Anda di halaman 1dari 15

1.

- FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

1.4 CARTA ORGANISASI

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA UNIT KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN PASOH 4 (F)


PENGERUSI Encik Razali bin Rashid NAIB PENGERUSI Encik Bakri bin Manaf SETIAUSAHA Puan Suhana bt Hj Basery AHLI JAWATANKUASA Puan Safiah bt Abu Bakar Puan Noraini bt Abd Aziz Puan Maslinda bt Mohd Mangon Encik Nik Md Dazpi bin Mustaffa

12 3

Kekuatan (S) Kantin telah dibaik pulih dan lebih selesa. Pekerja bersih, cekap dan sedia menerima teguran. Pengusaha kantin adalah orang tempatan di sini.

Peluang (O) Hubungan baik antara guru kantin dengan pengusaha kantin.

Kelemahan (W) Tiada stor dan tandas kantin Menu sedikit, tidak pelbagai dan harga mahal. Kantin kurang ceria.

Ancaman (T) Terdapat murid gemar membawa dan membeli makanan dari luar.

PERANCANGAN STRATEGIK KANTIN SK PASOH 4 (F) 2010


VISI Pengurusan Kantin Cemerlang 2010 MISI SK Pasoh 4 (F) akan memastikan pengurusan kantin berkualiti dalam semua aspek berteraskan pentadbiran telus, berbantukan kerja berpasukan, pentadbiran kondusif, sahsiah dan disiplin terpuji. MATLAMAT STRATEGIK

Kantin Mesra Pelanggan, Bersih, Ceria dan Cemerlang.

OBJEKTIF KHUSUS 1. Pada akhir tahun 2010, keceriaan fizikal kantin dapat dipertingkatan 2. Pekerja kantin mesra pelanggan dan memberi perkhidmatan berkesan.

TEMPOH PERLAKSANAAN

PROGRAM

PELAN TAKTIKAL

PELAN OPERASI

Program: 1. Pengurusan kantin cemerlang.

Projek: 1. Kantin bersih, ceria dan cemerlang. 2. Mesra Pelanggan

Aktiviti: 1. Mesyuarat/taklimat 2. Sistem Fail Efisyen 3. Papan Tanda bermaklmat

Januari hingga November 2010

PELAN TAKTIKKAL UNIT KANTIN 2010 Bi l 1. Program Tempoh masa Jan Nov Kumpulan sasaran Semua warga SK PASOH 4 (F) Tanggungjawa b Guru Besar GPK HEM, Unit Kantin Pengusaha kantin Pengusaha kantin Pekerja kantin TOV ETR

Kantin bersih, ceria dan cemerlang

Baik

2.

Mesra Pelanggan

Jan- Nov

Semua warga SK PASOH 4 (F)

Baik

PELAN OPERASI UNIT KANTIN 2010

Bil

Program

Strategik

Tempoh perlaksan aan Jan- Nov

Tindakan

Anggara n Kos

Indikator

1.

Kantin bersih, ceria dan cemerlang

1. Mesyuarat 2. Kursus anjuran JPNS 3. Sistem Fail

- Guru Besar - GPK HEM, - Unit Kantin

RM 100

Fail Pengurusan

4. Pemantauan

- Pengusaha kantin

2.

Mesra Pelanggan

1. Perbincangan 2. Mempelbagaikan menu 3. Pemantauan

Jan-Nov

- Pengusaha kantin - Unit kantin

Laporan

PENGURUSAN UNIT KANTIN Matlamat Strategik 1 Objektif Khusus ditingkatkan. PELAN TINDAKAN : Kantin bersih, ceria dan cemerlang : Menjelang akhir tahun 2010, kebersihan dan keceriaan fizikal kantin dapat

Bil

Aktiviti

Tindakan

Anggaran Kos -

Tarikh Jangkaan Minggu 3 Januari

Tarikh Laksana 18 Januari 2010

Petunjuk Kejayaan Minit mesyuarat kali pertama Laporan perlaksanaan

Catatan

1.

Mesyuarat

Setiausaha kantin

2.

Membuat anggaran skirting Bunga Mural

- AJK kantin - Pengusaha kantin

RM300

Minggu 4 Januari

3.

Mohon sumbangan PIBG/ Pengusaha Kantin/ sekolah

AJK Guru kantin GPK HEM

Minggu 1 Februari

4.

Perlaksanaan

Pengusaha kantin

Sepanjan g tahun

Sepanjang tahun

Laporan keadaan fizikal kantin Laporan dan borang

5.

Pemantauan

- AJK kantin - GPK HEM

Sepanjan g Tahun

Sepanjang Tahun

pemantauan

Matlamat Strategik 2 Objektif Khusus berkesan dan

: Kantin mesra pelanggan : Pada tahun 2010, pekerja kantin berpenampilan menarik dan memberi perkhidmatan menarik.

PELAN TINDAKAN Bil Aktiviti Tindakan Anggaran Kos Tarikh Jangkaan Minggu 1 Feb Tarikh Laksana Petunjuk Kejayaan Minit mesyuarat Catatan

1.

Perbincangan dengan pihak pengurusan kantin

Guru kantin

2.

Mengenalpasti pakaian pekerja yang sesuai

- GPK HEM, - Unit Kantin - Pengusaha kantin

Minggu 1 Feb

Sepanjang tahun

Pakaian pekerja kantin

3.

Mesra pelanggan

Pengusaha - Pekerja kantin

Minggu 4 Feb

Sepanjang tahun

Layanan dari pihak kantin

4.

Mempelbagaika n menu

Pengusaha kantin

Minggu 1 Feb

Sepanjang tahun

Menu makanan yang disediakan

5.

Pemantauan

- GPK HEM - Unit Kantin Pengusaha kantin

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Laporan pemantauan

Borang kendiri

CARTA GANTT BULAN AKTIVITI Pemantauan Kantin Kantin Mesra Pelanggan Kantin Bersih, Ceria dan Cemerlang

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO S

SEP T

OKT

NOV