Anda di halaman 1dari 90

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

TAJUK 1:

MASALAH-MASALAH MORAL DI SEKOLAH

(a)

Lawan / Cabar Guru

Lawan atau cabar guru bermaksud membantah atau membangkang arahan yang diberikan oleh guru. Punca-punca berlakunya perbuatan tersebut 1. merasakan diri dimalukan di khalayak ramai...dihukum 2. ingin mempamerkan rasa tidak puas hati kepada guru 3. hilangnya rasa hormat seorang murid kepada gurunya 4. berlaku perbezaan pendapat di antara seorang murid dengan gurunya yang membawa kepada pertelingkahan Langkah-langkah Mengatasi 1. Guru tidak perlu terlalu berkasar dengan murid. 2. memberi kaunseling dan motivasi kepada murid-murid yang bermasalah 3. Guru perlu menegur segala kesalahan murid secara berhemah 4. Mengadakan kempen hormatilah guru anda 5. Pihak sekolah perlu memastikan pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah: a. belakang bangunan b. kaki lima sekolah yang sunyi 6. Menggalakkan pelajar menyertai kelab pencegah jenayah 7. Pelajar haruslah pandai memilih rakan sebaya 8. Ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak (b) Buli Buli bermaksud segala masalah yang meliputi segala kegiatan seperti memeras ugut, memaki, mengejek, menghina, menumbuk, dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap mangsanya. Punca-punca berlakunya perbuatan tersebut: 1. Kekurangan penghayatan nilai agama 2. Ibu bapa yang kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak kerana Sibuk mencari duit; Bersikap materialistik 3. Terpengaruh dengan rakan sebaya Langkah-langkah mengatasi 1. Pihak sekolah menitikberatkan masalah ini dalam mata pelajaran di sekolah melalui mata pelajaran: Pendidikan Moral Pendidikan Islam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 1

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

2.

Mengadakan ceramah dan kempen: Kempen tentang anti buli; Kuiz tentang kes buli Gengsterisme

(c)

Gejala gensterisme di kalangan para pelajar boleh dikaitkan dengan tahap disiplin seseorang individu. Menurut Kamus Dewan , Disiplin membawa pengertian latihan pemikiran dan kelakuan supaya ahli masyarakat atau individu boleh mengawal diri,peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk melatih seseorang berkelakuan baik. Manakala dari sudut agama Islam disiplin dapat disimpulkan satu tatacara larangan atau satu sistem hukuman yang dikenakan ke atas seseorang.Selain itu ia adalah satu proses latihan dan pembelajaran yang bertjuan untuk membetul, menguat dan menyuburkan unsur-unsur kawalan diri serta kepatuhan kepada peraturan dan norma-norma kebudayaan. http://tuanmat.tripod.com/gengsterisme.html Gengsterisme adalah sejenis tingkah laku yang sudah lama wujud di kalangan pelajar dan masih berterusan sehingga kini. Keadaan menjadi bertambah serius apabila pelajar perempuan dan murid sekolah rendah di kesan terlibat dengan gejala samseng yang dikenali sebagai gengsterisme. Peningkatannya kelihatan seiring degan kemajuan dan pembangunan negara. Thrasher (1961) mendefinisikan gang sebagai satu kumpulan yang mempunyai ciri-ciri seperti mengikut tingkah laku yang sama,perjumpaan secara bersemuka,gerakan secara berunit,konflik dan mempunyai perancangan. Biasanya terdapat beberapa tanda penglibatan dalam kumpulan samseng. Sesetengah daripadanya jelas dan ada di antaranya yang memerlukan siasatan. Setiap kumpulan samseng mempunyai simbol dan ikonnya sendiri. Tidak kira sama ada mereka masih baru atau tidak penting dalam dunia gengsterisme ini, mereka mempunyai logo, tanda, atau isyarat mereka tersendiri. Punca-punca 1. Keluarga Keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gengsterisme. Keluarga adalah satu unit(kumpulan) yang terdiri daripada ahli-ahli yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Keluarga juga merujuk kepada kombinasi ibu bapa yang tinggal serumah dan mempunyai anak. Kegagalan ibu bapa memberikan bimbingan dan perhatian terhadap anaknya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gejala gengsterisme ini. Kesibukan ibu bapa mencari rezeki untuk menampung keluarga mengakibatkan sesetengah remaja hidup dalam keadaan terbiar. Terdapat ibu bapa yang menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab mendidik kepada guru dan pihak sekolah. Sesetengah ibu bapa langsung tidak ambil kisah tentang kegiatan anaknya dengan kawan-kawan anaknya. 2. Media Media ialah satu proses komunikasi berasaskan usaha mengatur persefahaman antara manusia yang pada mulanya menerusi bahasa yang diucapkan. Perkembangan teknologi maklumat dan siber telah membolehkan manusia berhubung antara satu sama lain tidak memerlukan ruang dan masa. Namun begitu, media juga banyak memberikan kesan negatif sehingga ia menjadi faktor yang mempengaruhi gengsterisme. Media massa yang berbentuk cetak atau elektronik kini semakin sukar di kawal. Remaja terpengaruh dengan filem yang tidak bermoral dan ganas yang diimport dari 2

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

3.

4.

negara-negara barat. Budaya dan gaya orang barat yang tidak beretika iaitu sedikit sebanyak telah merubah cara hidup remaja kita. pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan rakan seumur dan dikategorikan rakan sepermainan, seperjalanan,dan rakan seperjuangan. Semakin kuatnya pengaruh rakan sebaya yang sebilangan kecil menjurus kepada pembentukan kumpulan geng atau samseng. Pembentukan kumpulan ini, telah membawa kepada pembentukan budaya sendiri dalam kalangan remaja. Dalam kalangan remaja tersebut, mereka ingin memelihara budaya khususnya kumpulan masing-masing. pencapaian akademik yang rendah. Pelajar yang lemah dalam bidang akademik mempuyai risiko yang tinggi untuk menyertai kumpulan gengster. Terdapat pelajar yang lemah menggabung diri dengan kumpulan yang terlibat dalam aktiviti yang negatif itu. Penglibatan pelajar tersebut adalah untuk mendapatkan sokongan moral yang membolehkan diri mereka mempunyai identiti yang tersendiri. Sesetengah pelajar pula untuk mendapatkan perhatian,pengiktirafan dan mempunyai kuasa untuk memenuhi cita rasa masing-masing.

Kesan- kesan 1. Kewujudan kumpulan samseng ini akan membawa kesan negatif pada pihak sekolah. Ahli ahli kumpulan sering melakukan kegiatan-kegiatan ganas di sekolah. 2. Sekiranya ahli kumpulan ini dapat menubuhkan satu jaringan aktiviti yang kuat di sekolah ia akan menganggu dan melemahkan seluruh perjalanan sekolah. 3. Selain itu, gejala samseng ini juga akan menggangu proses pengajaran dan pembelajaran. Kumpulan - kumpulan ini akan mencurahkan perasaan benci dan tidak puas hati dengan menganggu proses P&P di sekolah. 4. Selain itu juga, gejala gengsterisme ini akan mewujudkan budaya takut dalam masyarakat. Kehadiran gengster ini akan menyebabkan orang ramai berasa takut untuk melakukan aktiviti harian. Contohnya mereka akan di paksa memberi wang, diperas ugut dan dipukul jika tidak mengikut kemahuan mereka. 5. Kewujudan gejala gengsterisme ini juga akan menyebabkan berlakunya vandalisme dan merosakkan harta benda awam. Jenis vandalisme yang dilakukan dengan melakukan contengan grafik pada harta benda awam seperti di tandas awam, bangunan-bangunan di tepi jalan dan telefon awam. Grafik tersebut sukar dipadam dan memerlukan kos yang banyak untuk membersihkannya. Langkah-langkah mengatasi 1. Pihak sekolah perlu diberikan peruntukan kuasa yang lebih besar untuk mengambil yang setimpal terhadap kesalahan dan masalah yang dilakukan oleh pelajar. Selain itu, kerjasama antara semua pihak adalah amat penting bagi membanteras gejala ini. Kerjasama semua pihak termasuk ibu bapa,pelajar, serta tidak terkecuali pihak media dan pertubuhan bukan kerajaan ( NGO) diperlukan. Kerjasama tersebut akan mewujudkan satu persekitaran yang bebas dari unsur-unsur keganasan dan gengsterisme. Langkah seterusnya ialah peranan dan pemantauan ibu bapa. Ibu bapa perlu perlu melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap gerak-geri anak3

2.

3.

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

anaknya. Ibu bapa juga perlu mengambil berat terhadap segala aktiviti yang dilakukan oleh anaknya sama ada di sekolah dan di luar sekolah. 4. Oleh itu pihak berwajib perlu memandang serius terhadap masalah sosial ini. Gejala gengsterisme ini perlulah dibendung dengan segera supaya ia tidak akan mendatangkan masalah yang lebih teruk pada masa akan datang. Dalam mengatasi masalah ini kerjasama antara kesemua pihak adalah sangat penting. Justeru pihak berwajib sentiasa bersiap sedia untuk menangani masalah ini dengan lebih efisen dan komited. http://masalahsosialdimalaysia. blogspot.com/2010/08/gengsterisme.html

(d)

Vandalisme

Laku musnah atau Vandalisme merujuk kepada tabiat seseorang membinasakan harta benda awam dan juga harta benda orang lain. Perkataan vandalisme berasal daripada nama sebuah puak di Eropah, Vandal, yang telah membinasakan kota Rome pada tahun 445. Pada lazimnya, laku musnah ditanggap sebagai satu bentuk jenayah, tetapi pada keadaan tertentu, vandalisme merupakan satu bentuk ritual yang dilakukan oleh golongan manusia yang tidak puas hati terhadap kondisi mayarakat.

Vandalisme juga merupakan perlakuan merosakkan, memusnahkan, mengotorkan bendabenda serta peralatan yang bukan kepunyaan sendiri yang seterusnya menggugat kesejahteraan hidup orang lain. Punca-punca berlakunya perbuatan ini 1. Pengaruh rakan sebaya Pelajar biasanya lebih mudah meniru dan terpengaruh dengan rakan sebaya Tidak mempunyai tujuan dan apabila berkumpul timbullah idea menconteng harta awam dan merosakkannya 2. Ibu bapa dan keluarga Berasal daripada keluarga yang bermasalah atau keluarga yang mengamalkan cara hidup yang negatif. Kurangnya kawalan dan bimbingan yang sempurna daripada ibu bapa Langkah-langkah mengatasi 1. Penguatkuasaan Undang-undang Sesiapa yang didapati merosakkan harta benda awam boleh didenda yang membabitkan RM2,000.00 atau penjara tidak lebih setahun jika sabit kesalahan. Menjalankan kerja-kerja khidmat masyarakat dan mereka juga akan memakai pakaian seragam pesalah vandalisme 2. Peranan ibu bapa dan keluarga Memberi tunjuk ajar akan falsafah kepentingan harta benda awam Mengasihi dan mendampingi anak-anak agar tidak berlaku kebosanan dan kekosongan di hati mereka. 3. Peranan masyarakat dan pihak sekolah Masyarakat perlu bersikap prihatin dan memberikan perhatian kepada anak-anak Memberi bimbingan dan nasihat kepada pelajar kepentingan harta awam 4. Peranan Media massa Menyampaikan maklumat tentang vandalisme dalam apa bentuk rancangan yang tersiar 4

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Membantu pihak kerajaan dari segi mengadakan kempen agar masyarakat faham dan menghayati kempen Harta Awam Milik Kita Bersama.

(d) Melepak Merupakan satu aktiviti yang dilakukan untuk menghabiskan masa lapang di tempat-tempat awam seperti kompleks beli-belah, perhentian bas, tempat-tempat hiburan dan sebagainya tanpa tujuan yang berfaedah. Punca-punca berlakunya perbuatan tersebut 1. Kurangnya kawalan, pengawasan, dan perhatian ibu bapa terhadap anak-anak. 2. Berasa bosan tinggal di rumah tanpa sumber hiburan dan kemudahan-kemudahan untuk memenuhi masa mereka secara lebih berfaedah 3. Tiada suasana yang harmoni di rumah mereka Langkah-langkah mengatasi 1. Ibu bapa mengorbankan sedikit waktu untuk bersama-sama anak mereka sama ada di rumah atau pun dengan mengadakan aktiviti bersama keluarga di luar rumah. 2. Menggalakkan anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti yang berfaedah Kelab Rakan Muda Khidmat Masyarakat Kem Bina Diri KAJIAN BERKAITAN DENGAN PERLAKUAN MELEPAK Azizi Yahaya & Gan Lui Nam Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
Abstrak : Kajian ini berkaitan dengan perlakuan melepak di kalangan remaja. Terdapat tiga hubungan terhadap perlakuan melepak iaitu hubungan peranan ibu bapa, hubungan peranan sekolah dan juga hubungan peranan rakan. Artikel ini turut disertakan dengan penerangan terhadap hubungan-hubungan tersebut. Katakunci : perlakuan melepak, peranan rakan, peranan sekolah, peranan ibu bapa. Kajian Berkaitan Dengan Perlakuan Melepak Kajian kerjasama Kementerian Belia dan Sukan dengan Shamsuddin dan Iran Herman (1993), telah membuktikan bahawa perlakuan melepak telah menjadi satu budaya di kalangan remaja dan orang dewasa. Yang membimbangkan ialah 80% adalah di kalangan remaja berumur 14 hingga 18 tahun dan 45.8% adalah pelajar. Kajian ini telah dijalankan di beberapa pusat membeli-belah di Malaysia dengan menggunakan soalan soal selidik yang direka sendiri. Menurut kajian Mohammad Shatar Sabran (2003), negeri Johor menunjukkan frekuensi dan aliran salah laku tingkah laku remaja yang tinggi. Kajian ini dijalankan ke atas 1642 responden dan didapati ada lapan belas jenis tingkah laku yang tidak baik. Di antara frekuensi yang tertinggi ialah kegiatan lepak, iaitu 49.9%. didapati juga remaja yang berumur 16 hingga18 tahun paling ramai melepak, remaja lelaki meliputi 53.6% dan perempuan meliputi 46.4%. Remaja yang masih bersekolah paling ramai melepak meliputi 95.3%, iaitu 47.2% adalah datang daripada pelajar sekolah menengah dan 36.9% adalah datang daripada pelajar lepasan SPM/V yang masih melanjutkan pelajaran. Kajian Berkaitan Dengan Hubungan Peranan Ibu Bapa Dan Perlakuan Melepak Hasil kajian Razali (1994), merumuskan bahawa melepak adalah disebabkan oleh ibu bapa yang tidak prihatin terhadap anak-anak mereka sehingga anak dibiarkan bergaul bebas

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

tanpa kawalan. Universiti Malaya (1998), telah menjalankan kajian tingkah laku remaja ke atas 1642 pelajar dari 9 buah sekolah menengah di negeri Johor. Hasil kajian menunjukkan bahawa remaja sangat memerlukan sokongan, perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa sering menjadi model untuk berjaya. Kajian juga menunjukkan bahawa pengawalan dan pengawasan keluarga penting untuk mencegah remaja terlibat dalam aktiviti sosial yang tidak baik. Kajian lepas tentang perlakuan melepak telah disentuh oleh Iran Herman (1995) yang membincangkan tentang tingkah laku melepak di kalangan remaja luar bandar. Menurut kajian, menunjukkan bahawa remaja menghabiskan masa melepak secara purata sebanyak 22.4 jam seminggu. Puratanya hampir sama di kalangan pelajar remaja dan pekerja yang tinggal di luar bandar. Remaja menganggap melepak adalah untuk berehat, lepak menjadi trend remaja, mendapat keseronokan kerana ibu bapa mereka tidak menghalang mereka untuk melakukan tingkah laku melepak ini. Keputusan kajian menggambarkan bahawa nilai, sikap dan persepsi remaja terhadap aktiviti tersebut mendorong mereka untuk terlibat dengan gejala sosial. Aktiviti melepak melahirkan beberapa tingkah laku devian dan masalah sosial di kalangan remaja. Zahwiyah (1995), juga telah melakukan satu kajian bertujuan untuk mengenalpasti sejauhmanakah masalah tingkah laku melepak tanpa tujuan yang melanda remaja masa kini dipengaruhi oleh pendidikan sesebuah keluarga. Selain itu, kajian ini juga melihat sejauhmanakah corak pendidikan yang digunakan oleh ibu bapa itu boleh mendorong remaja untuk terus melepak bersama rakan yang lain. Dalam kajian tersebut, seramai 80 orang responden telah dipilih sebagai sampel yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan melibatkan 10 pasangan ibu bapa. Borang soal selidik dan soalan yang digunakan dalam kajian ini yang berkait dengan faktor yang lebih cenderung melakukan tingkah laku melepak, hubungan di antara keluarga dengan tingkah laku melepak dan sebab-sebab yang menunjukkan remaja teramai terlibat dalam tingkah laku melepak. Hasil daripada kajian tersebut, banyak sebab remaja melepak adalah adalah kerana kurangnya perhatian daripada keluarga yang mendorong remaja mereka melepak yang mempunyai kaitan dengan masalah sosial. Kegagalan ibu bapa memainkan peranan mereka menjadikan golongan remaja kehilangan arah dalam menentukan hala tuju hidup mereka. Daripada hasil kajian Mohd. Sharani, Zainal dan Mohamad Ibrani (2002), peranan ibu bapa adalah penting dalam mengawal tingkah laku remaja. Tujuan kajian adalah mengkaji hubungan fungsi keluarga dengan kesan tingkah laku remaja. Oskasmazila (2000) menjalankan kajian terhadap 80 pelajar untuk mengkaji hubungan antara amalan keibubapaan dan masalah sosial. Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara amalan keibubapaan dan masalah sosial di kalangan pelajar. Kajian Coppersmith dikembang melalui kajian penilaian tingkah laku dan perangai individu terhadap interaksi dengan ibu bapa, rakan, sekolah dan minat. Biasanya kajian Coppersmith biasa difokuskan kepada kanak-kanak. Terdapat 50 soalan dalam satu set soalan. Sampel kajian diminta menjawab soalan dengan jawapan sama ada macam seperti saya atau tidak macam seperti saya. Coppersmith (1967) telah melaporkan kajiannya terhadap 1700 kanakkanak berumur antara 10-12 tahun yang mengukur penghargaan kendiri kanak-kanak . Daripada kajiannya, didapati bahawa kanak-kanak dengan penghargaan kendiri yang tinggi mempunyai ciri-ciri seperti aktif, berjaya dalam akademik dan aktiviti sosial. Kanak-kanak golongan ini biasanya tidak suka mendengar sahaja, tetapi lebih suka menyumbangkan idea dalam perbincangan. Mereka tidak sensitif kepada kritikan daripada orang lain. Ini kerana mereka lebih berkeyakinan pada diri sendiri. Kanak-kanak ini melihat diri mereka penting, berharga dan menghargai diri sendiri. Dengan ini, boleh dikatakan mereka mempunyai harga diri yang tinggi. Mereka jenis ini kurang dipengaruhi oleh orang lain tetapi cenderung mempengaruhi orang lain. Dalam kajiannya, didapati kekuatan atau kelemahan konsep kendiri seseorang itu mempunyai hubungan dengan sikap, tingkah laku, gaya ibu bapa semasa bersama kanak-kanak terutamanya mendidik, memberi layanan mesra serta peraturan keluarga yang ditetapkan oleh kedua-dua ibu

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

bapa. Kajian Abdullah Al-Qari Hj. Salleh (1989), remaja yang ibu bapa kurang memberi kasih sayang, terlalu pasif ataupun terlalu autokratik akan menghasilkan remaja yang bermasalah, memberontak dan memesong ke arah negatif. Kajian Berkaitan Dengan Hubungan Peranan Sekolah Dan Perlakuan Melepak Kajian Corno dan Mandinach dalam Razali (2004), mendapati bahawa pengawalan emosi semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah penting agar memudahkan pelajar memahami dan tidak berasa bosan ke sekolah. Seronok ke sekolah bermakna pelajar akan menjauhi perlakuan melepak. Kajian Berkaitan Dengan Hubungan Peranan Rakan Dan Perlakuan Melepak Idris (2000) menjalankan kajian mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan berlakunya budaya melepak serta masalah sosial di kalangan remaja di Johor Bahru. Kajian ini dijalankan pada hujung minggu di Pantai Lido, bangunan KOMTAR, stesen bas Larkin terhadap 80 pelajar remaja. Hasil kajian mendapati bahawa faktor rakan sebaya adalah punca utama menyebabkan budaya melepak, di samping faktor ekonomi semasa, pengaruh persekitaran, hubungan kekeluargaan, konsep kendiri dan pendidikan agama. Kajian Manja (1996), apabila remaja sudah yakin dengan pemilihan rakan yang sama minat, maka hubungan mereka akan menjadi lebih erat. Remaja juga akan mengikuti apa jua perlakuan rakannya. Kajian Jones dan Leviton (dalam Zulkifli, 1990), menunjukkan remaja lebih suka berbincang masalah peribadi bersama rakan sebaya berbanding dengan orang dewasa. Pendapat ini disokong oleh Noran (1991), menyatakan remaja sangat sensitif terhadap pendapat rakan sebaya berbanding dengan orang dewasa.

(e) Ponteng kelas / sekolah Merupakan satu perbuatan yang menyalahi peratauran sekolah yang boleh membawa kesan negatif terhadap diri pelajar sendiri, keluarga dan sekolah Punca-punca berlakunya perbuatan tersebut 1. Faktor Individu Malas Bekerja Tidak minat belajar 2. Faktor Persekitaran Pengaruh rakan sebaya Tinggal dalam komuniti yang tidak prihatin Ikatan kejiranan yang longgar Tarikan kafe siber / pusat beli belah 3. Faktor Keluarga Kurang prihatin Kurang pengawasan Gaya hidup dalam keluarga 4. Faktor Sekolah Kurang pengawasan pentadbiran Persekitaran dan iklim sekolah Pengurusan disiplin kurang cekap SIstem Pengajaran dan Pembelajaran yang membosankan kerana terlalu mementingkan peperiksaan dan hafalan. 7

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Langkah-langkah mengatasi 1. Pihak sekolah mengadakan kempen datang awal ke sekolah 2. ibu bapa prihatin terhadap anak-anak mereka 3. Pihak sekolah mengambil langkah mengetatkan peraturan sekolah manakala unit disiplin perlu lebih bertegas dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelajar yang ponteng 4. Mewujudkan iklim dan persekitaran sekolah yang sihat bagi menarik pelajar datang ke sekolah.

(f)

Keciciran

Keciciran bermaksud pelajar tersebut tidak bersekolah disebabkan oleh beberapa kekangan seperti maslah kewangan, kemiskinan atau sebagainya yang menyebabkan mereka tidak mahu atau pun ibu bapa mereka tidak mampu untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Terdapat 2 jenis keciciran iaitu: 1. Keciciran Sengaja disebabkan oleh factor ekonomi, rangsangan dan sikap. Boleh menghadiri sekolah tetapi memilih untuk tidakbersekolah. 2. Keciciran terpaksa kegagalan dalam peperiksaan dan terpaksa diberhentikan sekolah walaupun masih mahu bersekolah dan berupaya berbuat demikian (keciciran ini sudah tidak wujud lagi dengan adanya system naik kelas secara automatic pada hari ini) FAKTA: Kajian mengenai keciciran yang pertama dilakukan di Malaysia ialah Laporan Keciciran Murad 1972 yang dipegerusikan oleh Encik Murad bin Mohd Nor dan Prof Wilson. 40% atau 200,000 orang kanak-kanak yang memasuki alam persekolahan tidak mendapat pendidikan prasekolah. 92% sahaja pelajar yang berjaya menamatkan persekolahan rendah dari tahun 1 tahun 6. Kemiskinan dan petempatan yang jauh terpencil serta sikap ibu bapa menjadi punca utama masalah ini. Dana Lembaga Amanah Kementerian Pelajaran sebanyak RM200 juta diluluskan Kabinet untuk membantu murid miskin di sekolah rendah.

Antara usaha menangani masalah keciciran dalam kalangan pelajar ialah:

Kerajaan perlu mewajibkan pendidikan sekolah rendah kepada semua kanak-kanak. Pihak kerajaan dan NGO mesti menyalurkan bantuan kewangan dan prasarana kepada golongan miskin. Kerajaan perlu memastikan setiap orang diberi hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan (pendemokrasian pendidikan) Kerajaan perlu menambahkan peruntukan dalam sektor pendidikan. Kempen kesedaran peripentingnya ilmu hendaklah dipergiat dan mesti berterusan terutama golongan masyarakat di luar bandar. Anggota masyarakat perlu menyalurkan maklumat tentang golongan yang memerlukan bantuan dan golongan ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang pendidikan anak mereka. 8

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Mewujudkan asrama dan kemudahan lain kepada golongan yang memerlukan. Menaik taraf kemudahan di sekolah. Mengenakan denda yang berat terhadap ibu bapa yang tidak menyekolahkan anak mereka. Mengadakan skim bantuan seperti pemberian biasiswa kepada bukan sahaja pelajar yang pintar tetapi juga kepada pelajar yang miskin. Kerajaan mestilah membantu pelajar yang tercicir ini dengan memberikan latihan kemahiran yang bersesuaian dengan menubuhkan sekolah vokasional. Kerajaan pada hari ini telah menubuhkan Sekolah Model Khas Komprehensif (K9) bagi menangani masalah keciciran yang berlaku di kalangan anak-anak orang Asli yang tinggal jauh di pedalaman. Cinta Monyet

(g)

Cinta monyet adalah istilah informal yang bererti perasaan cinta yang terjadi antara sepasang anak muda yang masih dalam masa remaja. Istilah ini juga dapat digunakan sebagai kata sindiran, yang digunakan kepada seseorang yang kurang mencintai pasangannya atau bercinta secara suka-suka atau tidak serius. Ini kerana perasaan yang disebut cinta monyet itu bersifat sementara dan akan cepat hilang. Istilah "cinta monyet" juga menggambarkan sebuah cinta yang tidak akan mendapat balasan. Cinta monyet ini biasanya disamakan dengan cinta di kalangan muda-mudi di bangku sekolah. Tidak kiralah sama ada di sekolah menengah mahupun di sekolah rendah. Hampir semua orang ada kenangan cinta monyet.Pada zaman sekarang, ramai yang sudah ada pasangan cinta walaupun baru berada di bangku sekolah rendah lagi. Cinta monyet ini biasanya berdasarkan perasaan suka atau tertarik kepada individu yang berlawanan jenis. Biasanya, perasaan ini lebih kepada perasaan suka dan tertarik sahaja. Yang pastinya, daya penarik yang paling utama ialah paras rupa. Perempuan yang cantik dan lelaki yang kacak biasanya akan ramai yang minat. Selari dengan pergerakan masa, perasaan minat atau tertarik ini akan hilang. Kerana ianya bersesuaian dengan tahap kematangan masing-masing. Semakin matang seseorang itu berfikir, semakin dia melihat kecantikan diri seseorang itu bukan hanya pada wajah sahaja. Cinta monyet biasanya dialami oleh para remaja yang memang baru mengenal rasa suka atau cinta kepada lawan jenis. Paling banyak, cinta monyet dialami oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Punca-punca: 1. Sikap ingin mencuba 2. Dicabar oleh rakan sebaya 3. Terdapatnya hormon remaja yang mempunyai rasa tertarik kepada pasangan berlainan jenis.

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

(h)

Gangguan Seksual

Gangguan seksual bermaksud percakapan dan perlakuan fizikal yang tidak disenangi atau diterima seperti : Kata, jenaka, simbol, kartun, lukisan, gambar, tulisan dan poster lucah. Mencabul kehormatan seperti meraba, memegang dan menggesel dengan sengaja. Mengemukakan soalan yang terlalu peribadi. Mencadangkan atau mengajak melakukan perbuatan lucah atau seks. Memalukan seseorang dari segi seksual. Tingkah laku yang tidak menyenangkan dan memalukan. Meminta habuan seks dengan menjanjikan sesuatu.

Jenis-jenis gangguan seksual: 1. 2. 3. 4. 5. Gangguan lisan Gangguan dari segi isyarat Gangguan visual Gangguan psikologi Gangguan fizikal

Punca-punca berlaku: 1. Terlalu terpengaruh dengan dengan bahan-bahan lucah 2. Tidak dapat mengawal emosi 3. Kurang pendedahan tentang ilmu seks 4. Kurang didikan agama Cara-cara mengatasi: 1. Hendaklah mengamalkan akhlak yang mulia. 2. Elakan diri daripada terperangkap dalam masalah yang menggalakkan berlakunya gangguan seksual. 3. Jika mengalami gangguan seksual dalam apa-apa bentuk sekalipun anda hendaklah berhubung dengan kaunselor sekolah. 4. Jika masalah berkenaan tidak boleh diselesaikan anda boleh berjumpa dengan Pengetua / Guru Besar (i) Peras Ugut Peras ugut adalah suatu keadaan di mana seseorang individu melakukan kekerasan terhadap individu lain dengan tujuan untuk mendapat faedah seperti wang, atau menyuruh individu melakukan sesuatu tanpa rela dan ada kalanya melibatkan kekerasan fizikal sehingga mendatangkan kecederaan. Peras ugut merupakan satu daripada masalah sosial yang kebiasaannya bermula dari sekolah. Pelajar-pelajar sekolah akan dipujuk oleh rakan sebaya untuk menjadi anggota kongsi gelap yang mereka sertaL Kesan daripada aktiviti ini menyebabkan berlakunya gejala sosial seperti pergaduhan, ponteng, peras ugut dan meminta wang perlindungan di sekolah. Kes peras ugut di kalangan pelajar sering berlaku, contohnya ada di antara pelajar sekolah menengah telah dipukul hanya kerana tidak mahu menyerah wang ugutan sebanyak RM1. 10

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Fenomena di atas telah mewujudkan suatu keadaan yang kurang selamat di sekolah. Para pelajar yang lemah akan berasa terancam dan ibubapa sentiasa berasa gundah dan bimbang memikirkan keselamatan anak-anak mereka di sekolah. Pihak guru pula semakin tertekan kerana menanggung beban tanggungjawab yang kian mencabar. Punca-punca: 1. disebabkan oleh perubahan-perubahan akibat globalisasi yang memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi, sains dan teknologi, cara hidup, sosio ekonomi, sistem kepercayaan, nilai dan moral masyarakat yang terlibat. 2. Corak kehidupan hasil daripada proses modenisasi telah memberi peluang kepada dominasi nilai-nilai individualistik, materialistik dan semangat bersaing untuk bertapak dalam rnasyarakat zaman ini terutamanya kepada golongan remaja. Kesan: 1. Masalah peras ugut di kalangan remaja sekolah adalah satu fenomena yang jika tidak dibendung dari awal akan menjadi satu agen pemusnah kepada pembangunan negara. Ini adalah kerana perbuatan peras ugut adalah satu titik permulaan kepada aktiviti yang tidak bermoral seperti rasuah dan pembunuhan. Di kalangan rernaja, peras ugut bermula dengan tumbukan dan kata-kata ugutan serta melibatkan jumlah wang yang keeil. Namun larna-kelamaan ia akan bertukar kepada penggunaan senjata merbahaya serta melibatkan wang dalam jumlah yang banyak. 2. Sejak kebelakangan ini, masyarakat Malaysia sering dikejutkan dengan beberapa kes pcrgaduhan dan pembunuhan yang melibatkan pelajar sekolah. Hasil daripada kajian yang dibuat didapati bahawa kes ini bertitik-tolak daripada kegiatan peras-ugut yang melibatkan pelajar seawal usia 11 tahun serta wang beljumlah serendah RMl (symposia.unimas.my/iii/cpro/app?id) Cara mengatasi: 1. Pengawasan rapi terhadap semua murid berlaku pada sepanjang masa, dengan adanya rondaan yang melibatkan pihak pentadbir, kaunselor sepenuh masa, guru disiplin, guru tingkatan, semua guru subjek, dan disokong oleh Lembaga Pengawas yang berdedikasi serta pihak Persatuan Ibu Bapa Guru yang sentiasa proaktif. 2. Kami amat berharap agar para ibu bapa sentiasa mendampingi anak dan mengawasi pergaulan mereka. Jika ibu bapa mengesyaki anak mereka mengalami masalah emosi atau terlibat dalam masalah sosial, sila hubungi pihak sekolah supaya kita dapat sama-sama menangani masalah dengan berkesan. Sila pastikan anak-anak tidak ponteng sekolah, dan datanglah ke sekolah jika dipelawa oleh sekolah untuk membincangkan masalah yang terjadi pada anak-anak tuan.

11

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

TAJUK 2:

ISU-ISU MORAL TEMPATAN

ISU-ISU MORAL TEMPATAN Masalah dan isu moral terjadi kerana terdapat percanggahan pendapat, nilai dan sistem pemerintahan setempat dan global.Tidak ada satu penyelesaian muktamad untuk isu-isu moral yang timbul. Pelajar-pelajar harus mempunyai pandangan yang lebih terbuka dalam menangani isu moral. (a) Penyalahgunaan dadah Dadah ialah bahan yang digunakan untuk merawat penyakit, mengurangkan simtom atau mengubahsuai proses kimia didalam badan untuk tujuan-tujuan tertentu.Penggunaan dadah yang berlebihan dan berpanjangan boleh memusnahkan pelbagai organ dalam badan. Dadah yang seharusnya digunakan sebagai ubat dijadikan bahan untuk menghilangkan stres (menjadi khayal) dan untuk berhibur. Faktor penyalahgunaan dadah Lemah iman Kurang didikan agama Pengaruh rakan dan persekitaran Kesan Individu yang berada dalam keadaan hepatik (khayal) akibat dadah menjadi lemah,mengantuk pengsan bingung dan biasanya tangan mereka akan menggeletar. Mereka ini perlu dirawat dengan segera. Penagih dadah terutamanya yang berkongsi jarum suntikan yang kotor boleh mengalami kerosakan pada otak,hati,paru-paru,tulang dan sistem imun.Oleh kerana HIV( Human Imminodeficiency Virus) boleh merebak melalui perkongsian jarum,ramai penagih dadah dijangkiti penyakit AIDS dan seterusnya boleh membawa maut.

(b) Sumbang mahram Boleh didefinisikan sebagai perogolan yang dibuat diluar pernikahan sama ada dengan cara paksaan atau kerelaan sesama yang terlibat. Bak kata pepatah Melayu haruan makan anakdan harapkan pagar,pagar makan padi. Istilah ini memang bertepatan dengan sumbang mahram, seseorang itu tidak boleh diharapkan untuk menjaga seseorang. Sumbang mahram adalah hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undangundang atau dilarang oleh adat resam. Contoh: Hubungan jenis antara remaja dengan ibubapa mereka, adik beradik, ibubapa saudara, datuk dan sebagainya. Kini, sumbang mahram telah dikenalpasti sebagai sejenis penganiayaan seksual yang merosakkan kesihatan fizikal, mental dan sosial.

12

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Siapakah yang berisiko tinggi? Dengan peningkatan kadar penceraian, lebih ramai kanak-kanak terdedah kepada risiko yang lebih tinggi bagi mengalami sumbang mahram. Jika seseorang ibu berkahwin semula, anak perempuan beliau yang tinggal serumah dengan mereka terdedah kepada risiko yang lebih tinggi untuk penganiayaan seksual oleh bapa tirinya berbanding bapanya sendiri. Apakah kesan sumbang mahram terhadap mangsa? Sebilangan besar mangsa mengalami kesan negatif yang serius sehingga memerlukan terapi apabila mereka meningkat dewasa. Antara kesan-kesan negatif ini adalah : Hilang kepercayaan pada orang lain Murung dan rasa ingin bunuh diri Keyakinan diri yang rendah Rasa terasing dari masyarakat/keluarga Masalah personaliti

(c) Rasuah Rasuah memang perbuatan yang tidak beretika dan membawa banyak keburukan daripada kebaikan. Pemberian rasuah bukan hanya berbentuk harta benda atau wang ringgit, tetapi apa jua sahaja pemberian yang menerima ganjaran lain yang biasanya menguntungkan pemberinya. Rasuah boleh juga dalam bentuk perkara berbentuk perkhidmatan seperti perkhidmatan seks, keahlian sesuatu pertubuhan atau organisasi. Puncapunca berlaku rasuah adalah seperti: Sikap mementingkan diri sendiri Gaya hidup yang mewah Desakan dari luar Pengaruh sekularisme dan silang budaya Rasuah boleh memberi padah yang besar kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Produktiviti kerja yang mengamalkan rasuah akan menjadi rendah. Keikhlasan dan kesungguhan untuk menjalankan tugas dengan jujur akan terhakis. Perasaan hasad dengki akan berlelusa dalam masyarakat yang mengamalkan jenayah rasuah. Undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa juga tidak dapat dikuatkuasakan kerana amalan rasuah. Tun Abdullah Hj. Ahmad Badawi bekas Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan Pelan Integriti Nasional (PIN) pada 23 April 2004. Objektif dan matlamat PIN ialah untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciriciri moral dan etikanya dengan para warganya yang mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Institut Integriti Malaysia (ILM) yang telah ditubuhkan serentak dengan pelancaran PIN berperanan selaku badan yang menyalur sebarang perakuan yang terbit daripada pelan tersebut.

13

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

(d) AIDS AIDS atau Sindrom Kurang Daya Tahan Melawan Penyakit (Acquired Immune Deficiency Syndrome) disebabkan oleh HIV, iaitu virus Human Immunodeficiency yang merosakkan sistem pertahanan badan pesakit yang mempunyai AIDS. Pesakit AIDS akan menjadi lemah kerana badannya telah hilang keupayaan untuk menentang semua jenis serangan penyakit.Akibatnya pesakit akan meninggal dunia. Tanda-tandanya termasuk: Terlalu lemah dan lesu Penurunan berat badan yang mendadak Demam panas yang kerap Peluh malam Kelenjar limfa membengkak Ruam kulit dan ulser pada permukaan mukosa. Contoh : lapisan dalam mulut Cirit-birit yang kronik Batuk kronik Hilang ingatan Jangkitan teruk yang tidak dapat dirawat HIV/AIDS dapat disebarkan melalui cecair badan: 1. Perhubungan seks tanpa kondom 2. Penerimaan darah yang tercemar 3. Perkongsian jarum suntikan dadah 4. Dari ibu ke anak semasa mengandung atau pelahiran atau menyusu HIV/AIDS tidak boleh disebarkan sekadar melalui: Perciuman atau berpeluk Pergaulan harian di tempat awam seperti di sekolah atau tempat kerja Makan di restoran atau membeli-belah di pasaraya Berenang di kolam renang awam Gigitan nyamuk atau serangga lain Tiada sesiapapun yang patut mendapat HIV/AIDS dan mereka yang dijangkit tidak patut didiskriminasikan, terutama bayi yang mendapat HIV/AIDS semasa dalam kandungan ibu. Mereka memerlukan kasih sayang, sokongan dan bantuan moral yang tinggi untuk teruskan hidup mereka dalam masyarakat. (e) Jenayah Seks Tidak kira apa agama apa adalah tidak membenarkan perlakuan seks luar nikah dengan tujuan untuk memelihara satu unit kekeluargaan yang kekal. Masalah seks sebelum kahwin semakin meningkat dalam kalangan remaja dan pelajar kolej. Ini adalah kerana mereka kurang memahami dan menghayati kesucian institusi keluarga. Kesan daripada aktiviti seks sebelum kahwin termasuk kehamilan yang tidak diingini,pengguguran anak yang tidak selamat, pembuangan bayi, jangkitan seksual, masalah perhubungan, tekanan emosi, tiada keharmoniaan keluarga dan implikasi undang-undang (Kod Penal Akta 574). Pasanagan yang benar-benar menyintai satu sama lain tidak akan melakukan seks sebelum kahwin dan menghormati maruah dan keperibadian masing-masing.

14

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

(f) Keganasan Keganasan boleh ditakrifkan dengan sengaja menggunakan kuasa atau kekerasan secara fizikal, mengugut atau benar-benar berbuat keganasan, terhadap sesuatu kumpulan atau komuniti, yang besar kemungkinan akan menyebabkan kecederaan, kematian, kesan psikologi, kerencatan tumbesaran dan pengabaian. Keganasan boleh dibahagikan kepada 3 jenis yang utama: Keganasan pada diri sendiri - Tingkahlaku untuk membunuh diri, menyiksa diri sendiri Keganasan kepada orang lain - Ahli keluarga atau pasangan, seseorang dari kumpulan atau komuniti yang tertentu Keganasan kumpulan akibat perbezaan social, politik, ekonomi (g) Pembuangan Bayi Pembuangan bayi adalah satu jenayah. Ia terjadi akibat kehamilan tidak diingini. Ramai remaja yang mengandung di luar nikah terpaksa membuang bayi mereka terdesak, akibat malu dan takut akan akibat yang bakal ditanggung. Kesan pembuangan bayi Kadar kematian bayi yang lebih tinggi disebabkan penjagaan perubatan yang tidak sempurna Kesihatan ibu yang terjejas akibat kehilangan darah, jangkitan kuman, kecederaan sewaktu bersalin Psikologi dan social (h) Cetak Rompak Cetak rompak (atau pencabulan hakcipta) bermaksud penggunaan bahan yang dilindungi undang-undang hakcipta tanpa izin, maka mencabuli salah satu hak eksklusif pemilik hakcipta asli, seperti hak untuk mengeluarkan semula atau menjalankan karya yang dihakcipta, atau menghasilkan karya derivatif yang berasaskan karya yang dihakcipta itu. Terdapat pelbagai cara dimana hasil karya dirompak atau disalin tanpa kebenaran pemilik hakcipta. Penyalinan tersebut dibuat dengan cara: 1. Menerbitkan semula sebahagian atau ke semua hasil karya. 2. Membuat salinan kepada pelbagai bentuk sama ada cara mengambil gambar, membuat salinan secara elektronik atau komputer, fotostat, rakaman video, rakaman suara, menaip semula atau diubah kepada PDF. 3. Menyalin kandungan bahan dan dijual semula dengan tajuk yang berbeza. 4. Mengeluarkan bahan atau perkakas yang menggunakan idea yang sama, dimana idea tersebut telah dihakcipta. Dari sudut undang-undang, cetak rompak bermaksud aktiviti penyalinan, pengedaran dan penggunaan produk harta intelek secara haram tanpa izin pemegang hak cipta bagi harta intelek tersebut. Kegiatan cetak rompak merupakan satu kesalahan menurut Akta Hakcipta 1987. Harta intelek bermaksud sebarang produk dan hasil karya yang didaftarkan hak ciptanya seperti buku, muzik, filem, siaran televisyen dan radio, perisian komputer serta rekabentuk industri. Semua harta intelek adalah dilindungi oleh Akta Hakcipta 1987.

15

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

(i) Hak Asasi Wanita Dalam era kemajuan kini, kaum wanita berpotensi menjadi sumber pembangunan dalam pelbagai bidang sosial, ekonomi dan politik kian meningkat. Berpegang kepada hakikat inilah, pada tahun 1989, kerajaan kita telah menggubal Dasar Wanita Negara yang mengiktirafkan hak-hak wanita. Dasar yang digubal ini mendukung cita-cita negara dan Perlembagaan Persekutuan bagi menjamin kedaulatan, kemakmuran, keadilan, kebebasan serta hak-hak asasi manusia. Ia juga memberi panduan serta hala tuju dalam semua aspek perancangan dan perlaksanaan program pembangunan negara khususnya yang melibatkan kaum wanita secara langsung ataupun tidak tanpa diskrimanisi atau sebab kejantinaannya. Layari Internet Layari internet berikut untuk mengenal pasti aktiviti dan sumbangan organisasiorganisasi berikut terhadap hak asasi wanita Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) - http://suhakam.org.my Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat http://www.kpwkm.gov.my Jabatan Kebajikan Masyarakat - http://www.jkm.gov.my Yayasan Penyayang Malaysia - http://www.penyayang.org.my

PUNCA BERLAKUNYA ISU MORAL 1. Ibu Bapa Pengaruh ibu bapa amat penting dalam mendidik anak-anak. Ibu bapa yang bekerja menyebabkan wujunya perubahan sosial hari ini.ibu bapa terlalu mementingkan pekerjaan,kesibukan tugas rutin harian dan kealpaan membahagi masa membuatkan anakanak berasa terbiar tanpa kasih sayang dan jagaan yang sempurna. Anak-anak bercampur dan bergauil dengan rakan sebaya yang bermasalah dan berakhlak buruk dan akhirnya menimbulkan masalah akhlak dikalangan anak-anak. 2. Pembangunan ekonomi yang pesat Ekonomi negara yang pesat membangun dan maju telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan termasun di pusat hiburan seperti kelab malam,pub,karaoke .para remaja berlumbalumba mendapatkan pekerjaan dalam bidang ini terutama remaja perempuan.mereka lebih muda,menarik dan belum matang untuk menilai samada pekerjaan ini baik atau buruk.mereka Cuma mementingkan wang sahaja tanpa memikirkan buruk atau baiknya sesuatu pekerjaan. Kepesatan sektor perindustrian meningkatkan kos kehidupan masyarakat. Ibu bapa terutama yang berpendapatan rendah terpaksa bekerja siang dan malam untuk menampung keperluan hidup.gaya hidup ini sudah menjadi trend sehingga ank-anak tidak lagi diasuh dan dididik oleh ibu bapa sebaliknya dihantar kenerseri atau dijaga oleh pembantu rumah.

16

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

3. Kurangnya didikan agama daripada ibu bapa Tanpa didikan agama,manusia tidak mempunyai pegangan hidup dan tidak takut melakukan sesuatu perkara walaupun bertentangan dengan undang-undang . Malangnya dalam zaman kemajian sains dan teknolgi ini ramai iu bapa ghairah melengkapkan anak-anak dengan ilmu sekular dan lalai melengkapkan anak-anak dengan pengetahuan agama. Pendidikan agama merupakn faktor yang paling penting dalam membentuk sifat baik dan moral yang terpuji di kalangan masyarakat. Sikap remaja dan pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang banyak terhadap tindakan dan perlakuan para remaja.banyak jenis perangai sosial boleh dipelajari hanya dengan berinreraksi dengan teman sebaya kerana mereka mengalami banyak pertukaran fizikal,perkembangan sosial dan psikologi yang sama.mereka sedang mencari identiti diri sensdiri. Serta mudah tertarik untuk berinteraksi dan amat sensitif dengan pengaruh rakan sebaya. Dalam segala tindakan yang dilakukan.remaja lebih banyak terdorong untuk melakukan jenayah salah laku dan maksiat setelah terpengaruh dengan rakan sebaya. 4. Pengaruh media massa dan globalisasi dunia Media massa samada media cetak atau media eletronik telah mengalami dan menempuh berbagai-bagai tahap kemajuan sains dan teknologi.melalui siaran-siaran dan tayanganvideo,remaja terdedah kepada gejala yang tidak sihat seperti unsur-unsur ganas,liar budaya barat,budaya berpoya-poya,budaya disko,rooock ,tahyul dan seks. Melalui komunikasi canggih seperti satelit(parabola),internet,you tube menyebabkan dunia menjadi global village atau perkampungan dunia dengan segala maklumat positif dan negatiftersebat tanpa bentang atau halangan wilayah.

CARA MENANGANI FENOMENA GEJALA SOSIAL 1. Peranan ibu bapa dan keluarga Antara langkah langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa ialah: a) menjadikan diri mereka role model kepada anak-anak dengan sikap berlemah lembut,kasih sayang dan saling hormat menghormati. b) memberi kasih sayang dan memenuhi keperluan hidup anakanak dengan secukupnya. c) memberi didikan agama dan akhlak terpuji. d) mewujudkan interaksi yang baik dan mesra terhadap anak-anak dengan penuh kasih sayang. e) memberi tunjuk ajar dan nasihat yang baik dari masa kesemasa. f) selalu mendoakan kesejahteraan anak-anak. g) memantau pergerakan anak-anak dari semasa kesemasa untuk memastikan tingkah laku mereka tidak bercanggahdengan kehendak agama dan negara. 2. Peranan kerajaan dan pemerintah Antara peranan kerajaan termasuklah a) wujudkan kemudahan bagi memenuhi masa lapang kepada remaja menerusi pebagai aktiviti sukan ,rekreasi dan kerja-kerja yang berfaedah kepada agama dan bangasa. b) Membenteras gejala sosial dan menyeru rakyat bersatupadu membbuat yang baik dan mencegah dan benci kepada perkara buruk. c) Perlaksanaan undang-undang jenayah yang menyeluruh 17

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

3. Peranan masyarakat Antara langkah yang perluialah a) Masyarakat tidak boleh mendiamkan diri kalau melihat hal-hal yang membahayakan atau menggugat keharmonian b) Masyarakat hendaklah merancang dan melaksanakan program-program yang mendatangkan kebaikan untuk semua seperti rukun tetangga,bergotong royong dan majlis rumah terbuka sempena hari-hari perayaan. c) Peranan media massa pengaruh negatif media cetak dan media elektronik hendaklah ditapis dan dikawal dengan ketat. mendidik orang ramaicara-cara menghindarkan diri daripada melakukan jenayhdan turut bertanggungjawab mencegah jenayah. pengeluaran akhbar-akhbar tabloid dan majalah-majalah hiburan hendaklah ditapis isi kandungannya. 4. Peranan guru dan sekolah a) Wujudkan sekolah yang aman dan harmoni seperti sekolahku syurgaku. b) Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berkesan dan berfungsi. c) kempen anti merokok dan anti dadah sentiasa di lakukan. d) Kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru mengembeling tenaga dan bekerjasama membenteras sebarang salah laku dan maksiat. 5. Perubahan sikap remaja sendiri a) melatih diri kearah pembinaan peribadi mulia dan cemerlang. b) menambah ilmu dari semasa kesemasa sebagai pedoman dalam kehidupan. c) menggunakan akal yang sejahtera menjauhkan diri daripada perkara-perkara negatif dalam kehidupan mereka. Cuba kita renung,apa akan berlaku kepada generasi warisan akan datang jika remaja hari ini terus hanyut dibawa arus masalah akhlak seperti lepak,dadah, seks bebas, buang bayi, jenayah juvana, lari dari rumah, kelakuan lucah, minum arak, disko, merokok, merempit dan lain-lain lagi yang kian merebak dalam masyarakat kita. Kita percaya sekiranya semua pihak berkerjasama secara menyeluruh dan bersatu padu maka segala permasalahan akhlak para remaja masa kini dapat diatasi dengan berkesan dan sebaik-baiknya.

18

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

TAJUK 3:

ISU-ISU MORAL GLOBAL

Dalam bahagian ini, anda akan didedahkan kepada beberapa isu-isu global yang berkaitan dengan moral. Isu-isu yang dibincangkan berikut adalah penting untuk perhatian bakal-bakal guru supaya lebih peka terhadap isu moral global. 1. Jenayah Siber Kemunculan Internet sebagai alat komunikasi terkini menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat yang memantapkan ilmu dan maklumat. Oleh kerana tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia siber, berjutajuta laman web telah dihidupkan. Bermacam-macam maklumat (sama ada benar atau salah), idea, ideologi, propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui Internet. Ke semua peringkat penggunaan komputer adalah sentiasa berhadapan dengan aktiviti jenayah. Sama ada sebagai mangsa kepada jenayah atau peralatan bagi jenayah atau keduaduanya. Operasi input, pemprosesan data, operasi output dan komunikasi data telah digunakan dengan teliti untuk tujuan yang tidak sihat. Jenis jenayah siber yang biasa kita dengar 1. Penipuan 2. Kerosakan atau pengubahsuaian keatas program atau data komputer. 3. Kecurian maklumat. 4. Capaian secara tidak sah keatas sistem 5. Menyalin perisian secara tidah sah. 6. Pengintipan 7. Judi siber 8. Skim cepat kaya 9. Pornografi 10. Penggodam atau "Hacker" 11. Penyebaran virus Antara beberapa faktor yang dikenal pasti ialah 1. Sukar dikenalpasti siapakah penjenayahnya 2. Kepentingan ekonomi 3. Berbeza takrifan jenayah 4. Kepentingan ketenteraan 5. Sikap manusia "Human attitude"

19

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

2. Pornografi Pornografi bermaksud bahan bertulis atau visual yang merangsang keinginan seksual, dan bertujuan untuk memberahikan pemerhati atau pembaca. Terdapat pelbagai kesan-kesan yang tidak sihat : Ia menggalakkan seks luar nikah Ia menyumbang ke arah penganiayaan seksual kanak-kanak dan keganasan seks Pengaruh negatif terhadap perkembangan seksual Sikap dan nilai seksual yang negatif . Contoh: kelakuan seks luar tabii, orientasi seks yang tidak normal dan tidak menghormati kaum wanita seperti hanya menganggap mereka sebagai objek seks Masalah emosi dan perhubungan. Contoh: rasa bersalah, malu, dan ketagihan Masalah undang undang. Contoh: memiliki, jual beli, menonton bahan -bahan pornografi adalah salah dari segi undang undang Cara-cara untuk mengelakkannya: Elakkan mencari, membaca dan melihat bahan-bahan lucah. Libatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah seperti kegiatan sukan, senaman, aktiviti budaya atau kerja-kerja sukarela www.befrienders.org.my. Patuh kepada ajaran agama dan budaya kerana ia juga melarang semua jenis pornografi. Elakkan tekanan rakan sebaya. 3. Homoseksual & Lebian Homoseksual adalah laki-laki dan perempuan yang secara emosional dan seksual tertarik terhadap sesama jenisnya. Homoseksual terdiri dari gay dan lesbian. Gay adalah laki-laki yang secara seksual tertarik terhadap laki-laki. Lesbian adalah perempuan yang secara seksual tertarik terhadap perempuan. Dalam peradaban budaya Eropah dan Amerika pandangan terhadap kaum homoseksual lebih dapat diterima. Namun begitu, budaya masyarakat Asia amnya dan Malaysia khasnya adalah berbeza, individu yang mengamalkan aktiviti seksual yang menyongsang dianggap sebagai mereka yang tidak mempunyai identiti serta tidak bermoral. Perbincangan Penyakit AIDS mulai menjadi tumpuan ramai apabila pada 5 Jun 1981, doktor mulai mengambarkan wabak paru-paru berair yang biasanya sukar terjadi, yang menular dikalangan lima orang homoseksual di Los Angeles. Semenjak itu, AIDS dan homoseksual menjadi bagaikan seerti. Pada awalawal penyakit merebak, San Francisco merupakan kawasan gay paling teruk dijangkiti, iaitu hampir separuh daripada populasi homoseksualnya telah dijangkiti. Berdasarkan maklumat di atas, anda sebagai bakal guru yang memainkan peranan sebagai agen moral, bincang bersama-sama rakan-rakan kursus anda berkenaan tindakan moral yang patut dilakukan.

20

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.Terorisme/ Keganasan Keganasan boleh ditakrifkan secara neutral oleh pemusnahan harta benda yang tidak terlibat secara langsung, dan atau mencederakan manusia yang tidak terlibat secara langsung dalam hal pertelingkahan (MacKinnon, 1995). Pemusnahan boleh dilakukan dengan cara mengebom, menculit rakyat biasa untuk wang tebusan, membunuh, menyerang / membakar bangunan kedutaan dan sebagainya, merampas kapal terbang / kapal / keretapi serta mengusahakan program senjata nuklear dan lain-lain lagi. Keganasan terbaru berlaku di Indonesia selepas letupan bom kereta membunuh sekurangkurangnya 14 orang dan mencederakan 149 orang di sebuah hotel Amerika Syarikat, JW. Marriott di pinggir Jakarta pada 5 Ogos 2003 (The Star, 7 Ogos 2003 p 1). Keganasan demi keganasan terus mewarnai dunia dengan palitan darah dan dosa selepas kejadian hitam 11 September 2001 di Pusat Dagangan Dunia Amerika Syarikat. Antara punca keganasan banyak yang berkaitan dengan sikap tidak puas hati terhadap dasar luar negara lain. Keganasan harus dihindarkan dan digantikan dengan gencatan senjata antara dua pihak yang berbalah demi memelihara sebuah dunia yang sihat daripada pelbagai ancaman pengganas yang sia-sia. Sesungguhnya melakukan keganasan dan membalasnya semula bukanlah satu tindakan yang bijak, sebaliknya ia mendatangkan kesengsaraan kepada orang lain yang tidak berdosa. Sehingga hari ini Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu masih gagal untuk memainkan peranannya dalam mengatasi keganasan etnik, keganasan antara dua negara seperti Israel dan Palestin dan lain-lain. Tingkah laku keganasan seseorang mungkin berpunca daripada pengalaman negatif mereka pada peringkat kanak-kanak atau remaja. Antara faktor yang menyebabkan mereka berkembang kepada kelakuan demikian termasuk pendedahan kepada dadah dan minuman keras, mudah memperoleh senjata, bersikap antisosial, bergaul dengan golongan melencong (deviance), pengaruh media massa yang negatif dsb. Terorisme global dan segala bentuk kekerasan bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia, kerana gejala kekerasan, kebiadaban, kekejaman, dan segala bentuk tindakan yang melampau batas kemanusiaan. Pada hakikatnya terorisme bermula dari zaman yang setua sejarah manusia itu sendiri. Gejala kekerasan sering berlaku dalam proses perubahan melalui jalan revolusi, sedangkan gejala kedamaian berlaku dalam proses perubahan melalui jalan evolusi. Pertembungan antara jalan revolusi dan evolusi tercermin dalam pertembungan antara perang dan damai, iaitu pertembungan untuk mencipta dunia yang bebas daripada kekerasan. Pertembungan antara perang dan damai menempati perjalanan sejarah yang panjang iaitu daripada masyarakat yang sederhana primitif sampai kepada masyarakat yang dikatakan moden.

Latihan ulangkaji: 1. Apakah yang dimaksudkan dengan jenayah ragut? ______________________________________________________________________ 21

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Nyatakan punca-punca berlakunya jenayah ragut serta berikan 2 cara mengatasinya ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Senaraikan 5 hak asasi wanita seperti yang terdapat dalam Dasar Wanita Negara. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

4.

Apakah maksud jenayah siber? berikan contoh-contoh jenayah siber yang sering berlaku ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

5.

Pornografi membawa banyak kesan negatif. Nyatakan kesan negatif tersebut ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 22

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

TAJUK 4

Peranan Sosialisasi Dalam Pembentukan Tingkah Laku Moral Individu

4.0

Pengenalan

Tajuk perbincangan berikut berkaitan dengan peranan sosialisasi dalam pembentukan tingkah laku moral individu. Topik ini mengandungi pecahan yang lebih kecil iaitu norma sosial dan kawalan sosial serta tanggungjawab agen-agen moral.

4.1

Norma Sosial dan Kawalan Sosial

Sosialisasi ditakrifkan sebagai proses manusia mempelajari kemahiran dan sikap yang berkaitan dengan peranan sosial mereka dalam sesuatu masyarakat. Sosialisasi adalah penting bagi membina personaliti individu yang merangkumi pemikiran, emosi dan tingkahlaku. Melalui proses ini individu itu bertindak selaras dengan jangkaan masyarakat dan memberi sumbangan dalam mewujudkan perpaduan dan kesejahteraan masyarakat itu.

4.1.1

Norma Sosial

Norma ialah kelakuan standard yang dipersetujui oleh semua ahli kumpulan. Norma sosial pula merupakan peraturan-peraturan yang diterima pakai oleh sebahagian besar ahli masyarakat. Kepatuhan kepada norma-norma sosial akan menjamin kewujudan perpaduan dalam satu-satu masyarakat. Norma sosial, khususnya yang berkaitan dengan mores, adalah penting kerana kepatuhan kepada peraturan ini memberikan seseorang itu garis panduan tentang apakah yang patut dan tidak patut dilakukan. Namun begitu tidak semestinya semua norma sosial itu boleh dikatakan moral, Terdapat norma sosial yang tidak lagi dianggap baik dari segi moral dan oleh itu ia tidak dipatuhi lagi, seperti pengabdian Norma sosial lahir daripada proses interaksi antara masyarakat. Norma boleh dipelajari melalui pemerhatian dan juga interaksi sosial. Norma sosial sering berubah seiring dengan perubahan yang berlaku dalam sesuatu masyarakat. Perlakuan sosial yang tidak selari dengan norma sosial dipanggil `lencongan. Oleh itu sikap berterima kasih kepada ibu bapa yang telah mendidik dan berkorban dalam mendewasakan kita dianggap sebagai norma, manakala penderhakaan terhadap ibu bapa dikatakan `lencongan.

23

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.1.2. Kawalan Sosial

Kawalan sosial bermaksud cara-cara yang digunakan oleh masyarakat bagi mempengaruhi tingkah laku anggotanya supaya ahli-ahlinya menghargai nilai-nilai dan mematuhi normanorma, tradisi dan pola-pola tingkah laku masyarakat.

Kawalan sosial digunakan oleh masyarakat untuk menjaga kegiatan ahlinya. Ada dua bentuk kawalan sosial iaitu kawalan positif dan negatif. Kawalan sosial positif boleh berbentuk pemberian ganjaran dan hadiah. Kawalan sosial negatif pula merupakan misalnya hukuman dan dendaan. Kedua-dua jenis kawalan ini boleh lahir dengan cara formal dan juga tidak formal. Kawalan sosial yang formal melibatkan sistem tatacara , sistem kewibawaan seperti undangundang, peraturan dan badan-badan tertentu; dan dilaksanakan melalui pemberian haadiah dan ganjaran atau hukuman. manakala kawalan sosial yang tidak formal biasanya adalah berbentuk pendapat umum dan dilaksanakan melaui pujian atau teguran.

Crosbie (1975) berpendapat kawalan sosial tidak formal terbahagi kepada empat jenis iaitu: Ganjaran sosial seperti kenaikan pangkat Hukuman atau kritikan Pujukan Norma yang ditakrif oleh individu yang berstatus tinggi.

Contohnya kanak-kanak berusia 10 tahun yang diajar asas berbudi bahasa bersalam dengan orang dewasa yang ditemuinya. Kanak-kanak itu menerima pujian kerana bertingkahlaku sopan. Ini merupakan contoh kawalan sosial yang positif berbanding dengan perlakuan tidak mahu bersalam sehingga menyebabkan ibu bapa malu lalu merotannya ketika pulang ke rumah. Setelah itu kanak-kanak tersebut akan bersalaman dalam situasi yang diberitahu oleh ibunya. Kawalan sosial ini dinamakan kawalan sosial negatif.

4.2

Tanggungjawab Agen-Agen Moral

Perwatakan dan tabiat kanak-kanak pada amnya dibentuk oleh masyarakat dan dikekalkan melalui proses sosialisasi. Proses sosialisasi penting kerana jika seseorang individu itu tidak memahami dan tidak sanggup mematuhi peraturan kelompok atau masyarakatnya, dia tidak akan diterima oleh masyarakat itu. Oleh sebab pentingnya mematuhi peraturan masyarakat,

24

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

maka kanak-kanak mesti diajar tentang norma dan nilai masyarakat melalui beberapa institusi sosial. Antara yang utama ialah keluarga, sekolah, agama dan media massa.

4.2.1

Keluarga

Keluarga merupakan satu institusi yang paling asas dan terpenting dalam masyarakat. Salah satu daripada fungsi utama keluarga ialah mensosialisasi dan merapkan nilai-nilai serta cara hidup atau budaya masyarakat. Ia juga memainkan peranan penting dalam pembentukan nilainilai hidup anggota keluarganya bagi mewujudkan masyarakat yang penyayang dalam negara Salah satu dari fungsi utama yang dimainkan oleh ialah sosialisasi anak-anak. Ibu bapa akan mengajar anak-anak mengenai apa yang harus di lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Daripada ibu bapa anak-anak akan mempelajari kemahiran, sikap, norma dan nilai-nilai. Keperibadian anak-anak banyak ditentukan oleh didikan keluarga. Ibu bapa yang tegas melahirkan anak-anak yang kuat disiplin tetapi didikan ibu bapa yang longgar banyak menghadapi masalah kerana keluarga sukar melentur rebung apabila sudah menjadi buluh. Tegasnya nilai-nilai yang berbeza ditekankan oleh ibubapa menerusi proses komunikasi dan interaksi antara mereka dan anak-anak. Ini juga menyebabkan anak-anak memperkembangkan nilai yang berbeza. Hubungan yang berorientasikan kasih sayang dan bukannya hubungan paksaan antara kedua pihak boleh mengakibatkan komitmen moral. Ibubapa yang penyayang dan bertanggungjawab seringkali dikaitkan dengan keinginan yang tinggi ke arah pencapaian dan kejayaan. Ibubapa yang bersikap penguasaan serta autokratik akan mendapat anak-anaknya begitu taat pada arahan tetapi menjadi pasif dalam tingkahlaku mereka. Sebaliknya, ibubapa yang mengamalkan sikap bebas akan mendapati sikap anak-anaknya tidak bersopan santun, tidak bertanggungjawab dan tidak boleh berdikari. Ibubapa yang mengamalkan cara demokrasi dan membincangkan masalah-masalah dengan anak-anak mereka serta mempertimbangkan pendapat anak-anak, apabila membuat keputusan-keputusan penting, akan mendapati anakanak mereka mempuyai keyakinan diri yang tinggi. Kanak-kanak ini juga akan menjadi lebih aktif, cerdas dan lebih bersopan santun. Selain itu, saiz keluarga juga mempengaruhi proses sosialisasi individu, iaitu dengan interaksi secara lisan dan fizikal antara individu, contohnya di antara adik-beradik ii akan membantu individu bercakap lebih awal serta memperkembangkan dan menambahkan perbendaharaan katanya. Nilai-nilai yang diwujudkan oleh adik-beradikya akan disanjung tinggi oleh seseorang individu.

25

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.2.2

Rakan Sebaya

Rakan sebaya bermaksud suatu kelompok kanak-kanak atau remaja yang sama umur atau perimgkat perkembangan. Memang sejak kecil lagi kanak-kanak suka berkawan dengan rakan sebaya samada semasa mereka berada di sekolah ataupun di rumah. Dengan jalan ini mereka dapat peluang untuk memperkembangkan dan membina kemahiran sosialisasi di dalam kumpulan kawan yang sebaya. Kumpulan kawan sebaya adalah ejen sosialisasi yang berkesan. Kumpulan ini dapat memenuhi keperluan kanak-kanak untuk merasa yang mereka dipunyai. Di dalam kumpulan ini mereka berpeluang untuk menerima pandangan dan pendapat orang yang sebaya dan bekerjasama dengan mereka. Kumpulan ini mempunyai minat yang sama dan menerima kanak-kanak itu di atas dasar peranan yang mereka mainkan. Dengan jalan ini kanak-kanak mendapat maklumat balik tentang keadaan diri mereka, tentang reaksi orang lain terhadap diriya dan jenis tingkahlaku yang dapat diterima atau ditolak oleh kawan sebaya. Kumpulan kanak-kanak ini sebenarnya merupakan satu masyarakat yang tersendiri. Mereka mempunyai peraturan, peranan dan harapan yang tertentu daripada ahli-ahli di dalam kumpulan ini. Setiap ahli dalam kumpulan ini haruslah mematuhi segala peraturan dan peranan yang sama-sama persetujui . Apabila mencapai peringkat remaja pengaruh rakan sebaya bertambah penting. Individu itu cenderung untuk mengikuti pandangan, nilai dan sikap rakan-rakan sebaya kerana mahu diri mereka diterima oleh rakan-rakan sebaya mereka. Walaupun pengaruh kumpulan sebaya amat mempengaruhi di peringkat remaja, ia juaga berperanan penting dalam pelbagai peringkat umur. Ia juga penting di peringkat geng iaitu semasa kanak -kanak berumur antara tujuh dan lapan tahun. Piaget mengatakan bahawa bukan sahaja pembelajaran moral berpunca daripada sumber ini, malah aktiviti kerjasama dan persefahaman yang berlaku di antara rakan sebaya juga merupakan prasyarat bagi perkembangan autonomi. Sebaliknya Kohlberg menyatakan bahawa perkembangan moral di kalangan kanak-kanak yang dipencil atau diasingkan adalah tidak berbeza daripada kanak-kanak yang banyaak menerima pendedahan/

26

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.2.3

Sekolah

Apabila kanak-kanak mula bersekolah, lingkungan sosial menjadi lebih luas. Sekolah merupakan agen kebudayaan dan sebahagian daripada fungsi pengajaran adalah untuk melahirkan nilai-nilai kebudayaan. Dengan itu, proses sosialisasi pelajar-pelajar merupakan satu fungsi yang sah serta positif untuk dikendalikan oleh pihak sekolah. Menurut Durkheim, peranan pendidikan moral dan tugas sekolah adalah untuk mengajar adalah untuk mengajar pelajar-pelajar tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Beliau berpendapat bahawa keluarga terlalu kecil dan terlalu berunsur peribadi untuk menggambarkan keseluruhan sistem sosial. Juga, beliau menganggapkan guru sebagai agen yang utama dan merupakan pertalian yang kritikal dalam proses pengaliran kebudayaan. Ahli-ahli teori pembelajaran sosial lebih mementingkan peranan ibubapa tetapi model tersebut adalah konsistem dengan pendapat Durkheim yang mengatakan bahawa sekolah merupakan alat masyarakat untuk mengalirkan nilai-nilai moral dan kebudayaan. Kanak-kanak menghabiskan masa enam hingga lapan jam setiap hari di sekolah. Ini bermakna individu-individu, kemudahan-kemudahan dan budaya sekolah akan mempengaruhi sosialisasi seseorang individu. Melalui interaksi kumpulan sebaya segala nilai dan norma rakan sebaya akan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan moral kanak-kanak itu. Guru juga amat berpengaruh di sekolah, gaya penampilan, sikap dan kepimpinannya memainkan peranan dalam proses sosialisasi individu. Disamping itu, cara pentadbiran sekolah, persekitaran serta budaya sekolah juga berperanan mempengaruhi sosialisasi kanak-kanak / pelajar. Satu perkara yang tidak boleh dilupakan ialah guru dan rakan sebaya mungkin datang dari latarbelakang kelas sosial yang berlainan dengan kelas sosial kanak-kanak berkenaan. Sekolah, di satu pihak lagi mungkin juga menekankan nilai-nilai yang berbeza juga. Nilai-nilai yang berbeza ini mungkin berkonflik dan boleh menimbulkan kekeliruan kepada anak-anak. Mereka tidak tahu mana satu yang perlu diikut. Tetapi memandangkan masa bersama dengan ibubapa agak terbatas, maka tentulah lebih mudah mereka mengikut cara-cara yang ditunjukkan oleh guru atau rakan sebaya.

4.2.3.1 Pentadbir Bagaimanakah kepimpinan seorang pentadbir dapat mempengaruhi tingkah laku warga sekolah? Pentadbir yang efektif adalah penting bagi mewujudkan suasana yang mendorong pengajaran yang menarik serta pembelajaran yang bermakna dan menyeronokkan. Pentadbir hendaklah berupaya membentuk satu struktur dan amalan yang mengintegrasikan maklum balas, membuat refeksi atas amalan-amalan dan tindak balas yang diterima berlandaskan aspek-aspek berikut: i. ii. iii. mengesan kecekapan pentadbiran sekolah menilai budaya moral sekolah menilai secara moral guru-guru di bawah pentadbirannya 27

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.2.3.2 Guru Bayangkan guru anda yang memberikan impak kepada anda. Apakah ciri-ciri atau sifat guru berkenaan yang memberi kesan yang mendalam terhadap diri anda. Seseorang guru mempunyai gaya kepimpinan yang tersendiri kerana ada guru yang bersifat autokratik, demokratik dan laissez-faire. Jenis kepimpinan yanga diamalkan oleh seseorang guru semasa berinteraksi dengan pelajar-pelajarnya akan menimbulkan kesan-kesan yang berlainan atau maklum balas yang berkait dengan personaliti guru terhadapnya.

Guru yang autokratik tidak bersedia mendengar pandangan dan pendapat murid. Murid akan menjadi pasif serta tidak terdorong untuk memberi pendapat. Suasana sosio-emosinys yang dipenuhi ketegangan tidak menggalakkan interaksi guru murid. Guru yang demokratik memberi kesan yang positif kerana pelajar-pelajar diberi ruang untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara terbuka. Suasana sosio-emosi yang demokratik akan menggalakkan perkembangan yang positif dan meningkatkan kemahiran sosial. Guru yang laisesez-faire memberi kebebasan penuh kepada pelajar untuk memikir dan menyusun aktiviti yang dijalankan. Guru juga tidak menilai tingkah laku pelajar menyebabkan pengurusan bilik darjah yang longgar dan suasana pembelajaran dan pengajaran terganggu oleh masalah disiplin.

Seorang guru yang berkesan mempunyai ciri-ciri seperti ingin membaca, berupaya berfikir secara kritis, ingin belajar dan menitikberatkan pendidikan seumur hidup. Selain itu guru hendaklah mempunyai personaliti yang sesuai dengan profesioon perguruan dan memberi kesan kepada pembentukan tingkah laku pelajarnya.

28

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.2.3.3 Budaya, iklim dan fizikal Budaya sekolah merangkumi aspek-aspek seperti ilmu, insan moral, budaya kerja, budaya komunikasi, budaya bilik darjah dan budaya kepimpinan. Dua faktor utama yang membentuk budaya sekolah ialah input sekolah yang berunsurkan sumber iaitu saiz, bilik darjah, nisbah guru-pelajar, pembelajaran setiap pelajar, keadaan bangunan sekolah, bentuk kurikulum, bahan kurikulum, bahan pengajaran dan pembelajaran dan kemudahan fizikal lain. Faktor kedua pula ialah faktor-faktor proses pengurusan sekolah iaitu kepimpinan pentadbiran, kepimpinan guru, tahap penyeliaan, misi dan visi sekolah, perasaan kekitaan dan iklim pengajaran dan pembelajaran.

Budaya sekolah banyak bergantung kepada gaya kepimpinan pengetua dalam membina perhubungan positif di antara guru serta pelajar. Keadaan ini memupuk semangat bekerja dan disiplin kendiri yang tinggi di kalangan warga sekolah dan menjadikan mereka lebih komited dan bertanggungjawab.

Kerjasama yang erat antara pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat membantu keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah pada tahap maksimum. Dengan ini boleh dirumuskan budaya sekolah yang dihasratkan dapat memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan Rukun Negara selaras dengan norma dan nilai masyarakat Malaysia yang dinamik dan Progresif.

Mari kita lihat pula bagaimana iklim sesebuah sekolah mempengaruhi warga sekolah. Secara mudah iklim sekolah ialah sifat dan suasana yang terdapat dalam sesebuah sekolah. Sifat ini merupakan hasil daripada interaksi dan keadaan perhubungan manusia dalam sekolah itu; hubungan guru dengan guru, guru dengan pentadbir, guru dengan pelajar, pelajar dengan pelajar dan seterusnya. Iklim sekolah adalah penting untuk melahirkan insan yang baik dan dapat membantu perkembangan pelajar selaras dengan FPN iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Aspek-aspek yang mempengaruhi iklim sekolah ialah aspek fizikal sekolah, aspek sosial sekolah dan aspek budaya ilmu

4.2.4

Media massa

Media massa dalam bentuk elektronik dan bahan-bahan cetak amat berpengaruh dalam proses sosialisasi. Kanak-kanak lebih banyak terdedah kepada laporan, berita dan hiburan dari luar mellui tetevisyen, radio, internet, twiter dan laman web. Tidak hairalah jika mereka juga 29

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

terpengaruh dan menjadi sebahagian pelanggan di duia konsumerisme. Ini kerana media massa memberikan impak positif dan juga negatif dalam perkembangan sahsiah individu. Kanak-kanak yang menonton filem ganas di television dan pawagam akan bertindak ganas dan kasar dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan mereka menjadikan wira di dalam telivisyen atau artis kegemaran mereka sebagai role model. Kanak-kanak perlu digalakkan menonton / membaca bahan-bahan yang bermanfaat atau bertema baik. Dengan perkembangan sains dan teknologi, media massa boleh mempengaruhi kemoralan sesuatu kelompok atau masyarakat dengan mendedahkan mesyarakat itu kepada norma dan nilai masyarakat lain. Dengan itu, maka perlulah diadakan satu tahap atau standard untuk sebarang tingkahlaku yang membayangkan kemoralan masyarakat Malaysia yang tidak tercemar. Pelajar-pelajar pula hendaklah diberi perlindungan dan dididik sebaiknya agar mereka dapat menilai pengaruh luar, mana yang baik dan bermoral, mana pula yang sebaliknya.

4.2.4

Status Sosioekonomi

Menurut ahli Sosiologi Kohn (1969) perbezaan status sosioekonomi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sosialisasi. Keluarga kelas pertengahan sentiasa berusaha ke arah membentuk sifat autonomi dan kebolehan membuat keputusan sendiri pada diri anak-anak mereka. Mereka lebih bersifat demokratik terhadap anak-anak. Sebaliknya keluarga kelas bawahan adalah lebih autokratik, anak-anak mereka digalakkan untuk mematuhi peratuhan-peraturan tanpa soal.

4.2.5

Jantina

Sejak kecil lagi ibu bapa mengagihkan tugas-tugas mengikut jantina. Anak-anak lelaki menolong kerja-kerja ayah manakala anak-anak perempuan pula digalakkan membantu ibunya di rumah. Norma-norma seperti ini lebih jelas apabila mereka dewasa. Kaum lelaki bertanggungjawab mencari nafkah dan perempuan pula bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak. Walau bagaimanapun faktor masa mengubah persepsi lama. Anak-anak perempuan kini memonopoli institusi pengajian tinggi dan seterusnya menjawat jawatan-jawatan tinggi dan penting dalam sektor awam dan swasta. Namun begitu masyarakat kita masih menganggap bahawa lelaki ialah ketua keluarga.

30

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Latihan 4.1 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut.

Soalan 1 Baca kes di bawah dan jawab soalan-soalan yang disediakan. Ibu bapa paling ramai kaki dera PETALING JAYA - Jabatan Kebajikan Masyarakat menerima sebanyak 1,010 laporan kes dera terhadap kanak-kanak dalam tempoh empat bulan pertama tahun ini dengan 808 kejadian melibatkan ibu bapa mendera anak sendiri. Jumlah itu bermakna setiap hari lapan orang kanak-kanak menjadi mangsa kes seperti penderaan fizikal, emosi, seksual, sumbang mahram dan buang bayi. Daripada angka yang dilaporkan, saudara-mara mangsa juga banyak terlibat dengan laporan 270 kes diikuti dengan teman lelaki si ibu (270). Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Senator Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil berkata, kecenderungan masyarakat bertindak kejam terhadap kanak-kanak sudah sampai ke tahap membimbangkan. "Ahli keluarga adalah golongan yang paling banyak mendera sedangkan mereka sepatutnya memberikan perlindungan kepada kanak-kanak," ujarnya kepada pemberita selepas merasmikan Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia 2010 di sini semalam. Serentak dengan sambutan itu, kementerian berkenaan telah mewujudkan talian kanak-kanak Childline dengan menggunakan talian 15999. Shahrizat berkata, talian itu disatukan dengan talian Nur yang sudah wujud sebelum ini dengan mempunyai nombor yang sama supaya ia lebih senang diingati serta praktikal dan ia beroperasi 24 jam sehari.

a) Pada pandangn anda mengapa situasi ini berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia?

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

b. Sekiranya anda berhadapan dengan situasi ini apakah tindakan anda ? 31

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Soalan 2

Adakah anda sudah berpuas hati dengan peranan sosialisasi yang dimainkan oleh ayah anda ? Senaraikan perkara yang menyebabkan anda berpuas hati dan tidak puas hati terhadap peranan sosialisasi ayah anda terhadap keluarga.

Rumusan

1. Seseorang individu perlu mengetahui peranan dan tanggungjawab sosial masingmasing bagi menjamin kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.

2. Institusi keluarga dan agen-agen moral perlu memainkan peranan masingmasing dalam memperkasakan sistem sosial sesuatu masyarakat.

3. Perlunya kerjasama daripada semua pihak yang terlibat dalam membendung dan membenteras gejala negatif yang melanda masyarakat.

32

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.3

Peranan agensi tempatan dan antarabangsa sebagai agen sosialisasi perubahan masayarakat.

4.3.1

Agensi Tempatan

4.3.1.1 Yayasan Salam

Yayasan Salam Malaysia, atau ringkasnya SALAM adalah sebuah organisasi bebas dan bukan mencari keuntungan yang ditubuhkan pada 1997 untuk menggalakkan semangat khidmat sukarela di kalangan rakyat Malaysia. Tujuan SALAM adalah memberikan peluang kepada rakyat Malaysia untuk berkhidmat sebagai sukarelawan di kalangan komuniti di dalam dan di luar negara yang memerlukan perkhidmatan. SALAM maenganjurkan program-program perkhidmatan sukarela dalam berbagai bidang tumpuan khususnya terhadap pendidikan, kesihatan dan kerja pembangunan komuniti. Misi Yayasan Salam Menganggap kerja sukarelawan adalah satu kerja yang bermakna dan berkesan untuk membantu masyarakat menjalani kehidupan yang lebih baik. Menyediakan sukarelawan yang bersedia berkhidmat kepada masyarakat dan komuniti yang memerlukan.

Program SALAM Sukarelawan SALAM pernah bertugas di Aceh, pada tahun 2004. Nias, dan Sri Langka ketika Tsunami

Sukarelawan SALAM juga membuat kerja outreach untuk memujuk mangsa penyalahgunaan dadah agar kembali ke pangkal jalan. Yayasan SALAM juga telah mengendalikan dua buah rumah perlindungan yang bertempatdi Chow Kit iaitu Rumah Nur SALAM dan Rumah Sinar SALAM Sukarelawan SALAM juga memberikan bimbingan kepada ibu tunggal untuk menjadi usahawan kecil dengan kerjasama pelbagai pihak agar dapat meningkatkan ekonomi mereka.

33

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

SALAM mengenali dua kategori kerja sukarela; sepenuh masa dan separuh masa. Rakyat Malaysia yang berumur 18 taun ke atas boleh memohon untuk menjadi sukarelawan SALAM. Konsep sukarelawan SALAM ialah: Suka membantu dan bekerja dengan orang lain Boleh berkomunikasi dan bergaul dengan orang ramai Sedia untuk menghadapi kesulitan dan kesukaran Sebaiknya mempunyai kemahiran dan pengalaman yang berguna yang boleh dikongsi dengan orang lain Sedia belajar dan Sedia untuk membuat komitmen penuh masa

4.3.1.2 Majlis AIDS Malaysia

Pada 1992, satu inisiatif oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah membawa kepada penggabungan badan-badan bukan kerajaan dalam usaha untuk memerangi HIV/AIDS. Kementerian berharap agar ia dapat memaksimumkan usaha mereka dan memastikan bahawa sumber-sumber yang terhad dapat digunakan sebaik-baiknya. Majlis AIDS Malaysia merupakan payung organisasi bagi menyokong dan menyelaras hasil usaha kerja organisasi-organisasi pada isu-isu HIV/AIDS di Malaysia. MAM bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan organisasi-organisasi antarabangsa untuk memastikan satu tindakan yang komited dan berkesan terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO) tentang isu-isu HIV/AIDS di Malaysia. MAM merangkumi Sekretariat dan Ahli-ahli Gabungannya yang bekerjasama sebagai satu pasukan yang meliputi seluruh negeri dan berkhidmat sebagai satu suara bagi pihak komuniti. Selain dari menyelaras dan memperkemaskan program bersama Ahli-ahli Gabungannya, Sekretariat MAM juga menyediakan keperluan latihan, dana dan sumber-sumber lain bagi melaksanakan program HIV/AIDS yang berkesan kepada pelbagai komuniti di Malaysia.

34

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Majlis AIDS Malaysia (MAM) adalah satu pertubuhan yang berkomited untuk membuat satu persekitaran yang bebas daripada impak nagatif HIV/AIDS untuk Malaysia dan semua rakyatnya. Objektif pertubuhan ini dalam memerangi HIV/AIDS adalah; Meningkatkan kesedaran HIV/AIDS Mencegah penyebaran HIV Menghapuskan diskriminasi, stigma dan prejudis yang berkaitan dengan HIV/AIDS Menggalakkan dan melindungi hak asasi mereka yang terjejas oleh HIV/AIDS Memastikan kualiti kehidupan yang terbaik bagi mereka yang dijangkiti HIV/AIDS Menyediakan penjagaan dan sokongan kepada individu-individu yang dijangkiti HIV/AIDS

Wawasan MAM Membebaskan masyarakat daripada kesan negatif HIV dan AIDS di mana wabak AIDS dapat dikawal melalui pencegahan komprehensif, rawatan, penjagaan, sokongan dan kesan pengurangan perkhidmatan, terutama untuk populasi yang mudah terdedah dan dipinggirkan.

Matlamat MAM Untuk mewakili, memobilisasikan dan mengukuhkan organisasi badan- bukan kerajaan dan komuniti bagi memastikan komitmen politik dan keberkesanan respon dalam persekitaran sokongan pada negara dan peringkat tempatan.

Sekretariat MAM membantu memudahkan aktiviti Ahli-ahli Gabungannya dalam: Mengkoordinasi program HIV/AIDS melalui perancangan program tahunan berstruktur dengan matlamat bagi mengurangkan pendedahan HIV bagi kumpulan sasaran mereka (tebaran geografi dan semua kumpulan sasaran) melalui program pencegahan, penjagaan dan sokongan Peningkatan kapasiti melalui latihan, program pengurusan, kewangan, advokasi dan teknikal (proses peningkatan kapasiti Sekretariat) Advokasi bersama pemegang kepentingan lain (NGO, rangkaian-rangkaian, badanbadan agensi kerajaan yang lain dan sektor swasta) bagi menyemai keperluan tindakan segera HIV/AIDS dan mewujudkan satu persekitaran sedia ada

35

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.3.1.3 PEMADAM PEMADAM iaitu Persatuan Mencegah Dadah telah ditubuhkan pada 22 Mac 1976. Mengikut perlembagaan, YAB Perdana Menteri Malaysia adalah penaung PEMADAM dan beliau yang akan melantik yang DiPertua PEMADAM Kebangsaan. PEMADAM adalah singkatan dari Persatuan Mencegah Dadah Malaysia. Ia adalah satu pertubuhan sukarela yang ditubuhkan untuk menolong mereka yang bermasalah berbangkit daripada penggunaan dadah, untuk memberi tunjuk ajar kepada orang ramai mengenai bahaya-bahaya penggunaan dadah dan juga untuk mendapat kerjasama orang ramai dalam usaha membasmi dadah. Peranan dan tugas utama PEMADAM adalah pedidikan pencegahan dan penyebaran maklumat mesej anti daadah. Untuk mencapai matlamat ini, PEMADAM memberi fokus kepada belia, pelajar, pekerja, pendidik dan ibubapa. Berbagai kursus, seminar, bengkel diadakan supaya mesej anti dadah dapat tersebar meluas dan kemahiran mengendalikan kerja-kerja pencegahan dadah dapat dipertingkatkan. Objektif penubuhan PEMADAM: Untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta agensiagensi mereka dan lain-lain badan dalam usaha untuk menghapuskan pengeluaran dan perniagaan dadah yang menyalahi undang-undang dan penggunaannya dalam apa-apa bentuk. Untuk membasmi serta menjalankan penyelidikan mengenai penggunaan dadah dan untuk membantu bekas-bekas penagih dadah melalui JAGAAN LANJUTAN Untuk menyedarkan masyarakat akan bahaya penggunaan dadah dan melibatkan masyarakat dalam usaha mencegah penyalahgunaan dadah serta bekerjasama dengan Persatuan-persatuan dan badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Persatuan ini. Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan Persatuan itu dalam peringkat Negeri dan Daerah dan memberi galakan serta bekerjasama dengan Persatuan-persatuan dan Badan=badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Persatuan ini.

Peranan PEMADAM Mendidik orang ramai mengenai bahaya penggunaan dadah melalui rancangan pencegahan, pendidikan dan penerangan. Mengumpul dan menyampaikan pendapat pakar-pakar mengenai penggunaan dadah dan menganjurkan seminar, majlis dailog, forum dan kursus-kursus Membantu dalam menyediakan perkhidmatan kaunseling

36

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Bekerjasama dengan Jabatan-jabatan kerajaan yang bersangkutan dan lain-lain pertubuhan sukarela dalam usaha mencegah penggunaan dadah.

4.3.1.4 MERCY MERCY ditubuhkan oleh Datuk Dr.Jemilah Mahmood, seorang obstetrics gynaecologis yang hendak memberikan bantuan kemanusiaan secara sukarela kepada rakyat Kosovo yang sedang dalam peperangan pada tahun 1999. Kerana memerlukan bantuan kewangan, beliau dan beberapa orang lain terpaksa menubuhkan pertubuhan ini pada mulanya kerana agak sukar untuk mendapatkan derma dan sokongan dari organisasi lain. Oleh itu, pada Jun 1999, Persatuan bantuan Perubatan Malaysia atau dikenali sebagai MERCY telah secara rasminya ditubuhkan.

MERCY telah menggunakan kaaedah Pengurusan Risiko Bencana Menyeluruh atau ,Total Disaster Risk Management, (TDRM) dalam melaksanakan beberapa projek domestik dan antarabangsa. Tujuan penggunaan kaedah ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih baik, dan yang paling penting ialah memberi respon terhadap pengurusan bencana , mengenalpasti sebab utama dan faktor-faktor yang membawa kepada bencana. TDRM terbahagi kepada empat fasa:

Respon Kecemasan berfungsi untuk memastikan respon yang efektif seperti usaha menyelamat, memadam kebakaran, pertolongan kecemasan dan evakuasi diberikan apabila sesuatu bencana terjadi. Secara mudahnya, ia adalah fasa menyelamatkan nyawa. Pemulihan melibatkan proses pemeliharaan dan pemuliharaan. Fasa ini bertujuan untuk menyediakan pembinaan khemah-khemah sementara, pemulihan, perancangan penggunaan kawasan bersesuaian dan perancangan pemulihan industri. Usaha mengelakkan atau mengurangkan kemusnahan apabila bencana melanda. Contohnya, penanaman semula kawasan tadahan air untuk mengurangkan risiko berlakunya banjir. Kesediaan adalah penting untuk sentiasa bbersedia dengan alat-alat seperti peta kawasan bencana, peralatan kecemasan dan sebagainya untuk menghadapi masamasa kecemasan.

37

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.3.2

AGENSI ANTARABANGSA

4.3.2.1 UNESCO Sejarah UNESCO Dikenali sebagai United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization. sebuah agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan pada tahun 1945. Sebanyak 190 negara ahli termasuk Malaysia. Badan dunia yang ditubuhkan pada 16 November 1945, bagi mempromosikan inisiatif kerjasama antarabangsa bagi hal ehwal berkaitan pendidikan, sains dan kebudayaan Berpusat di Paris, dengan lebih 50 pejabat setempat dan beberapa institusi di seluruh dunia Adalah satu-satu badan di bawah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Misi utama UNESCO adalah untuk mmeningkatkan pengetahuan, standard dan kooperasi intelektual dalam menggalakkan transformasi sosial yang kondusif kepada nilai keadilan, kebebasan dan maruah kemanusiaan secara universal. Beberapa tugas UNESCO yang penting adalah. Etika dan hak kemanusiaan Projek yang menerima penajaan UNESCO termasuk kemahiran menulis dan membaca, teknikal dan program latihan kepada guru-guru, program Sains antarabangsa; promosi kebebasan bersuara dan media yang bebas, projek sejarah kebudayaan setempat, promosi kepelbagaian budaya di dunia; perjanjian kerjasama antarabangsa untuk kebudayaan dunia dan warisan semulajadi dan untuk memelihara hak asasi manusia; dan prcubaan untuk menyatukan rangkaian antarabangsa. Tema UNESCO : Menyumbangkan kepada keamanan dan perkembangan manusia dalam satu era globalisasi melalui pendidikan , sains , sains sosial , kebudayaan dan komunikasi .

5 program UNESCO pendidikan sains sains sosial kebudayaan komunikasi dan informasi Pendidikan Berusaha meningkatkan pendidikan di seluruh dunia melalui projek inovasi ,nasihat teknikal Pendidikan asas untuk semua Mengurangkan bilangan buta huruf Pendidikan menengah,termasuk pendidikan teknikal dan vokasional Mempromosikan pendidikan yang berkualiti Peringkat pendidikan yang lebih tinggi

38

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Sains Melancarkan beberapa program antarabangsa untuk menguruskan sumber bumi dengan lebih berkesan Menyokong perkembangan negara Air bersih dan ekosistem Menggalakkan penggunaan sains,kejuruteraan dan teknologi Memperkukuhkan sokongan terhadap pusat-pusat kajian tenaga yang boleh dibaharui

Sosial Sains Memberi kekukuhan struktural pada programnya dengan cara menggalakkan pembangunan antarabangsa Mewujudkan rancangan kajian antarabangsa tentang topik-topik utama semasa Memperkuhkan keamanan dan demokrasi

Kebudayaan Mengekalkan dan menghormati kebudayaan masing-masing Menggalakkan budaya keamanan di seluruh dunia Menggabung dan melebarkan budaya-budaya yang lain Meneliti hubungan budaya dengan pembangunan dan untuk menediakan laporan tentang situasi global Komunikasi dan Informasi Memberi kuasa kepada kita dalam kebebasan bersuara dengan mencapati maklumat dan pengetahuan. Menggalakkan perkembangan komunikasi Memajukan penggunaan ICT dalam pendidikan, sains dan kebudayaan

Contoh-contoh aktiviti dijalankan di Malaysia: Pengiktirafan UNESCO ke atas peranan Malaysia menjadi lebih menyerlah dengan penubuhan dua institut di bawah Pusat Kategori II unesco DI Kuala Lumpur iaitu Regional Humid Tripics Hydrology and Water Resources Centre for South-East Asia and the Pacific (HTC) pada tahun 1999 dan International Science, Technology and Innovation \centre for South-East Cooperation (ISTIC) pada tahun 2008. Malaysia juga turut berbangga dengan kejayaan Taman Negara Gunung Mulu, Sarawak dan Taman Negara Kinabalu, Sabah mendapat pengiktirafan Tapak Warisan Dunia UNESCO bagi kategori Semulajadi; serta Melaka dan Georgetown, Pulau Pinang bagi kategori kebudayaan. UNESCO juga turut mengiktiraf Tasik Chini, Pahang sebagai tapak Rizab Biosfera UNESCO, manakala Langkawi diiktiraf sebagai geopark pertama di Malaysia dan Asia Tenggara.

39

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.3.2.2 WWF Sejarah WWF Organisasi perlindungan, dulunya bernama World Wildlife fund Kini menjadiThe World Wide Fund for Nature, WWF ditubuhkan pada 1 September 1961 oleh beberapa orang, di antaranya ahli biologi Sir Julian Huxley, Pengeran Bernhad dari Belanda, Max Nicholson dan naturalis dan pelukis Sir Peter Scott yang mencipta logo panda hitam putihnya. sebuah pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa yang bertujuan memupuk pemeliharaan, kajian dan pemuliharaan alam semulajadi. Mempunyai 28 organisasi nasional dan pusatnya berada di Gland misi : untuk menghentikan dan memulihkan kemusnahan alam sekitar semulajadi kita

Peranan Memperjuangkan penjagaan alam sekitar, merupakan nadi kepaada persatuan yang kuat menegakkan keadilan tentang alam sekitar Menyedarkan orang ramai tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Antaranya kepentingan sungai, hutan dan udara yang segar Menyuarakan pendapat tentang kepentingan penggunaan alatan mesra alam. Misalnya peti sejuk bebas, pendingin udara bebas CFC Menyarankan pembangunan yang mesra alam seperti menanam pokok-pokok di atas bumbung bangunan dan ruang-ruang kosong, tumbuh-tumbuhan penting untuk menyeimbangkan suhu di sesuatu kawasan selain menjadi pelindung apabila berlaku angin kencang Melindungi jenis genetik, spesis dan ekosistem Mengekalkan spesies alam semula jadi yang semakin pupus Pemeliharaan spesis-spesis binatang Pemuliharaan habitat alam semula jadi Menjalankan penyelidikan terhadap hidupan yang musnah dan berusaha mengatasinya

Contoh-contoh aktiviti WWW yang dijalankan di Malaysia 1. Earth Hour

Earth Hour adalah satu acara antarabangsa tahunan icipta oleh WWF yang meminta keluarga an syarikat-yarikat untuk memadamkan lampu-lampu dan alat-alat elektrik mereka yang tidak perlu untuk sejam demi menimbulkan kesedaran mengenai perubahan iklim. Ia dipelopori oleh WWF Australia dan Syedney Morning Herald pada 2007, dan mencapai penyertaan di seluruh dunia pada 2008 Pada Mac, 2009, jam 8.30pm 9.30pm, Ia telah dimulakan di Malaysia

40

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

2.

Plan Pembangunan dan Pengurusan Untuk Kawasan Perlindungan Burung

WWF Malaysia bertindak sebagai pakar perundinga kepada Jabatan Hidupan Liar di Sabah bagi menyusun Pelan Pembangunan dan Pengurusan untuk Kawasan Perlindungan Burung. Matlamat utama projek ini adalah untuk melindungi habitat ini daripada pembangunan bandar selanjutnya dan untuk mempromosikan kesedaran awam tentang kepentingan tanah paya dengan mewujuskan satu kawasan perlindungan tanah paya yang sistematik.

3.

Plan Polar Pelancungan Negara Plan Polar Perlancungan Negara disediakan untuk Kementerian Kebudayaan & Pelancungan (KKP) oleh WWF Malaysia Matlamat utamanya adalah untuk membantu pihak kerajaan Malaysia pada peringkat Negara dan Negeri dalam memperkembangkan Ekiologi Pelancungan yang berpotensi di Malaysia. Sebagai alat yang efektif dalam pemuliharaan khazanah alam semulajadi dan kebudayaan negara KKP dan WWF Mlaysia telah bekerjasama untuk mengekstrak garis panduan pelancungan daripada plan ini untuk menghasilkan risalah dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris untuk diedarkan secara meluas.

41

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

TAJUK 6

Apresiasi Moral

5.0

TOKOH MORAL ANTARABANGSA

Tokoh antarabangsa ialah tokoh yang sangat dihormati dan telah diiktiraf di peringkat antarabangsa dan telah banyak memberi sumbangan diperingkat antarabangsa. Tokoh antarabangsa yang akan dibincangkan dalamkursus jangka pendek ini ialah William Henry Gates III atau lebih dikenalisebagai Bill Gates iaitu Pegawai Eksekutif untuk Microsoft Corporation, sebuah syarikat perisian terbesar di dunia.

5.1

LATAR BELAKANG BILL GATES

William Henry Gates III atau Bill Gates dilahirkan di Seattles Swedish Hospital di Seattle,Washingtonpada 28Oktober 1955. Beliau ialah ahli perniagaanAmerika Syarikatdan pengasasMicrosoft Corporation(bersama Paul Allen). Beliau adalah anak kedua kepada William Henry Gates Junior,

Seorang peguam ternama, dan Mary Maxwell, bekas guru sekolah. Beliau juga adalah pengerusi, bekas Ketua Perisian Arkitek dan bekas KetuaPegawai Eksekutif untuk Microsoft Corporation, sebuah syarikat perisianterbesar di dunia. Bill Gates ialah salah seorang ahli perniagaan yang amatterkenal dalam revolusi komputer peribadi. Beliau sangat dihormati ramaidengan kekayaaan berdasarkan kepintaran dan cara pemikirannya.Bill Gates mengahwini bekas pengurus produk di syarikatnya, MelindaFrench yang berasal dariDallas,Texaspada 1 42

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Januari,1994di Hawaii. Mereka dikurniakan tiga anak, Jennifer Katharine Gates (April 26, 1996), RoryJohn Gates (Mei 23, 1999) and Phoebe Adele Gates (2002). Apabila diwawancara oleh Wired News pada 12:35 PM Nov. 12, 2002 ,mengenai harta kekayaan dan masa depan anakanaknya, beliau menjawab "Saya rasa tidak baik untuk anak-anak membesar dengan mewarisi harta kekayaaanyang berbillion". Tambah Bill Gates lagi, beliau akan memastikan anakanaknya hidup senang dan dijaga dengan baik. Bill Gates juga berkata, anak-anaknya hanya akan mewarisi USD $10 million seorang.Selain itu, Bill Gates kerap membuat sumbangan dengan mendermakan jumlah wang yang besar kepada banyak organisasi dan program kajian sains menerusi yayasan yang ditubuhkan beliau pada tahun 2000, Bill & Melinda Gates Foundation . Majalah Forbes, menyenaraikan beliau sebagai orang terkaya di dunia untuk 13 tahun berturut-turut, dengan nilai sebanyak $60 bilion sehingga.

Masa muda Bill Gates merupakan pelajar cemerlang ketika di sekolah rendahterutama dalam mata pelajaran matematik dan sains. Pada umur 13 tahun,Bill Gates dihantar belajar ke Lakeside School For Boys sekolah yang palingunggul di Seattle. Bill Gates menunjukkan minat yang amat tinggi dalampengaturcaraan GE menggunakan BASIC dan diberi kelonggaran tidakmenghadiri kelas matematik untuk minatnya itu. Pada usia 14 tahun, BillGates memulakan syarikat usahasama bersama Paul Allen dan Paul Gilbertyang dipanggil Traf-O-Data , Bill Gates, menurut sumber akhbar mendapatmarkah 1590 untuk SAT (Kelayakan unutk memasuki universiti diAmerika Syarikat) dan memohon untuk memasuki Universiti Harvard pada musimluruh 1973 dalam bidang undang-undang. Ketika belajar di universiti tersebut,beliau berkenalan dengan Steve Ballmer yang kini memegang jawatansebagai Ketua Pegawai Eksekutif, Microsoft Corporation .Bill Gates kemudiannya menubuhkan syarikat, Micro-Soft, bersamaPaul Allen dan mengambil cuti belajar dari Harvard untuk memulakanperniagaan barunya. Microsoft BASIC menjadi perisian yang popular kepada ramai pengemar komputer dan sumber kodnya disalin dan diedar secarameluas kepada komuniti komuniti peminat komputer. Microsoft memutuskan kerjasamanya dengan MITS pada penghujung 1976 dan meneruskanpembinaan bahasa pengatucaraan perisian (programming language software) untuk pelbagai sistem.

Kekayaan dan pelaburan Bill Gates merupakan antara senarai tetap majalah Forbes untuk "400Orang terkaya di Amerika Syarikat ( dari tahun 1993 sehingga 2006; danmendapat tempat nombor 1 untuk senarai orang terkaya di dunia dari 1995sehingga 2007 ( kecuali 1997 ). Selain dari Microsoft, Bill Gates juga adamembuat pelaburan di dalam syarikat lain. Beliau membuka syarikat Corbis,syarikat imej digital pada tahun 1989. Pada tahun 2004, beliau menjadipengarah di Berkshire Hathaway, syarikat pelaburan yang diketuai olehrakannya Warren Buffett. 43

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Dana sumbangan dan kebajikan Pada tahun 2000, Bill Gates menubuhkan Bill & Melinda GatesFoundation, sebuah yayasan amal bersama isterinya. Yayasan ini memberi dana - dana termasuk biasiswa kolej kepada yang kurang berkemampuan untuk membayar yuran pelajaran, ubat-ubat untuk AIDS, membantu pesakit-pesakit di negara-negara dunia ketiga dan banyak lagi. Dalam tahun 2000 juga, yayasan ini telah menyumbangkan USD$210 juta kepada Universiti Cambridge di atas nama Gates Cambridge Scholarships. Yayasan Bill &Melinda Gates juga telah menyumbangkan lebih dari USD$7 juta kepadabanyak organisasi termasuk United Negro College Fund . Menurut majalahForbes keluaran tahun 2004, Bill Gates telah menderma lebih dari USD$29billion dari tahun 2000 ~ 2004 sahaja.Salah satu dari minat utama Bill Gates ialah untuk memperbaiki kualiti sekolah-sekolah umum di Amerika Syarikat. Beliau telah memberi banyaksumbangan untuk mencapai matlamat beliau dan juga muncul dalam OprahWinfrey untuk menekankan isu - isu yang ada di dalam sistem pembelajaranAmerika. Beliau juga muncul di majlis kongres Amerika Syarikat untuk membentangkan isu tersebut.

Anugerah dan penghormatan Majalah TIME menamakan Bill Gates sebagai orang nombor 1 dalam100 yang paling berpengaruh untuk abad ke-20 dan juga pada tahun 2004,2005 dan 2006. Bill Gates dan Oprah Winfrey adalah 2 orang yang mendapattempat di dalam keempat-empat senarai tersebut. Majalah TIME jugamenamakan Bill Gates, isterinya Melinda, dan penyanyi utama kumpulan U2,Bono sebagai Persons of the Year pada tahun 2005 untuk sumbanganbesar yang diberi di dalam misi kemanusiaan. Pada tahun yang sama, padabulan Mac, Bill Gates dianugerahkan darjah kesatriaan Knight Commander of the Order of the British Empire daripada Ratu Elizabeth II. Pada tahun2006, beliau dianugerahkan dengan Premio Prncipe de Asturias en Cooperacin Internacional. Bill Gates juga mendapat tempat ke-8 olehmajalah New Statesman pada tahun 2006 sebagai "Heroes of our time.Bill Gates tersenarai di dalam Sunday Times Power List pada tahun1999, sebagai CEO of the year oleh majalah Chief Executive Officers padatahun 1994, tempat pertama di dalam "Top 50 Cyber Elite" oleh majalah TIMEpada tahun 1998, tempat ke-2 di dalam Upside Elite 100 pada tahun 1999dan disenaraikan oleh The Guardian sebagai "Top 100 influential people inmedia" pada tahun 2001. Bill Gates menerima 3 sarjana kedoktoran dariNyenrode Business Universiteit, Breukelen, Belanda pada tahun 2000, RoyalInstitute of Technology, Stockholm, Sweden pada tahun 2002 dan WasedaUniversity, Tokyo, Jepun pada tahun 2005. Para entomology menamakanbunga Eristalis gatesi , sebagai penghormatan kepada Bill Gates.Bill Gates dan Melinda menerima Prince of Asturias Award dariInternational Cooperation pada Mei, 4, 2006, sebagai penghormatan di ataskerja-kerja amal dan sumbangan yang diberikan. Pada November 2006,beliau dan isterinya dianugerahkan dengan Order of the Aztec Eagle untukkerja amal dan sumbangan mereka di dalam kesihatan dan pendidikansedunia, terutamanya di Mexico untuk program "Un pas de lectores".

44

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Secara kasarnya, Bill Gates ialah seorang tokoh yang sangat istimewakerana telah berjaya mencipta Microsoft dan mana telah digunakan secarameluas di hari ini. Pemikiran beliau yang sangat pintar dan berani mencubamembuatkan beliau layak mendapat gelaran nombor 1 untuk senarai orangterkaya di dunia. Kerendahan hati beliau dengan mendermakan sejumlahwang yang besar untuk yuran pelajaran yang tidak mampu, ubat-ubat untukAIDS dan membantu pesakit-pesakit di negara-negara dunia ketiga.

Bill Gates pula merupakan antara Tokoh Antarabangsa yang berani mencuba sesuatu yang baru dan mencabar kemampuan diri. Sikap Bill Gatesyang sering membuat sumbangan dengan mendermakan jumlah wang yangbesar kepada banyak organisasi dan program kajian sains menerusi yayasanyang ditubuhkan beliau perlu dicontohi oleh semua orang. Selain itu,kerja amal dan sumbangan beliau di dalam kesihatan dan pendidikan sedunia telahbanyak membantu rakyat di dunia ini. Walaupun beliau merupakan orangyang terkaya, kerendahan hati beliau untuk hidup secara sederhana perludicontohi oleh sesiapa sahaja. Maka jelaslah bahawa setiap Tokoh tokoh ini mempunyai keistimewaan dan kekuatan masing masing yang sangat sesuai dijadikan contoh kepada generasi akan datang.

5.2

TOKOH TEMPATAN

Datuk Nicol Ann David adalah pemain skuasy wanita profesional berasal dari Malaysia. Beliau kini menduduki tempat pertama dunia dan wanita pertama Asia yang mencapai kedudukan tersebut. Dilahirkan sebagai Nicol Ann David pada 26 Ogos 1983 di Pulau Pinang. Beliau adalah anak perempuan kepada Desmond David, seorang juruteraseorang jurutera berketurunan India yang pernah menjadi olahragawan dan pemain bola sepak negeri, dan Ann Marie David yang bertugas sebagai seorang guru. Nicol mempunyai dua adik-beradik, iaitu Lianne dan Cheryl, yang merupakan pemain skuasy cemerlang di peringkat kebangsaan. Sewaktu muda, Nicol paling cemerlang dalam mata pelajaran Matematik di sekolah; beliau pernah bercita-cita menjadi jurutera. Nicol mendapat tujuh A dalam Penilaian Menengah Rendah dan tujuh A lagi dalam Sijil Pelajaran Malaysia, sewaktu menelaah di Sekolah 45

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Menengah Kebangsaan Convent Green Lane di Green Lane, Pulau Pinang. Beliau beragama Kristian (Katolik Roma). Kerjaya Sebelum 2000: Zaman junior Nicol David mula bermain skuasy sewaktu berusia lima tahun, kemudian menerima bimbingan jurulatih sejak usia lapan tahun. Ketika berlatih di Pusat Skuasy Bukit Dumbar, bakat Nicol ditemui oleh Ee Phoeh Hoon, yang kemudiannya memujuk pemudi ini supaya mewakili negeri asalnya, Pulau Pinang, bersama adik-beradiknya. Kerjaya skuasy Nicol bermula pada tahun 1992, apabila beliau menggondol pingat perak dalam kategori Bawah-14 Kejohanan Junior Negeri Pulau Pinang. Juga pada tahun 1992, beliau mendapat kemenangan sulungnya di peringkat kebangsaan di Kejohanan Antara Negeri Junior Kebangsaan Milo-Dunlop Sport, di mana beliau mendapat pingat perak dalam kategori Bawah-16. Pada tahun 1994, Nicol dipilih untuk menyertai pasukan skuasy negeri Pulau Pinang untuk temasya Sukan Malaysia, apabila beliau membantu skuad negeri menggondol pingat emas dalam acara pasukan, walaupun jatuh sakit ketika itu. Pada tahun yang sama, beliau meraih dua gelaran antarabangsa pertamanya, iaitu Hong Kong Bawah-13 dan Terbuka Junior Scotland Bawah-12. Nicol menjuarai Kejohanan Skuasy Junior Sedunia Wanita 1999 di Antwerp, Belgium, menjadikannya pemain perempuan termuda yang menjadi juara dunia remaja pada usia 15 tahun. Yang menariknya, beliau menumpaskan tiga orang pemain yang berada dalam tangga 20 teratas dalam kejohanan itu. Beliau berjaya mempertahankan gelaran itu di Pulau Pinang pada tahun 2001, oleh itu beliau merupakan satu daripada dua pemain sahaja yang menjuarainya dua kali sepanjang sejarah skuasy; ketika itu, beliau dilatih oleh Richard Glanfield.[26] Pada tahun 1999, Nicol semakin rancak menjuarai kejohanan remaja utama, termasuk Terbuka Junior British (juara Bawah-17), Terbuka Junior Jerman (juara Bawah-19), Sukan SEA (Juara kategori Senior dan Pasukan), dan Juara Junior Asia untuk acara individu dan pasukan. Nicol melakar kejayaan terbesarnya sebagai jaguh remaja di Kejohanan Junior Sedunia di Antwerp, di mana murid sekolah berumur 15 tahun ini mencapai taraf juara junior dunia setelah menewaskan rakan seperjuangan, Leong Siu Lynn 95, 93, 92 di pusingan akhir acara perseorangan wanita, sekaligus menjadi juara termuda kejohanan itu. Nicol mencapai pusingan suku akhir Kejohanan Junior Sedunia yang sebelumnya pada Ogos 1997 di Brazil, ketika berusia 13 tahun. Semenjak itu, beliau merangkul kejuaraan junior dan senior Asia, dan juga pingat emas di Sukan Asia pada Disember 1998. Nicol juga merupakan antara sebilangan kecil pemain skuasy yang pernah memenangi kesemua kategori umur di Terbuka Junior British. 20002004: Menjadi profesional Nicol menyertai WISPA lalu menjadi profesional pada tahun 2000 apabila memenangi kejuaraan WISPA sulung selepas hanya sebulan berjelajah di bawah lembaga skuasy tersebut. Ini menjadi kenyataan pada bulan Februari, apabila beliau mengalahkan Salma Shabana di pusingan akhir Terbuka Finland Savcor dengan markah 91, 90, 95. Sebulan selepas itu, syarikat Hotel Equatorial mengumumkan penajaan sedunia buat beliau selama dua tahun. Nicol turut meraih penajaan untuk jelajah WISPA oleh syarikat Dunlop. 46

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Pada tahun 2001, Nicol yang ditaja oleh Dunlop Sport sepanjang kerjaya junior dan WISPA sehingga masa itu, menandatangani perjanjian dua tahun bersama syarikat raket Head dan konglomerat tempatan, Mulpha Sports. Pada bulan Julai, Nicol merangkul kejuaraan Junio Sedunia keduanya dengan menumpaskan Omneya Abdel Kawy dalam masa hanya 17 minit dengan markah 92, 94, 92 di pusingan akhir. Beliau merupakan pemain skuasy perempuan pertama yang menjuarai Kejohanan Junior Sedunia dua kali. Nicol turut memenangi acara perseorangan di Kejohanan Skuasy Junior Asia dengan menewaskan rakan senegara, Tricia Chuah di pusingan akhir dengan markah 95, 96, 90, di samping membantu pasukan Malaysia merangkul kejuaraan acara berpasukan. Pada tahun 2002, Nicol menumpaskan Ellen Petersen dari Denmark dengan markah 92, 97, 810, 94 untuk menjuarai Terbuka Kuala Lumpur buat kali kedua dalam kerjayanya. Beliau bersama Ong Beng Hee dalam acara beregu campuran, memenangi pingat perak untuk skuad negara di Sukan Komanwel 2002 setelah kalah kepada Glen Wilson dan Leilani Rorani di pusingan akhir. Pada awal tahun itu, Nicol menangkis saingan Ellen Petersen dari Denmark dengan markah 92, 97, 810, 94 untuk menjuarai Terbuka Kuala Lumpur yang kedua dalam kerjayanya. Akan tetapi, Nicol gagal mempertahankan pingat emas Sukan Asia 2002 setelah kecundang 97, 95, 97 kepada Rebecca Chiu dari Hong Kong di pusingan akhir di Busan, Korea Selatan. Prestasi Nicol pada tahun 2003 tidak begitu memberangsangkan, beliau dua kali kalah dalam pusingan akhir; di negara sendiri, beliau tewas kepada Cassie Jackman yang lebih berpengalaman, kemudian tersungkur di tangan Linda Elriani di Monte Carlo Classic pada bulan November. Beliau mencapai pusingan akhir Terbuka Dunia di Hong Kong, tetapi dihambat oleh Cassie Jackman dengan mata 96, 93, 94. Nicol kurang menyerlah juga dalam acara utama WISPA yang lain; beliau tersingkir di pusingan pertama Terbuka AS Carol Weymuller, Terbuka British dan Terbuka Texas. Di Terbuka Qatar Classic, Nicol kecundang di pusingan kedua kepada Natalie Grinham dengan mata 92, 79, 90, 94. Pada tahun 2004, Nicol sekali lagi tidak dapat meraih apa-apa kejuaraan. Pencapaiannya yang terbaik termasuk memasuki pusingan akhir Terbuka Kuala Lumpur dan Terbuka Malaysia. Mujurlah, Nicol mulai menunjukkan peningkatan pada bulan Disember apabila mencapai pusingan akhir Kejohanan WISPA WorldStars di Shanghai dan separuh akhir Terbuka Dunia, supaya naik dua tangga ke tangga #4 dalam ranking WISPA Januari 2005.

20052006: Juara dunia mencapai kemuncak Dengan hanya tewas dua kali pada tahun 2005, wirawati asal Pulau Pinang yang berusia 21 tahun ini pulang ke tanah air pada bulan Julai setelah memenangi pingat emas di Terbuka Dunia di Jerman untuk menjadi juara skuasy termuda di dunia. Selepas itu, beliau menjadi pemain tempatan pertama yang memenangi kejuaraan Kejohanan Skuasy Terbuka Malaysia CIMB sepanjang sejarah 31 tahun acara tersebut. Pada bulan Oktober, Nicol membuktikan kejayaannya di Terbuka Dunia dan Terbuka Malaysia bukan sekadar kebetulan, apabila menjadi warga Malaysia pertama yang merangkul kejuaraan Skuasy Terbuka British, dan orang Asia pertama yang mendapat kejuaraan wanita, setelah menumpaskan Natalie Grinham dari Australia dalam pusingan akhir wanita dalam masa 55 minit. Dalam masa dua bulan selepas kejayaan Terbuka British dan Terbuka Dunia, Nicol mencapai tangga teratas dalam ranking

47

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

dunia buat julung kalinya. Pada tahun yang sama, beliau diundi oleh para ahli WISPA sebagai Pemain Terbaik WISPA 2005. Pada usia 23 tahun, Nicol menjadi pemain skuasy #1 Dunia pada Januari 2006, sekaligus menjadi warga Malaysia dan wanita Asia pertama yang mencapai tangga #1 Dunia dalam sukan ini. Beliau juga menjadi orang ke-12 yang memegang gelaran unggul ini semenjak sistem ranking mulai dipakai pada April 1983. Nicol membuka tahun 2006 dengan hambar kerana kalah dua kali kepada Vanessa Atkinson pada bulan Februari, di kedua-dua pusingan akhir Terbuka Apawamis dan Terbuka Kuala Lumpur. Kekalahan kepada Atkinson dua kali berturutturut ini menyebabkan Nicol jatuh ke tangga #2 dalam ranking dunia. Apapun, Nicol mula meningkat kembali dan merangkul enam kejuaraan berturut-turut lalu merampas kembali kedudukan #1 dunia. Nicol berjaya mempertahankan gelaran juara Terbuka Dunia di Belfast pada 25 November 2006, dengan menewaskan Natalie Grinham dalam perlawanan akhir yang dikatakan sebagai antara yang hebat dalam Terbuka Dunia Wanita. Beliau menjadi atlit Malaysia pertama yang merangkul gelaran juara dunia buat kali kedua berturut-turut, dan orang keempat yang mempertahankan Kejohanan Skuasy Terbuka Dunia dalam sejarah. Nicol turut menggondol kejuaraan Terbuka Qatar Airways Challenge, Kejohanan Terbuka British Dunlop, Terbuka Hong Kong, Terbuka Pulau Pinang dan Terbuka Malaysia CIMB. Nicol mengungguli ranking WISPA Disember dengan purata mata yang hampir dua kali banyak pesaing terdekatnya, Rachael Grinham, dan dalam Anugerah WISPA tahunan kedua pada bulan yang sama, beliau diundi sebagai pemain wanita terbaik buat kali kedua.

20072008: Kejayaan demi kejayaan dan dominasi Nicol merangkul enam lagi kejuaraan pada awal tahun 2007, sebelum dikalahkan oleh Rachael Grinham dari Australia di perlawanan akhir Terbuka British yang berlangsung selama 87 minit. Sebulan kemudian, Nicol sekali lagi gagal mempertahankan kejuaraan Terbuka Dunia kerana tersungkur di tangan Shelley Kitchen di pusingan kedua dengan markah 09, 19, 92, 93, 6 9 dalam 69 minit. Inilah kali pertama beliau gagal melayakkan diri ke dalam pusingan suku akhir kejohanan sejak April 2004, setelah tewas kepada orang yang merampas pingat gangsa daripadanya di Sukan Komanwel di Melbourne sembilan bulan sebelum ini. Pada bulan Disember, Nicol memenangi anugerah Olahragawati Terbaik Asia setelah mengatasi lebih 100 pesaing yang mewakili 25 lembaga kesukanan. Pada tahun 2008, Nicol menggondol sepuluh kejuaraan Jelajah Dunia WISPA tanpa kalah. Nicol David melengkapkan tahun paling berjayanya setakat ini dengan mempertahankan kejuaraan Terbuka Hong Kong Cathay Pacific buat kali ketiga berturut-turut pada bulan November supaya rekod tanpa kalah dalam Jelajah sejak Oktober 2007 mencapai 53 perlawanan. Nicol meraikan setahun kalendar penuh keduanya sebagai jaguh nombor satu dunia dalam Ranking Skuasy Dunia Wanita Disember, maka sudah 30 tahun berturut-turut beliau bermaharajalela di tangga teratas. Kejayaan WISPA Nicol pada tahun 2008 bermula dengan Terbuka Apawamis di New York pada bulan Februari, diikuti dengan Terbuka KL di Malaysia, Terbuka British di England, Terbuka Seoul di Korea Selatan, Terbuka Malaysia, Masters Singapura, Terbuka Belanda, Terbuka Dunia di England, Qatar Classic dan Terbuka Hong Kong. Di luar jelajah WISPA, Nicol mempertahankan kejuaraan Kejohanan Asia dwitahunan yang kelima berturut-turut pada bulan Februari, setelah memenangi yang pertama ketika berusia 14 tahun pada Julai 1998, kemudian menerajui pasukan Malaysia untuk menggondol pingat gangsa di Kejohanan Pasukan Dunia Wanita di Kaherah. 48

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

2009kini: Mencapai rekod Dalam bulan ke-30 berturut-turut sebagai pemain nombor satu dunia dalam ranking WISPA, Nicol menerajui jaguh empat teratas yang tidak berubah-ubah, iaitu Natalie Grinham (Belanda) di tangga #2; kakaknya Rachael Grinham (Australia) di #3; dan Natalie Grainger (Amerika Syarikat) di #4. Dalam pertandingan pertamanya pada tahun itu, iaitu Terbuka Kuala Lumpur, rekod tanpa kalah Nicol selama 17 bulan dan 56 perlawanan akhirnya dipecah apabila beliau tewas kepada Natalie Grainger di pusingan akhir. Selepas kekalahan itu, Nicol bangkit untuk merangkul kejuaraan Terbuka Kepulauan Cayman yang julung kali diadakan, di mana beliau dapat menebus kekalahannya kepada Grainger dengan kemenangan 118, 11-6, 115 di pusingan akhir. Inilah kejuaraannya yang ke-35 dan penampilannya yang ke-50 dalam perlawanan akhir Jelajah WISPA. Seminggu kemudian, Nicol lantas memenangi gelaran juara kedua tahun itu dengan sekali lagi mengetepikan saingan Grainger, kali ini dengan empat set. 21 hari selepas kejuaraan Terbuka Texas, Nicol menggondol kejuaraan Terbuka Bandaraya Seoul keduanya dengan menumpaskan Jenny Duncalf dalam empat set. Sebulan kemudian, pada 24 Julai, beliau mempertahankan pingat emas Sukan Dunia dengan menewaskan lawan ketatnya, Natalie Grinham dari Belanda dalam tiga set. Seminggu kemudian, pada 1 Ogos, Nicol merangkul kejuaraan Terbuka Malaysia kelima berturut-turut dengan menang 116, 118, 911, 117 ke atas Alison Waters dari London setelah 60 minit berhempas-pulas. Justeru itu, Nicol menjadi jaguh pertama yang memenangi lima kejuaraan Terbuka Malaysia berturut-turut sejak pertandingan ini diperkenalkan pada tahun 1975. Nicol mendominasi gelanggang skuasy dengan mengetepikan saingan Natalie Grinham untuk memenangi kejohanan Singapore Masters yang ketiga berturut-turut, dan kejuaraan ketiganya dalam sebulan. Beliau mengatasi Natalie dalam tiga set dengan mata 119, 118, 119 untuk gelaran WISPA kelimanya dalam tahun itu.[ Nicol kemudiannya mencapai satu lagi kejayaan besar dalam kerjaya skuasynya dengan memasuki bulan ke-41 sebagai pemain nombor satu dunia dalam Ranking Dunia Wanita September, sekaligus memintas mentornya sendiri, Sarah Fitz-Gerald sebagai pemain yang ketiga paling lama menduduki tangga teratas ranking wanita. Pada 12 September, Nicol tewas kepada Madeline Perry di suku akhir Terbuka British dalam perlawanan lima set selama 76 minit; 15 hari kemudian, beliau bangkit untuk menumpas musuh ketat Natalie Grinham di perlawanan akhir Kejohanan Terbuka Dunia untuk menggondol kejuaraan buat kali keempat. Nicol mengakhiri tahun ini dengan hambar setelah kalah kepada Jenny Duncalf di pusingan separuh akhir Qatar Classic dan Terbuka AS. Nicol memulakan tahun 2010 di tangga teratas ranking buat bulan ke-42 berturut-turut. Wajahnya muncul dalam kalendar WISPA untuk bulan Januari. Pertandingan pertama Nicol pada tahun itu ialah Terbuka Chennai bernilai AS$53,000 pada bulan Mac;[ beliau memenangi semua perlawanannya dalam tiga set, termasuk menebus kekalahan kepada Jenny Duncalf pada akhir tahun 2009, lalu dimahkotakan juaranya. 13 hari kemudian, di Terbuka Kuala Lumpur, Nicol mengetepikan Omneya Abdel Kawy dari Mesir yang mengaibkan Jenny Duncalf di separuh akhir, supaya mendapat kejuaraan WISPA kedua pada tahun itu. Inilah kejuaraan Nicol yang keenam di Terbuka Kuala Lumpur selepas dimenanginya pada tahun 2000, 2002, 2005, 2007 dan 2008. Nicol meneruskan kecemerlangannya sepanjang tahun 2010 dengan menjuarai gelaran Terbuka Dunia yang berprestij[104][105][106] pada 22 September. Kemenangan Terbuka Dunia ini adalah yang kelima buat Nicol, sekaligus menyamai rekod Sarah Fitz-Gerald untuk kejuaraan Terbuka Dunia yang terbanyak. Pada bulan Oktober, dalam perlawanan akhir perseorangan wanita Sukan Komanwel di Delhi, Nicol menumpaskan Jenny Duncalf 113, 11 5, 117 dalam masa 40 minit untuk meraih pingat emas. Kemudian, Nicol ke kejohanan 49

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Terbuka Mexico WISPA yang julung kali diadakan di Toluca, di mana beliau menumpaskan Rachael Grinham 1210, 114, 115 untuk merangkul kejuaraan ke-34 berturut-turut. Pada bulan November, Nicol melanjutkan rekod kecemerlangannya kepada 50 kejuaraan Jelajah Dunia WISPA keseluruhannya dengan menjuarai Qatar Classic buat kali keempat dengan sekali lagi menewaskan Rachael Grinham 115, 118, 119 dalam masa 34 minit sahaja sekaligus melengkapkan rekod tanpa kalah dengan koleksi 12 kejuaraan WISPA sepanjang tahun 2010. Kemudian, beliau memenangi pingat emas acara skuasy perseorangan wanita Sukan Asia dengan menumpaskan Annie Au dari Hong Kong 118, 811, 116, 117 di Guangzhou, China. Di temasya yang sama, beliau membantu pasukan skuasy wanita Malaysia menggondol sebutir lagi pingat emas dalam acara skuasy berpasukan wanita dengan menumpaskan pasukan Hong Kong juga. Pada Februari 2011 pula, iaitu bulan ke-58-nya di tangga teratas WISPA, rentetan tanpa kalah Nicol David selama 14 bulan akhirnya terhenti apabila beliau dikalahkan oleh Laura Massaro dari England 911, 711, 119, 811 di Cleveland Classic di Amerika Syarikat. Sebulan kemudian, pada awal bulan Mac, Nicol mengetuai pasukan Malaysia ke Piala Dunia WSF di Chennai, India, tetapi beliau direhatkan pada separuh akhir untuk memberi peluang kepada Low Wee Wern untuk mengambil tempatnya, namun pasukan Malaysia kalah 21 kepada pasukan England.[116] Walau apapun, Nicol tetap memenangi gelaran Olahragawati Kebangsaan 2010 buat kali kelapan pada 16 Mac 2011. Pada 20 Mac, tuah kembali menyebelahi Nicol apabila beliau merangkul kejuaraan Terbuka Kuala Lumpur buat kali ketujuh dengan menumpaskan Madeline Perry dari Ireland 116, 116, 112 dalam masa setengah jam sahaja.[

50

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

TAJUK 6

Elemen-elemen yang mencabar nilai moral

6.0

PENGENALAN

Pendidikan Moral adalah proses di mana sesuatu masyarakat mengajar ahli-ahlinya standard-standard tingkah laku yang betul. Ia memberi peluang k e p a d a p e l a j a r menghayati nilai-nilai moral supaya dapat mengenal, menerima, mengamal dan membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai berbagai situasi dalam kehidupan serta t i d a k m e l a n g g a r e l e m e n - e l e m e n y a n g b o l e h m e n c a b a r n i l a i - n i l a i m o r a l s e p e r t i mementingkan kebendaan, berketerlaluan, tamakkan kuasa, tidak bertanggung jawab, jurang generasi dan perbezaan kelas dan status. Topik ini menghuraikan elemen-elemen yang mencabar nilai-nilai moral seperti sikap kebendaan, keterlaluan dan tamakkan kuasa, tidak bertanggungjawab, perbezaan kelas dan status serta jurang generasi

OBJEKTIF Diakhir unit ini anda dapat - Menerangkan elemen-elemen yang mencabar nilai-nilai moral - Memberikan idea-idea baru bagi mengatasi sikap yang mencabar nilai-nilai moral

6.1

MEMENTINGKAN KEBENDAAN

Di dalam sesebuah negara yang sedang membangun seperti negara kita, unsur kebendaan kerap ditekankan. Dengan berkembangnya sains dan teknologi, aspek kebendaan lebih dititikberatkan berbanding dengan perkembangan rohani. Oleh itu, sikap kebendaan atau materialistik anggota-anggota masyarakat juga semakin bertambah. Contohnya, seorang ayah yang bertugas sebagai seorang guru mungkin banyak mengendalikan kelas kelas bimbingan untuk menambahkan pendapatannya. Dimanakah masanya untuk bergaul serta berinteraksi dengan anak-anaknya ? Setelah selesai mengajar kelas-kelas bimbingan, diaakan merasa letih serta kurang berupaya untuk melayani anak -anaknya dari segi sosioemosi dan intelek. Seorang ibu yang bersikap materialistik pula sentiasa merancang caracara menambahkan pendapatan dengan menjual insurans nyawa, alat -alat solek, jualanlangsung (direct selling) seperti Amway, CNI, Shaklee, Coasway dan lain-lain, pelbagai jenis barangan kegunaan rumah dan sebagainya. Dalam keadaan ini, tentulah ibu tersebutt i d a k d a p a t m e m b e r i k a n a s u h a n d a n d i d i k a n s e b a i k - b a i k n y a k e p a d a a n a k - a n a k n y a . Pengajaran nilai-nilai moral secara langsung memang tidak dapat dilakukan oleh kedua-dua ibu bapa yang amat sibuk itu.Keluarga yang ibu bapanya sibuk memang tidak dapat memupuk nilai kejiranan. Ini nyatad i l i h a t d i k a l a n g a n p e n g h u n i d i k a w a s a n p e r u m a h a n d i m a n a s a p a m e n y a p a j a r a n g berlaku, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Unsur produktiviti ditekankan di firma, kilang dan pejabat. Produktiviti y a n g t i n g g i membawa kepada pendapatan yang tinggi. Jika boleh setiap majikan cuba 51

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

menggantikantenaga buruh dengan jentera tanpa memikirkan soal belas kasihan terhadap pekerja yang d i b e r h e n t i k a n . P e k e d a i r u n c i t c u b a m e m a k s i m u m k a n k e u n t u n g a n n y a . D i a c u b a menggunakan beberapa penipuan seperti membekalkan barangan dengan timbangan beratyang tidak mencukupi, mencampurkan gred beras yang kurang baik dengan yang baik s e r t a m e n y o r o k k a n s e s u a t u b a r a n g a n y a n g d i j a n g k a h a r g a n y a a k a n n a i k . N y a t a l a h pekedai itu tidak mempunyai sikap belas kasihan, tidak bertimbang rasa serta tidak jujur.D a l a m s e b u a h m a s y a r a k a t k e b e n d a a n , a n g g o t a - a n g g o t a n y a b e r s a i n g u n t u k m e m i l i k i rumah yang lebih besar, jenis kereta yang lebih besar dan lebih berjenama, dan kerap pergi melancong. Oleh itu kita dapati terdapat kes -kes seperti doktor yang mengenakan beribu-ribu ringgit setiap kali mengendalikan kelahiran bayi, peguam yang menipu dan menyalahgunakan wang pelanggannya serta pengurus-pengurus yang menyalahgunakanwang ahli-ahli koperasinya yang terdiri di kalangan orang miskin miskin, kerani-kerani bank, akauntan-akauntan bank dan ahli-ahli politik menggelapkan wang dan sebagainya. C o n t o h - c o n t o h ini menyatakan bahawa p e n e k a n a n t e r h a d a p k e b e n d a a n t e l a h menyebabkan nilai moral dan keagamaan diketepikan. 6.2 SIKAP KETERLALUAN

Dalam sesebuah masyarakat, biasanya terdapat individu-individu yang berbeza dari segi fizikal, mental, rohani dan sosioekonomi. Keseimbangan setiap a s p e k t e r s e b u t mewujudkan individu yang harmonis serta bersopan. Keterlaluan yang berlaku dalam mana-mana satu aspek yang menganggu keseimbangantersebut lalu menyebabkan tingkah laku seseorang individu melanggar norma -norma masyarakat. Kalau dikaji kes-kes jenayah di akhbar-akhbar memanglah nyata bahawas e t e n g a h - s e t e n g a h k e s i t u b e r l a k u k e r a n a s i f a t k e t e r l a l u a n . C u b a k i t a a m b i l c o n t o h seorang wanita yang telah dilaporkan kehilangan sebelah tangannya kerana bergaduh dengan jirannya berpunca daripada seekor ikan temenung. Jelas bahawa ji ran yang mencederakan wanita itu memang kehilangan akal lalu bertindak secara keterlaluan. S e g a l a u n s u r k e m o r a l a n t i d a k d i p e n t i n g k a n l a g i a p a b i l a e m o s i j i r a n i t u t i d a k d a p a t dikawal. Begitu juga keadaannya apabila seseorang itu bersikap keterlaluan ketika m enghukumanaknya kerana satu-satu kesalahan. Dalam keadaan yang penuh emosi marah, ibu atauayah mungkin akan merotan anaknya sehingga menyebabkan keadaan menjadi parah.Ada bahagian yang bengkak selama berminggu -minggu dan ada pula bahagian tubuh b a d a n y a n g d i b a k a r d e n g a n p u n t u n g r o k o k . N i l a i m o r a l s e p e r t i b e l a s k a s i h a n d a n bertimbang rasa mungkin telah dilupakan apabila siibu atau siayah berada dalam keadaan marah.S i f a t k e t e r l a l u a n b o l e h juga menyebabkan seseorang pekerja itu mengabaikan tanggungjawab terhadap rumahtangganya. Misalnya, seseorang yang terus bekerja danhanya mementingkan produktiviti firmanya kerap kali balik lewat ke rumahnya. Setiba sahaja di rumah dia berasa letih lesu. Lantaran itu, dia kurang berupaya menunjukkan kasihsayangnya serta perhatiannya terhadap anak-anak serta isteri.

52

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Dalam masyarakat yang materialistik seperti Jepun, sikap keterlaluan seperti lebih mementingkan firma daripada keluarga telah mencabar nilai -nila murni seperti kasih sayang dan bertimbangrasa. Ini pula akan meningkatkan lagi bilangan keretakan keluarga.Seseorang ayah atau ibu yang terlalu sayang kepada anaknya akan memberikan anaknyaseberapa banyak wang yang dikehendaki semasa ke sekolah. Kajian telah menunjukkan b a h a w a k a n a k - k a n a k y a n g m e m p u n y a i w a n g s a k u y a n g b a n y a k c e n d e r u n g u n t u k menghabiskan masanya di pusat-pusat membeli belah, hiburan dan disko. Pelajar-pelajar seperti ini lebih terdedah kepada nilainilai yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat seperti membazir dan tidak menggunakan masa dengan bijak. Ada pula yang menyalahgunakan dadah. Dalam kes seperti ini, jelaslah bahawa sikap ayah dan ibu yangk e t e r l a l u a n , i a i t u t e r l a l u k a s i h d a n s a y a n g k e p a d a a n a k m e r e k a t e l a h m e n y e b a b k a n keruntuhan akhlak anak mereka sendiri.Daripada contoh-contoh di atas telah menunjukkan kepada kita bahawa sifat keterlaluan di dalam satu-satu situasi boleh mencabar nilai-nilai moral seseorang itu. 6.3 TAMAKKAN KUASA

K u a s a d i g u n a k a n a p a b i l a A m e n g a m b i l s e s u a t u keputusan yang membawa kesan kepada B, dan B d i h a l a n g d a r i p a d a m e n g a m b i l a p a - a p a t i n d a k a n y a n g b o l e h m e n g g u g a t k e p u t u s a n A . D a l a m b i d a n g p o l i t i k kuasa diberi oleh rakyat kepada pemimpinnya melalui pilihanraya untuk mentadbir. Biasanya kuasa yang ada p a d a p e m i m p i n d i g u n a k a n d e n g a n b a i k u n t u k kepentingan rakyat jelata. Kebanyakan pemimpin m e n g g u n a k a n k u a s a y a n g d i b e r i k a n k e p a d a m e r e k a secara adil untuk membangunkan negara. Salah guna kuasa berlaku apabila orang yang berkuasa bercita-cita tinggi, pendendam,tamak atau merasakan pengaruhnya berkurangan. Untuk menjamin ia dapat terus kekalsebagai pemimpin ia akan mengeksploitasi orang lain dengan menggunakan segala kuasa yang masih ada padanya dengan berbagai cara. Untuk tujuan ini seseorang pemimpin yang tamakkan kuasa sanggup membelakangkan nilai-nilai moral, agama atau undang-undang yang ada. Ia akan menggunakan kuasanya untuk memaksa, mengancam orang -o r a n g b a w a h a n supaya terus patuh kepadanya. W a l a u b a g a i m a n a p u n d a r i p a d a pengalaman sejarah, pemimpin yang tamak kuasa dan memerintah secara kuku besi tidak kekal lama dan akan disingkirkan. S i k a p t a m a k k a n kuasa di kalangan pemimpin-pemimpin negara telah m e n d a t a n g k a n berbagai penderitaan kepada rakyat. Peperangan Dunia dan peperangan antara negara-negara berlaku akibat daripada sikap pemimpin negara yang tamakkan kuasa. Orang-orang yang berkuasa dalam politik, pertubuhan, persatuan, syarikat atau institusi j u g a kadang-kadang tamakkan kuasa. Oleh kerana kuasa m e m b e r i k a n n y a s t a t u s , kekayaan dan kedudukan yang istimewa berbanding rakyat atau ahli biasa, mereka inginterus memilikinya. Oleh yang demikian tidak hairanlah jika terdapat perbuatan fitnah memfitnah atau memburuk -burukkan antara satu sama lain berlaku. Dalam kes yangserius perbuatan mencedera atau membunuh kerap dilakukan oleh orang yang berkuasa demi mempertahankan kuasa yang dimilikinya. 53

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Perebutan kuasa kerap berlaku antara pemimpin politik negara. Kadang-kadang perbuatan yang melanggar nilai moral dan ajaran agama di ata s bukan s a h a j a dilakukan oleh pemimpin atau orang yang berkuasa demi mengekalkan kedudukannya sebagai ketua, mereka yang belum b e r k u a s a d a n i n g i n b e r k u a s a j u g a sanggup melakukan jenayah untuk mendapatkan kuasa. Daripada contoh-contoh di atas, nyata orang yang tamakkan kuasa tidak mengambil kirakebajikan dan kebaikan orang lain. Kebanyakan mereka membelakangkan nilai nilaim o r a l a t a u a j a r a n a g a m a s e m a t a - m a t a u n t u k m e n j a g a t e m o l o k d i r i s e n d i r i . M e r e k a sanggup menggunakan apa saja cara dan menghalalkan apa saja cara hatta sampai kepada mencederakan dan membunuh sekalipun, asalkan matlamat mereka tercapai.

6..4

TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapati pelbaga isituasi yang menonjolkan sikap tidak bertanggung jawab. Telefon awam yang dicabut gagangnya sertamembuang sampah sarap merata-rata tempat jelas menunjukkan sikap tidak b e r t a n g g u n g j a w a b . Amalan-amalan seperti ini juga dikaitkan dengan kegiatan pelajar-pelajar yang bertingkah laku antisosial. Di samping amalan tersebut, pelajar juga didapati menconteng dan menulis tidak tentuarah di atas meja dan kerusi mereka. Lakaran-lakaran lucah, mengutuk, mengeji,menghina dan mengata guru dan pensyarah kadangkala terdapat di dinding-dinding tandas. Kertas pembalut coklat, gula-gula dan keropok sentiasa terdapat di bahagian bawah meja mereka, pelbagai gurisan didapati di permukaan meja dan kerusi mereka. Sesetengah pelajar tidak berusaha untuk memadamkan lampu dan kipas apabila bertukar kelas atau keluar daripada kelas. Air paip di tandas dan di bilik air kadang kala sengaja tidak ditutup selepas digunakan. Amalan seperti ini adalah tidak bertanggungjawab dan membazirkan api dan air.Ada pula pelajar yang meludah di merata-rata tempat atau mengesat hingus mereka di p e n j u r u - p e n j u r u a t a u d i n d i n g - d i n d i n g b i l i k k u l i a h . S a t u a m a l a n y a n g j u g a t i d a k bertanggung jawab dan kerap berlaku kepada pelajar ialah cara duduk di atas kerusi. Mereka gemar duduk secara menonggengkan kaki kerusi menyebabkan kaki kerusi mudah rosak. Kerja-kerja kursus yang disuruh oleh pensyarah adakalanya tidak dibuat atau disiapkandengan sempurna. Sesetengah pelajar gemar menghabiskan masa di kompleks-kompleks membeli belah seperti Jaya Jusco, Parkson Grand dan Ipoh Parade daripada menghadiri k e l a s dan kuliah, dan masalah ini jugalah yang menyebabkan mereka t i d a k d a p a t membuat dan menyiapkan kerja kursus yang telah diberikan dengan sempurna.

54

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

6.5

PERBEZAAN KELAS DAN STATUS

Dalam sesebuah negara yang sedang membangun, tidak dapat dinafikan bahawa ada golongan individu yang memperoleh pendapatan y a n g l e b i h b e r b a n d i n g d e n g a n golongan yang lain. Pendapatan yang diperoleh s e b e n a r n y a bergantung pada jenis aktiviti ekonomi yang d i k e n d a l i k a n . Lazimnya, para peniaga d a n pengarah pengurusan tergolong dalam kumpulan b e r p e n d a p a t a n t i n g g i . A h l i - a h l i p r o f e s i o n a l seperti doktor, peguam, arkitek dan akauntan y a n g m e n g e n d a l i k a n f i r m a - f i r m a s e n d i r i j u g a tergolong dalam kumpulan ini. Sebaliknya, pekerja-pekerja biasa di pejabat dan operator di kilang ataupun penjaja kecil digolongkan sebagai kumpulan individu yang berpendapatan rendah. Dengan ini jelaslah terdapat perbezaan kelas yang wujud antara kumpulan yang berpendapatan tinggi dan kumpulan yang berpendapatan rendah. Lazimnya, individu yang berpendapatan tinggi b e r u p a y a m e m a k a i k e r e t a m e w a h , d u d u k d i k a w a s a n p e r u m a h a n y a n g e k s k l u s i f d a n memakai pakaian yang berjenama dan mahal. Kesemua ciri ini dikaitkan dengan status y a n g t i n g g i . Dengan itu teranglah bahawa individu yang berpendapatan tinggi j u g a berstatus tinggi.Dalam kehidupan seharian, perbezaan kelas atau status sentiasa ditonjolkan sama ada s e c a r a l a n g s u n g a t a u t i d a k l a n g s u n g . K e a d a a n s e p e r t i i n i k u r a n g s i h a t d a n i a b o l e h menjejaskan perpaduan satu-satu komuniti atau masyarakat.Kerajaan telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah perbezaan kelas. Langkah-langkah membasmi kemiskinan dibahagikan kepada dua kategori berikut : a.Kemiskinan di luar bandar b.Kemiskinan di bandar. Langkah kerajaan untuk mengurangkan kemiskinan di luar bandar m e n i t i k b e r a t k a n petani, pekebun kecil getah dan kelapa, nelayan, buruh ladang, penduduk kampung barud a n b u r u h k a s a r . U s a h a - u s a h a i n i d i l a k s a n a k a n o l e h b e b e r a p a b u a h b a d a n b e r k a n u n seperti RISDA, FELDA, MADA FELCRA dan KADA.Selain badan -badan berkanuntersebut, Gerakan Koperasi juga menyediakan bantuan. Langkah-langkah bantuan ialah pembukaan, penerokaan dan pembangunan tanah-tanah baru, bantuan alat pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan pembukaan pusatpusat kemajuan yang baru. Objektif utama ialah untuk menambahkan pendapatan rakyat. Strategi untuk mengurangkan kemiskinan di bandar ditumpukan pada perkembangan g u n a t e n a g a y a n g p r o d u k t i f . Kerajaan melaksanakan dasar-dasar yang lebih meluas b e r h u b u n g dengan peluang-peluang pekerjaan serta memperbaiki peluang u n t u k memperolehi kemudahan awam yang asas untuk mempertingkatkan taraf hidup.Melalui langkah-langkah tersebut, perbezaan kelas dan status sememangnya akan dapat dikurangkan. Apabila keadaan tersebut dicapai, perpaduan rakyat di negara kita akan terus terjamin. 55

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

6.6

JURANG GENERASI (GENERATION GAP)

Dalam sesebuah masyarakat yang serba moden, anak-anak muda mudah dipengaruhi oleh pelbagai fesyen pakaian dan rambut, muzik, gaya perjalanan dan sebagainya. Oleh kerana p e n g a r u h - p e n g a r u h s e p e r t i i n i , m a k a t i m b u l l a h j u r a n g g e n e r a s i d i a n t a r a a n a k - a n a k dengan ibu bapa. Tahukah anda apakah jurang generasi ? Biasanya jurang generasi merujuk kepada perbezaan pandangan dan idea yang wujud di antara generasi muda dengan generasi tua. Sebagai contoh, seorang anak gemar memakai seluar yang berfesyen baggy atau bokat. Menurut ayahnya, pakaian seperti itu tidak sesuai kerana seluar itu terlalu besar kakinya. Dengan itu perselisihan faham akan timbul di antara ayah dengan anaknya. Dalam satu contoh yang lain, seorang anak mungkin ingin mengikut fesyen r a m b u t rakan-rakannya ataupun rambut kumpulan popular yang digemarinya seperti berambut panjang ala penyanyi rock. Ayahnya tidak gemar dan meminta dia menggunting rambutagar panjangnya tidak melebihi kolar baju.T a m b a h a n lagi, mungkin si ayah ingin mendengar muzik yang perlahan atau j e n i s insrumental dan lagu lama seperti dendangan Saloma dan S.M Salim tetapi si anak lebihmeminati lagu berunsur pop dan rock seperti Siti Nurhaliza dan Awie. Begitu jugadengan program tv. Si ayah mungkin lebih meminati program seperti Berita Dunia Jam10 tetapi si anak mungkin lebih gemar menonton filem-filem Inggeris.Contoh-contoh di atas memang menunjukkan situasi-situasi di mana perselisihan faham mudah timbul di antara ibu bapa dengan anak-anaknya. Ia timbul kerana jurang generasi yang wujud itu. Sekiranya langkah tidak diambil untuk mengatasi masalah ini,maka t i m b u l l a h s i t u a s i d i m a n a a n a k t i d a k i n g i n b a l i k k e r u m a h l a g i . M e r e k a l e b i h g e m a r berfoya-foya di pusat membeli belah dan pusat-pusat hiburan.Dengan itu ibu bapa haruslah berusaha untuk mengatasi jurang generasi jika ia wujud. Iadapat dilakukan dengan cara-cara berikut: a. Menerangkan kepada anak apa yang dikatakan tidak sesuai sama ada pakaian,fesyenrambut atau jenis lagu yang dipilih itu. b. Cuba timbulkan kesedaran tentang nilai-nilai dan norma-norma masyarakat kita. c. Tingkatkan lagi pengetahuan agama dan pegangan moralnya. d. Ambil tahu jenis rakan yang didampinginya e. Izinkan keperluan dan permintaannya yang berpatutan seperti keinginan untuk menghadiri majlis keraian. f. Libatkan diri dalam permainan yang digemari anak-anak seperti permainan catur, monopoli, badminton, bole sepak dan sebagainya. Ini akan merapatkan hubungan diantara ayah dengan anak-anak.Sekiranya usaha-usaha yang sesuai diambil oleh orang dewasa yang lain, maka jurangg e n e r a s i a k a n d a p a t dirapatkan. Perhubungan ibu bapa anak yang mesra a k a n mewujudkan suasana keluarga yang lebih harmonis. Lantaran itu masalah-masalah antisosial akan dapat dikurangkan

56

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

ELEMEN-ELEMEN YANG MENCABAR PENGHAYATAN NILAI-NILAI MURNI DI SEKOLAH 1. Budaya rumah dan sekolah yang berbeza

Para pelajar datang dari pelbagai latar belakang. Cara mereka dididik di rumah mungkin tidak sama dengan peraturan yang sedia ada di sekolah. Contohnya anak-anak yang datang daripada kalangan keluarga yang tiada peraturan/disiplin amat susah untuk dididik dengan nilainilai murni di sekolah kerana nilai-nilai tersebut tidak diamalkan di rumah mereka. 2. Cara melaksanakan peraturan yang keterlaluan

Terdapat di kalangan guru-guru disiplin atau pihak pentadbir di sekolah yang keterlaluan dalam mendenda para pelajar sebagai salah satu menjaga disiplin. Mungkin para pelajar ini tidak biasa dengan cara kekerasan begini. Ini menyebabkan mereka tertekan dan mengambil jalan untuk bertindak melawan kehendak peraturan sekolah. 3. Sesetangah peraturan yang ditetapkan berbeza di antara seorang guru dengan guru yang lain

Setiap guru mempunyai cara yang tersendiri dalam mengajar dan melaksanakan peraturan bagi mata pelajaran yang diajar. Sebagai contoh guru Bahasa Melayu tidak mengenakan sebarang denda kepada para pelajar yang tidak membuat kerja rumah mereka tetapi guru Matematik langsung tidak memberi peluang kepada pelajarnya yang tidak membuat kerja rumah yang disuruh. Ini menyebabkan para pelajar keliru untuk melaksanakan kerja rumah kerana ada guru yang tidak mendenda dan ada pula guru yang mendenda walau apa alasan yang diberikan sekalipun. 4. Perbezaan agama, bangsa, dan budaya

Didikan agama dan bangsa yang diamalkan di kalangan keluarga berlainan dengan yang diamalkan di sekolah. Terdapat guru yang langsung tidak mahu menerima alasan agama bagi sesuatu masalah yang berlaku. Contohnya pelajar tidak dibenarkan memakai gelang tangan ke sekolah tetapi bagi masyarakat Punjabi yang beragama Sikh mereka dikehendaki memakai gelang tangan logam sebagai tanda menjalankan kewajipan agama mereka. Ini menimbulkan antara kekangan daripada menerapkan nilai-nilai murni di kalangan para pelajar. 5. Kekurangan kemudahan awam di sekolah

Terdapat beberapa kekangan untuk mengamalkan nilai-nilai murni di sekolah di sebabkan masalah kekurangan kemudahan awam di sekolah. Contohnya guru meminta murid-murid duduk ketika makan dan minum sewaktu rehat sedangkan tempat duduk tidak mencukupi di kantin menyebabkan murid-murid terpaksa berdiri atau makan sambil berjalan kerana hendak mengejar masa bagi memulakan sesi kelas yang seterusnya. 6. Guru sendiri tidak dapat menjadi contoh terbaik kepada para pelajar

Penerapan nilai-nilai murni ini biasanya dilakukan oleh guru-guru Pendidikan Moral. Oleh sebab itu jika hanya cikgu-cikgu Pendidikan Moral sahaja yang meminta murid-murid melaksanakan 57

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

nilai-nilai murni maka peghayatan sepenuhnya tidak dapat dilakukan. Contohnya terdapat guruguru yang memarahi murid-murid dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar. Ini secara tidak langsung akan menjadi ikutan kepada murid-murid tanpa disedari. Oleh itu sepatutnya setiap guru sentiasa menjadi model terbaik kepada murid-murid dan ini bukan hanya terletak di bahu guru Pendidikan Moral sahaja. Kerjasama di antara semua guru akan meningkatkan penghayatan nilai-nilai murni di kalangan para pelajar.

Latihan Ulangkaji: 1. Apakah peranan yang boleh anda jalankan sebagai seorang guru sekaligus sebagai agen sosialisasi bagi membentuk moral anak-anak murid di sekolah ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Bagaimanakah sistem pendidikan Malaysia boleh menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terbaik untuk pembesaran kanak-kanak serta mengembangkan potensi mereka ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

58

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

3.

Berikan elemen-elemen yang menghalang penghayatan nilai-nilai murni di kalangan masyarakat serta bagaimanakah sikap perbezaan kelas dan status menjadi salah satu halangan penghayatan nilai-nilai murni ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

4.

Apakah tugas PEMADAM? Berikan punca dan kesan daripada penyalahgunaan dadah ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

5.

Bagaimanakah caranya WWF Malaysia dapat memelihara dan memulihara dan melindungi kepelbagaian spesis hutan, laut, pantai, dan persekitaran air tawar kita ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

59

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Bacaan Asas

Shahabuddin Hashim et.al (2003) Pedagogi: Strategi dan Teknik Mengajar Yang Berkesan, Penerbit PTS Publications & Distributors.

Abdul Rahman Md.Aroff. (1999). Pendidikan Moral Teori Etika dan Amalan Moral. Serdang: Penerbit UPM.

Eow, B. H. (2000). Pendidikan Moral. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.

Rujukan

Abdul Rahman Md. Aroff & Chang Lee Hoon (1994). Pendidikan Moral.Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn.Bhd.

Ee, A.M. (1994). Pendidikan Moral (Elektif). Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ee, A.M. ( 1997). Pedagogi II Pelaksanaan Pengajaran. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Hena Mukherjee & Judy Ellis & chang Lee Hoon & N.S. Rajendran (1992). Strategi Pengajaran Pendidikan Moral KBSM. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Koo Kee Peng & Tang Chee Yee (1990). Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Modul Pengajian Moral,(2008) Open Universiti Malaysia. Modul Pendidikan Moral KPLI SR (2010), BPG, Kementerian Pelajaran Malaysia.

60

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

TAJUK 4

Isu-Isu Moral

Pengenalan Isu moral yang melanda manusia dewasa ini memerlukan diagnosis dan rawatan segera sebelum penyakit sosial itu menjadi parah dan nanar sehingga boleh meruntuhkan sistem sesebuah negara. Pelbagai tindak-tanduk pelanggaran moral seperti rasuah, penyalahgunaan dadah, AIDS, jenayah seks, bohsia, gengsterisme, vandalisme, penceramaran, keganasan, penganiayaan, pornografi, jenayah siber, pembuangan bayi, cetak rompak dan pengcabulan hak asasi wanita semakin mewarnai kepincangan kehidupan sosial masyarakat di negara kita.

Lebih mendukacitakan apabila golongan remaja yang akan menjadi pelapis semakin kering nilai kemanusian apabila terjebak dalam isu moral. Kita memerlukan lebih banyak wira dengan nama-nama besar seperti Datuk Azhar Mansor, Abdul Malik Mydin, M. Mohendran dan lain-lain yang menggilap konsep `Malaysia Boleh. Kita kagum akan kejayaan ibu tunggal yang sanggup mendidik anak tunggalnya meraih 16A dalam SPM 2002 baru-baru ini.

4.1 Isu-isu Moral Dalam Masyarakat

4.1.1

Rasuah.

Walaupun bukan semua orang mampu menjadi wira dengan nama besar tetapi cukuplah jika kita menjadi wira dalam sekolah, wira dalam keluarga dan wira untuk diri sendiri dan bukannya menimbulkan isu moral yang kesannya menghalang kemajuan sesebuah negara.

61

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Definisi:

Memberikan sesuatu barangan atau perkhidmatan dengan tujuan yang salah iaitu membenarkan perkara yang batil atau salah dan membatalkan perkara yang hak atau benar;

Kamus Besar Dewan Melayu Utusan pula memberikan maksud rasuah sebagai tumbuk rusuk, wang suap, sorong, tutup mulut, korupsi dan masuk pintu belakang; Ada sesetengah daripada kita sukar membezakan antara hadiah dengan rasuah. Sebenarnya apa yang membezakan dengan pemberian itu ialah niat ikhlas atau niat ada udang di sebalik batu;

Islam memandang rasuah sebagai satu jenayah yang sangat kotor dan keji. Nabi Muhammad S.A.W. bersabda; Orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah, kedua-duanya di dalam neraka.

Sebab-Sebab Berlaku Rasuah:

Gaya hidup melebihi pendapatan; Cuba memenuhi desakan daripada ahli keluarga untuk mendapatkan sesuatu; Gemarkan gaya hidup mewah; Sikap mementingkan diri; Pengaruh sekularisme dan materialisme; 62

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Ada pihak yang sentiasa sanggup memberi rasuah kepada golongan penerima yang berpengaruh; Silang budaya amalan memberi hadiah sebagai satu ritual dalam dunia perniagaan sesuatu kaum; Kelemahan penguasaan undang-undang terhadap salah laku perasuah; Dalam sesuatu organisasi, semua pekerja rasuah, jadi saya pun ikutlah.

Kesan Rasuah:

Boleh menyebabkan kehancuran sesebuah negara. Jika pemimpin tertinggi sesebuah negara rasuah, rakyat akan menderita. Pasukan beruniform seperti polis, tentera laut dan tentera darat jika terlibat dalam rasuah akan menyebabkan maklumat negara mungkin dijual kepada musuh;

Menimbulkan perasaan hasad dengki, perasaan tidak puas hati terhadap institusi yang rasuah. Contohnya apa akan terjadi jika hakim menerima rasuah? Perbuatan ini akan menyebabkan sistem kehakiman kelam-kabut dan tidak dipercayai.

Latihan 4.1.1 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut.

1. Petikan dari Berita Minggu (24 Ogos 2003, ms 4):

Rasuah: Kerajaan kenal pasti pihak berisiko tinggi (oleh Azzan Jaffar)

63

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Kuala Lumpur: Kerajaan mengenalpasti beberapa jabatan kerajaan berisiko tinngi yang kakitangannya terbabit gejala rasuah, kata Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Samsudin Osman. Jabatan itu lazimnya terbabit dalam bidang penguatkuasaan yang mana petugasnya sentiasa berurusan dengan orang ramai, menjadikan mereka berisiko tinngi dan mudah tergoda untuk menerima rasuah. Beliau tidak menyatakan jabatan itu tetapi difahamkan ia termasuk Jabatan

Pengangkutan Jalan (JPJ), Jabatan Kastam, Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), polis dan pihak berkuasa tempatan. Bercakap kepada Berita Minggu di sini, Samsudin berkata, bagi menahan godaan itu pemantauan yang kerap sentiasa dilakukan dan perhatian yang lebih sentiasa diberikan kepada jabatan itu... Antara tindakan yang biasa diambil ialah membuat penggiliran tugas serta tidak membenarkan seseorang itu memegang jawatan terlalu lama supaya tidak berterusan rapat dengan golongan tertentu, katanya... Bagi orang Islam pula, kursus keagamaan diberikan dan mereka hendaklah benar-benar meningkatkan katakwaan serta keimanan, juga mengamalkan segala perkara yang dituntut agama.

Petikan di atas menerangkan antara cara-cara menangani masalah rasuah dari pihak kerajaan. Berikan cadangan empat cara lain untuk menangani isu ini.

4.1.2

Penyalahgunaan Dadah

Masalah dadah di negara ini telah bermula sejak tahun 50-an. Pada masa itu majoriti penagihnya ialah orang tua. Tetapi kini majoriti penagihnya ialah belia.

64

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Isu penyalahgunaan dadah merupakan masalah sosial serius negara. Lebih parah lagi dadah yang disalahgunakan kini bukan sahaja dalam bentuk narkotik sejadi iaitu dadah yang

diperoleh secara semula jadi daripada pokok popi iaitu candu dan morfin; tetapi kini muncul isu baru iaitu penyalahgunaan narkotik sintetik. Dadah jenis ini dihasilkan oleh makmal. Contohnya dadah heroin.

Isu yang sudah parah ini terus jadi nanar apabila pada akhir-akhir ini lahir dadah baru berbentuk halusinogen yang merupakan bahan kimia semata-mata. Contoh popular ialah ecstasy yang amat popular di kalangan remaja berada.

Sebab-Sebab Berlakunya Penyalahgunaan Dadah:

Pengaruh kawan Perasaan ingin tahu Untuk keseronokan Tekanan jiwa Mengatasi kesakitan Rangsangan

Latihan 4.1.2 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. makan lima jenis dadah yang anda ketahui dan nyatakan kesan buruk kepada: 2. tabiat dan tingkah laku; kesihatan; keharmonian keluarga; masyarakat. 1. Na

Nyatakan peranan guru dalam pencegahan penyalahgunaan dadah. 65

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.1.3

AIDS

AIDS

ialah akronim untuk Acquired Immune Deficiency Syndrome iaitu sejenis penyakit

berjangkit yang menghalang daya ketahanan badan manusia untuk melawan serangan penyakit. Apabila seseorang manusia diserang virus AIDS iaitu HIV (human immunodeficiency virus) dia tidak lagi berupaya melawan penyakit kerana sel-sel darah putih yang melawan penyakit dimusnahkan oleh virus itu. Mangsa-mangsa AIDS tidak akan mati akibat HIV tetapi kerana hilang daya mempertahankan serangan penyakit lain.

Renungkan perkara berikut:

Di seluruh dunia kini ada 36.1 juta orang dewasa dan kanak-kanak hidup dengan HIV/AIDS. Pada tahun lepas sahaja, sebanyak 1.3 juta wanita maut kerana AIDS dan sebanyak 2.2 juta wanita baru dijangkiti ... Di negara kita sahaja, mengikut statistik Kementerian Kesihatan yang dikumpulkan oleh Malaysian AIDS Council Resource Centre, kes jangkitan AIDS yang dilaporkan dari tahun1984 ke bulan April tahun ini ialah 40,049. Dari jumlah ini, 37,891 adalah lelaki dan 2,158 adalah wanita(Shamala, 2001)

Renungkan perkara berikut:

66

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Petikan Berita Harian (27 Ogos 2003 ms 9) :

Penghidap HIV dijangkiti batuk kering meningkat

Kuala Lumpur: Penghidap HIV yang dijangkiti tuberkulosis atau batuk kering semakin meningkat dengan 933 kes dikesan tahun lalu berbanding enam kes pada 1990, kata Menteri Kesihatan, Datuk Chua Jui Meng. Katanya, penghidap HIV/batuk kering mewakili 6.5 peratus daripada 15,000 pesakit tuberkulosis di negara ini tahun lalu. HIV/AIDS yang mula dikesan di negara ini sejak 1980-an, memberi kesan terhadap peningkatan tuberkulosis. Seperti yang kita maklum, penghidap HIV/AIDS mudah dijangkiti batuk kering dan penyakit berjangkit lain berikutan ketahanan badan yang lemah...

Cara mengelakkan penyakit AIDS:

Program pendidikan / sebaran maklumat tentang HIV/AIDS Amalkan hubungan seks yang selamat Tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah terutamanya tidak berkongsi jarum suntikan; Elakkan melukis atau membuat tatoo pada tubuh badan, dll.

Latihan 4.1.3 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut.

67

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

1.

Apakah pandangan anda tentang cadangan pengujian HIV pranikah untuk kaum muslimin dan musliman.

2.

Seandainya anda mempunyai seorang teman yang kehidupannya kian terjerumus kepada bahaya AIDS, bincangkan usaha-usaha yang mungkin anda lakukan untuk membantunya.

4.1.4 Jenayah Seks

Jenayah seks boleh disifatkan sebagai apa sahaja tingkah laku yang mencabuli maruah seseorang, terutamanya wanita. Contoh-contoh jenayah seks termasuk gangguan seksual seperti berikut:

Seorang lelaki yang cuba bergurau senda terhadap seorang wanita dengan memasukkan unsur-unsur kejantinaan; Seorang lelaki yang memberi komen tentang pakaian seorang wanita yang dianggap menggoda; Bahasa suggestive seseorang lelaki yang ditujukan kepada seorang wanita; Seorang lelaki yang cuba menyentuh seorang wanita di mana-mana bahagian tubuh badannya ketika berbual-bual atau bergurau senda; Seorang pengurus yang kerapkali mengambil kesempatan untuk menepuk bahu seorang setiausaha wanita; Seorang lelaki yang cuba memeluk atau meraba-raba tubuh badan seorang kanakkanak perempuan walaupun baru berusia enam atau tujuh tahun.

68

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Jenayah seks yang lebih serius adalah yang melibatkan rogol, sumbang mahram, khalwat, menceroboh kanak-kanak, eksploitasi kanak-kanak seperti pornografi kanak-kanak, berdagang seks dan lain-lain salahlakuan seks. Contohnya pelaku jenayah seks ada kalanya membunuh mangsanya untuk menutup kes tersebut. Lebih memilukan apabila berlakunya kes sumbang mahram yang melibatkan ahli keluarga. Pelaku jenayah seks mendapat kepuasan daripada apa yang dilakukan terhadap mangsa tanpa menghiraukan risiko yang bakal dihadapi oleh mangsanya.

Latihan 4.1.4 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. 1. Berikan lima sebab merebaknya jenayah seks.

2.

Seandainya anda seorang yang berkuasa, cadangkan usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi membendung jenayah seks.

4.1.5

Bohsia

Dalam bahasa Cina dialek Hokkien, bohsia bermaksud tidak ada suara atau bunyi iaitu merujuk kepada remaja perempuan yang melakukan perhubungan kejantinaan bebas secara senyap tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar. Amalan ini selalunya berleluasa di kalangan remaja.

Remaja perempuan yang melakukan bohsia bukan pelacur sebaliknya melakukan perhubungan hanya untuk mendapat keseronokan sahaja. Terdapat juga daripada kalangan mereka menjadikan kegiatan ini sebagai sumber kewangan dan mencari kemewahan. Kumpulan bohsia bohjan (remaja lelaki yang berkelakuan sedemikian) yang menganggotai kumpulan remaja / 69

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

pemuda bermotosikal sering terjebak dalam salah laku ini. Antara sebab-sebab remaja terlibat dalam kegiatan begini termasuk kurangnya pemedulian dan kasih sayang dari keluarga,

kurangnya didikan akhlak mulia dari segi agama dan moral, mudah dipengaruh persekitaran / rakah sebaya kerana kurang ketahanan diri dn lain-lain lagi.

Latihan 4.1.5 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. 1. Anda mendapati rakan adik anda terlibat dalam kegiatan bohsia. Cadangkan bagaimana cara untuk anda menasihatinya ke arah cara hidup yang betul.

2. Dengan menggunakan grafik KMD berikut, ramalkan apakah yang akan berlaku kepada generasi akan datang andaikata gejala bohsia tidak dibendung.

Keadaan generasi 10-25 tahun nanti:

Dibendung dengan langkah-langkah kawalan:

Kesan-kesan negatifnya:

. .

. . .
70

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Gejala Bohsia

Gejala tidak dibendung

Keadaan generasi 10-25 tahun nanti:

4.1.6

Pornografi

Dalam satu kes jenayah juvana yang berlaku beberapa tahun lalu, hakim yang mengendalikan kes tersebut berasa amat kesal kerana gara-gara menonton pornografi, si abang yang berusia 15 tahun sanggup merogol dua orang adik perempuannya di hadapan televisyen. Perkara ini berlaku berulang kali di rumah mereka pada waktu siang ketika ibu bapa kanak-kanak malang ini sibuik menguruskan perniagaan di gerai.

Sesungguhnya rangsangan pornografi dapat melonjakkan nafsu syahwat si penonton hingga manusia sanggup bertukar menjadi si haruan yang makan anaknya. Sebarang penulisan,

gambar atau media lain yang berupaya merangsang nafsu / tingkah laku seksual manusia boleh digolongkan sebahagi bahan pornografi.

Pornografi boleh dikategorikan kepada pornografi melampau dan pornografi lembut. Contoh pornografi melampau ialah sajian adengan seks yang boleh melonjakkan nafsu si pembaca atau penonton yang dipaparkan menerusi filem lucah dalam VCD, internet dan majalah porno. 71

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Pornografi lembut pula disaji melalui aksi ghairah penyanyi, penari, pelakon melalui drama juga filem yang berunsur seks. Lebih menyedihkan apabila ada antara artis kita yang menjadi idola remaja turut menyuburkan pornografi lembut.

Pelbagai promosi seksual dan perlakuan sumbang atas nama seni, hiburan atau apa saja nama perlu diperangi habis-habisan oleh semua pihak supaya si haruan tidak akan makan anaknya lagi dan si manusia tidak bertukar menjadi binatang!

Renungkan perkara berikut:

Petikan : adaptasi dari The Star( 29 July 2003 Asia p 33) :

Porn-addicted boy to get expert help

Kaohsiung: Seorang budak Taiwan berusia 7 tahun sedang dirawat oleh pakar ke rana ketagih pornografinya. Dia mula menonton VCD lucah sejak bayi lagi kerana datuk yang menjaganya suka menonton VCD demikian

72

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Ibunya berkata ayahnya (datuk berkenaan) anggap budak kecil tidak akan faham tentang apa yang ditontonnya tetapi anggapan itu salah kerana bayi itu bila sudah belajar memilih rangkaian TV, mula memilih rangkaian TV yang menyiarkan pornogafi

Latihan 4.1.6 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut.

1.

Apakah pandangan anda tentang kes budak Taiwan di atas ?

2.

Para pemimpin negara kita sering menekankan bahawa penyebaran bahan-bahan lucah terutama di kalangan pelajar sekolah dan anak-anak muda merupakan satu gejala yang membawa kepada jenayah seks dan penyakit sosial umumnya Buat catatan refleksi anda terhadap pernyataan di atas. .

4.1.7

Jenayah Siber

Jenayah siber banyak diperkatakan kini. Jenayah ini boleh dikategorikan kepada yang berikut: i) menyimpan, mengubah, menyiar, dan memanipulasikan data atau program dalam sistem siber atau komputer dengan tujuan menghentikan fungsi atau melakukan fungsi yang bukan tujuan asal pemilik komputer; ii} mereka, menyimpan, menukar, memadam, menyiar, memanipulasi dan mengganggu data dalam sistem siber dengan matlamat membekalkan maklumat palsu demi menyebabkan kerosakan atau kerugian kepada manusia atau harta benda; 73

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

iii) memasuki sistem siber yang aksesnya begitu terkawal; dan mengganggu mekanisme mengesan keaslian mekanisme. (Schjolberg, 2003)

Pelbagai cara yang memualkan dilakukan oleh si penjenayah siber untuk memuaskan diri, membalas dendam, menabur fitnah, dan mengirim virus juga gambar porno melalui internet kepada pengguna komputer tanpa keizinan terlebih dahulu. Kegiatan seperti ini termasuk juga mengirim e-mel yang mengandungi fitnah, penipuan, maklumat dan berita palsu oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Kebanyakan jenayah siber dilakukan oleh hacker dengan menggunakan komputer peribadi dengan cara memasuki sistem komputer secara haram menerusi data rangkaian komunikasi. Selain itu, kegiatan menyalin perisian program komputer tanpa izin seperti perisian microsoft excel dan membuat salinan lagu daripada jaringan komputer tanpa kebenaran penciptanya boleh dikategorikan sebagai melakukan janayah siber. Oleh itu, kita wajar menyokong usaha kerajaan dalam menghapuskan jenayah siber dengan menggunakan perisian asli dan mengelak daripada menyalahgunakan kemudahan yang diperoleh dari jaringan komputer.

Renungkan perkara berikut:

Petikan Berita@Putra (putera.com) :

Jenayah siber meningkat di Malaysia

74

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Jenayah siber dan pencabulan keselamatan Internet di Malaysia meningkat dalam lima tahun lalu dengan sebanyak 500 kes dilaporkan setiap tahun, kata Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia baru-baru ini. NSTP emedia/Berita Harian Online melaporkan timbalan menterinya, Datuk Tan Chai Ho, berkata dari Ogos 1997 hingga Julai 2002, Malaysia mengalami 3.050 kes terkumpul jenayah berkaitan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

Latihan 4.1.7 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. 1. Senaraikan lima punca berlakunya jenayah siber

2.

Apakah maksud spamming ? Adakah ia satu jenayah siber ? Berikan pandangan anda.

4.1.8

Pembuangan Bayi

Gejala pembuangan bayi banyak berlaku di kalangan remaja yang bermasalah dan terlibat dalam hubungan luar nikah. Ada kalanya perkara ini dilakukan juga oleh pemuda-pemudi atau orang dewasa. Bayi-bayi tersebut dibuang di tempat yang tidak sepatutnya seperti di dalam tong sampah, reban ayam, tempat pelupusan sampah, tandas, di dalam semak dan pelbagai tempat di luar nilai kemanusiaan. Antara sebabnya bayi dibuang termasuk rasa malu kerana mengandung luar nikah, tidak mampu menyara hidup bayi, sebab kecacatan bayi dan sebagainya.

75

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Latihan 4.1.8 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. 1. Senaraikan lima cara bagaimanan gejala pembuangan bayi dapat dihindari / dibenteras.

2.

Senaraikan sebanyak mungkin nilai yang perlu dihayati dan diamalkan supaya perbuatan membuang bayi dapat dielakkan.

4.1.9

Cetak Rompak

Jenayah cetak rompak di Malaysia terbukti begitu serius apabila penyanyi Siti Nurhaliza menangis dan merayu supaya Y.A.B. Perdana Menteri campur tangan dalam menangani masalah tersebut. Cetak rompak bermaksud kegiatan marakam atau menyalin perisian karya asal hak milik tuan punya dan menjualnya di pasaran dengan tujuan mengurus perniagaan yang berbentuk modal sedikit, untung banyak.

Kegiatan cetak rompak merugikan pengusaha industri muzik, penerbit buku, dan perisian komputer. Tindakan kerajaan memerangi pengeluaran dan peniagaan cetak rompak VCD

secara berterusan telah berjaya mengurangkan jumlah peniagaan VCD cetak rompak di pasaran. Semoga dengan kerjasama semua pihak terutamanya pembeli, perniagaan yang

tidak bermoral ini dapat dibanteras daripada terus merebak.

Latihan 4.1.9 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut.

76

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

1.

Adakah cetak rompak juga berlaku di arena pendidikan ? Terangkan apakah bentuknya jika ada.

2.

Berikan lima alasan anda untuk menyokong rasional usaha kerajaan memerangi cetak rompak.

4.1.10 Sumbang Mahram

Sumbang mahram ialah melakukan persetubuhan dengan orang yang haram bernikah. Bersetubuh yang dibenarkan ialah antara pasangan yang berkahwin secara sah dari segi agama atau undang-undang. Bersetubuh adalah perlu untuk menjalin perhubungan yang sihat antara suami dan isteri. Selain dari memenuhi keperluan biologi, bersetubuh penting untuk menjamin penyambungan keturunan seseorang. Apa yang menjadi isu sekarang ialah ada di kalangan ahli keluarga melakukan persetubuhan dengan saudara sendiri.

Sumbang mahram boleh berlaku antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak lelaki, abang dengan adik perempuan, datuk dengan cucu perempuan, mertua dengan menantu dan sebagainya.

Kesan Sumbang Mahram i. ii. iii. iv. v. Menjejas nilai dan norma masyarakat tempatan dan sejagat Orang yang terlibat dipandang hina dan tidak bermoral Bertentangan dengan ajaran agama berdosa. Boleh menyebabkan penyakit kelamin seperti gonorea, siflis dan AIDS. Menjadi punca kelahiran anak tidak sah taraf, seterusnya kemungkinan membuang bayi.

77

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

vi.

Timbul masalah hubungan anak dan ibu luar nikah dari segi rohani, emosi, social dan moral.

Cara-cara untuk mengelak dari Sumbang Mahram di kalangan remaja dan ahli masyarakat hendaklah mereka didedahkan dengan persoalan berikut;

i. ii.

Bahaya dan keburukan melakukan perbuatan tersebut. Menghormati dan mempunyai sikap yang sihat terhadap individu yang berlainan jantina.

iii.

Mengawal dorongan seks mereka seperti melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan social yang berfaedah

iv.

Mengenal faedah berumahtangga sebagai sebuah institusi social, tanggungjawab individu untuk mewujudkan rumahtangga yang bahgia.

Latihan 4.1.10 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut.

1. Sumbang mahram boleh terjadi jika berlaku persetubuhan antara ahli kelarga terdekat; berikan lima contoh dari maklumat yang anda faham. a.. b.. c.. d.. e..

2. Nyatakan 3 langkah yang sesuai untuk mengelakkan ahli masyarakat

78

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

atau para remaja dari terlibat dengan kes sumbang mahram

4.2 Isu-isu Moral Di Sekolah

4.2.1

Gengsterisme

Pembentukan kumpulan gengster yang membawa kepada tingkah laku agresif mungkin bermula sejak diperingkat sekolah rendah lagi. Ahli kumpulannya melakukan amalan peras ugut khususnya kepada pelajar-pelajar daripada golongan berada. Gengster juga sering melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti melanggar disiplin sekolah, mengancam guru disiplin atau keluarganya, membuli pelajar-pelajar perempuan / muda dan lain-lain kegiatan yang menyalahi undang-undang. Kegiatan gengsterisme di sekolah ada yang melibatkan kes bunuh dan bakar sekolah seperti yang pernah berlaku di negara kita.

Renungan perkara berikut:

Petikan Berita Minggu (24 Ogos 2003 ms 2):

Dr M Mahu Tindakan Tegas Untuk Pelajar Samseng


(oleh Kadir Dikoh, Rohaniza Idris dan Jalal Ali Abdul Rahim)

79

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Kuala Lumpur: Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mahu tindakan disiplin dibuat secara bersungguh-sungguh terhadap pelajar yang terbabit dalam kegiatan ala samseng di sekolah. Saya harap mereka (Kementerian Pendidikan) ambil tindakan disiplin secara bersungguh sungguh. Kalau mereka tak mahu belajar, kita tak boleh benarkan mereka pergi ke sekolah dan mengacau penuntut lain. Semua ini pengecut, berani bila ramai orang (kawan) dan buli satu orang, kata Perdana Menteri selepas merasmikan...

Cara-cara mengatasi kegiatan gengsterisme termasuk:

Meningkatkan penghayatan nilai-nilai moral dan agama dikalangan pelajar; Mengadakan sesi kaunseling untuk pelajar-pelajar yang bermasalah sebelum isu meningkat serius; Kerjasama pihak sekolah dengan ibu bapa diperlui dalam mengenalpasti strategi pemulihan pelajar yang terlibat; Khidmat bantuan polis diperlui bagi kes yang serius, contohnya yang melibatkan senjata, cedera parah dsb.

Latihan 4.2.1 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. 1. Senaraikan lima kegiatan gangster yang berlaku di sekolah.

2.

Sebagai guru disiplin, cadangkan lima cara untuk anda mengawal kegiatan 80

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

gangsterisme di sekolah.

4.2.2 Vandalisme

Vandalisme bermaksud merosakkan atau membinasakan harta benda awam secara sengaja (Websters Third New International Dictionary).

Harta benda awam termasuklah telefon, tandas awam, lampu jalan raya dan lampu isyarat, kerusi dan meja sekolah, bangku-bangku di taman rekreasi dan sebagainya. Contoh-contoh vandalisme ialah merosakkan gagang telefon, papan kerusi kayu, mentol lampu perhiasan atau bumbung zink pondok menunggu bas.

Renungan perkara berikut:

Kita akan mula dari sekolah kerana ia adalah salah satu tempat yang sering berlakunya vandalisme, kata Pengerusi Jawatankuasa Anti-Vandalism and Special Environment Datuk Lee Lam Thye. Cuba lihat tandas, dinding serta perabot setengah sekolah. Ada banyak garfiti / conteng dan kerosakan kenara vandalisme. Kita perlu didikkan mereka (pelajar) dari peringkat awal lagi tentang sifat bertanggungjawab ke atas kemudahan dan harta benda awam( adaptasi dari The Star, 11 Feb 1999 Metro ms 3).

81

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Latihan 4.2.2 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. 1. Senaraikan punca-punca golongan remaja mudah terjebak dalam kegiatan vandalisme?

2.

Isu vandalisme bukanlah isu baru, banyak langkah pembenterasan telah dilakukan namun masih belum begitu berkesan. Cadangkan cara-cara yang lebih berkesan untuk menangani masalah tersebut.

4.2.3

Pencemaran.

Pencemaran alam sekitar boleh berlaku dalam empat cara iaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi dan pencemaran bahan. Pencemaran udara berpunca daripada asap kenderaan, asap daripada kilang-kilang, pembakaran terbuka dan asap daripada janakuasa elektrik. Pencemaran bahan merujuk kepada pembuangan sampah, bahan-bahan beracun dan tidak berguna di merata-rata tempat oleh orang-orang yang tidak

bertanggungjawab. Pencemaran bunyi pula berpunca daripada kebisingan jentera-jentera atau jet supersonik yang terbang rendah. Sementara pencemaran air adalah hilangnya kadar

kebersihan dan tidak boleh diguna secara selamat akibat pembuangan sisa toksid dan sampah sarap ke dalam sungai.

Sebagai contoh, aktiviti pembukaan tanah secara tidak teratur dan kurang pemantauan pihak berkuasa adalah antara punca pencemaran lumpur mengalir masuk ke sungai yang menyebabkan kelodak. Jika terlalu banyak kelodak, cahaya matahari sukar menembusi air sungai yang boleh mengakibatkan hidupan air seperti plankton mati. Bagaimanapun kelodak

82

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

kurang berbahaya berbanding dengan pencemaran yang disebabkan sisa industri kerana sisa ini sukar dirawat.

Oleh itu Jabatan Alam Sekitar (JAS) perlu melakukan kawalan berkesan seperti pemantauan secara automatik. Kualiti air diukur dengan menggunakan parameter tertentu yang dapat

menilai kualiti air seterusnya memudahkan pemantauan.

Renungan perkara berikut:

Lebuh raya-lebuh raya yang melintasi Lembah Kelang adalah saatu kebaikan untuk komuter tetapi ia merupakan mimpi buruk untuk redidens sekelilingnya. Bunyi dari kenderaan menyembunyikan percakapan dan menggangu tidur lena mereka yang tinggal berhampiran(adaptasi dari The Star, 3 Mac, 1999, Metro Ms 3).

Latihan 4.2.3 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. 1. Buat peta minda / pengurusan grafik mengenai kesan-kesan pencemaran kepada kehidupan.

2.

Cadangkan lima cara menangani pencemaran.

83

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

4.2.4

Keganasan.

Keganasan boleh ditakrifkan secara neutral oleh pemusnahan harta benda yang tidak terlibat secara langsung, dan atau mencederakan manusia yang tidak terlibat secara langsung dalam hal pertelingkahan (MacKinnon, 1995). Pemusnahan boleh dilakukan dengan cara mengebom, menculit rakyat biasa untuk wang tebusan, membunuh, menyerang / membakar bangunan kedutaan dan sebagainya, merampas kapal terbang / kapal / keretapi serta mengusahakan program senjata nuklear dan lain-lain lagi.

Keganasan terbaru berlaku di Indonesia selepas letupan bom kereta membunuh sekurangkurangnya 14 orang dan mencederakan 149 orang di sebuah hotel Amerika Syarikat, JW. Marriott di pinggir Jakarta pada 5 Ogos 2003 (The Star, 7 Ogos 2003 p 1).

Keganasan demi keganasan terus mewarnai dunia dengan palitan darah dan dosa selepas kejadian hitam 11 September 2001 di Pusat Dagangan Dunia Amerika Syarikat. Antara punca keganasan banyak yang berkaitan dengan sikap tidak puas hati terhadap dasar luar negara lain. Keganasan harus dihindarkan dan digantikan dengan gencatan senjata antara dua pihak yang berbalah demi memelihara sebuah dunia yang sihat daripada pelbagai ancaman pengganas yang sia-sia. Sesungguhnya melakukan keganasan dan membalasnya semula

bukanlah satu tindakan yang bijak, sebaliknya ia mendatangkan kesengsaraan kepada orang lain yang tidak berdosa. Sehingga hari ini Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu masih gagal untuk memainkan peranannya dalam mengatasi keganasan etnik, keganasan antara dua negara seperti Israel dan Palestin dan lain-lain.

84

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Tingkah laku keganasan seseorang mungkin berpunca daripada pengalaman negatif mereka pada peringkat kanak-kanak atau remaja. Antara faktor yang menyebabkan mereka berkembang kepada kelakuan demikian termasuk pendedahan kepada dadah dan minuman keras, mudah memperoleh senjata, bersikap antisosial, bergaul dengan golongan melencong (deviance), pengaruh media massa yang negatif dsb.

Latihan 5.9. Latihan 4.2.4 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut

1.

Berikan tiga contoh keganasan yang berlaku baru-baru ini.

2.

Senaraikan lima faktor menyebabkan berlakunya keganasan di merata dunia.

3.

Adakah peperangan merupakan satu jenis keganasan ? Bincangkan.

4.2.5

Penganiayaan.

Tahukah anda apakah yang dikatakan penganiayaan? Penganiayaan adalah satu tindakan berbentuk penderaan dan penyiksaan terhadap bendabenda bernyawa khususnya manusia sama ada terhadap fizikal, mental, emosi / jiwa dan

85

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

pengabaian. Tindakan menganiaya ini biasanya dilakukan oleh individu yang

menghadapi

tekanan jiwa dan mental. Golongan yang dianiaya biasanya terdiri daripada insan yang lemah, kerdil, miskin dan tidak berdaya terutamanya dari kalangan kanak-kanak dan wanita.

Renungan perkara berikut:

Selama 8 tahun dalam kehidupannya, Alan tidak kenal apa maksud kasih sayang. Apa yang dialami ialah tamparan di muka, tumbukan di dada atau dijeritkan dengan kata-kata kesat kerana dia dianggap tidak berharga / bernilai.

Pada umur 6 tahun, Amy dirawat selama 3 bulan di hospital psikiatri. Walaupun dalam berusia muda, kehidupannya penuh dengan kengerian. Dia bersama enam adik-beradiknya hidup bersama bapanya, seorang penagih dadah. Rumahnya sentiasa dikunjungi oleh

penagih-penagih lain. Mereka kadang kala menganiayainya secara fisikal dan emso. Amy memerlukan makanan, pakaian, tempat perlindungan dan keselamatan.

Latihan 4.2.5 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut.

1.

Berikan lima contoh kes penganiayaan terhadap kanak-kanak ?

2.

Penganiayaan dikatakan berpunca daripada keadaan mental dan emosi yang kurang stabil. Berikan lima sebab berlakunya penganiayaan. 86

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Rumusan

1. Isu-isu moral kian mencabar keperihatinan kita dari semasa ke semasa walaupun pelbagai langkah telah diambil oleh pelbagai pihak. 2. Generasi muda yang menjadi asset dan harapan negara sangat terdedah kepada kemelesetan moral masyarakat dunia. 3. Semua pihak mesti memainkan peranan masing-masing bagi memastikan asset yang amat berharga ini tidak musnah minda dan jiwanya. 4. Sikap saling menyalahkan sesama sendiri amat merugikan, justru perlu berganding bahu membangunkan generasi muda Malaysia menjadi warga perkasa.

Senarai buku-buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul.
Bacaan Asas

Ee, A.M. (1988). Pendidikan Moral untuk bakal guru. Kuala Lumpur: Longman.

Koo, K.P. & Tang, C.Y. (1990). Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.

Abd. Rahman Aroff (1999). Pendidikan Moral teori etika dan amalan moral. Serdang: Penerbit Universiti Pertanian Malaysia.

87

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Rujukan

Azran Jaffar (2003). Rasuah: Kerajaan kenal pasti pihak berisiko tinggi. Berita Minggu. 24 Ogos, 2003, ms 4.

Eow, B.H. (2000). Pendidikan moral: siri pendidikan tinggi. Petaling jaya: Pearson Education Malaysia.

Berita Putera. (2003). Jenayah siber meningkat di Malaysia. Retrieved on 5 September 2003 from : http://www.putera.com/berita/internet/02%2C00%2C20020822%2C04.shtml

Indiana Criminal Code. Sex crimes defense: sex crimes. Retrieved on 9 September 2003 from : http://www.carolynrader.com/sexcrime.html.

Kadir Dikoh, Rohaniza Idris dan Jalal Ali Abdul Rahim (2003). Dr M mahu tindakan tegas

untuk pelajar samseng. Berita Minggu. 24 Ogos 2003 ms 2.


Kirkpatrick, J. The definition of womens rights depends on where youre standing. Retrieved on 5 September 2003 from : http://www.taiga.ca/~balance/index001/jkirk.html

Lourdes Charles. (2003). Bomber dead. The Star. 7 August 2003. p 1.

Mackinnon, B. (1995). Ethics: theory and contemporary issues. New York: Wadsworth Publishing Company.

Minderjeet Kaur. (1999). When the din is from a highway. The Star. 3 Mac 1999, Metro p 3.

Office of the High Commissioner for Human Rights. Universal declaration of human rights. Malay Version. Retrieved on 8 September 2003 from : http://www.unhchr.ch/udhr/lang/mli.htm

88

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

Penghidap HIV dijangkiti batuk kering meningkat. Berita Harian. 27 Ogos 2003, ms 9.

Porn-addicted boy to get expert help. (2003). The Star. 29 July 2003. Asia p 33.

Schjolberg, S. (2003). The legal framework-unauthorized access to computer systems penal legislation in 44 countries. The legal framework. Retrieved on 8 September 2003 from: http://www.mosstingrett.no/info/legal.html

Schools targeted in anti-vandalism campaign. The Star. 11 Feb 1999. Metro p 3.

Shamala Velu. (2001). Vulnerable to AIDS. The Star. 24 October 2001, Section 2, p 5

U.S. Department of State. (1998). Malaysian country report on human rights practices for 1997. Retrieved on 5 September 2003 from : http://www.usis.usemb.se/human/human97/malaysia.html

PANEL PENULIS MODUL

BIL NAMA

KELAYAKAN

89

PENDIDIKAN MORAL ELM3104

BA (Hons) Sejarah. UM PENYELARAS Dr. Maznah Binti Abd. Samad M. Ed (Bimbingan & Kaunseling). UM Unit Kurikulum Ph. D (Pendidikan). Universiti Queensland. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman mengajar Pendidikan Moral : 1 tahun PENGERUSI Pn. Chia Yip Lan 2 MP Sarawak, Miri , 59990 Kuala Lumpur. B. A. (Hons) Psikologi. UKM M.Ed. (Bimbingan dan Kaunseling) UM Pengalaman mengajar: Pendidikan Moral 18 tahun Bachelor Pengajian Asia Tenggara, UM M.Sc. Psikology, UPM. Aman Pengalaman mengajar Pendidikan Moral : 12 tahun. B.A. Usuluddin, Azhar University M.Tech (HRD) UTM, Skudai, Johor Mengajar Pendidikan Moral: 8 Tahun B.A. (Hons), Quran Sunnah, UKM SPI, Pendidikan Islam, UKM Pengalaman Mengajar: Pendidikan Moral 9 tahun

n. Asiah bt Saad Institut Perguruan 06000 Jitra, Kedah Darul

Ustaz Mat Idris Zainal Abidin 3 Maktab Perguruan Ipoh Perak 31150, Hulu Kinta, Perak, DR. Pn. Noorlela bt. Mohd. Shariff, Maktab Perguruan Raja Melewar, 5 Beg Berkunci 43, 70990, Seremban, Negeri Sembilan, DK.

90

Anda mungkin juga menyukai