Anda di halaman 1dari 16

KEPEMIMPINAN GURU

Irfan Abdul G8.9 IPG Kampus Ilmu Khas

JENIS-JENIS KEPEMIMPINAN

Semula jadi
Mempunyai kemahiran interpersonal yang tinggi akan dianggap dan diterima oelh ahli kumpulan sebagai ketua

Berkarisma
Mempamerkan kemampuanny a untuk menyelesaikan masalah atau mengharungi krisis dengan berjaya

Birokratik
Menggunakan kuasa rasmi yang diberi kepadanya melalui perlantikan jawatan menerajui sesebuah organisasi

Teragih
Diagihkan dalam suatu jaringan interaktif antara pemimpin dengan ahliahli di dalamnya

Teori-Teori Kepemimpinan

Tradisional

Semasa

Teori tret

Transformasi

Teori tingkah laku

Kepemimpinan moral

Teori situasi

Teori Tradisional
1) Teori Tret
pemimpin dikenal pasti mengikut tret yang dimilikinya. Manusia sedia memiliki ciri atau tret yang diwarisi dan tret tertentu, sesuai untuk menjadi pemimpin berkesan. 4 tret yang secara konsisten merumuskan ciri kejayaan seseorang pemimpin: kecerdasan tinggi, bertanggungjawab, berkeyakinandan daya tahan tinggi. Orang lain yang memiliki tert yang sama juga akan menjadi pemimpin yang berjaya juga

Teori Tingkah laku


Teori X dan Y
Mewakili perbezaan dalam cara seseorang pemimpin beranggapan dalam sesebuah organisasi

Grid pengurusan
Keperihatinan terhadap Penghasilan

X= pemimpin cenderung ke arah negatif

Pemimpin menujukkan keperihatinan terhadap tugas dan produktiviti pekerja demi mencapai matlamat organisasa

Y= pemimpin cenderung ke arah positif

Keperihatinan terhadap manusia

Penekanan terhadap perhubungan baik dengan pekerja dalam organisasi

Teori Situasi
Teori Kontijensi Fiedler (1967) Teori Situasi Hersey dan Blanchard (1977)

Tak ada satu cara terbaik dalam memimpin sesebuah organisasi

Keberkesanan bergantung pada situasi yang berupa manusia dan tugasan

Keberkesanan mengikut situasi

Teori Semasa

Transformasi

Kepemimpinan moral

Pemimpin menjadi pemangkin kepada perubahan, mencabar daya pemikiran kepada pengikutnya.

Perubahan serta inovasi dalam organisasi tak dapat dielakkan

Memberikan perhatian kepada nilai dan etika pemimpin di mana penggunaan kuasa dan pengaruh adalah atas pertimbangan yang baik dan benar

Kepemimpinan Sekolah
Sekolah yang mencapai status sekolah berkesan/ cemerlang. Kebolehan kepemimpinan pengetua/guru besar.

Masa kini (perubahan teknologi pesat, keutamaan kepada pembangunan model insan), transformasi kepemimpinan berlaku. Usaha kolaboratif, menjalin keakraban rakan sejawat. Cara meningkatkan amalan profesional.

Kepemimpinan Guru
Kepimpinan guru dilihat melalui konteks pengurusan aktiviti sekolah, pengajaran dan masyarakat luar. Konsep guru sebagai pemimpin semakin berpengaruh kepada perubahan berlaku dalam sistem pendidikan.

pengaruh guru sebagai "pemimpin" tidak terhad dalam bilik darjah sahaja. Satu model kepemimpinan di mana guru terlibatdalam P&P mempunyai/diberi peluang untukmemimpin(Harris&Lambert, 2003).

Pemimpin guru: guru biasa tetapi mampu membimbing/ mendorong guru lain untuk bersama-sama berusaha meningkatkan amalan profesional dan peringkat pencapaian pelajar.tahun 1993.

"guru cemerlang" diperkenalkan. Kenaikan pangkat bagi pemimpin guru gemilang yang tidak meninggalkan bilik darjah.

Cabaran Kepemimpinan

Wawasan Pendidikan Negara

P&P Sains& Matematik dalam bahasa Ibunda

Transform asi Kurikulum Sekolah Rendah

PIPP (20062010)

Wawasan Pendidikan Negara


Dibentangkan oleh Datuk Dr.Wan Mohd. Zahid Mohd. Nordin,

mantan KetuaPengarah Pendidikan Malaysia, pada 8-11 April 1993.


Tujuan: memberi hala tuju kepada pemimpin pendidikan untuk

bersama-samamelaksanakan peranan dan tanggungjawab untuk menjayakan matalamatWawasan 2020(menjadikan Malaysia Negara maju dari segi ekonomi, politik,sosial, kerohanian dan kebudayaan).
Pengurusan perubahan perlu melibatkan pemimpin sekolah,

guru, pelajar, ibubapa dan masyarakat.


Masih banyak perlu dilaksanakan dan dimantapkan supaya

system dan institusipendidikan dapat membangunkan modal insan.

Sains dan Matematik Dalam Bahasa Ibunda


Dasar Pengajaran dan pembelajaran Sains dan

Matematik dalam BahasaInggeris(PPSMI) diperkenal mulai Jan 2003. Pemimpin guru: menghadapinya dengan tabah bagi meningkatkan usaha penggunaan danpenguasaan bahasa inggeris. Sebagai tauladan menggunakan bahasa inggeris dalam perbualan,pengendalian mesyuarat dan perhimpunan.

Kejayaan PPSMI bergantung kepada bentuk

kepemimpinan transformasional. Mulai Julai 2009, Kementerian Pelajaran Malaysia memutuskan bahawa dasarpenggunaan bahasa ibunda dalam Sains dan Matematik dikembalikan. Sekali lagipemimpin guru dikehendaki berjuang semula untuk membawa anak muridmenghala ke tuju yang Berjaya bersama. Kepemimpinan berkesan merupakanrunjang kepada budaya pengurusan perubahan dalam sesebuah organisasi

Transformasi Kurikulum Sekolah Rendah


KBSR dikaji semula untuk memastikannya

kurikulum holistik, tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagaifokus utama teras kedua PIPP 2006-2010. Mulai tahun 2010, KBSR diganti dengan KSSR(Kurikulum Standard SekolahRendah) bagi pelajar tahun 1, KSPK (Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan)bagi pelajar prasekolah.

Dalam tempoh transformasi, kepemimpinan pihak atasan mainkan peranan penting. Misi

Visi dan matlamat perlu diperjelaskan kepada semua lapisan staf. Keutamaan diberi untuk menangani perubahan bakal dihadapi hasil daripada transformasi kurikulum. Pemimpin guru dan sekolah perlu menunjukkankomitmen yang tinggi langkah positif pertama ke arah kejayaan

PIPP
Dilancarkan oleh Y.A.B Datuk Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi

pada 16 Jan 2007.Tujuan: membangunkan system pendidikan bertaraf dunia sebagai memenuhi hasrat wawasan 2020 menjadikan Malaysia Negara maju mengikut acuan diri.
Cabaran kepemimpinan:
Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh;
Meningkatkan kreativiti, inovasi dan budaya ilmu pelajar; Membudayakan sains dan teknologi dan pembelajaran

sepanjang hayat; Menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan bertaraf dunia. Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada peringkat antarabangsa.