesungguhya orang disleksia menghadapi masalah dalam sukar menggunakan jalan yang berliku.Tetapi dalam pembelajaran juga Deborah sukar membuat aktiviti mencari jalan pulang dan aktiviti ini juga dikenali sebagai mazing. Selain itu, semasa saya memberi Ujian Diagnostik aras sederhana, Deborah hampir menghadapi masalah dalam Ujian itu.Walaupun Ujian itu dapat disiapkan dalam masa 30 minit Deborah mengambil masa satu jam untuk menyiapkannya.Selepas Deborah habis Ujian itu, saya telah mula untuk menyemak kertasnya.Saya

mengharapkan Deborah mendapatkan markah lebih daripada 40 peratus tetapi Deborah hanya mendapat 25 markah sahaja.Ini menunjukkan Deborah mempunyai kemahiran mengeja yang lemah dan kemahiran membaca yang lemah.Deborah juga keliru dengan perkataan yang hampir serupa dan dia mengalami kesukaran dalam mengikut arahan.Semasa Deborah membuat Ujian tersebut, saya memerhatikan Deborah mengalami kesukaran dalam menyalin perkara yang tercatat dalam kertas soalan itu. Tidak ketinggalan juga, saya juga melaksanakan Ujian Diagnostik Aras susah.Saya bagi masa sejam untuk menyiapkannya.Tetapi Deborah mengambil masa yang terlampau.Saya memerhatikan pergerakan Deborah ke masa ke semasa.Saya dapat mengenalpasti Deborah mengeja dengan tidak konsisten.Dia sering

meninggalkan huruf pada hujung perkataan.Deborah mengalami masalah dalam susunan huruf dan sukar memahami perkataan.Secara keseluruhannya, Deborah seorang murid yang mempunyai daya ingatan yang lemah.Dia juga sukar

membayangkan perkataan.Deborah ini tidak membuat Ujian ini dengan tepat kerana pada mulanya dia sudah gagal untuk menguasai Ujian Diagnostik Aras mudah dan diikutinya dengan aras sederhana.Apatah lagi dan tidak boleh mengharapkan lagi murid Deborah ini untuk menguasai Aras susah ini.Dia menjadi lemah dan lambat bertulis.Saya memerhatikan lama-kelamaan dia menjadi malas dan tidak suka untuk memegang pensel dengal betul.

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

Oleh itu, dengan melaksanakan Ujian Diagnostik mengikut aras yang tertentu di atas murid disleksia, saya mendapat tahu bahawa murid seperti ini kebanyakannya tidak mengimbangi daya mengingati huruf dengan perkataan dan mengahadapi masalah dalam mengingati bentuk huruf, bunyi huruf dan gabungan perkataan.Antara huruf-huruf yang sering mendatangkan masalah kepada mereka ialah huruf b dan d, dan perkataan yang hampir serupa ejaannya.Semasa saya menjalankan Ujian Diagnostik tersebut, mata Deborah tidak dapat mengimbas huruf, kata dan ayat yang berlainan dan ini mengakibatkan banyak yang ditinggalkan ataupun dilangkau.Keadaan ini menyebabkan tumpuan dan pemahaman Deborah ini lemah dalam aspek bacaan, yang seterusnya menjadikan mereka tidak memahami apa yang sedang dibaca. Sesungguhnya, Bahan bantu belajar merupakan faktor yang penting dalam menentukan kejayaan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan sekaligus menimbulkan rangsangan keinginan keinginan murid untuk mengetahui sesuatu dan menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik. Mengikut Noraziah Abdul Hamid ( 1981: 2 ) , bertajuk Alatan Belajar Dalam Pengajaran , alat bantu itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut. Ia bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya,murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale ( 1964 ) yang digambarkan dalam bentuk cone of experience di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. Penggunaan BBB juga sebahagian daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya.Saya menggunakan Bahan bantu Belajar iaitu kadkad huruf dan roda impian sesuai untuk mengajar murid-murid yang bermasalah pengamatan penglihatan. Dengan menggunakan bahan-bahan maujud seperti kad-kad huruf dan roda impian ini, saya memahami bahawa ia dapat menarik minat dan perhatian murid-murid yang mengalami masalah dalam pengamatan penglihatan. Dengan ini, murid-murid dalam kelas tersebut tidak berasa bosan dan minat terhadap pembelajaran. Selain itu, dengan menggunakan kad-kad huruf , murid- murid yang bermasalah pengamatan penglihatan ini telah dapat mengenal bentuk huruf-huruf. Saya
ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

berharap bahawa hal ini sedikit sebanyak akan meningkatkan keupayaan mereka dalam mengingat apa yang mereka pelajari di dalam bilik darjah. Keaslian bahan bantu belajar juga telah mempengaruhi minat murid dalam pembelajaran. Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang dibuat sendiri oleh adalah lebih baik. Hal ini kerana dengan membuat sendiri kad-kad huruf dan roda impian untuk diaplikasikan oleh murid-murid yang menghadapi masalah pengamatan penglihatan dalam kelas tersebut , ianya telah menjadi bahan tersebut lebih menarik. Kad-kad huruf dan roda impian yang dibuat sendiri dapat ditambahbaikkan kerana apabila saya membeli kadkad huruf di kedai, saya tidak mengetahui kualiti bahan yang diperlukan untuk menghasilkan bahan tersebut. Dengan menghasilkan sendiri, bahan bantu belajar dan mengajar saya mengetahui jenis bahan yang diperlukan untuk menghasilkannya dan saya mengetahui cara penggunaan dan penjagaannya. Di samping itu, saya mendapat tahu bahawa penggunaan kad-kad huruf dan roda impian dalam melaksanakan aktiviti bersama-sama dengan murid-murid dalam kelas itu sangat sesuai. Hal ini kerana murid-murid pemulihan biasanya suka akan bahan-bahan maujud. Maka dengan menghasilkan kad-kad huruf yang berwarna-warni dan ringan ini menarik minat mereka. Bukan itu sahaja,penggunaan kad-kad huruf dan roda impian yang terdiri dari komponen kertas tidak mencederakan dan berbahaya mereka. Penggunaan kad-kad huruf yang ringan dapat menjadikan aktiviti ini lebih menarik dan mudah untuk digunakan. Jadi,ianya tidak akan membebankan murid ketika

menjalankan aktiviti ini.

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

REFLEKSI SENDIRI: ANNIE SHANTHI NORIS Bersyukur ke hadrat Tuhan kerana dengan limpah kurniaya dan berkat kesabaran saya akhirnya dapat juga menyelesaikan tugasan projek ini.Pada hari 13 Ogos, saya mendapat tugasan PKP 3104 bertajuk Pelaksanaan Kemahiran

Pengamatan.Pensyarah pembimbing saya ialah En Abdul Rahim.Beliau sangat membantu dengan membimbing saya untuk menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Pada mulanya saya berasa sukar dan keliru untuk menyiapkannya tetapi kerana tunjuk ajar yang diberikan oleh pensyarah saya dan juga bantuan rakan-rakan, akhirnya berjaya juga saya selesaikan. Saya juga banyak merujuk sumber-sumber ilmiah, internet majalah dan buku. Tunjuk ajar dan bimbingan pensyarah iaitu En Abdul Rahim amat saya

dihargai. Tanpa bimbingan beliau, maka tugasan projek ini saya tidak dapat disempurnakan. Setelah berusaha membuat tugasan projek ini selama lebih kurang satu bulan, barulah saya benar- benar sedar tentang pentingannya kepekaan terhadap kemahiran Pengamatan kepada murid pemulihan. Sebagai guru pelatih kelas pemulihan, saya memang patut mempelajari dan memahami penguasaan kemahiran kemahiran asas.murid-murid pemulihan. Ia amat berguna untuk memahami setiap pelajar mengikut tahap mereka. Pengendalian dan pelaksanaan program pemulihan adalah sesuatu yang begitu mencabar terutamanya kepada para guru. Mereka menempuh pelbagai cabaran untuk mendidik murid-murid dalam program pemulihan mereka yang sering kali memiliki masalah pembelajaran yang berbeza. Kehadiran murid-murid yang mempunyai masalah dalam bilik darjah mereka sudah tentu menambah lagi beban dan kesukaran kepada guru-guru tersebut untuk melaksanakan pengajaran yang efektif. Semasa pengajaran dan pembelajaran, pengetahuan yang diterima oleh mereka masih tidak mencukupi, mereka perlu dibimbing untuk membina pengetahuan secara aktif melalui pengalaman masing-masing. Kanak-kanak juga mendapat pengetahuan dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan-rakan dan gurunya.
ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

Sekian.

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

RUJUKAN: BUKU: Abdul Rahim Abdul Rashid.(1992).Panduan Latihan Mengajar.Dewan Bahasa Dan Pustaka:Selangor Darul Ehsan. Haliza Hamzah.(2009).Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku.Oxford Fajar Sdn.Bhd:Selangor darul Ehsan. K.A Mengapa Kanak-kanak Sukar Belajar.(2006).Perpustakaan Negara Malaysia:Kuala Lumpur. Jamila K.A Mohamed.(2006).Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa.Perpustakaan Negara Malaysia:Kuala Lumpur. K.A Razhiyah.(2008).Menjadi Guru Pendidikan Khas.Perpustakaan Negara Malaysia:Kuala Lumpur. Suppiah Nachiappan.(2009).Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar.Oxford Fajar Sdn.Bhd: Selangor Darul Ehsan. Mohd Sharani Ahmad.(2006).Mengurus Kanak-Kanak Yang Susah Belajar.Perpustakaan Negara Malaysia:Kuala Lumpur. Muhamed Awang.(1999).Psikologi Kognitif.Dewan Bahasa Dan Pustaka:Selangor Darul Ehsan. NTERNET Teori Pengamatan. Diperoleh pada (27 JULY 2012) daripada

http://www.scribd.com/doc/101641724/Sem-2-Teori-Pengamatan. Pengamatan. Diperoleh pada (27 JULY 2012) daripada

http://eprints.utm.my/6263/1/BAB4.pdf

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

Pengamatan. Diperoleh pada

(27 JULY 2012) daripada

http://eprints.utm.my/10354/1/bab7.pdf Proses Pembelajaran Pengamatan. Diperoleh pada (27 JULY 2012) daripada

http://www.scribd.com/doc/44723278/Proses-Pembelajaran-pengamatan Disleksia. Diperoleh pada (18 OGOS 2012) daripada

http://epkhas.ses.usm.my/category/ketidakupayaan/disleksia/pemulihan?page=8 Kanak-kanak disleksia. Diperoleh pada (18 OGOS 2012) daripada

http://cikguhaidi.wordpress.com/2012/04/29/kanak-kanak-disleksia-part-1/ Masalah Pengamatan Penglihatan. Diperoleh pada (29 OGOS 2012) daripada

http://pemulihankhascikgucam.blogspot.com/2010/07/masalah-pengamatanpenglihatan-dan.html Pengamatan. Diperoleh pada (30 OGOS 2012) daripada

http://pemulihankhascikgucam.blogspot.com/2010/07/pengamatan.html

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

Gambar semasa menjalankan ujian Diagnostik pengamatan pendengaran.

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

GAMBAR SEMASA MENJALANJAN UJIAN DIAGNOSTIK ARAS MUDAH,SEDERHANA DAN SUSAH.

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

GAMBAR SEMASA MENJALANKAN UJIAN PENGAMATAN PENGLIHATAN.

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

GAMBAR SEMASA MENJALANKAN SESI P&P DENGAN MENGGUNAKAN BBB.

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252

KEMAHIRAN PENGAMATAN PKP 3104

ANNIE SHANTHI NORIS 920421-02-6252