Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA

Disusun untuk Melengkapi Tugas Kimia

OLEH:
Afifa Rahma Hani (XII IPA 1 / 04)
Amanda Yuniar Danti (XII IPA 1 / 08)
Bregas Eka Adhinata Yuswanto (XII IPA 1 / 12)
Dian Retno Ayuning Tyas (XII IPA 1 / 17)
Fariz Hidayat (XII IPA 1 / 22)
Hasma Harianto (XII IPA 1 / 25)
Yulinar Risky Karaman (XII IPA 1 / 38)

SMA NEGERI 1 BATU


Jl. K.H. AGUS SALIM 57 BATU  (0341) 591310
TAHUN 2008
Judul Praktikum : Daya Pengoksidasi Halogen dan Daya Pereduksi Halida
Tujuan Praktikum : Mempelajari Daya Pengoksidasi Halogen dan Daya Pereduksi Halida

Alat :
1. Tabung Reaksi(9 buah)
2. Rak tabung reaksi (1 buah)
3. Pipet tetes

Bahan :
1. Larutan CHCl3
2. Larutan KBr
3. Larutan KI
4. Larutan KCl
5. Larutan Br2
6. Larutan I2
7. Larutan Cl2

Langkah Kerja :
1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengisi 3 tabung reaksi dengan larutan CHCl3 setinggi ± 1 cm (tabung 1, 2, dan 3)
3. Mengisi 2 tabung reaksi dengan larutan KI setinggi ± 1 cm (tabung 4 dan 5)
4. Mengisi 2 tabung reaksi dengan larutan KBr setinggi ± 1 cm (tabung 6 dan 7)
5. Mengisi 2 tabung reaksi dengan larutan KCl setinggi ± 1 cm (tabung 8 dan 9)
6. Menetesi tabung 1 dengan larutan Cl2 (10 tetes)
7. Menetesi tabung 2 dengan larutan Br2 (5 tetes)
8. Menetesi tabung 3 dengan larutan I2 (10 tetes)
9. Menetesi tabung 4 dengan larutan Cl2 (10 tetes)
10. Menetesi tabung 5 dengan larutan Br2 (5 tetes)
11. Menetesi tabung 6 dengan larutan Cl2 (10 tetes)
12. Menetesi tabung 7 dengan larutan I2 (10 tetes)
13. Menetesi tabung 8 dengan larutan I2 (10 tetes)
14. Menetesi tabung 9 dengan larutan Br2 (5 tetes)
15. Mengamati perubahan yang terjadi
16. Mencatat hasil pengamatan
17. Menarik kesimpulan
18. Membersihkan alat dari campuran untuk disimpan

Tabel Pengamatan
Larutan
No Komponen yang Diamati
Cl2 Br2 I2
1 Warna dalam air Kuning bening Merah kecoklatan Coklat
kehijauan kemerahan
Warna dalam CHCl3(aq) Kuning muda Jingga Merah tua
keruh
2 Warna + KI(aq) Jingga Merah
-
Kecoklatan
Warna + KI(aq) + CHCl3(aq) Jingga kecoklatan Merah kehitaman -
3 Warna + KBr(aq) Kuning Merah
-
kekuningan
Warna + KBr(aq) + CHCl3aq) Kuning bening - Merah tua
4 Warna + KCl(aq) Merah kecoklatan Coklat
-
kemerahan
Warna + KCl(aq) + CHCl3(aq) Merah kecoklatan Merah
-
kecoklatan

Kesimpulan :
1. Reaksi terjadi jika ada perubahan warna.
2. Reaksi tidak terjadi jika tidak ada perubahan warna.
3. Reaksi terjadi jika halida direaksikan dengan halogen unsure di atasnya dalam system
periodic.
4. Reaksi tidak terjadi jika halida direaksikan dengan halogen unsure di bawahnya dalam
system periodic.

Pengembangan Materi
Kesimpulan Halogen:
1. Reaktifitas atau kereaktifan halogen dari atas ke bawah semakin kecil.
(F2 > Cl2 > Br2 > I2)
2. Pembuatan halogen ada 2 cara :
- Dengan elektrolisis lelehan atau larutan garam halidanya
- Dengan oksidasi garam halidanya
2X- + 4H+ + MnO2 X2 + Mn2+ + H2O
3. Sifat
- Sebagai oksidator
F2 > Cl2 > Br2 > I2
- Sebagai reduktor
F- > Cl- > Br- > I-
4. Kekuatan asam :
- Asam halide : Dalam system periodic, semakin ke bawah semakin kuat, kecuali HF
karena HF mempunyai ikatan hydrogen.
- Asam oksihalogen : Kekuatan asam oksihalogen bertambah dengan makin
bertambahnya jumlah oksigen dalam molekul asam tersebut.

Anda mungkin juga menyukai