Anda di halaman 1dari 3

SOALAN : Bina satu soalan struktur pada aras kefahaman atau aplikasi.

Aras kefahaman :
Perhatikan haiwan-haiwan berikut.

a) Bina tiga rantai makanan berdasarkan rajah-rajah di atas.

(i)

(ii)

(iii)

Aras analisis dan sintesis

Panduan penskoran Soalan struktur : aras kefahaman

1. Rumput 2. Rumput 3. Rumput

Kijang Arnab Arnab

Harimau kumbang Burung falkon Harimau kumbang

Soalan Struktur : aras analisis dan sintesis a) Untuk menyiasat hubungan antara masa yang diambil dan aras air. b) Semakin menurun c) Aras air semakin menurun apabila terdedah lama kepada matahari. d) 298 e) Semakin lama masa air terdedah kepada matahari semakin cepat aras air menurun.